Thursday, 7 December 2017

Jabar Amin drar... efter att blivit vald till listetta

Och så drar också Jabar Amin... Intressant nog efter att först fått flest röster i provvalet i Västerbotten. Så på så sätt kan man säga att det var en vacker sorti. Inte utkastad av flertalet, utan vald av flertalet. Gott så.

Var det väntat? Ja, på ett sätt måste man nog säga det. De andra tre i "de fyras gäng" har också tackat för sig inför nästa val.Tänk själv: hur fruktansvärt det skulle vara att ensam stå upp, på samma sätt som de fyra gjort, efter nästa val om partiet skulle komma in.

Att vara ensam mot en hel grupp av lojalister (sådana som lojalt följer partiledningen) är ju en ren mardröm. Med utfrysning, om dagens ledning blir kvar. Dessutom politiskt hopplöst.

Jabar har varit en av de fyra som trotsat partiledningen i några för regeringen viktiga frågor - de har valt partilinjen istället för partiledningslinjen. Vilket hedrar dem. Och vilket partiledningen borde accepterat, inte minst eftersom deras agerande inte hotat att fälla regeringen i någon av frågorna. Ledningen krävde total lydnad. Undrar om någon i denna ledning har en aning om MP:s rötter - och inte minst om Per Gahrtons doktorsavhandling som bland annat handlar om det absurda med partipiska och partiledningars mobbing.

Vad som härefter händer med MP i Västerbotten (och Luleå) blir intressant att se. Partistyrelsen har tagit över efter många, många års problem, med många klagomål från medlemmar om falangbygge.

Ett röstningsförfarande som förekommer i MP - efter kongressbeslut på partistyrelsens förslag - gör att en falang kan köra över resten av partiet om man är strategisk (eller manipulativ om man så vill). Ett förskräckligt system som innebär att den som egentligen får röster som borde ge plats två på listan istället kan hamna långt ner. En nåd att stilla bedja om: att det blir en mer fullödig demokrati värdig ett grönt parti.