torsdag 31 augusti 2017

Högt pris för närmade till Nato: Sverige måste överge kravet på kärnvapenförbud?

Initiativtagarna till bildandet av MP:s Sörmlandsavdelning 1981.
Ännu ett dilemma för Miljöpartiet. USA och andra Natoländer mer eller mindre kräver att den svenska regeringen backar från den svenska uppfattningen att kärnvapen skall förbjudas.  Om inte "så hotas samarbetet".

Enligt DN:s och Krigsvetenskapsakademins Mikael Holmström kan "priset bli högt" eftersom Natosamarbetet hotas. Så kan man i krigsretorikens tidevarv se på saken... Man kan också se det så här: Priset blir högt att närma sig Nato - vi måste sluta kräva att kärnvapen förbjuds.

Försvarsminister Peter Hultqvist vill se över den svenska hållningen, för honom är Värdlandsavtal och allt intimare väv med Nato en central del av rödgrön politik.  Miljöpartiet, som ända sedan bildandet såväl verbalt som aktivistiskt tagit ställning för kärnvapenfria zoner och kärnvapenförbud, hamnar nu än en gång i en fälla som än en gång obarmhärtigt kan avslöja vad som menas med "regeringsduglighet" och att "ha makt på riktigt".

Striden står mellan Margot Wallström och Peter Hultqvist. Wallström vinner om MP sätter ner foten genom att för en gång skull ställa ultimatum för regeringsmedverkan. Det gick att ställa ultimatum när vi hade budgetsamarbete med S - varför i alls in dar skall det ge mindre inflytande i regeringsmedverkan?

Om inte MP sätter ner foten riskerar partiet ganska mycket. Kan Annika Lillemets, Carl Schlyter och Valter Mutt vara kvar om MP ställer sig bakom Hultqvists linje än en gång? Om inte: vad händer då? MP behöver språkrör som är språkrör för MP och inte i första hand för den löfvenska regeringen.
Du kan kommentera inlägget på Facebook.