onsdag 14 juni 2017

S och MP vill samarbeta än mer med NATO-länder - nu också JEF

Miljöpartiet och Socialdemokraterna tar det ena beslutet efter det andra som för Sverige närmare Nato-länderna.

Igår offentliggjordes, den tidigare hemliga och förnekade planen, om svensk medverkan tillsammans med Natoländer i Joint Expeditionary Force (JEF) under brittisk ledning.

JEF  bildades under Natomötet 2014.

Att den löfvenska socialdemokratin, med försvarsminister Hultqvist, tar steg för stag i riktning Nato är inget nytt. Möjligen kan det vara överraskande för många att MP tar stegen, men har man följt partiet så ligger det helt i linje med tidigare agerande
  • MP kovände  när det gäller värdlandavtalet med Nato - från att ha varit djupt kritisk så blev man plötsligt positiv och den ledamot man valt tilli försvarsutskottet slipper ta ansvar för vad den tidigare - Peter Rådberg - sagt.
  • Partiledningen fick med  sig en majoritet på kongressen för att Sverige skall gå med i Natos strategiska kommunikationscenter (Stratcom.).
  • MP har också utvecklats från att ha varit kritiker till de stora övningar med Nato i Sverige till att numera vara positiva till dessa - t ex den stora övningen Aurora som  går av stapeln i höst med bland annat cirka tusen amerikanska soldater på och kring Gotland..
  • Synen på militär upprustning har också förändrats radikalt: i en partiledardebatt i Agenda berättade Gustav Fridolin att han var stolt över att MP numera stöder köpet av nya JAS-plan etc.
Så man kan väl säga att MP - som hade rötter i fredsrörelsen -  bytt fot och befinner sig där S ligger. Och partiledningen tycks ha stort stöd för denna nya inriktning. Att det bryter mot vad som ansetts vara grön ideologi är en annan sak. Partier utvecklas och de flesta av dagens medlemmar i MP verkar nöjda med förändringen.Vilket inte minst kongressen visade.

Personligen är jag nostalgisk nog att önska ett grönt parti som talar mer om fred än om krig, förordar nedrustning snarare än upprustning, agerar mer för konfliktlösning än med att skapa fler konfliktytor, försvarar begreppet "gemensam säkerhet" - det vill säga att försöka skapa säkerhet tillsammans med potentiella fiender - istället för att ansluta sig till den krigsretoriska spiral vi nu ser. 

Hur som helst: de som uppskattar närmare samarbete med Nato, investeringar i fler JAS-plan och att regeringar bjuder in amerikanska marinkåren att träna i Sverige - och de är säkert många - har ytterligare ett parti att känna gemenskap med. Så småningom kanske det bildas ett grönt parti som kan återvinna de värderingar som MP lämnat

PS!
I riksdagen har försvarsministern tidigare sagt på direkt fråga om regeringens planer om JEF sagt: "Ni försöker måla upp en bild av att det vi säger inte är det som gäller utan att vi håller på med något annat.Det vill jag grundligen dementera. Vi ska inte diskutera utifrån ett desinformativt förhållande."

Vi ska således inte diskutera alls, vi skall ta beslut utan diskussion. Tanken var väl att förhindra uppror från enskilda riksdagsledamöter i MP under tiden då utrikesfrågor hanterades av Valter Mutt. Denne blev dock utbytt - det var han som satte ner foten hårt för MP:s räkning när det gällde militärt samarbetsavtal med Saudiarabien, vilket inte uppskattades av alla..