onsdag 26 augusti 2015

Förlåt, men menar ni allvar?

Jag läser dagens inlägg på DN-Debatt av finansminister Magdalena Anderssons (S) och biträdande dito Per Bolund (MP). Och jag förvånas... Nej, förresten det gör jag inte. Vad är det egentligen de skriver? Hur tänker en rödgrön regerings främsta ekonomiskpolitiska företrädare? 

Deras text finns i svart, mina kommentarer i rött. Ni får själva bedöma statusen på våra inlägg. Det kanske är jag som är helt bombad. Vilket ju vore bättre än att de som leder finansdepartementet är det. Så till texten. Deras i svart, mina kommentarer i rött:


Om några veckor lägger regeringen fram budgetpropositionen för 2016 till riksdagen. Herregud, jag bävar.

Vi gör detta i ett tufft offentligfinansiellt läge. Och det där med att hushållens skulder tillåts öka - bland annat genom att regeringen håller fast vid ränteavdragen - som ett sätt att upprätthålla den ekonomiska tillväxten är väl inte lämpligt att nämna just nu förstås.

Konjunkturen i svensk ekonomi väntas ljusna ytterligare de kommande åren genom att vi tar ytterligare steg upp på listan över länder där man per capita gör störst ekologiska fotavtryck - förra regeringen lyckades pressa upp Sverige från trettonde till tionde plats på världsrankingen! men staten dras fortfarande med stora underskott, som är en följd av den förra regeringens omfattande ofinansierade reformer vilket främst var de skattesänkningar i form av jobbskatteavdrag som den nuvarande regeringen inte vågar ge sig på trots att de var emot varje steg när de togs.

Under det förra året gick den offentliga sektorn i Sverige med 75 miljarder kronor i underskott. Detta motsvarar cirka 10.000 kronor för varje vuxen svensk. Och så kan vi då lägga på hushållens skuldökning som blivit en följd av bland annat de räntebidrag som sossarna, liksom borgare, älskar att förse oss i en ganska gyllene medelklass med. Bidrag som inte behövs för överlevnad kostar mer för det offentliga än det som förr kallades socialbidrag.

När finanskrisen inleddes 2008 var en expansiv finanspolitik motiverad för att dämpa krisens negativa effekter på Sverige (var det MP:s dåvarande uppfattning?) , men den förra regeringen fortsatte att låna cirka 20 miljarder kronor till nya skattesänkningar varje år trots att konjunkturläget förbättrades. Skattelättnader som de rödgröna så gärna behåller nästan helt - och till och med vill bredda så att även pensionärer får lika stor skattesänkning. Det var inte en hållbar politik. Är inte.

För att få plus och minus att gå ihop krävs nu både inkomstförstärkningar och utgiftsminskningar. Detta innebär flera tuffa prioriteringar och obekväma beslut, det ryktas om fyra öre mer, plus moms, i bensinskatt än vad som planerades men det är så man tar ansvar.

Steg för steg ska underskotten minska. Och steg för steg skall konsumtionen öka med lånade pengar så vi kan klättra på listan över de länder som per capita gör störst ekologiska fotavtryck i världen. Heja!


Sverige står inför tre stora framtidsutmaningar. Om ni tror att de är de enda framtidsutmaningarna så är ni tyvärr både blinda och döva. (Ni vanliga kommentatorer som nu tänker kasta er över för att tala om flyktingar och invandring kan låta bli, vi vet vad ni tycker redan - det finns system och strukturer som krackelerar såväl med som utan snabb befolkningstillväxt).

Fler måste jobba att vi ska kunna säkra vårt välstånd jo, så är det om man utgår från att det är skatt och avgifter på arbete som skall finansiera välståndet - men varför skulle det vara så? och stärka människors makt att forma sina egna liv jaha, men då vore det väl rimligt att höja grundavdraget rejält så att låginkomsttagare ges mer av denna makt.

Utvecklingen i skolan måste vändas så att alla människor får en bra start i livet och så att vi säkrar Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Och med detta menas att skolan skall fostra arbetskraft som när den kommer ut är onödig eftersom allt mer av det vi dag gör kommer att göras av robotar i framtiden - en bra skola får människa att växa som människor men även denna regering ser barn som blivande ekonomiska varelser som skall vara duktiga löpare i det ekonomistiska hjul som håller igång ett system som ändå kommer att krackelerar. 

Klimatutsläppen måste minska för att det ska vara möjligt även för våra barn och barnbarn att leva ett gott liv. Men vänta nu! Regeringen gör ju inte ett dyft för att utsläppen beräknade utifrån vårt konsumtionsmönster skall minska, hur kan våra barn och barnbarns situation blir bättre om vi minskar utsläppen i Sverige men ändå ökar utsläppen globalt genom vår konsumtion?

I höstens budget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, kommer vi att ta oss an dessa framtidsutmaningar genom att investera i det som bygger Sverige starkt. Yes!

1. Vi börjar med jobben. Tror jag det. Ni vill ju skapa jobb, smaka på det... Skapa jobb.  Krig skapar jobb, konsumtion över alla breddar skapar jobb... Med teknisk utveckling kan vi minska mängden arbete, varför är ni emot det?

Den svenska arbetslösheten är hög ur både ett historiskt och internationellt perspektiv. Jo, och det beror bland annat på att ni har för er att den lagstadgade normalarbetstiden på 40 timmar i veckan är en naturlag som är oberoende av teknisk utveckling. 

Att så många svenskar går arbetslösa är ett slöseri som hindrar vår ekonomi från att växa men vänta nu, ekonomi betyder hushållning... men det är förstås inte det ni menar, utan ni menar att  omsättningen skall öka, att volymerna skall öka men det är också ett socialt problem då ett jobb i många fall är en förutsättning för att vara självständig och fullt ut kunna delta i samhällslivet det beror faktiskt på hur grundtryggheten ser ut och vad man menar med självständig - pensionärer är ju arbetslösa men jag känner en hel drös som anser sig äntligen få vara självständiga och fullt ut få tid att delta i samhällslivet...

En av regeringens viktigaste uppgifter är att minska arbetslösheten varaktigt givetvis genom att hålla hårt på den naturlag som anbefaller att heltidsnormen är 40 timmar i veckan och att öka sysselsättningen det finns sysselsättning i den där civila sektorn, har ni inte fattat det? Bosse är ideellt arbetande körledare och tränar knattar i volleyboll, Stina tar ett jätteansvar för ekonomin i ett ännu kvarvarande föräldrakooperativ - de är formellt arbetslösa, men gissa om de har sysselsättning.

Att bekämpa arbetslöshet och utslagning är centralt i ett jämlikt samhällsbygge. Varför inte så här: Att skapa förutsättningar för goda liv är centralt i ett jämlikt samhälle.

Trots att arbetslösheten är hög är antalet lediga jobb fler än någonsin. Jo, bland annat beroende på att politiker fått för sig att alla skall bli akademiker och facket lobbat för att minska utbildningsplatserna för t ex läkare i akt och mening att få upp lönerna.

Förutom åtgärder som stärker den svenska ekonomin generellt krävs därför betydande åtgärder för att förbättra matchningen på den svenska arbetsmarknaden. Men för i helvete, kom inte dragande med nya förslag om privata coachföretag som bara ser penningpåsen som den arbetssökande kommer med.

Regeringen kommer i dag att presentera ett jobbpaket på totalt cirka tio miljarder kronor per år. Jobbpaket? Javisst ja, regeringens främsta mål är att skapa jobb, vilken tur att järnvägen är usel och bostäderna för få... Vilket helvete det varit för en regering vars huvudmål det är att skapa jobb om samhället fungera bra!

Tillsammans utgör dessa satsningar viktiga delar av Sveriges nya jobbagenda: Investeringar i bostäder och infrastruktur – vilket skapar jobb när vi bygger, stärker tillförlitligheten i företagens transportvägar och gör det möjligt för människor att flytta och pendla dit jobben finns. Och det där med regionalpolitik, som får jobben att flytta till människor, är inte aktuellt förstår jag, så det är bara att fortsätta borgarnas politik.

Investeringarna i järnväg och energieffektiva bostäder bidrar också till att minska klimatutsläppen. Hmmm... låter ju fint men det är allt så att investeringar i järnväg och bostadsbyggande kräver cement, betong, råvaror, transporter och väldigt mycket fossil energi. Ska vi nu vara ärliga så är det så att även bra investeringar ökar utsläppen under den tjugoårsperiod de kommer att pågå.

En aktiv näringspolitik – för jobb i hela landet, fler innovativa och växande företag och för att stärka den svenska exporten. Oj, där kom "hela landet"... Fan tro´t.


Investeringar i kunskap och matchning – genom ett nytt kunskapslyft med en kraftfull utbyggnad av vuxenutbildningarna inom yrkeshögskolan, folkhögskolan och Komvux kanonbra samt viktiga fint ord matchningsåtgärder för långtidsarbetslösa och människor med svaga förutsättningar på arbetsmarknaden. Hur vore det att åtminstone komplettera detta med att försöka skapa en norm om att man är att betrakta som människa även om man är arbetslös genom att sluta tala om "utanförskap"? Varför inte ha som mål att människor skall få goda liv? Helt enkelt - ta ett djupt andetag, Maggan och Per -  avdramatisera lönearbetet lite grand!

Genom en bättre konjunkturutveckling i omvärlden jisses, vet ni vad som händer om en vecka? och regeringens reformer förväntas cirka 150.000 människor komma i arbete smaka på det begreppet: "komma i arbete" och fundera på vilken människosyn som ligger till grund för att man kan komma på sådana uttryck under de kommande två åren ska vi slå vad att så inte blir fallet?

Den svenska arbetslösheten kommer därmed falla betydligt och når i finansdepartementets senaste prognos 6,2 procent år 2018. Vilket betraktades som massarbetslöshet för inte alltför många år sedan... För övrigt: det är som om finansdepartementet inte vill låtsas om att det finns mer än 20 miljoner arbetslösa inom vår gemensamma arbetsmarkand: EU. Där finns människor som gärna tar jobb som byggnadsarbetare och rallare när regeringen nu skall satsa på järnväg och bostäder.

Vid sidan av jobben så kommer vi under de närmsta veckorna också att presentera förslag för att vända resultaten i skolan sent, ska inte säga ett ord om de där hundra dagarna som utbildningsministern nämnde före valet  och för att Sverige ska ta sig an klimatutmaningen ska bli jättespännande att se hur planen ser ut för att minska de verkliga utsläppen - det är fånigt att stoltsera över de minskade utsläpp inom Sverige som blir följden av att jordbruket läggs ner och importen av mat ökar - eller att mopedresan till faster Agda ersätts med en flygresa till Thailand (utrikesflyg räkans inte in i den statistik som regeringen helst använder sig av).

2. Utvecklingen i skolan är allvarlig. Här finns en text om inte är mycket att kommentera.
 
3. Världen står inför ett vägskäl för att klara klimatomställningen och nå tvågradersmålet. Inför toppmötet i Paris i höst behövs länder som tar på sig ledartröjan. Och det skulle vara Sverige som, om vi för ett ögonblick skall vara helt ärliga, i realiteten snarast ökat sina utsläpp per capita än minskat dem. Att Magdalena Andersson, som sosse, vill förneka de reella utsläppen är en sak, men Per Bolund, som miljöpartist, borde hålla sig för god för sådant.

Klimatomställningen är inte en belastning utan innebär en möjlighet att skapa nya jobb och företag när hela världen ställer om. Men snälla, sluta med det där floskelsnacket. Det blir en belastning om vi menar allvar. Jag är så trött på förnekandet!

Att ta ansvar på hemmaplan är att visa ledarskap globalt. På hemmaplan släpper vi ut cirka 5 ton koldioxid per person och år (förmodligen mindre än så), men som sagt, vad hjälper det när vår konsumtion medför att våra utsläpp per capita är mer än de dubbla. Ska det vara så svårt för en politiker att säga som det är? (Ni vanliga kommentatorer som nu tänker kasta er över för att tala om flyktingar och invandring kan låta bli, vi vet vad ni tycker redan).

Vi kommer att presentera förslag som underlättar för företag, kommuner och enskilda att välja det klimatsmarta alternativet. Jag är ledsen, men det finns inte så många "klimatsmarta" alternativ - till och med investeringar i solceller som gör att hushållen sparar pengar medför problem eftersom de sparade pengarna kommer att användas på något annat sätt, te x en extra långresa med flyget. Vi har det som kallas rekyleffekten. Det vore så trevligt om etablerade politiker orkade med att föra ett seriöst samtal med medborgarna istället för att dölja de oerhörda dilemman som finns. Och ni ska veta, bästa läsare som kommit ända hit, att oviljan beror på att man inte förmår att tänka bortom idén om evig ekonomisk tillväxt.

Vi löser inte matchningsproblemen på arbetsmarknaden, de låga skolresultaten eller klimatutmaningen med ytterligare nedskärningar och kortsiktiga skattesänkningar. Bättre med långsiktiga?? För att möta dessa utmaningar behöver vi investera i Sverige. I bostäder och infrastruktur för fler jobb, i kunskap och konkurrenskraft och i omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle. Yes, halleluja kamrater, medborgare, bröder och systrar! Jag återkommer i en längre artikel med några av de stora systemutmaningarna - som krävs oavsett befolkningstillväxt - inom kort.

Magdalena Andersson (S), finansminister
Per Bolund (MP),
biträdande finansminister
Birger Schlaug, avdankad politiker verksam före modern tid.

40 kommentarer:

 1. Att "smyga in" masarbetslösa i kunskapslyft tycks vara oerhört lockande för (s), nästan som en skål med skumgodis eller liknande. Ordet kunskapslyft (ska uttalas "kunn-skaps-lyfft!") tycks vara starkt eroti(s)kt laddat? För då sjunker arbetslösheten. Eller gör den det. För övrigt intressant att notera att FAS3 "avskaffas" genom att förvandlas till den en gång så berömda "ams-rundgången", med MASSOR av praktik. Den där rätta "basinkomsts-mognaden" tycks aldrig riktigt vilja infinna sig. Allt är istället en evig repris på saker som hände ca 1995, både politiken & retoriken. Där fastnade man & där sitter man fast eller så är det där man trivs & vill vara. I evighet.

  SvaraRadera
 2. Phu, i mångt och mycket håller jag med.
  "Komma i arbete" är hur lätt som helst. Du har en minister, med en sekreterare, med en pressekreterare http://www.atl.nu/lantbruk/regeringens-medicin-mot-mj-lkkrisen
  Fortsätter man anställa fler undersekreterare, med lika lång utbildning som våra ministrar så har vi snart sysselsatt hela världens befolkning. Att skatterna då måste höjas, förstår varje människa. Skatter är coolt att höja när man kan anställa kompisar för pengarna.

  Du får tyvärr acceptera att en del av lösningen är att stänga gränserna för fler eftersom ett samhälle inte kan leva av psykoterapi enkom. Kombinera detta med utlandsinvesteringar (vilket blir en indirekt investering i Sverige _LÅNGSIKTIGT_ istället för att endast slänga ut pengar via bistånd för att ministrar skall få känna sig viktiga och etablissemanget skall få anställa sina släktingar på UD). Eftersom det redan finns människor som marknadsför Sverige i utlandet, SKALL dessa marknadsföringskanaler och människor användas för att sprida gospeln om investeringar där de redan lever, Loggan:
  The Supercapital of Scandinavia Stockholm Sweden invests abroad World Tour 2016. Ecstatic sales reps visits your shanty town, which our operatives created while supporting civil wars in your countries. Just smile! Your blood and toil are our investment.

  Sedan är det hyckleri på högsta nivå, när man skriver att mer handel som resulterar i mer oljetransporter skall kunna kombineras med klimatsmartare tillväxt. Det är endast att ta en 45a och blåsa ut hjärnan direkt, för så ihåligt är det. Vad är det för siffror och rådgivare som sitter i Stockholm, i EU och i FN? Kom ur böcker och pdf-dokument och ut i världen. Förstå att utsaga A inte hänger ihop med utsaga B. Såtillvida man inte låtsas och låtsas övertygande. Med vänster hand låtsas man en riktning, men den egentliga riktningen är läpparnas bekännelser. Vem behöver en korrupt diktator, när vi har korrupta partistrukturer (det vill säga de tongivande människorna i partierna). Det är ju ganska uppenbart att lögnen om EG sedermera EU nu håller på att besannas, det vill säga en ny statsbildning likt USA. Sådant sades inte 1994, men har varit den egentliga agendan.
  När man håller så många lögner i luften samtidigt, så är det inte lätt att hålla ihop alla utsagorna.
  När gör våra företrädare en Khaddafi och avgår imorgon med motiveringen "vi vet inte vad vi sysslar med, lycka till, vi tar våra pensioner och drar. Vi har inte längre folkets stöd men klänger oss kvar vid makten. Sådant är inte tillåtet enligt de regler vi satte upp i samband med rebellkrigen kring Medelhavet, vilket gör att vi inte väntar på nästa val utan avgår direkt, nu. So long and thanks for all the good fish"

  SvaraRadera
 3. Varför tvista om ekonomisk tillväxt, är det angeläget?

  Grön ek tillväxt fås av;
  *Bygga allmänna lokaler och anläggningar, cykelbanor, järnvägar,
  trygghetsboenden, studentbostäder, flyktingbostäder mm.mm.
  *Ökad service/tjänsteutbud för alla innevånare.
  *Ökad beskattning av nöjesresor och lyxegendom.
  *Minskad beskattning av arbete.
  *Decentralisering av administrationer och verksamheter.
  *Utbildning och forskning
  *Export av forskningens resultat
  *Uppdaterade regler kring åldrandet och det värdiga livet.
  *Allmänt spridd info om att vi alla är dödliga.
  /Aran

  SvaraRadera
 4. Psykologer som får in "monomana" patienter, som blivit totalt fixerade vid vissa saker, hur behandlas dessa?

  SvaraRadera
 5. Aran, du har nog inte riktigt förstått skillnaden mellan grön tillväxt och ekonomisk tillväxt. Grön tillväxt innebär att en del av ekonomin blir grönare. Det vill säga att t ex fossila bränslen ersätts med grön energi. Det innebär inte att den ekonomiska tillväxten i sig ökar (eller rättare sagt: det innebär inte tillväxt), det innebär bara att innehåller i ekonomin blir något mer grön, men inte att ekonomin växer. Vi ska ju inte både ha det dåliga och det bra. utan att det dåliga som finns i den hink som utgör BNP byts ut mot något mindre dåligt. Men hinken blir inte större för det. Tror det var ungefär så Birger och någon forskare från KTH förklarade det hela på ett seminarium för ett tag sedan .

  SvaraRadera
 6. Båten har kapsejsat och vi ligger i det stormiga vattnet och kippar efter andan. Till råga på allt börjar det regna. Då, blöta som sälar, börjar Magdalena & Bolund skrika efter paraply.

  Gör om och gör rätt. Alla vet vad som måste göras.

  SvaraRadera
 7. G 1;
  Men varför så viktigt nu då, att slå fast den framtida ekonomiska tillväxtens utveckling?
  Varför inte bara fokusera på det primära, vad som snarast måste förändras.
  Aran

  SvaraRadera
 8. (sings) When will they ever learn?

  SvaraRadera
 9. Grrreenline 1: Jo, det gör det! Det är nämligen så ofantligt mycket som måste ändras i samhället för att det ska bli ekologiskt hållbart att det kommer att ge massor av arbete och därmed avsätta massor av siffror i bokföringskolumnerna. Därmed kommer det att registreras som ekonomisk tillväxt.

  SvaraRadera
 10. Den enda fördelen regeringen har är att oppositionen lagt sig ner för att självmant DÖ.Nu är det Sveriges tur.

  SvaraRadera
 11. Jan W, det fungerar inte så. Det nya är bara att annat än förr kommer att göras.Färre kök kommer att bytas ut i villor, fler kommer att jobba med flerfamiljshus, färre kommer att jobba med motorvägar, fler med järnvägar, fler jobb kommer att skapas, än fler att försvinna genom teknisk utveckling. När varar blir mer energi- och råvarosnåla bli de billigare och därmed ge mindre avtryck i BNP.

  SvaraRadera
 12. Seriöst Birger så behöver du försona dig med tanken på att dagens miljöparti inte har mycket gemensamt med "ditt" miljöparti.Politik drar till sig en viss sorts människor som sällan är den sorts människor politiken behöver.
  Nu när gröna och röda floskler blandas står det klart att miljöpartiets broilers lärt sig av sina läromästare i riksdagen.Det är bara en tidsfråga innan Åsa Romson hoppar av och köper en herrgård och börjar konsulta i smarta klimatfrågor!

  SvaraRadera
 13. "Behålla konkurrenskraften"
  Att alltid vara bäst, att alltid hålla avståndet mot de bakom dig, att aldrig låta någon annan komma ikapp.

  SvaraRadera
 14. Gör så här sossar. Avsätt svetsarn och tillsätt Johan Westerholm. På ett halvår skulle han fått upp sverige på banan igen.

  SvaraRadera
 15. Nja, undrar om det yttersta motivet att inte röra ränteavdraget är att upprätthålla den ekonomiska tillväxten. Vi har flera motiv. Det yttersta avgör. Magdalena Andersson verkade uppriktigt bekymrad i morse på SVT. För att hushållen inte ska klara av det. Endast 40 procent har ju en buffert som täcker två månadshyror. Dessutom vill man bli vald nästa gång så gäller det "nog" att inte röra ränteavdragen. Som gynnar de mest välbeställda. Inget "vanligt" folk verkar medvetna om. Eller så är man det men inser att man klarar inte den minsta höjning av månadsutgifterna. EU kommissionen kommer givetvis att kräva en nedtrappning. De har varit på oss länge nu. Om/när det brakar behöver vi likt andra stödpaket. Flera andra driver på. Regeringen stretar väl emot i det längsta för att inte gå till historien som dem som trappade ner ränteavdragen. Det får man inga väljare på. Så hur dumma är väljarna? Räcker inte med att avsätta svetsarn. Det är bra att regeringen vill rusta och energieffektivisera miljonprogrammen utan att för den skull hyrorna ska rusa i höjden. Det för de som bor där har ofta dålig hälsa, dåligt ställt och klarar inte en hyreshöjning. Vilket gäller även andra hyresgäster som fått flytta på grund av att man t.ex stambytt. Så rättvist kommer förmodligen många inte anse att det är. Men det som kan tyckas orättvist kan ofta vara nödvändigt.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 16. http://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/svenska-bostadsagare-mest-gynnade-i-eu
  EU, OECD, IMF Riksbanken trycker på för att Sverige ska trappa ner räntebidragen. Så vem tror att det går att stå emot i längden?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 17. Ha ha, jaså skolan ska få barnen att "växa som människor"? Fine by me bara dom faktiskt lär sig på vägen. Men det är symptomatiskt att vidskepliga voodoopolitiker föraktar faktisk kunskap. Där har du ju åtminstone nåt gemensamt med dagens miljöpartister som kastar bort tiden på elallergiker och låtsasmediciner, dom verkar inte heller gilla kunskap. Och varför ska man lära sig nåt när man kan raka in riksdagslön och sen låsa in sig i ett elfenbenstorn?

  SvaraRadera
 18. Det är väl på det sättet man lär sig, när man växer som människor. Din ironi, Ben Dover, avslöjar verkligen vilken liten människa du tycks vara, eller kanske snarare låtsas vara. Social kompetens kompetens och filosofiskt djup verkar inte vara din grej. Förresten vill jag minnas att Birger plädera starkt för mer filosofi, eller filosofisk praxis, i skolan. Det vill säga att lära sig föra sokrastiska samtal för att fördjupa sig i varför man tycker på ett visst sätt. Det vill säga växa som individ.

  SvaraRadera
 19. Ska barnen ha "sokrastiska samtal"?

  Är det med eller utan hörselskydd och närvarande väktare?

  SvaraRadera
 20. Ja låt oss alla växa som människor. Sånt där svårt som algebra, kemi eller differentialekvationer är ju kineserna ändå bättre på.

  Det är verkligen svårt att ta folk på allvar när de blottlägger ett uppenbart kunskapsförakt.

  SvaraRadera
 21. Kunskapsförakt? Du tycks inte veta vad kunskap är, Ben. Algebra, kemi och differentialekvationer är väl ingen motsats till filosofi? Du tycks i alla fall vara allt annat än renässansmänniska, mer en lite fyrkantig figur som föraktar humaniora.

  SvaraRadera
 22. Sokratiska samtal, se här:
  http://www.skolporten.se/forskning/intervju/supihlgren-intervju/

  SvaraRadera
 23. Thorsten Schütteons aug. 26, 07:33:00 em

  Mina förslag:
  * Ta pengar från jobbskatteavdraget och det symboliska pensionsärsavdraget och använd dem för ett högre grundavdrag. lika för direkt, försäkrad (sjukpeng, a-kassa mm) och uppskjuten (pension) inkomst. Sikta på att så småningom höja grundavdraget till existensminimum.
  * Sänk ränteavdraget med 3,3 och 4 % 2016,17 och 18 från 30% till 20% (25% av netto = moms). Ger lika många miljarder som procent i besparing/reformutrymme.
  * Ha full moms på alla varor, inklusive mat mm och minsta av nådiga EU tillåtna på alla tjänster inklusive kollektivtrafik, kultur, böcker o dyl samt färska frukter och grönsaker, fasa ut RUT och ROT.
  * Skatteväxla en avskaffad trafikförsäkringsskatt mot höjd koldioxidskatt på fossila drivmedel.

  SvaraRadera
 24. Det där "målet" det mals om i nyheterna om & om igen; det märks ju att journalisterna INTE VILL informera tittarna om vad det går ut på eller hur det enkelt kan nås för en stat, utan att en enda arbetslös får en avlönad anställning. Öppet redovisad arbetslöshet. "Politiska" arbetslöshets-siffror, som i DDR eller i sovjet. Räkna arbetslösa som äpplen eller päron, hur många är dom då? Addera sedan de som räknas som "arbetande" med några få timmars arbete/vecka (vilket ju är sanningen) & plussa på "studenter" som inga jobb hittade..då rör det sig inte om några 7-8% inte.

  SvaraRadera
 25. Sokratiska samtal, se här:
  https://www.youtube.com/watch?v=DrHp1gONw0E

  SvaraRadera
 26. "Nyvänstern" tycks dessutom nu vilja göra en "svartbok" om FAS3, man beskriver det hela som att det aldrig någonsin var tänkt att det skulle leda till jobb, och att upptäckten att det inte gjorde det inte spelade någon som helst roll politiskt, för de cyniska borgarna. Men vilken agenda hade då de som konstruerade "FAS3-originalet", aktivitetsgarantin? Vilka var det egentligen som monterade ihop det påfundet? Så dessa drevs alltså då inte alls av någon värme & omtanke..??

  SvaraRadera
 27. "Löfven kör över MP och V i skattefrågan"

  Det lönar sig att vara stödparti?!

  http://www.expressen.se/nyheter/lofven-kor-over-mp-och-v-i-skattefragan/

  SvaraRadera
 28. Hur som helst, hoppas få se dig snarast i Nyhehetspanelen igen... Ohly ett ganska okej substititut, dock lite för rödbolmande aggressiv och PK-fierad för min smak...
  Gillar dig för ditt objektiva men samtidigt starkt kritiska inlägg i samhällsdebatten, och att du inte förfaller i enkel slagords-polemik á la "kvällstidningsjournalistik"...

  SvaraRadera
 29. På något sätt måste man kalkylera med att det finns en statsbudget, som består av intäkter och utgifter. Tex måste vi leverera en faslig massa miljarder till EU, och vi måste leverera en faslig massa miljarder till landsting (sjukvård) och till kommunerna, som numera består av följande enheter:

  1. socialkontor som sväller, med priviatisering av socialsekreteraryrket

  2. Äldrevård, som privatiserats genom att politiken sålt ut alla äldreboenden, och privata vårdgivare åker runt i sin bilar (på beting) utan p-tillstånd eller betald restid, vilket innebär att vård av äldre innebär att en lågutbilda människa, ofta från ett annat land, åker runt som en skottspole, är underbetald och helt i händerna på en snöd arbetsgivare, och det kommer inte bli bättre. vård av äldre i hemmet, där de förtvinar, där syftet är att kommunen inte ska förebygga hälsa, utan se till att landsringen får ta hand om själva vården, som kostar pengar, dvs man vältar över vanlig äldrevård på akutvård, ngt som ansvarskommitten försökte lösa, men det gick inte. Det är en skam.

  3. Skolan, suck kommunpampar tillsätter en enhetschef för skolförvaltnignen, som tar in en massa konsulter. man gör allt man kan för att integrera skolan, för att blanda starka med svaga, och ju mer man integrerar (bussar) eller slår samman, desto mer white flight. Det är ingen snygg verkstad. Förr fanns det normering, skolöverstyrelsen, skolstyrlelser, sedan direkt rektor och lärare. Nu är det organsatoriskt kaos, till på köpet privatiserad sossekapitalistisk pannkaka, betygen går upp, lönerna går ner, och segregationen är monumental, (tack inte minst mp, med dessa fria alternativ behöver inte livsstilseliten på Söder, ta konsekvensen av sin övriga generositet, bara de egna barnen går fria, så är allt lugnt,)

  Sedan har man slagit samman förskola med skolan, för det är ju ändå samma bolag i grunden, utom i vissa välmående kommuner,där den kommunala skolan är kvar, av självklara skäl, kommunala skolor har högre löner och bättre avtal =Ö bättre lärare + mer behagligt elevunderlag, så här behövs inte farbror Sid och Pirayaklubben, märkligt.

  Gör kommunen något mer?
  Jo, de håller på med bygglov och har teknisk infrastruktur, ngn gång skulle jag kanske hålla en utläggning om "byggherrekostnadernas andel av total kostnad) Förr stor kommunen för detta (kommunal infrastruktur) och då var det lättare att investera, nu finns det inte en sekin för gemensamheten, allt ska tas av exploaterören, varför ingen vill bygga där det finns mark (Billig mark), utan det ska byggas i de parker och grönområden som finns i befintlig bebyggelse, för då slupper kommun och byggherre exploateringskostnaden, tex att bygga ett dagis, en skola en väg elle dra kommunalt vatten och avlopp. slw

  SvaraRadera
 30. Så då ska man bygga på mark som inte finns, eller riva och bygga högre större, och med markoriser som är astronomiska (white-flight) eller snarare borgarfasoner, man bosätter sig i borgen, inanför ringmuren.
  och lever ett eländigt liv i trängsel, framför en dataskärm.

  Så kommunernas tekniska kontor varken kan bygga nytt, eller har ngt över att underhålla det sin finns, studeras den teknsiska budgetens andel av total kommunal budget, inses snabbt att det hänt saker, och här ligger en del av förklaringen till varför Mehemet mumlar. Ingen, absolut ingen, med kapital, bygger för en konsumentgrupp, som man inte tror på, behoven finns, men avkastningen uteblir, det är svindyrt att förvalta hus med socialt elände, 17 pers i en två fungerar inte, inte ens ångtryck och fuktspärrar fungerar, och när detta brakar, så kommer ohyran, precis som i lort Sverige före utbyggnaden av bostäder för vanligt folk som inleddes 1880.
  Sedan är det visst brandkåren kvar, som fått ta över hela ansvaret för civilförsvaret, och lite till, och där brandkåren inte är välkommen, där går det inte att försäkra sina hus, (ersättningar för huset klarar man delvis, men inte inbrända kvinnor och barn, det blir asdyrt, så de lever paccakde som åsnor utan försäkring, politiken blundar.

  Öh, detta var visst kommunal budget, rubriken var regerings utmaningar
  jobb.....(Dvs behov av pensionsinbetalningar....)
  Skola.....det finns ingen lösning, annat än att förstatliga, men det sker inte pga pensionåtaganden, bättre att staten slipper, så löser Onkel Sid resten, i framtiden kan ingen höra dig skrika :-)

  Klimat.... Jätteviktigt, se då till att hushålla med reurser, men då minskar visst konsumtilnen, och bankernas behov att låna ut hittepåpengar till får, som ska köpa oss ur krisen, köp = konsumtion, och så förotsätter vi att låtsas, och mest låtsas mp, sossarnas gröna stämpel är det ändå ingen som tar på allvar, sossar begriper inte kaptital (realkapital) och då begriper de inte hållbarhet, sossar kan tricket med NGM, låtsaskapitaliser, som nästan är lika illa som Timbro, som vill ta bort läkarleg, för att sänka kostnaden för specialsitvård, Nu ljuger du farbror Melker, ähum, jo lite, jag mendade lärarna, so ska lära upp morgondagens läkare (och politiker)

  Nä, skolan är nyckeln, och den gubben går inte med kommunal privatisera skola i segregerade områden, så det är point of no return, flytta till Lidingö, där är skolan kommunal, och resterna av den gamla klassiska enhetskolan mest tydligt kvar, varför bo i förorten? En miljard om året, till vad då, hittepåprojekt för Mehemets kamrater.
  Underhållet startar med hyresgästen, när dessa tar eget ansvar, rullar underhållet som ett självspelande piano, man har ett gemensam intresse, kollektivet, det ansvaret har politiken upplöst, och värst är det med tilltron för våra egna ledare, varför betala skatt till klåpare? slw

  SvaraRadera
 31. Glömde - detta med skatten och grön politik, när tilltron till leviathan upphör, som tex i grekland, så börjar människor byta varor och tjänster med varandra, det finns omfattande system för detta, och inom vänkretsen hjälper man ju alltid en vän, som behöver råd, eftersom man alltid får pay-back, det är sas ngt av det bästa, att vissa av oss, har en vänkrets, med alla möjliga osannolika begåvningar, så behöver man domarkompetens, ringer man en domare, bheöver manpolitisk kompetens, vilket man inte inte behöver, så ringer man en stackars politker och hånar vederbörande (just nu är det mest intressant med sossarnas hemliga inbördeskrig i Stockholm var de ska bygga ut T-banan, det är lite som Andra Atrdenneroffensiven, det sista rycket, och det är faktiskt underhållande, hur de sitter och drar streck med T-banan hit och dit, jag misstänker att de tror att Tbanan är som en slags Öresundsbro, so jämnar ut fattigdom :-)

  IT-kompetens ska vi inte tala om, har man sitt kontatnät, så slipper man lägga en mille eller två på en eländig konsult, som bara skapar kaos, istället får man en gratislösning, som fungerar, och inte låser in dig. Behöver man en snckare, ringer man snikcaren, och behöver man en elektriker ringer man elektrikern, och behöver man en läkare eller en psykolog, så ringer man någon barndomspolare, allt är gratis.

  Nu kanske det låter lite raljant, och de tär det, men poängen är att grön ekonomi, innebär att man skapar uthålliga system, som är hållbara ocn pålitliga, inte har lån, (inte går att köpa) och att man inte har ett materiellt behov, utan trivs med att tälta och vandra och cykla och springa, och äta nyttig mat, leer man så, blri det inte många 2välfärdsslantar till Magda eller nymoderaterna över, och det är så det kommer att bli, bit-coin är en sak, framtiden tillhör den egna klanen, och det interna bytessystem du kan bygga upp, dragbasun mot rostig spik, rostig spik mot en cyckelpump, cykelpump mot ett leende?
  slw

  SvaraRadera
 32. För övrigt är Ben Dover rolig, måhända övercynisk någon gång, men en mycket säker referens/vindvidare på stämningen, att det är få saker som kan diskuteras realt, då är det befriande med inlägg som inte försöker låtsas att de låtsas. Bildning är svårt, att se sammanhang över tid, och fundera på det lilla och det stora parallellt. Politiken klarar inte av att tänka longitudinellt, klarar inte av komplexitet och kan definitivt inte se det lilla (väljarens vardag) och dessvärre inte heller det stora, för kunde det det, så skulle EU vara närvarande (Vad som styr egentligen), men EU finns inte, annat än att "EU-måste ta sitt ansvar" så vad är det då som är stort som är kvar?

  konstitutionen (tex DÖ)

  kommuner och landsring (som är den delvis konstitutionell fråga

  skatteunderlaget (som krymper)

  Tilltron till Leviathan (som bara kommer att sjunka

  Säkerheteten (tex mot inbrott) leder till vaktsamhälle. Se till att du inte har en krona som går att spåra som kapital, se fattig ut, köp en begagnad bil, och håll en låg profil, så får man vara ifred och foka på livet, varandet, och inte det tillblivna eller föreställande.

  Gröna frågor, blä, det gröna är kidnappat, så inget är grönt, inte ens mp är grönt, och då är det Orwell, det gräna löser sig med en förestånde systemkollaps, det är det bästa som kan hända moder jord.

  Bildning/kunskap - fan trot, detta har samhället givit upp, det handlar om vilka föräldrar och sociotop du växer upp i.

  Äldrevård, sluta betala in skatt eller pensionsspara, spara realt, tex en kollonilott eller varför inte spara diesel, helst oskattad bunkerolja, sedan bara kränga när man behöver deg.

  Köp en segelbåt, och håll till nära kusterna, där det går att fiska, som mnniskan gjort innan vi blev människor.

  Sluta tro - tro inte ett enda dugg, på att politiken klarar detta, för det handlar bara om att ljuga bäst. En politiker idag, är fånge i sin egen föreställning, och förstår inte att vederbörande inte förstår, och det är det som är det roliga, våra ledare fattar inte att de inte fattar, och att ingen orkar säga till, för vem vill vara bedragare, om man inser att alla utgår från att man är en bedragare, då är det bättre med lallare, som sas inte fattar grejen, och då kan ju vi andra låtsas med :-) slw

  SvaraRadera
 33. Vissa politiker går på autopilot känns det som. Som att dom bara repeterar och upprepar. Ingen genuin egen tanke eller ide, bara robota.

  SvaraRadera
 34. Neoliberal Agendators aug. 27, 12:34:00 fm

  " jo, så är det om man utgår från att det är skatt och avgifter på arbete som skall finansiera välståndet - men varför skulle det vara så?"

  Hur finansierar vi välståndet utan arbete?

  Säg att alla i Sverige skulle ta ledigt i två månader. Kommer det då bli något välstånd producerat?

  Människor behövs i processen, även om de har hjälpmedel så som datorer och robotar.

  Visst kan man tänka sig ett framtida samhälle där staten äger 100 miljoner robotar med en intelligens som överstiger människan och hjälper oss med allt, och där folk kan ligga och slappa i hängmattan, men det har lite med verkligheten att göra.

  Kirurgen måste operera, byggnadsarbetare bygga fastigheten, läraren undervisa, de gamla vårdas osv.

  Ja, du kan tex. höja momsen eller bensinskatten, men det betyder bara att köputrymmet minskar för de som konsumerar upp sin lön. Ytterst får de mindre för det arbete de utför. Det är som skatten hade tagits direkt på lönen.

  SvaraRadera
 35. Politiker lever i sin egen bubbla, godhetsbubbla.

  Ta Annie Lööf som har sin lön knuten till statsministerlönen trots att hon är i opposition. I hennes värld åker Jesus privatjet och limosin när han inte snor bröd från fattiga människor i sin närhet för att ge till andra fattiga som är på inkommande från avlägna platser.

  Annie är jättegod men fattigt folk betalar.

  SvaraRadera
 36. När Jorden är en Ö med 10 000 000 000 invånare och dom arbetslösa är 1 000 000 000 och USA strävar efter Total Dominans
  på jorden och genom sina krig skapar 1000 nya flyktingar varje dag så är det lögn i helvete att någonstans på Jorden, skapa stabila samhällen som kan leva på Jordens Villkor.
  Att bejaka de mångkulturella är till en del rimligt men till en annan
  del vansinnigt.
  Den vansinniga delen är när USA och Sverige mördar Libyens
  ledare och underminerar och förstör landet.
  Och när Jan Eliasson tyckte att det var en försvarbar ide, och
  när sedan Anders Borg kläcker ur sig att det var en win, win
  sitution: "Ni skapar flyktingarna och vi ger dom en fristad."
  (siffrorna är informella)
  I vår tygellösa värld härjar gangsters.

  SvaraRadera
 37. Det kan inte vara kul för politikerna att väljarna är negativa till allt och bara ser svårigheter och elände i framtiden. Kanske kan detta vara en bra framgångsmetod för att införa direktdemokrati?
  Alltså, ju fler som sluter upp bakom att klaga mer och ner med PK-etablissemanget, ju förr kan vi göra något åt de verkliga problemen i samhället. De som VI ser men politikerna väljer att blunda för...
  DET vore positivt!

  SvaraRadera
 38. ballahu, rovdjursdirektdemokrati? "DET vore positivt!"

  SvaraRadera
 39. 11:33 Minns ingen längre 4%-målet som (s) till sist "nådde" med ams:eri? Nu repeterar man: 5%-målet som ska väntas in. Hela 90-tals politiken "går igen" & spökar, finns inte en ny tanke eller en ny ambition, bara "repeat". Och alltsammans "kemiskt ren" symbolpolitik där "utbildning" & "jobb" kan betyda vad som helst eller inget alls.

  SvaraRadera
 40. @Anonym 11:33
  Jodå visst minns vi det. "Nåddes" med bl.a. sk kunskapslyft, dvs guldtider för allehanda utbildningsskojare. Och vårt eget sätt att räkna arbetslösa två år på 4%. Och att Persson efter katastrofvalet 1998 med V på rekordsiffror släppte på lite högre aktivitet i hemmaekonomin, den enda delen som realt sett kan öka sysselsättningen. Att exporten som är en mindre del av ekonomin skulle kunna göra det är nonsens, men det verkar den av exportindustrin hjärntvättade Löfven tro.

  Men det nåddes inte om man använder det EU standardiserade att räkna arbetslösa som nu används, bara att titta på eurostatssiffror. Då kom man ner till 5,6% år 2000 sen gick det uppåt igen. Så någon effekt på arbetslösheten verkar inte kunskapslyft ha, inte mer än då när folk sätts på skolbänken och försvinner i statistiken.

  Det finns en korrelation mellan åtstramad hemmamarknad där den helt dominerande delen av jobben finns och ökat exportnetto:
  http://s26.postimg.org/3yoe5tr09/Swed_Export.png

  Att exporten skulle kunna fixa arbetslösheten är lika mycket nonsens som det här med den Löfvens senaste käpphäst "matchningen". Ett gammalt argument från SAF och numera Svenskt näringsliv (som kontrolleras av den mäktiga exportindustrin) här och i andra länder. Primärt för att hindra generella stimulanser som minskar arbetslösheten. Understött av deras egen statistik. Men det är så att matchningen fungerar bättre när det är låg arbetslöshet. Det finns en rad logiska förklaringar till detta.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.