fredag 12 december 2014

Nyfascism, socialism, nyliberalism och grönt

"Att leva i ett S-samhälle eller ett M-samhälle är det ingen större skillnad på... Men att det skulle vara en avgrundsdjup skillnad mellan ett grönt MP-samhälle och ett brunt SD-samhälle inser de allra flesta..." 

Det skriver Per Gahrton - se nedan - och jag håller med. 

I övrigt anser jag att debatten om vilka etiketter som olika partier skall förses med är mer retoriskt motiverad än rimlig i sak. Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt parti. Regeringen med S och MP är socialistisk och Alliansregeringen var nyliberal. Begreppen som florerar i debatten tycks mig inte bara bli otydliga utan till och med suddas ut och banaliseras.

Den som hävdar att den nu sittande regeringen är socialistisk har en oerhört vid definition av socialism. Så pass vid att till och med borgerliga partiet för bara några år sedan utan vidare skulle kunnat ingått i begreppet. Ofta kokas det ner till frågan om vinster i välfärden. I så fall är stora delar av världen socialistisk. Och alla partier, inklusive moderaterna, har en gång varit strikt socialistiska. Retoriken slår ibland knut på sig själv.

Personligen känner jag stor olust av att Miljöpartiets ledning under så många år låtit sig definieras som tillhörande ett socialistiskt block - begreppet grönt reduceras på det sätt som liberaler och socialister vill. Nämligen till att handla om frågor som direkt rör naturen och den fysiska miljön. När Miljöpartiet kompletterade namnet med De gröna så var det för att markera en ideologisk hållning som gick utanför miljöpolitiken. Som också omfattade en syn på demokratin, på fördelningen, på militarisering, på kulturen, på maktdelning och på samhällets strukturer och system.

Att De gröna numera placeras in i ett socialistiskt block känns befängt utifrån hur socialistiska partier agerat i Sverige. De gröna försvarade t ex rätten till föräldrakooperativ barnomsorg mot Vänsterns angrepp, De gröna försvarade liberala krav på människors frihet men gick till angrepp på liberalernas kamp för frihet för kapital. De grönas argument mot såväl röd som blå planekonomi ogillades av såväl röda som blå.

Att Alliansregeringen skulle vara nyliberal är naturligtvis ett lika onyanserat påstående som att regeringen skulle vara socialistisk. I så fall är stora delar av Socialdemokraterna också nyliberal. Men visst har tiden blivit anfrätt av nyliberalismens tankegods på liknande sätt som socialismens idéer präglade ett tidigare skede. Även Vänstern har rört sig till höger. Liksom MP:s partiledning, ofta mot kongressernas beslut.

Det som skett inom borgerlighetens politiska innehåll är att Centerpartiet förflyttat sig från det parti som Torbjörn Fälldin och Olof Johansson företrädde - med angrepp på bolagshögern - till ett parti som har en partiledare som talar varmt om Ayn Rand och som är mer anfrätt av nyliberalismen än något av de övriga borgerliga partierna. Även Folkpartiet har förflyttat sig från socialliberalism till att pimpa med stänk av manchesterliberalism. Moderaterna har fått två partier som i sitt ekonomiska tänkande ligger till höger. 

Rent sakligt politiskt sett är det därför märkligt att Löfven - och numera även LO - ständigt riktar sig till C och FP för samarbete. Det är rent sakligt Moderaterna som Löfven ligger närmast av de borgerliga. (Och om man ser till partiernas rötter så är faktiskt Kristdemokraterna det parti som kan göra anspråk på en mer socialistisk ekonomisk agenda med hårda angrepp från vänster på S.)

Är Sverigedemokraterna rasistiskt, nyfascistiskt eller/och ett nationalsocialistisk/nazistisk parti? 
Frågan har tagit ett snäpp ytterligare upp i den politiska debatten efter det Leijonborg berättat att Hitler gjorde en del bra saker (byggde motorvägar) och att Löfven kallat SD för ett nyfascistisk parti. 

Jag är inte så imponerad av Löfvens retorik. Viss försiktighet med begreppen vore på sin plats, risken att man reducerar begreppen är uppenbar. Fascismen kan banaliseras. SD talar visserligen i sina skrifter om "folket" och vad "folket" står för - vilket regelrätta fascister, kommunister och en och annan alldeles vanlig socialist också gärna ägnar sig åt - men så vitt jag upptäckt ifrågasätter man inte parlamentet vilket är en grundbult i fascismen. SD verkar dessutom i sak vara varm anhängare av kapitalismen, vilket en nyfascist nog inte bör vara. 

Från vänster är det lätt att sätta nedsättande beteckningar på sådant man ogillar utan att fundera på att det faktiskt finns likheter mellan dem själva och de man betecknar. Användningen av begreppet folket är ett av de där begreppen som fick mig att som ung vägra identifiera med med socialismen - många av mina socialistiska bekanta orerade högt och ofta om vad folket ville och inte ville. Som om detta inte bestod av individer, som om de hade rätten att tala för ett kollektiv som aldrig blivit tillfrågat. Jag hade i min ungdom hört samma prat om folket när jag tvingats umgås med en och annan som sympatiserade med nationalsocialisterna. När SD skriver om folket känns samma olust.

En av de senaste nyfascistiska rörelserna var Nuclei Armati Rivoluzionari som på 1980-talet förespråkade ett enat fascistiskt Europa. Man marknadsförde på ett blodigt sätt fascismen som "den tredje vägen" mellan kommunism och kapitalism.

Om man utgår från den ursprungliga betydelsen av rasism - utifrån begreppet ras - finns det inte skäl att kalla partiet rasistiskt om man ser till dess partiprogram. (Sverigedemokrater som älskar att citera delar av meningar uppmanas att inte stympa den tidigare meningen för att ge sken av att jag anser annat än det jag gör: nämligen att partiprogrammet inte i ordens utformning är rasistiskt i dess äldre mer vedertagna form).

Det enda parti som haft rasism i denna betydelse inskriven i partiprogram är Centerpartiet som i sitt partiprogram från 1933 skrev: "Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkande av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling."

Begreppet rasism har emellertid fått en vidare innebörd i vardagligt tal under debattens gång. Jag upplever emellertid att vidgningen anammats för att lättare rent formellt slå fast att SD har ett rasistiskt partiprogram. Jag tycker inte - i den frågan delar jag Mona Sahlins uppfattning - att man behöver ägna sig åt detta. Det räcker med att konstatera att partiet har klara rasistiska och nationalsocialistiska rötter, att rasismen gör sig påmind genom olika uttalanden från mer eller mindre aktiva Sverigedemokrater - den som är rasist har ett riksdagsparti att känna sig hemma i, därmed inte sagt att alla sverigedemokrater känner sig hemma i rasismen.

Ett parti är mer än sitt partiprogram, det är allt det dunkelt sagda, dess ytliga rötter och dess medlemmars mer eller mindre genomtänkta uttalanden. Med detta sagt kan man retoriskt hävda att SD är ett rasistiskt parti. Själv aktar jag mig dock noga för detta. Jag menar att det snarast legitimerar rasism, att människor som röstar på partiet utan att vara rasister plötsligt trycks in i ett hörn och därmed försvarar åsikter som man själv tycker är fel rent sakligt sett. Till slut blir man rasist i så måtto att de där fördomarna och föreställningarna som finns i de flesta av oss vinner framgång i den egna hjärnan - hjärnans fäbless för att att göra det enkelt för sig är väl dokumenterad. Rasism är att göra det enkelt för sig. Sortera människor i fack kräver inte mycket energi. Hjärnan bygger gärna upp bilden av någon sorts logik även där det inte finns någon. 

Om människans vurm genom historien för klassificering och rangordning - vilket lätt leder till råbarkad rasism -  samtalade jag med Thomas Malm om för fyra år sedan. (Det var förresten min första intervju med författare i Kunskapskanalens En bok, en författare).

Att ha förutfattade åsikter om den andre behöver inte vara inte liktydigt med rasism. Det kan grundas på rädsla, oförmåga eller erfarenhet från enskild händelse som hjärnan med automatik försöker finna någon sorts ologisk logik i. Som stockholmare uppfattades jag på sjuttiotalet som den andre, den avvikande, den konstiga - som till och med tog pappaledigt - när jag flyttade till landet långt från neonljus. Den första som vågade tala med mig och min dåvarande fru förflyttade sig bakom en stenmur för att säkra ett visst avstånd... Av rädsla och känsla av att inte förstå sig på den andres samlade erfarenheter från en helt annan vardaglig värld.

Det är lätt för mig att ta avstånd från SD eftersom jag skulle göra det även om man inte hade den syn på flyktingar och invandring som man har. SD står för en kultursyn som är mig främmande, en energipolitik som är mig främmande, en försvarspolitik som är mig främmande, en klimatpolitik som ur mitt perspektiv är absurd, en retorik som jag inte alls känner mig hemma i. När allt detta sedan framförs av ett parti som har sina  rötter i vit-makt-musk och nazism så hamnar partiet så långt bort som ett parti kan komma från de värderingar som jag vuxit upp med, utvecklat och står för. 

Det är för övrigt väldigt naturligt att MP är SD:s motsats i detta partis kärnfråga. Ideologiskt innebär grönt att tänka globalt men handla lokalt. Just detta - tänk globalt, handla lokalt - var ett av rörelsens mest framträdande slagord en gång i tiden. När SOM-institutet i början av 90-talet lanserade en politisk skala där xenofobiskt tänkande och kosmopolitiskt tänkande utgjorde motpoler - man mätte dels väljares värderingar och dels partiernas agerande i riksdagen - befann sig MP längst ut på den kosmopolitiska sidan. Det vi ser nu - att MP är det parti som driver mest kosmopolitisk politik - är således alls inte konstigt eller ens något nytt. Att SD är partiets motsats är därmed också en självklarhet.  

Per Gahrtons skriver i Fria Tidningen och jag håller helt med: "I alla gröna huvudfrågor – miljö, kärnkraft, vapenhandel, arbetsmoralism, rättigheter för minoriteter och så vidare – står SD för en ännu mer antigrön politik än de övriga traditionella partierna. Att leva i ett S-samhälle eller ett M-samhälle är det ingen större skillnad på, vilket alla vet av egen erfarenhet. Men att det skulle vara en avgrundsdjup skillnad mellan ett grönt MP-samhälle och ett brunt SD-samhälle inser de allra flesta väljare.

Den nuvarande krisen har tyvärr lyft fram SD som en huvudaktör för framtiden. Men därmed har det också illustrerats att också MP har en huvudroll. MP:s stora utmaning nu är att utforma och framföra sitt eget gröna alternativ så att det syns och hörs att det leder till ett väsensskilt, humanitärt, miljövänligt, socialt och internationellt solidariskt samhälle."

Smaka på det sist skrivna. Det är en uppmaning som jag tjatat om i flera år, men det gör ju inte saken sämre... Det glada budskapet för MP är att man kan hämta tillbaka en del från det som partiet bildades för att offensivt driva: sänk arbetstiden, bredda skattebasen, håll hårt på skillnaden mellan frihet för människor och frihet för kapital, berätta om allt det socialt goda som kan bli följden av en omställning, berätta om ett förståelsesamhälle där system och strukturer är tydliga och så obyråkratiska som möjligt, berätta om livskvalitet, om synvidgor, berätta om vad som är utveckling och inte bara tillväxt.

Jag repeterar följande från Per: "MP:s stora utmaning nu är att utforma och framföra sitt eget gröna alternativ så att det syns och hörs att det leder till ett väsensskilt, humanitärt, miljövänligt, socialt och internationellt solidariskt samhälle."

Det blir en utmaning som heter duga för den partiledning som investerat så mycket i den Löfven som har mer gemensamt med moderaterna än han har med De gröna.

56 kommentarer:

 1. Birger Schlaug vill med all rätt se ett alternativ till de etablerade mindervärdiga ideologierna, men grön ideologi är som jag ser det ingen koherent ideologi med någon tydlig värdeteori i grunden. Jag presenterade i ett gästinlägg hos Cornucopia igår ett alternativt tänkande både till "grönism" och de andra sunkiga ideologierna: http://cornucopia.cornubot.se/2014/12/gastinlagg-en-politik-for-det-goda.html

  SvaraRadera
 2. Från dagens Expressen:

  Mona Sahlin vill inte - som både Stefan Löfven och Magdalena Andersson gjort - kalla Sverigedemokraterna för ett fascistiskt parti.

  - Nej, så kallar jag dem inte.

  Är det klumpigt att klistra på dem en sådan etikett?

  - Det är inte orimligt att diskutera att det finns både personer och inslag i partiets politik som drar åt det nyfascistiska hållet, det är inte en orimlig diskussion. Men etikettsdiskussionen är inte vad det här politiska läget just nu behöver. Jag tror att det också riskerar att provocera en del av deras väljare. Man ser hur Mattias Karlsson och andra nu försöker varje rimlig debatt med företrädarna till ett påhopp på alla deras väljare, och det tycker jag inte man ska ge dem. Dom är ett nationalistiskt högerparti med klart rasistiska inslag, och det är hårt nog."

  Samma syn som Birger tydligen.

  SvaraRadera
 3. Beträffande positioneringarna av (s) och (m) är vi snabbt på väg mot den brittiska situationen på 90-talet: Labour gick långt åt höger, Tories tog ett steg toll vänster, och plötsligt la Labour förslag som låg till höger om Tories. I Sverige har (s) glidit lite åt höger, och (m) tagit ett stort steg år
  vänster vilket gör att exakt damma sak händer här om inte de nya partiledningarna tar fram nya program.
  (s) och (m) skulle för övrigt samarbeta utmärkt, men det lär väl inte ske pga respekt för väljarnas val.

  SvaraRadera
 4. "Det dunkelt sagda, dess ytliga rötter och dess medlemmars mer eller mindre genomtänkta uttalanden" i all ära, i första hand får man ändå titta på vilken politik partierna för. Då står det klart för vem som helst med ett öppet sinne att 7 av 8 riksdagspartier är rasistiska:

  Skydd mot kränkningar m.a.p. etnicitet (lagen om hets mot folkgrupp) - men inte om du är svensk;

  Gratis sjuk- och tandvård - men inte om du är svensk;

  Etableringsstöd på nästan 10 000 kr varje månad - skattefritt! - men inte om du är svensk;

  Skattefinansierade löner för jobb hos privata företag - men inte om du är svensk.

  SvaraRadera
 5. De senaste dagarna har den svenska liberalismen avslöjat sin mörkaste sida. Det har varit ett par vidriga dagar.

  Fascister och liberaler gick ut och i en närmast koordinerad ansträngning att omdefiniera fascism. I media, på nätet, i olika föreningar och forum så har man försökt lansera en ny definition av fascismen. De definitioner som de har tagit fram och lanserat har två utmärkande egenskaper, dessa egenskaper är mer än lite avslöjande. Första egenskapen hos den nya definitionen är att SD då inte skall betraktas som fascister, men den andra egenskapen är mer avslöjande för både liberaler och SD, Mussolini blev i den nya definitionen inte fascist förrän 1922, alltså efter han utsågs till premiärminister av bland annat liberaler. Det är givetvis medvetet man har snävat av definitionen av fascism på detta viset. Medvetet har man försökt ta fram en definition som medger att liberalerna idag skall kunna begå samma misstag som när de installerade Mussolini vid makten, begå samma misstag som de gjorde när de installerade Hitler vid makten. Detta är liberaler och fascister som än en gång gör en gemensam ansträngning, denna gången gör liberalerna det helt medvetna om vem Mussolini, förlåt SD, är.

  Men liberaler går på med sin taktik att tiga ihjäl fascisterna, men hur gör ni med fascister i de egna leden. Hur bemöter liberaler denna gemensamma sak med fascisterna som kommer ur liberala tankesmedjor, från liberala aktivister, från liberala professorer? I det här fallet gäller sannerligen regeln, den som tiger samtycker! Finns det någon gräns för vad liberaler tolererar från sina tankesmedjor och aktivister, när de aktivt bidrar till fascism och rasism, i de liberala värderingarnas namn, är det då inte dags att fundera på en ny definition av liberal?

  SvaraRadera
 6. Birger!

  När socialister talar om folket så menar man naturligtvis majoriteten (demokrati) det är ju underförstått att folket består av olika individer. Det har ju inte med saken att göra. Du kan ju inte få spel så fort någon talar om majoriteten och tro att man alltid försöker att manipulera och struntar i demokrati och vad folket verkligen vill. Tvärt om så handlar det ju om att ha en känsla för vad folket vill utifrån fakta. Folk kan ju ändra uppfattning och det går ju inte att alltid hela tiden fråga varenda individ innan man uttalar sig om kollektivet.

  Sedan så går det ju inte att dela på miljöfrågorna och allt det andra som du lägger i begreppet "de gröna" och som också finns i socialismen. Allt måste ju hänga ihop men ibland så verkar det "gröna" i MP verkligen inte hänga ihop med miljöfrågorna utan övertrumfa och vara än viktigare. Jag tror inte folket förstår eller uppfattar den markeringen att man kallar sig för just miljöpartiet "de gröna" betyder att en fri invandring är viktigare än miljön och en hållbar utveckling. Det är en falsk marknadsföring som vilseleder folket där ni tar er "rätten att tala för ett kollektiv som aldrig blivit tillfrågat".

  Sedan har väl V ibland tagit en del felaktiga beslut men det betyder ju inte att det är fel på ideologin för det. Det är människor (individer) som ska försöka tolka och förverkliga idéerna i verkligheten och människor är inte ofelbara.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 7. Den senaste tiden har miljöpartiet haft stämningarna emot sig. Ironiskt nog står hoppet till Sverigedemokraterna, som utsett miljöpartiet till sin ideologiska huvudfiende. På så vis lockas en del väljare till miljöpartiet, i önskan att stå så långt bort från Sverigedemokraterna som möjligt.

  SvaraRadera
 8. Norska NRK skickade ut sin stockholmsreporter för att intervjua folk på stan häromdan.

  Så berättade en ung tjej för reportern att någon hade spottat mot henne, detta på grund av den knapp hon bar, för den hade bilden av en blåsippa.

  Reportern frågade, hur hon kunde vara med i ett parti med rötter i... ja ni vet.

  Tjejen svarade då ungefär: "Jo, men nu har de ju mig". Antagligen menade hon att SD:s nuvarande policy inte har med rötterna att göra.

  Skulle kanske Annie Lööf svara på liknande sätt om någon påminde om Centerns rötter?

  Gt

  SvaraRadera
 9. Jan Ö, tror inte Birger talar om vad som fel eller inte med socialister eller V eller något annat. Han talar väl om vilka värderingar som funnits och finns. Att V motsatte sig föräldrakooperativ barnomsorg var ju inte något fel, eller feltänkt av människor som du skriver, utan frågan om vilka värderingar man har. Det kooperativa och direkt delaktiga är något som kännetecknar gröna värderingar - att med sin tid och sitt civila engagemang gör saker på bekostnad av företags eller statens verksamhet. Det är därför sänkt arbetstid och mer tid i den civila obetalda sektorn är en grön "grundbult".

  SvaraRadera
 10. Borde inte FOLKpartiet byta namn för att passa kultureliten?

  SvaraRadera
 11. Gt, en del fann rasistisk näring till sina rötter i en annan tid medan andra (SD) funnit näring i rasismen och nazismen alldeles nyss. Har du lyssnat på Vit-makt-musik?

  SvaraRadera
 12. Tänk globalt, handla lokalt? Att gynna den egna socken istället för våra världsmedborgare på jordklotet låter nazistiskt, rasistiskt och fascistiskt. Nästan så jag hör stöveltramp i butiken när någon väljer en svensk kyckling i stället för en från thailand. Det börjar med en svensk kyckling i en gårdsbutik, fortsätter med svenk cider på Ica och sedan kan det vara kört, kan sluta med röst på SD.

  SvaraRadera
 13. Vi fick en ny global matleverantör i flera av våra skolor. Gick på ett matmöte med den nya leverantören. Det mesta är prossesad global mat. Kycklingen barnen äter är från thailand för att ta ett exempel av hundra. Oftast ftast mald. Kommunen styrs av mp-s.
  Vi skulle bjuda på den maten i riskdagens matsal.

  SvaraRadera
 14. 10:47, du är rolig du.

  SvaraRadera
 15. Anonym 10:40!

  Du har alltså ingen aning om vad V-partiet står för och vad socialism handlar om. Det ena är en ideologi och det andra är ett parti som oftast men inte alltid följer den ideologi man säger sig stå för.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 16. Hej Birger,

  När jag brukar avslöja att jag tycker Sjöstedt är den bästa partiledaren av de etablerade så får jag tillbaka att "men han är kommunist".
  Jag grundar min värdering på vad jag hört honom säga, men har inte så stor koll på Vänsterpartiet generellt, och har hört från olika håll i media att att han är och inte är det.
  Kan man verkligen kalla Sjöstedt kommunist, och om inte, vad kan jag säga till hans försvar när jag möts av den här kommentaren?

  Mvh,
  Anna

  SvaraRadera
 17. Anonym 10:47!

  Precis! Man får akta sig så man inte blir "rasist". Att tänka globalt men handla lokalt är det ju absolut inget fel på men MP både tänker och handlar globalt. Det är ju det som är problemet.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 18. "Den nuvarande krisen har lyft fram SD som en huvudaktör för framtiden."

  Den nuvarande krisen är ett bevis på, att våra politiker och alla vi andra gjort fel helt eller delvis?

  Ja vi Birger. Inte de där andra.

  Det är väldigt sorgligt. En återupprepning av det förra valet, är på väg att ske. Vi de flesta av oss fortsätter att mala på om svensk inrikespolitik, trots att resten av världen säger välkomna i gänget. Bildt han säger vi har inte prövat Tysklands modell.

  Flera länder har försökt att på olika sätt hålla sina "SD" utanför. Har det lyckats? Tysta, frysa ut, välkomna in i gemenskapen, allt har misslyckats.
  DET behöver vi ärligt erkänna.

  Så oavsett vad vi gör, har vi skapat förvirring, som naturligtvis kommer att leda till totalt kaos. Löfven kallar det för paradigmskifte. Kärt barn har många namn.

  Det handlar inte om höger eller vänster säger vi gärna. Jag också.

  Lite skrattretande tycker jag att det är när UKIP kallas för "putinganhängare" av vissa. Eller när SD kallas för vårt nya VPK.

  Lyfter vi blicken lite, så ser och hör vi att SD har fullt upp med att tala om såvida de befinner sig till höger eller vänster. De plockar också väljare från alla partier.


  Liksom även andra partier har svårt med höger eller vänster...

  Nu så är det ju så finurligt att vi har endast en politik att förhålla oss till och det är EU:s.
  Lillebror EU... Den politiken förhåller sig Alliansen till. Passar dem som klippt och skuret. Inte alltid, de knorrar över moms på ideell verksamhet, snus och annat. Men i stort så gillar de läget.

  Vi kommer att bollas mellan höger och vänster även i fortsättningen. Det gäller givetvis även de gröna.

  När jag för många år sedan läste MP:s partipogram blev jag "frälst"
  När jag sedan läste Enhets visioner, så anser jag att något fattades.

  Det var detta med att vi behöver erkänna en andlig kraft och att oavsett vad vi kallar den, bör använda oss av den i politiken i konsten, musiken osv.

  Är ingen anhängare av rappande musiker, som vill hänga Åkesson i en flaggstång. Eller bulta någon gul och blå. Däremot så är det väldigt roligt att höra rappande killar sjunga om feminism och om att vi måste granska oss själva var och en. Vi kan inte lösa andra länders och religioners brister. Att Mona Sahlin är tillsatt för att granska och sammanfatta är tragikomiskt.
  Först måste hon själv komma överens med sina egna partikamrater. Det verkar inte ha gått så bra...

  Alla vill rädda världen. Men hur många är beredda att förändra sig själva? Menar inte med det att vi bara ska se inåt.

  Bara om de där "rasisterna" SD försvinner, så blir det bra. Är det verkligen så?

  Om Gudrun Schyman ersätter dem så blir det frid och fröjd? Hörde henne tala om att nu har FI en chans.

  En chans att göra bort sig i parlamentet igen?

  Huvva! vill inte ens veta.

  Lisbeth


  SvaraRadera
 19. Som Mona Sahlin påpekar så är SD ett nationalistiskt parti. Det erkänner de ju själva.

  Politiker som blandar in nationalism eller religion i politiken ska man se upp med. Det gäller såväl sverigedemokrater som militanta islamister.

  SvaraRadera
 20. Anonym,
  men SD handlar inte om att agera lokalt. SD gör inte upp med transnationellt kapital och deras "nationalism" stänger bara in människor, inte kapital. De söker bara att skapa nationen som ett arbetsläger för transnationellt kapital.

  En mur har två sidor.

  SvaraRadera
 21. Anna, att påstå att Jonas S är kommunist är nog att inte vare sig kunna läsa eller lyssna. När det gäller vinster i välfärden står han på samma punkt idag som MP stod när vi bildade partiet. Att vilja ha mer av blandekonomi är inte kommunism. Jo, jag tycker också att Jonas är en bra partiledare, han är betydligt bättre än sitt parti. För MP tycker jag att det som gäller är tvärtom - men det beror förstås på att jag inte alltid gillat språkrörens val att gå emot kongresserna.

  SvaraRadera
 22. Läste en debattartikel av Svenskarnas parti. Där argumenterade man så här:
  - Alla rasister som röstar på SD är lurade.

  Ganska tydligt om man ser på hur muslimer som konverterat till kristendomen behandlas på Avpixlat. De höjs till skyarna.
  Samma sak med invandrade som är kritiska till militant islam.

  Att sätta konstiga etiketter på sina motståndare är en konstig debattteknik. Om man inte kan debattera sakfrågor så kommer man att förlora alla debatter.

  SvaraRadera
 23. Inom retoriken finns det en klassisk fälla. När du motsäger något så förstärker du det motsagdas premiss. SD väljarna njuter förmodligen av att ett idéparti nu motsätter sig deras idéer. Det får MP att vurma i självgodhet att de blivit " de utsedda" . Men effekten politiskt blir det diametralt motsatta. SD's premiss förstärks och deras kulturella värderingar normbaseras med våldsam främlingsfientlighet som svar ju fler motarbetar dem. SD växer fram ur misslyckad social politik när Sossarna frångick att värna om sociala värderingar till ekonomiska värderingar. Precis som fascismen växte fram i weimarrepublikens tidelag, i kölvattnet av misslyckad social + ekonomisk politik för de många. Därav klassisk fascistiskt motsvar för de desperata. Elit+etablissemangets hat projiceras som politisk lösning. Höj blicken, historien repeteras.

  http://www.dn.se/debatt/partierna-kapitulerar-for-populism-och-ekonomism/


  SvaraRadera
 24. Med det sagt är det viktigt att poängtera att MP är av erfarenhet det absolut mest stimulerande och dynamiska partiet i dagsläget även om det verkar svårt att vidmakthålla en grön profil i snålblåsten. Problemet är bara att de andra partierna är maktpartier och kan maktspelet, kommer MP att klara det parlamentariska maktspelet på hög nivå utan att kompromissa med tillväxtkritik och sänkt arbetstid?

  SvaraRadera
 25. (mp):s roll i nuvarande kris har väl alls inte diskuterats: förespråkarna för jättelika "volymer"? En politik som nu, via diverse utspel från hög höjd, tycks ha "vänt opinionen radikalt", åtminstone i högermedia? Kanske den typen av "godhet" i sin förlängning leder till politik som är omänsklig, kanske är det direkt olämpligt att lättsinnigt försöka spela upp roller som "snövita välgörare" som provocerar i det allt mer utarmade & blygrå samhället utanför palats-miljöerna? (mp) verkar inte ha någon som helst plan för integration, det hela verkar mycket lättsinnigt & "käckt". Ghetton & tiggeri blir slutresultatet, vilket i sin tur politiskt lägger mer "ved" på en viss "brasa". En förfärande godhet?

  SvaraRadera
 26. Birger Schlaug, Du har gång på gång sagt att Jonas Sjöstedt är bättre än sitt parti. Han själv däremot lyfter gärna fram andra t.ex. Ulla Andersson. Frågade dig för ett antal månader sedan, om vad du anser om att kontanterna försvinner? Du skulle tänka efter och återkomma skrev du. Nu har du tänkt efter? Det är bekvämt med kort ja men är det bara bra?

  Ulla Andersson har nämligen tagit debatten. Kanske inser hon bl.a. att det vore ett effektivt sätt att förbjuda tiggeriet på. Få erbjuder romska tiggare sitt kort.
  Nu så är ju inte småslantar och tiggeri lösningen. Men som med det mesta kosmetik, som döljer de verkliga problemen.

  Ang. blandekonomi. Naturligtvis lägger man inte alla ägg i samma korg.

  Lyssnade till Richard Jomshof (SD) och ett lugnt samtal med en journalist. Det första lugna samtal med SD jag hört... Undrar över det reportern sa. SD:s budgetramar ligger närmare den rödgröna regeringen. Säger det att den rödgröna regeringen är rasister?
  Eller säger det att de är för fina för att diskutera vinster i välfärden med rasister?

  Det finns inte två budgetar (budgetramar) som de flesta hävdar. Det finns tre. Något vi alla behöver lära oss, är att hålla oss så nära sanningen som möjligt.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 27. ”Det räcker med att konstatera att partiet har klara rasistiska och nationalsocialistiska rötter /…/” skriver du och det gäller SD. Men om det räcker är det fler partier som ligger risigt till, framför allt V. Det partiet har ett minst lika solkigt förflutet som SD. Man försvarade Moskva i alla lägen och yppade inte ett ord om kommunismens illdåd. Samtidigt måste man väl framhålla att partier kan förändras. V är inte längre ett kommunistiskt parti, även om det fortfarande finns en och annan rabiat kommunist i leden. Kan man inte då säga att även SD har förändrats? Det finns rasister i SD, visst, men det finns det även i andra partier. Och det helt avgörande som skett under de senaste valen är ju att många människor som varken är rasister, nationalister eller socialkonservativa nu röstar på partiet. Frågar du dem varför får du till svar att man anser att (1) Invandringen är för stor i förhållande till landets resurser, (2) Ett flertal parametrar såsom arbetslöshet, bostadsbrist, skolresultat och kriminalitet ser förfärliga ut numera på grund av den alldeles för stora invandringen, och (3) Jag har inget annat parti att rösta på om jag vill minska invandringen. Egentligen inga konstigheter alltså. SD är således ett parti som fångar upp den kritiska opinionen, och man kan nog dessutom säga att ju större invandring desto större SD. Toleransgränsen är individuell men ingen skulle ju tolerera att världens mer än 50 miljoner flyktingar flyttade till Sverige. Att hävda det har alltså ingenting med rasism att göra. Det är en märklig företeelse detta att vi inte öppet kan erkänna att det finns gränser för invandringen. Hade nu inte SD existerat hade vi säkert erkänt det för längesedan.

  SvaraRadera
 28. Varför dra allt till extremet Ulf? Sverige har som ett litet land alltid fått förhålla sig till stormaktsapparaturer som har långt mycket resurser och krigskapacitet än ett litet land som Sverige: Vare sig det är en mördande stormakt som kina/usa/ryssland.

  Dessutom landar det i känslomässig argumentation, ett tecken i vår tid, och inte en saklig, tankebaserad, argumentation om varför man röstar på SD. Denna artikel presenterar precis detta faktum i slut slut.

  "Det är inte konstigt att “invandringskritikernas” slutsatser frontalkrockar med den seriösa forskningens: deras ovetenskapliga fantasier bygger på antagandet att invandrare är tärande, ett tillstånd som inte kan ändras. Ett antagande som per definition är rasistiskt."

  Det är därför MP och SD är diametrala motsatser. MP baserar sig på saklig och gedigen forskning om mänskliga samhällen, samhällsvetenskap, och SD baserar sina utsagor på känslomässiga utläggningar.

  Varför röstar du på ett sådant parti då? Det finns väl större saker vi behöver bry oss om. Mijön, varandras välmående istället för att motsätta oss chimärer?

  SvaraRadera
 29. http://www.ordfront.se/sd-har-fel/#.VIQZt7Fn-yw.facebook

  SvaraRadera
 30. Värna nationalstaten Sverige genom att säga nej till mer invandring, är det att vara främlingsfientlig och rasist? Den som försöker förmedla något som går på tvärs med det som anses som självklar norm kan få problem. Någon kanske rent av ser den som förmedlar vara främlingsfientlig och rasist. Med sådan åsikt och låsning lämnas inget utrymme till seriös debatt, endast konflikt.

  När stämningen piskas upp och konflikterna mellan folkgrupper ökar pekas det finger åt den enskilde medborgaren som har synpunkter på politiska frågor gällande invandring. Stämpeln främlingsfientlig och rasist kommer upp till ytan. Lyfta frågor som rör politik och invandring är inte det samma som att hata andra människor.

  Kulturer är olika och det tåls att diskutera. Vad jag tycker om människor i andra länder utgår inte från vad makthavare och allmänheten ska diktera. Det utgår från egna möten med människor!

  När det gäller beslut har makten samlats på några få händer där makthavare – i slutna rum – dikterar villkoren över huvudet på nationalstaternas medborgare.

  När det gäller invandring borde det vara bättre att ekonomiska problem isolerades inom ett land än att så gott som alla EU:s medlemsländer ska drabbas av problemet. Makthavare exempelvis EU borde, med goda syften och vilja, ta beslut som gynnar var och en på sådant sätt att medborgare kan bo kvar och utvecklas i det land hen är bosatt.

  Christer

  SvaraRadera
 31. Problemet är att hela mer invandring/mindre invandring är en meta-debatt. Ett ickeproblem. Det är därför hela debatten är så trivial och banal eftersom den behandlar en "ickefråga" utan endast ett känslomässigt centra där arga människor kan lägga sin ilska. Detta behandlas i boken
  Don’t Even Think About It: why our brains are wired to ignore climate change - George Marshall

  Det största problemet är att makten inte fungerar som problemlösningsmekanism. När inte klimatproblemen eller de befintliga maktstrukturerna behandlar sociala problem då växer Fascismen, om än i modern stöpning. Fascismen och kapitalismen tar över rodret. Det spelar ingen roll för kapitalisterna om det är sossar som styr eller fascister. De kan fortsätta sälja varor och definiera människor som konsumenter.

  När man röstar på SD röstar man också på Alliansens budget, en budget som de facto är sämre för social sammanhållning inom riket. En röst på SD är att slå sönder nationalstatskonceptet i förmån för fri rörlighet för kapital och som birger säger, stänga in människar. SD kan inte leverera problemlösningar utan endast känslomässiga pamfletter.

  Rösta MP eller V för en relevant framtid.

  SvaraRadera
 32. Birger!

  När partiledningen inte gör som kongressen beslutat i MP är det en sak men hade det skett i V så hade man minsann fått höra långa haranger om hur det speglar det gammalsocialistiska eller kommunistiska förflutna och hur odemokratiskt partiet är. Att man är en toppstyrd grå massa som följer sin stora ledare i allt han säger. Kan du inte bara ta av dej "de gröna" glasögonen någon gång och försöka vara en självständig och objektiv individ.

  En del av V är fortfarande socialister och inte bara feminister. Alla delar inte din vurm för blandekonomiska modeller och ser till skillnad från dej problemen med olika kooperativa lösningar medan andra är mer positiva till det. Det handlar om att som individ kunna tänka självständigt och försöka tolka de socialistiska idealen på sitt eget sätt men också (vilket ofta brister) föra demokratiska samtal där man kan enas om de bästa lösningarna.

  Pierre!

  MP har redan kompromissat på en rad punkter för att få sitta med i regeringen (maktparti) men har V gjort det?

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 33. Jag tror att miljöpartiet liksom Schlaug fullt medvetet väljer massinvandring före välfärd, miljö och svensk förmåga att åstadkomma genuina framsteg för mänskligheten, men de vill bara inte medge det.

  SvaraRadera
 34. Varför vill inte politiker och mediafolk bo i de "globala" områden vi har i sverige?

  SvaraRadera
 35. Pierre,

  Varför anser du det vara ”extremt” att nämna V:s historia? Din invändning vittnar, tycker jag, om en monumental okunnighet.

  Sedan är väl min argumentation allt annat än ”känslomässig”. Känslomässig kan jag å andra sidan anse att den argumentation är som aldrig ser några baksidor av vår stora invandring.

  Det finns forskning och undersökningar som även visar upp invandringens baksidor. Jag nämnde några av dem. Varför ska vi förneka dem? Eller är forskningen rasistisk bara därför att den inte uppvisar för dig godtagbara resultat?

  MP och SD är diametrala motsatser. Men det förhåller sig även så att MP aldrig ser invandringens baksidor, medan SD aldrig ser invandringens framsidor. Och vad ser du?

  Din invändning är klassisk härskarteknik: ”MP baserar sig på saklig och gedigen forskning om mänskliga samhällen, samhällsvetenskap, och SD baserar sina utsagor på känslomässiga utläggningar.”

  Jag röstar inte på SD. Efter 1998 års val röstar jag inte heller på MP. Men det känns bara intellektuellt befriande. Jag kan då också förstå många icke-rasistiska, icke-nationalistiska och icke-konservativa SD-väljares resonemang.

  SvaraRadera
 36. Romsons giftfärg måste väl handlats globalt, importerats, då kemikalieinspektionen i sverige förbjöd sådan båtfärg redan 2001? Alternativt har hon gjort allt korrekt och byggde upp ett lokalt eget lager redan för 14 år sedan.
  Jag hoppas alternativ två stämmer, annars lever inte Romson som hon lär.

  SvaraRadera
 37. Anonym 10:43. NRK-reporterns intervjuobjekt, den unga damen, menade antagligen, att ju fler antifascister som kommer med i partiet desto mer utspädd blir den eventuella resten av Vit Makt-anda, i den mån den finns.

  Men visst är denna företeelse, liksom aluminiumrören, återanvändningsbara i all oändlighet.

  Så kan det tyckas vara korkat av de nationalkonservativa att ta över ett parti som redan var noterat som fascistiskt. De anade kanske inte att begreppet skulle bli etablerat. Annars hade de väl byggt ett nytt hus, istället för att jobba med ett gammalt ruckel som de trodde skulle gå att renovera från grunden till skorstenen. Så de bedrog sig!

  Gt

  SvaraRadera
 38. GT!

  Hellre ett gammalt och renoverat ruckel (V) än ett nytt fuskbygge (MP).

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 39. Ang. gamla och renoverade ruckel och fuskbyggen.... Vi tar oss till EU. Vi Birger;)

  EU kommissionens miljöpolitik beskrivs som rena rama bilolyckan. Föraren Jean-Claude Juncker tänker dra tillbaka en lång rad av miljöförslag.

  MP talar om skandal...

  Jean Claude Juncker klarade misstroendeomröstningen. I ett försök att få bort honom, samarbetade för första gången SD:s grupp i parlamentet med Front National och Le Pen, samt med andra högerextrema.

  Vänstergruppen ville inte samarbeta med högergruppen och lade ner sina röster. Trots tidigare kritik mot Juncker.

  Såvitt jag förstått, så ställde sig den gröna gruppen bakom Jean-Claude Juncker.

  "Kanske" lite tragikomiskt att de nu talar om skandal.

  Att världen är upp och nervänd visar väl detta. SD gillar kanske att förslagen på miljöområdet dras tillbaka. (Spekulation) Eller så är de medvetet eller omedvetet gröna:)

  Att känslor styr politiken det vet "vi". Även grön politik. Att inte Romson är någon rödräv har hon klart uttalat. Ingen Robin Hood direkt. Men är det viktigare att inte samarbeta med extremhögern i parlamentet, än att göra gemensam sak i viktiga sakfrågor, som nu med Junckers lämplighet?

  Men jag kan delvis förstå dem. Motiv skiljer sig åt. I detta fall var dock motivet tydligt. Junckers affärer.
  Det är inte bara här hemma det är rena sandlådefasonerna.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 40. Lisbeth!

  Jag antar att du läst mitt svar till dej längst ner under rubriken "Minns ni statskuppen"?

  Det finns kanske andra sätt att skydda äggen än att använda flera korgar (blandekonomi). Man kan ju tillsammans hjälpas åt att hålla i och vakta korgen (socialism). Är det inte alltid ett onödigt slöseri att ge en del av äggen till vargen? Det är ju inte så svårt att räkna ut vad resultatet blir menar jag. Mitt val är solklart den gemensamma korgen (eller en gemensam korg till var nation om man nu vill vara lite mer exakt). Därifrån kan man om det behövs flytta en del ägg mellan korgarna.

  Vad det gäller kontanter så är det viktigt att pengarna går att spåra för att kunna vakta alla äggen från vargen. Fast det går kanske att göra med kontanter också om man bara vill och anser det vara så viktigt? Kassaapparater som registrerar sedelnumren och så vidare.

  Fast det finns risker med det. Vargen kan finnas där man inte tror. I familjen eller bland vänner som man litar på trots att man kanske inte borde det. Det finns både för och nackdelar med båda systemen. Jag tror personligen att det är bra om alla penning transaktioner sker mellan medborgaren och staten, mellan olika statliga aktörer eller möjligen mellan medborgarna men då med staten som mellanhand (statlig bank). Det är inte för att djävlas utan av hänsyn till medborgarens och statens intressen och säkerhet mot rån, svarta företag, hot, utpressning, utnyttjande och manipulering.

  Vad det gäller tiggare så kan man hjälpa de på annat sätt också. Exempelvis ge pengar till stadsmissionen och andra hjälporganisationer. Målet måste ju ändå vara att folk ska slipper att tigga.

  Jan Örsell.  SvaraRadera
 41. Kan tillägga att Gunnar Hökmark (M) verkligen ogillar EU kritik. Det framkommer tydligt i debatten mellan honom och Kristina Winblad (SD). Hans försvar av Juncker är vidrig.

  Det är synd och skam vänsterpartiet skänker bort EU kritiken till SD.
  Att MP övergett den mer eller mindre det vet vi. Att Fi benämner sig som pragmatiska vet vi också. Nu när Löfven inte går till val på budgeten så hoppas jag V skärper sig. Det behövs två alternativ. V har en egen migrationspolitik eller har haft. En egen syn på arbetskraftsinvandring t.ex.

  Jan Örsell jag identifierar mig inte som socialist. Identifierar mig inte med något politiskt parti. Ser du någon anledning att göra det?

  Ang. blandekonomi så tycker jag fortfarande att man inte ska lägga alla ägg i samma korg. Samt att kapitalismens ränta är roten till mycket ont.

  Även vargar behöver mat. Men de får nöja sig med lön som alla andra och inte sno åt sig vinst av skattebetalarnas pengar.

  Målet är givetvis att folk ska slippa tigga. Eller borde vara. Målet kan inte vara att kriminalisera tiggare som SD vill.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 42. Pierre, Att SD:s budget ligger närmare Alliansens verkar vara en sanning med viss modifikation. De talar om att rösta ner även dem.

  Lyssnade till en intervju där reportern sa, det är ofattbart att ni röstar ner De röd-grönas budget. Ni står närmare dem i vissa frågor. Ang. den "Sociala sammanhållningen inom riket" ville de tala med regeringen. Men avvisades. Det var villkorat med en rad punkter. Inget bra samtalsklimat alltså.

  och det gör ju inte de andra villkorar?

  Bra förslag riskerar att bli en skrivbordsprodukt. Att de slängs i papperskorgen. Antar att ingen egentligen bryr sig om den ensamma mamman eller pappan.För det blir konsekvensen. Eller om de sjuka. Prestige däremot finns det gott om.

  Nu så gäller inte budgeten plötsligt. Siffror budgetramar kommer inte att jämföras. Det blir ett märkligt extraval om det nu blir något. Ännu kan "under" ske. Ska bli intressant.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 43. De enda lösningarna är naturligtvis
  att tänka lokalt och att handla lokalt
  som träd och myrstackar gör och
  att avskaffa
  globala idealister och kapitalister och
  usa och sverige och främmande makter som skapar
  egna värden av vår verksamhet samt avskaffa de verksamheter
  som hotar vårt liv på Jorden.

  Och det kan vi göra om vi organiserar oss och skapar
  de samhällen som vi och Jorden saknar.

  Ni är väl inte Idioter heller...???

  SvaraRadera
 44. Nä Roland, den enda lösningen är att tänka globalt och handla lokalt.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 45. Nää Lisbeth, eller okay, så
  låtom oss lyssna till Dig då!

  Roland

  SvaraRadera
 46. Lisbeth!

  NJA! Jag identifiera sig som socialist för det är ju kapitalismens privata ägande som är grundproblemet i hela samhället och den socialistiska ideologin som har lösningen. Det är mitt eget val och jag kan utifrån grunden forma min egen socialistiska modell. Jag ser inte det som något hinder eller någon begränsning. Om det varit så hade jag väl inte identifierat mej som socialist. V-partiet är däremot ett parti som själv kallar sig socialistiskt och feministiskt. Ett parti är sällan perfekt och ibland kan det ju finnas flera socialistiska partier att välja på med var sin egen tolkning. Så jag identifierar mej naturligtvis inte lika mycket som V-partist (är inte medlem) även om V-partiet just nu kanske är det bästa alternativet. Det är skillnad på parti och ideologi.

  Det finns flera korgar i mitt exempel också. Vi människor behöver inga vargar bland våra egna. En flock får utser inte några av sina egna till vargar. Alla fåren ska så långt det går ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Med ett privat kapital så blir det inte så. Om en kapitalist eller ett kooperativ för den delen äger ett hyreshus tillsammans så kan de ta ut vinst från hyrorna som andra inte kan som inte äger. Det har ju inget med ränta att göra. Privata ägare tar ut vinst och inte lön. Lön är något man som anställd får för det arbete man utför. Ett klasslöst samhälle innebär att ingen kapitalistklass finns som lever på sitt kapital eller ägande utan att vi äger produktionsmedlen tillsammans och alla är anställda lönearbetare. Ja inte pensionärer, barn och sjuka så klart.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 47. Roland!

  Vi behöver tänka globalt så att vi inte exempelvis bara bygger en hög skorsten och skickar våra utsläpp till grannen. Vi måste ta vårt ansvar lokalt och organisera oss lokalt men tänka globalt.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 48. Jan!

  Vi behöver inte tänka globalt
  för att inte bygga en skorsten
  som släpper ut skit på grannen.

  Roland

  PS. Men rädslan för USA gör att ingen vågar hävda rätten att
  leva som folk!
  Sverige är ett kräk, eller USAs
  53e stat som bidrog till att mörda Gadaffi
  och att förstöra Libyen.


  SvaraRadera
 49. Roland!

  Jo det är precis det vi behöver. Om vi inte tänker globalt (och lokalt naturligtvis) så finns det ju inget som hindrar att vi som med skorstensexemplet bara skyfflar problemen vidare till någon annan. Eller exporterar folkökningar eller outsourcar utsläpp från vår konsumtion till någon annan. Det påverkar ju inte oss själva negativt på kort sikt. Det är därför vi också måste tänka globalt.

  Däremot som jag sa så måste vi handla och organisera oss lokalt och inte böja oss för något globalt kapital osv.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 50. Jan! "Däremot som jag sa så .."

  Självförtroende måste man ha ...

  En boning i sitt själv likaså.

  Roland Lidén

  SvaraRadera
 51. En dag så kommer en av apornas
  främste företrädare att framträda
  denne har ännu inte lärt sig att ljuga
  som människorna hava för vana att göra
  emedan de leva under hot som ofta
  verkställes på deras ledare som personligheter som Jesus, Palme Feldt, Bildt, Reinfeldt och Obama ...

  SvaraRadera
 52. Lisbeth. Det beror väl på att idén med misstroendevotum mot Juncker hade fel avsändare. Kallas det kanske beröringsfobi?

  Även om enstaka gröna skulle ha velat rösta mot honom, så kanske de inte vågade. Antar att de håller ögonen på varandra internt, varvid likriktning gäller.

  Om den beskrivningen är riktig, så blir nästa fråga, huruvida vi har med "intern partiterror" att göra, dvs extrem partidisciplin?

  Gt

  SvaraRadera
 53. Gt, Grön ideologi lider av beröringsfobi? Den gröna den perfekta.

  Nej men det kan väl inte vara möjligt?

  Det står tämligen klart att avsändaren var fel. Birgers tidigare inlägg, kring varför de gröna och även vänstern la sina tidigare idéer åt sidan har fått ett svar. Svaret tycks vara att partiernas beröringsfobi går före viktiga sakfrågor. Eller före det som de lovar väljarna.

  Undrar om någon som skrev till dessa politiker frågade om de lider av beröringsfobi? Eller varför de är så rädda för, att förknippas med extremhögern? Eller varför inte om de inte kan stå upp för sin egen politik?
  Dessa frågor borde få ett svar.

  Där slog du huvudet på spiken Gt.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 54. Det är att föredra att veta framför att tro och spekulera.

  Det är alltså inte obegripligt att den gröna gruppen stöttar Juncker. Det är högst begripligt. Den gröna gruppen vill naturligtvis inte förknippas med extremhögern i parlamentet. Samma sak gäller vänstern. Så de väljer att stärka Juncker i stället.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 55. "Det är att föredra att veta framför att tro och spekulera."

  Undra vad vi på den här bloggen sysslar med?

  SvaraRadera
 56. Att Alliansregeringen skulle vara nyliberal är naturligtvis ett lika onyanserat påstående som att regeringen skulle vara socialistisk. I så fall är stora delar av Socialdemokraterna också nyliberal
  -------------

  Enstaka personer inom S är utan tvekan nyliberaler.

  Exempel:

  Platt skatt

  2011 blev en av socialdemokratins kanske skarpaste hjärnor, Erik Åsbrink internationell rådgivare för investmentbanken Goldman Sachs. När han i går på DN debatt lade ut texten kring behovet av en reformerad skattepolitik var det dock i rollen som före detta socialdemokratisk finansminister han yttrade sig.

  Vad som presenterades av Åsbrink är inget annat än en nyliberal utopi.

  http://www.arbetarbladet.se/opinion/ledare/platt-skatt-1

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.