måndag 1 december 2014

”Löfven måste visa tro på näringslivet”

Häromdagen skrev fyra profiler från näringslivet en debattartikel i DN. De fyra - och hur de presenterar sig - är: Antonia Ax:son Johnson, företagare i fjärde generationen, från Axel Johnson Gruppen, Rune Andersson, företagare, grundare Mellby Gård, Olof Stenhammar, företagare, grundare OMX, Dan Olofsson, företagare, grundare Sigma.
  
I svart följer artikeln, jag kommenterar den löpande i rött.

För många av oss som verkar i svenska företag har de senaste veckornas politiska turbulens inneburit ett brutalt uppvaknande.  Kommentar: I vilken värld levde dessa fyra under hela valrörelsen? Hallå,är ni totalt politiskt ointresserade eller har ni varit bortresta? 

På område efter område uppvisas ett lättsinne, en kortsiktighet och en tondövhet inför företagandets villkor, som är häpnadsväckande. Kommentar: Huvudnumret i denna kritik visar sig nedan bestå i att de fyra försvarar vinstuttag för välfärdsföretag. Stopp för vinstuttag ur dessa företag har ett ju faktiskt opinionsstöd som grundats bland annat på att "företagandets villkor" inneburit att bolag tagit vinsten och sedan satt upp skylten "stängd skola" på dörren...  Inte har det blivit bättre av att kollegor till de fyra inte ansett det lönsamt nog att ta emot vare sig stökiga elever eller multisjuka patienter. Hur vore det om De fyra lyckades se bjälken i sina egna ögon och inte bara grandet i andras...

Förstår regeringen vilka konsekvenser det kortsiktiga politiska spelet kan få för Sveriges förmåga att tackla våra långsiktiga utmaningar? Förstår De fyra vad det inneboende kravet på vinstjakt leder till för verksamheter där gott arbete kräver tid och där varje extra minut som går åt minskar vinsten?

Sverige har de senaste decennierna upplevt en fantastisk utveckling. Från 1970-talets stagnation och 1990-talets kris har vårt land utvecklats på snart sagt alla områden. Men snälla, Svenskt Näringsliv har ju gnällt kontinuerligt över det som de fyra nu kallar fantastisk utveckling!

Oftast beskrivs detta i ekonomiska termer. Här var det en spännande ingång... man är således nöjd med en ekonomisk tillväxt per capita som legat nästan helt stilla under de två borgerliga mandatperioderna...

Sedan krisen har vårt land klättrat i den internationella välståndsligan och är nu åter bland topp 10. Realinkomsterna har ökat med 55 procent de senaste tjugo åren. På miljöområdet är Sverige ett internationellt föredöme, som visar att det går att förena högre tillväxt med minskade utsläpp. Så illa pålästa så det är förskräckligt! Utsläppen av koldioxid per capita har snarast ökat när vi ser till vad vår konsumtion ger upphov till - bland annat som följd av detta har Sverige klättrat från trettonde plats till tionde plats på listan över de länder som gör världens största ekologiska fotavtryck per capita. Av de tre herrarna som skrivit under förväntade jag mig inte någon som helst kompetens i de här frågorna, men av Antonia Ax:son Johnson trodde jag mer, hon var för många år sedan med i Det Naturliga Stegets miljöutbildning. Allt verkar glömt... 

Och visst är det lustigt: med den logik som de fyra företräder blir vi ännu mer miljögoda om vi käkar kött till frukost, lunch och middag bara vi lägger ner det svenska jordbruket helt och importerar allt, struntar i att ta mopeden till granngården för att istället flyga till Thailand (inrikes mopedåkning genererar utsläpp som räknas med utrikes flygresor räknas inte in - så ju längre vi flyger ju mindre utsläpp ger vi upphov till - simsalabim och hokuspokus). Än godare blir vi om vi köper hur mycket pryttlar som helst bara de är importerade. Gammal god kolonial inställning... Helvete vad dom skiter ner bara för att vi konsumerar över alla breddar...

Vårt land har tagit enorma kliv framåt när det gäller det som brukar kallas toleransfrågor, genom att människor får komma till sin rätt oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg eller bakgrund. Javisst är det lustigt, och de som drivit den opinionen bland de politiska partierna är framför allt de två partier som De fyra avskyr mest: MP och V!

Svenska idrottare presterar i världsklass, liksom svenska kulturskapare. Många svenska företag – såväl sekelgamla industriföretag som unga startups – är i dag världsledande. Trots att - i tur och ordning - Verkstadsföreningen, Svenska Arbetsgivarföreningen och Svenskt Näringsliv - klagat på det mesta som politiker beslutat i snart hundra år. Hade De fyras kamrater och föregångare fått bestämma hade Sverige varit ett land med 54 timmars arbetsvecka, klorblekt papper och avsaknad av hyggliga socialförsäkringar.

Ingenting är naturligtvis perfekt. Men vi har anledning att känna stolthet över svenskt företagande. Och kanske skulle man med viss ödmjukhet också känna stolthet över den miljörörelse som tvingade fram de miljökrav som som näringslivets organisationer regelmässigt uttrycker stolthet för när de väl genomförts efter att lika regelmässigt ha motsatt sig innan de genomförts...

En viktig orsak till dessa svenska framgångar är den grundläggande friheten att få lyckas. Under de senaste decennierna har politiska satsningar på en stark ekonomi kombinerats med långsiktiga spelregler och pragmatiska lösningar. Hmmm, undrar om de pragmatiska lösningarna omfattar det bisarra faktum att den lilla ekonomiska tillväxt som vi haft per capita upprätthållits genom att hushållen tagit allt större lån... Undrar också om det är de politiska satsningarna på att skattebetalarna betalar 32 miljarder kronor i räntebidrag till de som lånar alltmer. De där bidragen brukar ju de fyras kamrater gilla, medan bidrag till sådana som är sjuka och lytta brukar ogillas.

Denna realistiska politik inleddes av Ingvar Carlssons och Göran Perssons regeringar och har fortsatt under Fredrik Reinfeldts regeringar. Se där! Återigen en hyllning till nästan nolltillväxtsamhället - för det är ju så att BNP under Reinfeldts år ökat i Sverige bara av en enda orsak: det där partiet som De fyra ogillar har drivit fram en öppen invandringspolitik så att vi har blivit mer än en halv miljon fler. Men, som sagt, BNP per capita har inte ökat nämnvärt.


I grunden strävar människor efter en bättre tillvaro – för sig själva, för sina nära och kära och för det samhälle man lever och verkar i. Precis! Och det är därför vi i alla tidevarv bör ställa oss frågan: vad är bättre liv? Ni fyra, ni anar inte, vad glad jag blir när ni skriver detta... För bättre liv förr var något helt annat än vad bättre liv är idag. Då gick bättre liv hand i hand med ekonomiskt tillväxt - eller rättare sagt när man tog kamp för bättre liv (skola för alla, sjukvård, bra bostäder, mat på bordet, god materiell standard) så medförde det också ekonomisk tillväxt. Idag kanske bättre liv mer fri  tid, mer social närvaro, mer kultur snarare än ökande konsumtion som håller BNP uppe... Vad gör vi då? Om människor liksom blir nöjda med pryttlar och trötta på gallerier? ( John Stuart Mill och Adam Smith, som ni säkert känner till, har en hel del att säga er i denna fråga! Läs på!)

Denna drivkraft har i öppna, demokratiska, marknadsekonomiska samhällen gett fantastiska resultat. Absolut! Och tänk vad drivkraften hos människor i det materiellt mogna samhället kan ge för fina resultat när kravet på bättre liv leder till nästa steg i samhällsevolutionen... När vi går från tillväxt- och konsumtionssamhället till Utvecklingssamhället! Trots att ni fyra kommer att göra allt för att stoppa den fortsatta samhällsevolutionen.

Det gäller alltifrån den dramatiska minskningen av fattigdom i världen till de senaste decenniernas utveckling av nya läkemedel, innovativ teknologi mm. Företagens möjlighet till vinst är en avgörande del i att denna nyskapande och ofta riskfyllda utveckling kommer till stånd. Det skapar därmed förutsättningen för vår välfärd. Hmmm, just läkemedel var kanske inte det bästa exemplet på vad just vinstjakt kan leda till... Antibiotikaresistenta bakterier är ju en direkt följd av jakten på kortsiktiga vinster och frånvaron av nyutveckling av antibiotika hänger direkt samman med  marknadsekonomins tillkortakommanden inom den branschen. Men det är klart, ni kanske också käkar blodtrycksmedicin och det är något som läkemedelsindustrin gillar eftersom vi nog behöver ta piller varenda dag så länge vi lever... Jag tror nog att vi behöver en god blandekonomi snarare än en marknadsekonomi med allt mer kortsiktiga målsättningar om vi skall få långsiktiga investeringar som görs även om vinsterna kan bli begränsade.

Den politiska omsvängningen den senaste tiden är dramatisk. Nej, men snälla! Titta er runt i världen så skall ni se vad som är dramatiska omsvängningar!

Stefan Löfven har plötsligt låtit ett litet ytterkantsparti diktera regeringens agenda vad gäller till exempel vinster i välfärden. Diktera och diktera, problemet för er är nog snarare att en majoritet bland medborgarna håller med Vänstern i just den frågan. Vilket till stor del beror på att era vänner varit alltför snikna, alltför giriga och saknat förmåga att se andra mål än siffrorna på sina egna konton. Att Sverige blir mer likt andra länder i frågan om vinster i välfärden borde väl ni fyra, som väl gillar globalisering, vara glada åt. Eller tycker ni att Sverige skall vara en liten ytterlighet i världen?

Och detta utan att svenska folket i val har gett regeringen något mandat att gå i den riktningen. Åjo! Varenda parti pekade i den riktningen före valet! Till och med era favoritpartier. Riktningen var solklar!

Uppfattningar som före valet ansågs extrema har Löfven nu accepterat. Det politiska priset för att bokstavligen stampa på äganderätten, schyssta spelregler och friheten att starta och driva sitt eget företag är helt uppenbart inte tillräckligt högt. Men snälla! Ni tycks tro att världen utanför era egna kontor är en enda stor marxistisk sammansvärjning utan frihet och utan äganderätt! Är ni konspirationsteoretiker, är ni galna eller är ni bara offer får en spökskribent från Timbro?

Kortsiktigheten och oförutsägarheten i politiken är häpnadsväckande. I ena stunden har Bromma flygplats tillstånd till år 2038 och investerar för fullt. I nästa ska flygplatsen avvecklas. I ena stunden sätts spaden i marken för miljardinvesteringar i infrastruktur. I nästa stoppas Förbifart Stockholm till en kostnad för skattebetalarna om fyra miljoner om dagen. Ja, det är problematiskt med demokrati, kanske sneglar ni åt Kina där inga jävla folkvalda partier kan komma att ställa till det. Vad var det Göran Persson kallade den kinesiska modellen? Stabil. Så var det. Ni vill ha stabilitet. Jojo, det vill Sovjetunionens gamla ledare också, det där med demokrati och folkvalda beslutsfattare och "fragmentering" skulle bara ställa till det. Skulle en kapitalistisk diktatur vara tillfyllest?

I regeringens uppgörelse med vänsterpartiet om vinster i välfärden märks en generell misstänksamhet mot företagande, som sträcker sig långt utanför välfärdssektorn. Det talas om hur ”kommersialiseringen får negativa följder vad gäller likvärdighet, kvalitet, effektivitet, behovsstyrning och öppenhet”. Men om nu läkare tvingas - för att klara vinstkrav - jaga pinnar (antalet patientbesök) istället för att ta sig an t ex multisjuka patienter så att dessa kan komma tillbaka på arbetsmarknaden och leva bättre liv - är inte det ineffektivt? En skola som väljer bort besvärliga elever för att de tär på den förväntade vinsten - är det behovsstyrning? Och visst är det väl ändå ett problem värt att analysera att vi ideligen matas med livsstilspropaganda i syftet att vi aldrig skall vara nöjda? 

Regeringens agerande uttrycker en motvilja mot privat företagande och mot kommersiell utveckling. Det riskerar att bli en framtida hämsko för hela vårt samhälle. Nja, riktigt så är det väldigt svårt att se regeringens agerande. Men visst vore det väl trevligt om en rödgrön regering lyckats problematisera det ni kallar "kommersiell utveckling". Jag tror att det vore nyttigt om vi - såväl filosofiskt som politiskt - funderade på vad som händer med oss när vi hela tiden utsätts för livsstilspropaganda som går ut på att vi aldrig skall känna oss nöjda. Ungefär 50 miljarder kronor per år satsas på denna livsstilspropaganda. Konsumera nu! Låna pengar nu! Konsumera nu! Var inte nöjd din jävel! Köp! Köp! Är det så vi kan bygga ett gott samhälle? Att ni fyra tycker det är bra kan jag förstå, ni lever gott på att andra ständigt uppmanas att konsumera, nöjda människor skulle leda till att er status och era villkor dramatiskt skulle förändras.Men systemet är bristfälligt.

Företagare möter kundernas krav i öppen konkurrens med andra företag genom att ständigt bli bättre. Vänta nu? Bättre på vad? Att leverera hållbara produkter? Eller på att skapa missnöje med det man har? Och öppen konkurrens? Har ni inte noterat att vi är på väg in i en kapitalistisk planekonomi där alltmer hanteras inom stora koncerner - räntesnurror är bara en liten detalj i sammanhanget.

Går verksamheten med överskott är det ett bevis på att vi lyckats. Vinsten är en förutsättning för att företaget ska utvecklas. Stopp och belägg! Överskott är förstås bra, men det överskott som investeras i verksamheten är väl inget att beklaga?

Vinster gynnar medarbetarna i form av löner, tryggade jobb och skatteintäkter till stat och kommun. Detta är en reducering av sanningen som snarast liknar rent retoriskt dravel. Vinster uppkommer när kostnader är betalda - och löner tillhör kostnaderna. Vinster som leder till rationaliseringar gynnar sällan jobben rent konkret - tvärtom investeras allt som oftast jobben bort som en del i den utveckling vi lever med och som kommer att medföra att nästa steg på den digitala robotiseringen tar fart. Ju större del av produktionen som sker genom robotisering, automatisering, datorisering ju mindre del av vinsterna kommer att gå till skatt till kommuner och stat. Företag med många anställda är en del av samhället - inkomstskatter finansierar skola, vård och omsorg, arbetsgivaravgifter finansierar socialförsäkringar. Företag som producerar lika mycket med robotar hamnar i utanförskap, blir inte delaktiga i finansieringen av det goda samhället. Det är detta vi måste samtala om. Istället för att köra med de gamla vanliga flosklerna.

Då kan ägarna fortsätta investera, ta risker och utveckla verksamheten. Detta blir värdeskapande för hela samhället.  Nej, det är alls inte självklart att det blir värdeskapande "för hela samhället" om man med värdeskapande menar sociala, kulturella och demokratiska världen. Inte ens om man menar ekonomiska värden i form av sådant som gör att vi kan finansiera skola, vård, omsorg och trygghetssystem - vilket jag resonerade om här ovanför. Skall detta ske bör vi beskatta  produktionen oavsett om människors arbetstimmar eller robotar, datorer eller något annat står för den. 

Företag som går med förlust överlever inte. Floskeltoppen! Vi är nog ganska många som har företag som inte går med vinst men som ger oss sin försörjning i form av lön.

Näringslivet har inte alltid tagit relevant kritik på tillräckligt stort allvar. Lika lite som någon annan del av samhället är näringslivet fritt från lycksökare, missgrepp och skandaler. Seriösa branscher och företag arbetar aktivt med att säkerställa kvalitet och god etik. Marknads­ekonomin sorterar ut avarterna om konkurrensen tillåts verka. Nja, det där sistnämnda är mer komplicerat än vad De fyra noterar i den här artikeln. Kapitalismens spelregler är tyvärr sådana att den som gör etiskt rätt riskerar att strypas av Adam Smiths osynliga hand. Adam Smith, som också var moralfilosof, menade att marknaden bara fungerar under två förutsättningar: att man inte vill skämmas inför Gud och att man inte vill skämmas inför vår granne. Det är inte mycket bevänt med gudaktigheten. Och producent och konsument ser nästan aldrig varandra i ögonen nu för tiden. Adam Smith hade därmed visat rött kort för dagens kapitalistiska marknadsekonomi. Sorry!

Regeringens politiska utspel har gjort att Sverige i dag står vid ett vägskäl. Ska svensk politik präglas av misstro och konspirationsteorier mot företagares och entreprenörers drivkrafter? Konspirationsteorier? Vinstsyftande bolags uppdrag är att skapa vinst. Det är väl ingen konspirationsteori? Att vi lever alltmer i en kvartalskapitalism  - om inte förväntade siffror uppnås drar sig placerare undan - är väl inte heller någon konspirationsteori? Däremot är det konspirationsteori när de fyra fått för sig att en kritisk analys av förhållanden - som de faktiskt är - utgör en konspirationsteori.

Ska företagande, kommersiella drivkrafter och dynamisk utveckling utmålas som ett stort samhällsproblem? Eller ska vi välja den historiskt så framgångsrika samarbetsvägen – där entreprenörskap, innovationer, konkurrens, kunskapsutveckling och välståndsskapande går hand i hand med samhällets krav? Vi ska välja det sistnämnda. Vilket kräver politisk styrning av en vildvuxen kapitalism som inte bara är alltför kreativ för samhällets bästa utan också för sitt eget bästa.

De nya signalerna skapar stor osäkerhet. Ska Sverige gilla eller ogilla ekonomiska drivkrafter för näringslivets utveckling? Självfallet skall det finnas näringsliv som drivs av ekonomiska drivkrafter. Det är bra om det finns näringsliv som också drivs av samhälleliga drivkrafter.

Ska Sverige verkligen styras av två små partier med utpräglat näringslivsfientlig politik? Två partier, som i valet fick ett minskat stöd och som tillsammans endast samlade cirka 12 procent av valmanskåren. Menar de fyra på fullt allvar att Sverige styrs av V och MP? I så fall uppkommer ännu en gång frågan: är de fyra läskunniga? Ta en titt i Vänsterns och Miljöpartiets partiprogram och försök sedan påstå att detta "styr Sverige"! Kom igen nu, Antonia, dig hade jag väntat mig såväl mer analytisk förmåga som viss hederlighet av!

Stefan Löfven måste ge besked om han fortfarande tror på näringslivets och entreprenörskapets förmåga till värdeskapande. Återigen: vilka värden är det vi talar om? Själv är jag övertygad om att näringslivet och entreprenörskapet har förmåga. Däremot är förmågan i avtagande i takt med att långsiktighet oftast får stryka på foten. Glöm inte heller att entreprenörer alls inte alltid har som drivkraft än att maximera vinster. Tvärtom: de som brinner för en idé gör det för sakens skull. Ni fyra tycks ha en tendens att reducera andra värden än de som ger digitala siffror på konton. Begreppet entreprenör har för övrigt sitt ursprung i medeltidens Frankrike och var en benämning på befälhavaren över ett större antal legosoldater.
 
Endast då kan de samhällsbyggande krafterna i politiken, näringslivet och övriga samhället tillsammans rusta Sverige för att möta framtidens utmaningar. Framtiden utmaningar är nog helt andra än de som de fyra talar om. Framtidens utmaningar är att hitta modeller där vi kan klara social välfärd och finansiering av det goda samhället i ett skede av samhällsevolutionen där ekonomisk tillväxt inte längre faller ut som något naturligt när samhället utvecklas. Skapandet av ett bättre samhälle ger inte i det materiellt mogna stadiet samma utslag i ekonomisk tillväxt som det ger i ett samhälle som inte är materiellt moget. 

Framtidens utmaningar är att ta sig an en utveckling där den digitala revolutionen kommer att medföra att två miljoner jobb kommer att försvinna de närmast tjugo åren - medan vi förmodligen bara kan få till nya jobb i den takt som Reinfeldts regering lyckades med. Framtidens utveckling är att få en ekonomi som bär utan att vi konsumerar sönder planeten. Framtidens utmaning är att få politiker, fack och näringsliv att förstå att "ekonomi" betyder hushållning med knappa resurser. Framtidens utmaning är att slippa den typen av artiklar som de fyra skrivit under - de fyra borde kunna bättre än så. Åtminstone gäller det Antonia Ax:son Johnson.

37 kommentarer:


 1. Vilket lysande pedagogiskt grepp ! Tack.

  Vem har ansvar för den utveckling du talar om ?
  Vi själva ? Eller någon annan ? :

  (http://ericsecher.blogspot.se/2014/12/thats-it.html)

  Eric

  SvaraRadera
 2. Tack Birger. Dina kommentarer behövs verkligen. Hur ska vi annars orka kämpa emot den opinionsmässiga övermakten.

  SvaraRadera
 3. Neoliberal Agendamån dec. 01, 07:18:00 fm

  "Realinkomsterna har ökat med 55 procent de senaste tjugo åren. På miljöområdet är Sverige ett internationellt föredöme, som visar att det går att förena högre tillväxt med minskade utsläpp.

  Så illa pålästa så det är förskräckligt! Utsläppen av koldioxid per capita har snarast ökat när vi ser till vad vår konsumtion ger upphov till - bland annat som följd av detta har Sverige klättrat från trettonde plats till tionde plats på listan över de länder som gör världens största ekologiska fotavtryck per capita.


  1) Det finns mer utsläpp än koldioxid (svaveldioxid, kväveoxid, bly, flyktiga organiska ämnen etc) Gå gärna in och titta på Naturvårdsverkets hemsida

  2) Utsläpp från vår BNP/capita måste du härröra från vår produktion - inte Kinas!

  3) Tittar vi på temperaturökningen de senaste 18 åren så har det stått stilla samtidigt som världs BNP har fördubblats.

  SvaraRadera
 4. Och den här kommentaren tar förstås DN in?

  SvaraRadera
 5. Skicka inlägget till de berörda.

  Näringslivet skapar väldigt få meningsfulla arbeten. Det vore helt okej ifall de istället skapade medborgarlöner. Istället skapar de massinvandring och arbetslinjepiska. Allt fler skall slåss allt hårdare om allt sämre betalda arbeten. Och har därför mycket ofta inte längre råd att köpa företagens produkter och tjänster. Inte heller att vidmakthålla fundamental samhällsservice. De högre utbildningarna kan vi nog snart också lägga ner av kostnadsskäl.

  SvaraRadera
 6. Företag som inte är en del av samhället,
  bör erbjuda få bli en del av det, eller att lämna samhället, eller att läggas ner,
  eller att inlösas till vad lösöret kostat.

  Roland

  SvaraRadera
 7. Företag som inte är en del av samhället,
  bör erbjudas, att få bli en del av det!

  SvaraRadera
 8. Minst en fransk entreprenör är aktiv i Malmö med ännu ett bombdåd. Vad säger militär Schlaug?

  SvaraRadera
 9. NA!

  1. Naturvårdsverket mäter inte svaveldioxid, kväveoxid, bly, organiska ämnen etc i exempelvis Kina där mycket av våra varor tillverkas utan bara i Sverige. Men skiten bryr sig inte om de gränser som vi människor satt upp utan vi drabbas alla till slut av detta även om Kina och andra länder får ta den stora smällen på kort sikt. Det är inte okej att vi exporterar den skit vi är upphov till. Att vi utnyttjar fattigare länder som är i desperat behov av arbete och inkomster för att själva komma undan billigt och inte betala vad det verkligen kostar att producera på ett hållbart sätt ekologiskt och socialt.

  2. Nej. Bara för att vi låter andra tillverka de produkter vi konsumerar till underpris betyder inte det att vi är änglar som inte bidrar till den ohållbara utvecklingen idag.

  3. Det finns knappast några andra idag utom du som inte ser och förstår allvaret i de miljöproblem som finns. Bevisen för detta är idag så gott som 100% säkra. Se bland annat "Planetens gränser". En hel serie av sex långa program om detta i SVT.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 10. Kanske är det så här olika debattartiklar borde analyseras! Den här blev plattare än en pannkaka efter att ha varit uppblåst av floskeljäst!
  L.

  SvaraRadera
 11. När ska folk förstå att det inte går att ha gemensamma regler när förutsättningarna är så olika. Det har inte gått bra inom EU och än mindre gör det i världen i stort där skillnaderna är enorma jämfört med inom EU. Bara för att problemen blivit globala betyder det inte att problemen har globalt ursprung och måste lösas globalt för det. Tvärt om. Vi måste tillbaks till mer självförsörjande suveräna länder som tar ansvar för sin egna hållbara utveckling. Tillsammans så utgör vi världen. Gör inte problemen större och svårare än de är. Globaliseringstankarna måste få ett slut.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 12. Schlaug lyckas gång efter annan belägga att kejsaren faktiskt inte bara är naken utan att han dessutom luktar ganska illa.
  Magnus kommenterar på Facebook, gör det du också!!!
  MH

  SvaraRadera
 13. Gillar Birgers "floskeldissikering". Här har författarna till artikeln en ovanligt självgod insikt. Så självgod att man inte ens låter någon inhyrd retoriknisse granska före inskick.
  Eller har det gått så långt i transformeringen av tänkande människor till ytliga konsumtionsrobotar att det räcker med lite kosmetiskt ordbajs. Fast målgruppen på DN debatt tillhör förmodligen, till stor del, det politiska etablissemanget och andra påtryckare. Det finns anledning att bekymra sig både för viljan, modet och förmågan till kritisk analys 2015 och framåt. Tur att Birger m fl kommer att fortsätta spela Rock'n'roll och blogga fast vi håller på att dö.

  SvaraRadera
 14. Neoliberal Agendamån dec. 01, 10:58:00 fm

  Jan,

  1. Du svarar inte år kritiken, dvs att Birger väljer ut en utsläppstyp (av hundratals) när han kritiserar.

  2. Om man tar upp svensk BNP/capita och de bidrag vår produktion har till miljöförstöringen, så kan man inte inkluderas utsläpp från andra länder. Hur du än vrider och vänder på det så har svensk produktion ökat och miljöförstöringen från den minskat. Visst, du kan tycka att vi ska införa importförbud från Kina, eller vad ni nu har tänkt er att svenska politiker ska göra för att vrida om vår konsumtion, men det förändrar ändå inte läget. Vår produktion har blivit renare då BNP har ökat.

  3. Jag vet så klart om att det finns miljöproblem, men trots att världsproduktionen har fördubblat under tidsperioden så har inte temperaturen stigit. Det gör att era domedagsprofetior är svåra att ta på allvar.

  SvaraRadera
 15. Inledningen tycks fel, nog menade du:

  "Häromdagen skrev fyra profiterare från parasitsektorn ett statement/"så här ÄR det!" i maktens Reklamplats nr 1, alltså i DN."

  SvaraRadera
 16. Nej, Sverige styrs inte av MP och V, men inflytande över regeringspolitiken har de, om än begränsat, vilket är illa nog för de fyra näringslivsprofilerna. Till deras glädje kanske Sverigedemokraterna snart lyckas störta både MP och V i gruset.

  SvaraRadera
 17. Neoliberal, du är lite enögd, en allt större del av forskare anser att den påverkan vi som konsumenter gör är en central faktor och att vi bör räkna på det sättet.

  Vidare tycks du bortse från att jag i blogginlägget påpekar att Sverige numera stigit till tionde plats bland världens länder när det gäller att göra stora ekologiska fotavtryck på planeten - vi har de senaste åren gått från trettonde till tionde plats och i denna beräkning finns betydligt mer än klimatpåverkan med.

  Att utsläppen från vår inhemska produktion minskat inom en rad områden är ingen hemlighet - när vi t ex importerar allt större andel av kött istället för att inhandla svenskproducerat så minskar såväl kväve- som koldioxidutsläpp. Men det är ju ända vi som bor här som äter...

  Jag rekommenderar dig att läsa vad ett antal forskare på KTH skrev häromveckan i DN som svar på Grön Ungdom, det ger en ganska bra bild av hur läget är:
  http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-ar-inget-gott-exempel/

  SvaraRadera
 18. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 19. NA:
  Att medeltemperaturen inte ökat globalt är ett omhuldad "bevis" på att klimatförändringarna inte pågår. Problemet med det är att dels är det ett resultat som ligger helt i linje med klimatmodellerna, eftersom de behandlar medlevärdestrender, vilket mycket väl gör att enstaka år, eller till och med längre perioder kan vara både kallare eller liak varam som tidigare perioder. Dels är tempereaturen i atmosfären en mindre pålitlig enhet att studera klimatförändringarna, enbart någon elelr några procent av jorden värmeenenergi finn i atmosfären och den är alltså känslig för variationer. Tittar man istället på värmeinnehållet i oceanerna eller jordens totala värmeinnehåll syns dock ingen "paus".
  Sedan kan man förvisso träta om huruvida det är konsumtionen som ligger bakom denna uppvärmning men mycket talar väl fortfarande för den hypotesen att konsumtion och växthusgasutsläpp är starkt korrelerade. Det är åtminstone inte möjligt att dra den slutsatsen du gör, efersom ditt antagande att värmemängden globalt inte har ökat de senaste 18 åren är falskt.

  Se för detaljer:
  http://www.climate-lab-book.ac.uk/2014/hiatuses-in-the-rise-of-temperature/

  SvaraRadera
 20. Birger skriver:
  "Neoliberal, du är lite enögd, ... Vidare tycks du bortse från att jag i blogginlägget påpekar att Sverige numera stigit till tionde plats bland världens länder när det gäller att göra stora ekologiska fotavtryck på planeten - vi har de senaste åren gått från trettonde till tionde plats och i denna beräkning finns betydligt mer än klimatpåverkan med."

  Dessutom är det också ett faktum att Sverige också för några år sedan också låg högre upp den föga hedrande lista, och det var innan som beräkningsfaktorernas olika vikt modifierades om mitt under den tämligen enögda klimathysterin, varför Sveriges väldiga kärnkraftsanvändning helt plötsligt gavs ett mindre ekologiskt fotavtryck än tidigare.

  Kan ju inte skada att också känna till, tänker jag ...

  SvaraRadera
 21. Det är ju trevligt att se en välformulerad respons på denna gamla spya av klicheer, halvsanningar och lögner som i decennier pumpats ut från SN, Timbro och alla andra papegojor.
  Det hade väl egentligen behövts liknande svar på första plats i alla medier varje gång denna giriga empatistördas förenings propagandamaskin går igång.

  Här är en gammal stilstudie:

  Svenskt Näringsliv laddar om: satsar 12 miljarder på att förändra samhällsklimatet

  SvaraRadera
 22. Häpnadsväckande tankar i (kanske) världens mest "förmögenhets-koncentrerade" (en liten "klick" äger allt) land. Det är inte nog..?

  SvaraRadera

 23. Här är en gammal stilstudie:

  Svenskt Näringsliv laddar om: satsar 12 miljarder på att förändra samhällsklimatet

  mån dec 01, 02:21:00 em

  Tack för en mycket klargörande artikel !

  Roland

  SvaraRadera
 24. En liten rik klick ägde allt
  men detta överflöd mättade ej
  ville äga än mera, tusenfallt
  skrek argt om någon sade nej

  De ville äga fölkets själar
  enbart pengar smakade ej mera
  och förvandla dem till trälar
  dikter som denna dem ej genera..

  SvaraRadera
 25. DAB+digitalradio häpnar att mp vill vara med att slänga 25 miljoner fmradio
  så miljövänligt!

  SvaraRadera
 26. Vi är inte bara deras trälar
  de styra även våra själar
  men när vi organiserar oss
  så slockna de som tomtebloss
  och när den utvidgade familjen blir vår norm och form
  så framstår kapitalismen som abnorm!

  Roland

  SvaraRadera
 27. Neoliberal Agendamån dec. 01, 04:32:00 em

  "Vidare tycks du bortse från att jag i blogginlägget påpekar att Sverige numera stigit till tionde plats bland världens länder när det gäller att göra stora ekologiska fotavtryck på planeten"

  Ekologiskt avtryck är inte detsamma som utsläpp, vilket var vad författarna skrev.

  SvaraRadera
 28. Mycket bra grepp! Hoppas dock ändå på att du sätter in en replik även i blaskan - och att tidningen i fråga är så renhårig att de tar in den!

  A

  SvaraRadera
 29. Förlåt mig!

  Vi är inte bara Neos trälar
  Agendan styra även våra själar
  men när vi organiserar oss
  så slockna deNA som tomtebloss
  och när den utvidgade familjen blir vår norm och form
  så framstår Neoliberal Agenda som abnorm!

  SvaraRadera
 30. "näringslivsfientlig"
  ----


  Bara ordet "näringsliv" är ett propagandabegrepp som varken har med näring eller liv att göra, hade det haft kopplingar till dessa saker hade väl inte folk reagerat så "fientligt" så en klick miljardärer måste beklaga sig i tidningarna.

  SvaraRadera
 31. Undrar vad jag sa ...

  Vi är inte bara deras trälar
  de styra även våra själar
  men när vi organiserar oss
  så slockna de som tomtebloss.

  När den utvidgade familjen blir vår form
  så framstår kapitalismen som abnorm!

  SvaraRadera
 32. Birger!

  En blandekonomi har vi väl redan idag trots att blandningen består av allt mer odemokratisk kapitalism? Om problemet består i det kapitalistiska systemet med privat ägande av produktionsmedlen och det kortsiktiga privata vinstintresset det ger så är det väl naturligt att bekämpa kapitalismen så mycket det går tills slutmålet att utrota kapitalismen är nått? Att inte sluta någonstans på halva vägen och vara nöjd med det för att det är bättre än ren kapitalism?

  När är denna blandekonomi som du föreslår uppnådd? Hur mycket kapitalism ska vara kvar i denna blandning? Hur mycket kapitalism ska vi tåla och se genom fingrarna med? Är inte detta mål både helt obegripligt och dessutom luddigt och otydligt? Gå inte på lögnen att likställa kapitalismens privata ägande med en marknadsekonomisk grund där tillgång och efterfrågan sätter priserna. En sådan marknadsekonomisk grund gynnas inte alls av ett privat kapital. En sådan marknadsekonomisk grund kan vi ha även i ett system av gemensamt demokratiskt ägande. Sluta försvara kapitalismen under något täcke av blandekonomiskt tjafs. Våga sätta ner foten och ta tydlig ställning i frågan istället.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 33. "En sådan marknadsekonomisk grund kan vi ha även i ett system av gemensamt demokratiskt ägande."
  --------------
  Ja visst, den stora segern för klicken propaganderande miljardärer är att folk är så hjärntvättade de inte längre är kapabla att skilja på kapitalism och marknadsekonomi.

  "En sådan marknadsekonomisk grund kan vi ha även i ett system av gemensamt demokratiskt ägande."

  Precis, det handlar om att införa en demokratiserad marknadsekonomi, något som dessa monopolkapitalister och deras lakejer kommer att skrikande motverka till sista blodsdroppen.

  SvaraRadera
 34. Visst är det härligt, allt det som högern gett oss!
  Var det inte den svenska högern som också stod för all aktivism mot apartheid?
  Fred Lane

  SvaraRadera
 35. Anonyms inlägg om att MP skulle slänga bort pengar på DAB var lite oinitierat. Att en utredning om övergång till DAB nu presenterats är verkligen inger som MP beställt, utan är ett uppdrag från förra regeringen som blev klart först nu,

  Niclas Malmberg

  SvaraRadera
 36. Vinstmarginalen i välfärdsföretagen är någon procent i snitt. De som gör grova vinster är asylindustrin, men det är väl inte lika opportunt att angripa dem?

  SvaraRadera
 37. John Cleese Explaining Stupidity:
  https://www.youtube.com/watch?v=7G_zSos8w_I

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.