lördag 27 september 2014

Från 9 till 11

BOKMÄSSAN Lördag 14.00 Att svära i tillväxtens tempel  Birger Schlaug, Stina Oskarsson och Pär Holmgren  Plats: CO4:02

"Världens befolkning kommer att öka mer än man tidigare trott. Förväntade 9 miljarder kommer, enligt nya beräkningar, snarare att bli drygt 11 miljarder inom några få generationer. Därmed blir den naiva förhoppningen om ”hållbar tillväxt” än mindre sannolik. Snart sagt varje dollar, euro och krona är nämligen mättad med såväl ändliga naturresurser som utsläpp av bland annat koldioxid." Så inleder jag gårdagens inledare i Fria Tidningen. Hela inledaren hittar du här.

60 kommentarer:

 1. Morgenstund hat Gold im Mund. Tror det stavas så:)

  Att det första man gör på morgonen mötas av detta inlägg ger hopp. Tack!

  En stor fråga befolkningsfrågan. En bekant talar om den som ett av våra största hot. Hen är väldigt upprörd över att man mörkar den. Så det talas om befolkningsfrågan men inte öppet av våra politiker.

  Visst skrämmer det du beskriver tystnaden kring viktiga frågor. Tänker på vår röststyrka i förhållande till andra medlemsländer. Är glad över att det kanske blir en ny regering! De röd-gröna kritiserar frihandelsavtalet där borta i Bryssel. Men i olika grad...

  Blir samtidigt rädd av flera orsaker.

  Började med lite tyska. Stora medlemsländer har större röststyrka, så det är inte vi som avgör frågan. Men våra politiker kan påverka debatten lite. Det kan bli som ringar på vattnet om det vill sig väl.

  Sedan så undrar jag om det finns samlad kapacitet att förstå det färdiga förslag, som man sedan ska ta ställning till. Vi måste lita till "expertisen" i främst större medlemsländer.

  Har lyssnat en hel del till debatten från Bryssel kring frihandelsavtalet och jag önskar liksom politikerna där, att den mer togs även här hemma. En uppgift som nu ligger främst på S och MP att ta tag i. Men det är regeringsbildningen på gång... så vi får "nog" vänta.

  Varför tog man inte med V? De skulle stått starkare bl.a. i denna otroligt viktiga fråga.
  Men det är klart vinster i välfärden är också en komplex fråga och det hänger på viljan.

  Tror likt Sjöstedt att de gjorde ett stort misstag. Fast de kanske skiljde agnarna från vetet...Visade sitt rätta ansikte. Vi har dåligt med tid för deras inbördes strider.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 2. Ang. den "tillväxtnaiva bubblan"

  Carl Schlyter och två andra miljöpartister har deklarerat att "våra folkvalda måste få insyn i frihandelsavtalet"
  Men de är ju naiva kring detta med tillväxt... Vad spelar ens insyn för roll? Om man sitter i en bubbla.

  Nu har Schlyter ersatts av bl.a. Peter Eriksson som tydligt och klart sagt från Bryssel att han inte är som Schlyter. Att det kommer vi att få se. Han kallar sig inte för tillväxtkritiker det är några som gör de ja, men inte han. Dessutom så har han gjort större avtryck på de "gröna" än vad Schlyter har. Enligt honom själv.

  Det ser sannerligen mörkt ut.
  Hoppas att du i din position fortsätter försöka påverka detta Birger Schlaug. Vi andra får göra så gott vi kan utefter våra förutsättningar.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 3. Är det möjligen så att alla med lite kunskaper om världen räknar med att verkligheten är ganska redigt neo-malthusiansk, men att ingen törs uttrycka detta? Vi kanske kan få stopp på befolkningstillväxten och ge alla mat, men därifrån är det mycket långt till goda liv för världsbefolkningen. Vi vill vare sig svälta, frysa eller ha urtråkiga liv. Jorden räcker inte till och alla är skitskraja för att konstatera detta. Nästa bok borde kanske heta "Jorden räcker inte till", med konstaterandet att den vare sig räcker till för våra behov eller våra begär. Men Hans Rosling och andra liberaler och socialister försöker få oss att blunda för det uppenbara. Och så försöker de lösa problemen med gravt utsiktslösa idiotstrategier som frihandel och fri rörlighet för människor.

  SvaraRadera
 4. Jag ser ingen annan lösning än att alla länder var för sig börjar ta sitt eget ansvar för en hållbar utveckling genom en konstant eller minskande befolkning i kombination med andra åtgärder som renare teknik och smartare lösningar.

  Det är kanske detta som folk genom sitt val har gett uttryck för när man röstat på SD. Ska vi över huvud taget kunna skaffa några egna barn här i Sverige så kan vi inte ha någon helt fri invandring som direkt ger en ökad befolkningen av unga vuxna individer. Dessutom ofta med en egen kultur från hemlandet av att skaffa runt tio barn eller mer.

  Vi har ingen världsregering som har koll på och möjligheter att ta itu med den nödvändiga omställningen. Vart land måste ta sitt eget ansvar för sin hållbara utveckling och inte skjuta ansvaret på någon annan. Att världens länder (inte enskilda individer) blir mer självförsörjande och bara ägnar sig åt ren byteshandel med andra länder (när detta är nödvändigt) utan att blanda in pengar. Hur går detta ihop med ett globaliserat kapitalistiskt samhällssystem?

  Jag tror att om bara våra politiker förstår och vågar säga som det är och ger rekommendationer och upplysning så kan folk själva ta ansvar för sin reproduktion. Att man från politiskt och religiöst håll slutar med att uppmuntra folk att skaffa fler barn men skulle inte det hjälpa så måste det till lagstiftning som reglerar barnafödandet. Är en sådan hållbar utveckling något som en växande feministisk rörelse kan ta ansvar för?

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 5. Undrar om de rödgröna ska tänka lite innan de börjar rabbla den typiska "nej-katalogen"? Vin i affären tycks fullständigt omöjligt, icke-förhandlingsbart, och man får förmoda att gårdsförsäljning "hotar folkhälsan så in i h-e!" den med. Men många rödgröna väljare är mycket trötta på denna gamla extremism. Man kanske bör ta & uppdatera istället för att börja rabbla "dogm-katalogen" från 1946? Kan det inte vara det som menas med nödvändig förnyelse (snarare än förborgerligande)..?

  SvaraRadera
 6. Om man tror på globalisering som vägen framåt så måste man nog faktiskt också börja tala om världsregering och nationella och globala medborgarlöner. Den som förespråkar globalisering utan sådant förespråkar anarki, kaos och undergång.

  SvaraRadera
 7. Varför "måste" vi ha ständig tillväxt? Är det inte för att vårt ekonomiska system är ett system baserat på skuld? Det handlar inte bara om normer som säger att vi ska jobba och konsumera utan även om strukturer som kräver det. För att åstadkomma verklig ekologisk och social balans måste vi se över och i grunden reformera det ekonomiska systemet, bankernas roll och hur valuta skapas och regleras. Tycker det skulle vara bra om du Birger integrerade dessa frågor mer i analysen, så att det framgår att dessa problem (skuldbaserad ekonomi och ekologisk katastrof) är sidor av samma mynt och att den ekologiska katastrofen och de sociala orättvisorna kräver grundläggande reform av det ekonomiska systemet.

  SvaraRadera
 8. Anonym tänk ett varv till. Det handlar bl.a. om EU rätt vi får inte diskriminera andra framför oss själva. Risken är stor både för skadeståndskrav samt att vi på sikt riskerar monopolet och folkhälsan. Samt att det blir allt annat än gårdsförsäljning på landet. Varför måste allt konkurrensutsättas. Suck!

  SvaraRadera
 9. Kuckeliku!

  Precis! Jag förstår inte hur så många från höger till vänster kan tro att anarki löser någonting. Till och med de som kallar sig kommunister (om jag förstått det rätt) ser traditionellt statssocialism som en övergångsfas där samhället efter att ha blivit mera jämlikt ska övergå i ett mer anarkistiskt system. Men utan begränsande regler så är man ju snart tillbaka på ruta ett igen. Av den anledningen kallar jag mej för socialist och inte kommunist. Jag ser demokratisk statssocialism som lösningen och målet och inte som en övergångsfas till något slags anarkistiskt samhälle.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 10. Jan Örsell, Håller med dig i en hel del av det du skriver. Men ang. detta med en egen kultur att skaffa många barn, det har väl snarare mycket med brist på preventivmedel att göra? Hur många barn det blir? Här i Sverige finns det preventivmedel...

  Det finns så mycket kondomer att man blåser upp ballonger och gör konst av dem. Så desto fler som kommer hit desto mindre barn föds det i resten av världen. I de länder som saknar preventivmedel alltså.
  Vi gör vår del... Nu bör andra göra sin. Det har skrivits en lättläst handbok i sex för invandrare av en invandrare... Barn har en tendens att vilja göra det motsatta mot sina föräldrar. Vem vill bli som sina föräldrar? Inte så många.

  Nej, inget parti tar ansvar för överbefolkningsfrågan.
  Personligen är jag så trött på att man håller SD utanför. Det är dessutom ohållbart. Är det av flera orsaker. Demokratifrågan t.ex.

  "Är en sådan hållbar utveckling något som en växande feministisk rörelse kan ta ansvar för?" Nej även om vi kan begränsa barnafödandet något, så varken kan eller har vi någon skyldighet att ta emot alla. Vi utgör 2 procent av EU och tar emot 20 procent...

  Lyssnar man till de beslut Soraya Post tagit och hur hon resonerar från Bryssel, inser man att t.ex. att FI är en del av problemet inte lösningen. Vi har råd säger hon. Sanning med viss modifikation. Vi har stora problem med växande klyftor. Stora problem i välfärden. Inte minst för dem med psykisk ohälsa.

  Höll faktiskt med SD:s talesperson mer i en intervju. Det säger en hel del. Mer om mig än om Post tänker kanske någon:)

  Men jag anser att S Post inte är någon vidare talesperson i Bryssel vare sig för oss, eller för sina romska bröder och systrar. Förmodar att valresultatet här hemma blev som det blev mycket på grund av hennes ställningstaganden i Bryssel. Många blev förbannade över hur hon röstade. Att höra hennes förklaringar över varför gör inte saken bättre.

  SD som ingår i UKIP med Nigel Farage lär sig nog ett och annat om hur EU fungerar. De kommer att vara livsfarliga i nästa val. Eller om det blir omval. Hittills har de inte talat mycket om själva systemet, utan "endast" om att vi inte ska ta emot fler flyktingar.

  Det borde vara nog för att avskräcka potentiella väljare om det blir nyval. Inte ens att de (SD) röstar i nio fall av tio (sägs det) med det mycket EU anpassade Alliansen avskräcker väljare.

  Nu får de andra partierna skärpa sig och ge SD deras rätt att representera sina väljare. Ska det vara så svårt? Hur ska vi kunna ta ställning till hela deras politik annars? Hur ska vi kunna få en helhet?

  Tänk om man kunde erkänna att även SD ligger inne med ett par guldkorn i den högra sängen. Den som står jämte den vänstra gröna sängen med det rosafärgade täcket.

  Gillade beskrivningen med sängarna som en skribent här inne skrev i ett annat inlägg.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 11. Neoliberal Agendalör sep. 27, 02:30:00 em

  Om vi blir 9.6 eller 12.3 miljarder år 2100 kan kvitta. Vad som spelar roll är den tekniska utvecklingen, det är den som sätter gränserna.

  Om vi nu med 7 miljarder människor hade haft samma tekniska nivå som år 1900 (med 1.8 miljarder) så hade det inneburit extrem misär för en stor del av jordens befolkning.

  I framtiden kommer vi få sådant som konstgjort kött, tillverkning på nanonivå, hjärna till hjärna kommunikation, virtuell verklighet oskiljbar från verkligheten, maskinintelligens i paritet med människan + ett gäng andra tekniska landvinningarna som vi idag inte ens har namn på. Det kommer helt förändra förutsättningarna.

  SvaraRadera
 12. Jan Örsell, Till skillnad från dig ser jag socialism som en övergångsfas och nödvändig motpol till nyliberalismen som slagit klorna i oss. En övergångsfas till en mycket djupgrön politik som står stadigt åt vänster, med ett vackert rosafärgat inslag i. I samspråk med de andra som står till höger och berikar med sina guldkorn. Så att vi inte gömmer att vi är egna unika individer och inte en klump av individer.

  Målet är Enhet. Inte partiet Enhet utan Enhet. Men givetvis har de sin roll i en övergångsfas mot mer direktdemokrati. De har väntat i över 20 år? Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge:) Där kan man tala om att vara uthålliga.

  Statssocialism som målet nej bevare mig/oss väl! Vill inte dö av andlig svält. Vad en demokratisk sådan är vill jag inte ens veta.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 13. Neoliberal, Ja telepati kan säkert bli vårt sätt att kommunicera i framtiden. Men har det med den tekniska utvecklingen att göra? Ja om vi var maskiner...

  SvaraRadera
 14. Lisbeth. Bra inlägg.

  Läsvärt: ”Flyktinghjälpens pris – här och i närområdet
  Publicerad 12 september 2014

  Varje gång man satsar 166 000 kronor på en enda asylansökan så avstår man från att hjälpa 166 personer i UNHCR:s flyktingläger med varsin viktig tusenlapp. Det skriver forskaren och ekonomen Jan Tullberg.

  Tänk er följande dilemma. En person funderar på att hjälpa flyktingar genom att avstå från
  1000 kr. Då detta är en ansvarsfull person så vill hon välja det bästa alternativet för flyktinghjälp.

  Ett alternativ är Migrationsverket som kan använda ett frivilligt bidrag på samma sätt som ett statligt anslag för att fler personer ska kunna söka asyl. För 2012 utfördes en efterkalkyl vad en asylhantering kostar från ansökan till beslut. En del personer fick asyl i Sverige, andra avslag och bör återvända till hemlandet. Hela processen för en person tar i genomsnitt 414 dagar och kostar 166 000 kronor – kostnader som huvudsakligen går till mat och husrum för den asylsökande. En tusenlapp räcker alltså till att betala asylprocessen för en potentiell flykting i två och en halv dag.

  Det andra alternativet är att stödja FN:s flyktinghjälp på plats. Här räcker 1 000 kr till att klara en flykting ett helt år. UNHCR har en budget på 39 miljarder kronor för 42 miljoner flyktingar. Om FN skulle ha pengar så att det finns 1 000 kronor för alla behövande, så tycks det rimligt att höja FN-stödet mot 2 000 kronor per år och person. Den nivån motsvarar 1 dollar om dagen vilket används internationellt som en fattigdomsgräns som helst inte bör underskridas.

  Ska man välja att hjälpa en person till ett minimum eller ska man istället välja den person som använt sig av smugglartjänster och tagit sig till Sverige och nu vill söka asyl? Man behöver inte vara flykting för att vilja flytta till ett rikt land som Sverige, men de som söker sig till ett flyktingläger är verkligen flyktingar. Här behöver organisatören inte lägga ner resurser på en granskning, utan det är självreglerande: De som får hjälp i lägret har ett akut hjälpbehov.

  Hur man ska välja mellan sin egen konsumtion och flyktinghjälp är ett svårt val för såväl medborgaren som politikern. Men de pengar som avsätts, privat eller genom skatt, till flyktingar bör väl användas på bästa sätt för detta ändamål? Politik är att välja och detta borde vara ett enkelt val också för politiker när man väl bestämt hur mycket som skall spenderas på att hjälpa flyktingar. Media undviker dock att ställa frågan till politiker om detta val mellan två alternativa metoder. De accepterar att politiker pratar på som om ”både och” är ett rimligt svar. Det kan det vara i situationer när resurserna är stora i förhållande till problemet, men i detta fall är problemet stort och resurserna begränsade. Trots det blir den mediala vinklingen att hjärtan skall öppnas inför förfrågan från de asylsökande och då glömma alla de reella flyktingar som lever på minimum i flyktingläger. Situationen uppfattas som om det stora internationella problemet är löst och vi kan ägna oss åt en extra gräddfil där några personer plockas från flyktinglägrens armod för att istället ges svensk standard. Detta uppfattar många som godhjärtat då flyktingen som tar sig till Sverige gärna vill få svensk standard. Men varje gång man satsar 166 000 kronor på en enda asylansökan så avstår man från att hjälpa 166 personer med en viktig tusenlapp.

  Om en vanlig medborgare fick välja var han eller hon ville bidra med sin tusenlapp skulle knappast någon ge den till Migrationsverket utan skänka den till FN:s flyktinghjälp. Men när det gäller skattepengarna spenderas de huvudsakligen på migration till Sverige. Det kan inte vara rationellt, men politikerna framhärdar med sitt agerande och hyllar sig själva för den fina svenska flyktingpolitiken. Borde de inte tänka om och agera som den ansvarsfulle medborgaren?"

  Jan Tullberg, ekonom

  SvaraRadera
 15. Ursäkta, så här ska det vara.

  Lisbeth. Bra inlägg.

  Läsvärt: ”Flyktinghjälpens pris – här och i närområdet
  Publicerad 12 september 2014

  Varje gång man satsar 166 000 kronor på en enda asylansökan så avstår man från att hjälpa 166 personer i UNHCR:s flyktingläger med varsin viktig tusenlapp. Det skriver forskaren och ekonomen Jan Tullberg.

  Tänk er följande dilemma. En person funderar på att hjälpa flyktingar genom att avstå från
  1000 kr. Då detta är en ansvarsfull person så vill hon välja det bästa alternativet för flyktinghjälp.

  Ett alternativ är Migrationsverket som kan använda ett frivilligt bidrag på samma sätt som ett statligt anslag för att fler personer ska kunna söka asyl. För 2012 utfördes en efterkalkyl vad en asylhantering kostar från ansökan till beslut. En del personer fick asyl i Sverige, andra avslag och bör återvända till hemlandet. Hela processen för en person tar i genomsnitt 414 dagar och kostar 166 000 kronor – kostnader som huvudsakligen går till mat och husrum för den asylsökande. En tusenlapp räcker alltså till att betala asylprocessen för en potentiell flykting i två och en halv dag.

  Det andra alternativet är att stödja FN:s flyktinghjälp på plats. Här räcker 1 000 kr till att klara en flykting ett helt år. UNHCR har en budget på 39 miljarder kronor för 42 miljoner flyktingar. Om FN skulle ha pengar så att det finns 1 000 kronor för alla behövande, så tycks det rimligt att höja FN-stödet mot 2 000 kronor per år och person. Den nivån motsvarar 1 dollar om dagen vilket används internationellt som en fattigdomsgräns som helst inte bör underskridas.

  Ska man välja att hjälpa en person till ett minimum eller ska man istället välja den person som använt sig av smugglartjänster och tagit sig till Sverige och nu vill söka asyl? Man behöver inte vara flykting för att vilja flytta till ett rikt land som Sverige, men de som söker sig till ett flyktingläger är verkligen flyktingar. Här behöver organisatören inte lägga ner resurser på en granskning, utan det är självreglerande: De som får hjälp i lägret har ett akut hjälpbehov.

  Hur man ska välja mellan sin egen konsumtion och flyktinghjälp är ett svårt val för såväl medborgaren som politikern. Men de pengar som avsätts, privat eller genom skatt, till flyktingar bör väl användas på bästa sätt för detta ändamål? Politik är att välja och detta borde vara ett enkelt val också för politiker när man väl bestämt hur mycket som skall spenderas på att hjälpa flyktingar. Media undviker dock att ställa frågan till politiker om detta val mellan två alternativa metoder. De accepterar att politiker pratar på som om ”både och” är ett rimligt svar. Det kan det vara i situationer när resurserna är stora i förhållande till problemet, men i detta fall är problemet stort och resurserna begränsade. Trots det blir den mediala vinklingen att hjärtan skall öppnas inför förfrågan från de asylsökande och då glömma alla de reella flyktingar som lever på minimum i flyktingläger. Situationen uppfattas som om det stora internationella problemet är löst och vi kan ägna oss åt en extra gräddfil där några personer plockas från flyktinglägrens armod för att istället ges svensk standard. Detta uppfattar många som godhjärtat då flyktingen som tar sig till Sverige gärna vill få svensk standard. Men varje gång man satsar 166 000 kronor på en enda asylansökan så avstår man från att hjälpa 166 personer med en viktig tusenlapp.

  Om en vanlig medborgare fick välja var han eller hon ville bidra med sin tusenlapp skulle knappast någon ge den till Migrationsverket utan skänka den till FN:s flyktinghjälp. Men när det gäller skattepengarna spenderas de huvudsakligen på migration till Sverige. Det kan inte vara rationellt, men politikerna framhärdar med sitt agerande och hyllar sig själva för den fina svenska flyktingpolitiken. Borde de inte tänka om och agera som den ansvarsfulle medborgaren?

  Jan Tullberg, ekonom"

  Ch

  SvaraRadera
 16. # NA
  Du glömde säga hur allting kommer ändras när Jesus kommer på skyarna. Vin från vatten och så vidare...

  SvaraRadera
 17. Lisbeth!

  Naturligtvis har tillgången på preventivmedel mycket stor betydelse och många länder som förr hade stora barnkullar har nu (bland annat genom olika biståndsprojekt) en annan utveckling men det hindrar inte att vissa kulturer och religioner ändå skaffar betydligt fler barn. Om jag mins rätt så en ung romsk flicka som intervjuades i SVT att hon såg upp till sin mormor som hade 49 barnbarn vilket hon skulle försöka att slå (fast det hänger ju inte enbart på henne). Hon är säkert inte representativ för alla romer men det finns visst skillnader i kultur och religion och vi gör inte alls vår del här i Sverige när det gäller en hållbar utveckling. Vår befolkning växer (delvis på grund av invandring) och det påverkar knappast andra länders överbefolkning nämnvärt. Nej var och ett land måste ta sitt eget ansvar för sin egna hållbara utveckling både vad det gäller befolkningsmängd och annat.

  Du får kalla det nya hållbara samhället för vad du vill men den lösningen vi hittar kan ju inte vara bara en övergångsfas som sedan överges och tillåts gå tillbaka till det gamla. Regler för samhället och de individer som ingår i samhället måste upprätthållas annars blir det anarki och då är vi snart tillbaka på ruta ett igen.

  Varför skulle du dö av andlig svält i ett statssocialistiskt samhälle? Varför kan inte det statssocialistiska samhället byggt på ett gemensamt statligt ägande vara just en direktdemokrati? Vad är förresten direktdemokrati? Hur ska det genomföras och fungera? Det räcker inte med fina ord och plakatpolitik utan det måste finnas ordentligt genomtänkta tankar bakom de orden. Alla medborgare kan inte hela dagarna sitta och bestämma i varje enskild fråga. Frågor som de ofta inte ens vet något om. Demokratin är viktig och kan säkert utvecklas mycket men det är inte så lätt att bara säga att vi ska ha direktdemokrati. I vad? På vilket sätt? Hur?

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 18. Vi behöver teknisk, politisk och kulturell utveckling, snarare än "tillväxt".

  SvaraRadera
 19. Hans Rosling (visserligen sympatisk och engagerande) har rest runt och mästrat folk under en längre tid och förkunnat att befolkningen minsann skulle stanna på en 9-10 miljarder. Nu får han äta upp det.

  Själv har jag varit skeptisk, eftersom evolutionen tenderar att dra det längsta strået. Sexdrift har varit ett viktigt verktyg för evolutionen, för generna att replikera sig. Nu har vi lurat den genom preventivmedel och kvinnlig karriärsträvan.

  Men vad händer då? Jo de kvinnor som struntar i karriär och har stor barnlängtan kommer att få fler barn och genvarianter som kodar för dessa preferenser blir därför allt vanligare. Feministkvinnorna som struntar i att bilda familj för inte sina egenskaper vidare. De är en evolutionär återvändsgränd.

  SvaraRadera
 20. Ch, Tack för ditt inlägg!
  Jan Tullberg är forskare och ekonom. Docent i ekonomi. Eller hur?

  Docent är en akademisk titel. En högre vetenskaplig titel.

  Det borde tilltala dem som tycker att forskning är viktigt att ta vara på och inte bara avfärda.
  Fast den kanske inte alltid ska gälla? Många partier vill att politik ska baseras mer på vetenskap. Vi får se hur det blir med det.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 21. Ett annat dilemma som sällan påtalas är att konsumtion för många är ett alternativ till att skaffa många barn. Kan man inte drömma om flotta bilar, stora hus och Thailandsresor finns det viss risk att man istället drömmer om en stor familj. Vad tror Birger om detta?

  I Sverige har vi dock en annan smått korkad lösning där folk drömmer om en flott innerstadslägenhet, som om det vore livets mening att bo i en lägenhet i centrum.

  SvaraRadera
 22. Jan örsell Vad tycker du om Ch:s inlägg? Vi har många beröringspunkter du och jag och tycker även olika i en del frågor. Vi har diskuterat om det där med andlig svält och statssocialism tidigare. Eller hur? Måste vi ta ännu en vända?
  Naturligtvis har du rätt. Det är inte lätt det där med direktdemokrati. Har en del tankar kring hur det skulle kunna fungera och vet att även andra har det. Men vi är bevisligen inte där ännu. Därför så föredrar jag V just nu för att omställning ens ska kunna ha en chans. Du kan söka själv om du är intresserad.
  Det är det enda sättet att finna något.

  Gillar dina inlägg Jan Örsell! Du har all rätt i världen att kalla dig för socialist. Men alla vill inte det. Ang. en övergångsfas så behöver det inte betyda att vi går tillbaka till det gamla. Det beror på oss. Personligen så anser jag att Evolutionen strävar sakta framåt. Även om det inte märks:)

  Lisbeth

  SvaraRadera
 23. Partiet Hållbar Utveckling kanske kunde vara ett alternativ till dagens eländiga partier. Men då skall betoningen vara på teknisk, politisk, intellektuell och kulturell utveckling, snarare än på "ekonomisk utveckling" med betydelsen ekonomisk tillväxt.

  SvaraRadera
 24. Kuckeliku!

  Man kan kanske börja tänka mer kvalitet än kvantitet även när det gäller barn? Då menar jag inte att med hjälp av olika tester avstå från vissa barn utan bara att lägga mer tid och omsorg på vart och ett barn. Personligen så skulle jag vara mycket mera stolt och få ut mycket mer av ett förståndigt och välartat barn än en samling skitungar utan hyfs och bildning.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 25. docent i all ära men här förekommer samma falska dikotomi som Åkesson lurades med under valrörelsen. man kan inte välja mellan att hjälpa flyktingar i närområdet och de som kommer hit. det är två olika grupper av människor med helt olika behov. klart är att vi hjälper här och där. det är inte meningen att människor ska bosätta sig i de eländiga flyktingbyar där de först kommer; där behövs det basalt hjälp: vatten, mat, mediciner och tält. och så ska de fortare än något tas därifrån, de behöver komma till ett land som kan ta emot dem. sen kan administrativa processer naturligtvis alltid förbättras.

  ang befolkningstillväxt. alla religioner uppmuntrar sina troende att föda många barn, på bekostnad av kvinnors hälsa och jordens undergång. och det är alltid män som tolkar de "heliga" skrifter. judar, muslimer och katoliker konkurrerar mot varandra om vilken grupp är störst och det i vilket land de befinner sig, det kvittar. bäst för att tysta ner rossige naïve rossling är boken Countdown av Alan Weisman, han sa det först och bäst!

  SvaraRadera
 26. Då kan vi skippa "falska" klimatforskare också? Vad är det med människan? Varför vill/vågar man inte ens pröva deras (SD:s) resonemang? Det betyder ju inte att de har rätt i allt. Men alla har väl rimligen "rätt" i något?
  Är så less på uteslutningsfasoner.
  Det leder inte till något gott.
  Usch!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 27. # Anonym 05:02

  Vore det inte bättre att utveckla de "eländiga flyktingbyarna"? Det går lika bra att bygga nya städer i mellanöstern som att bygga dem här. I själva verket vore det en stor miljövinst att bygga dem där snarare än här. Här i Norden duger ju bara högsta standard, i ett klimat som naturligen gjort att det bor ganska få här. Det är inte särskilt livsvänligt här i Norden. Det är bara med gigantiska insatser av dyr och miljöförstörande teknik som man kan ha bra liv här.

  SvaraRadera
 28. Om jag tvingades fly från Sverige så skulle jag önska att man först och främst tog sig an mig i närområdet. Att jag fick den hjälp jag behöver psykiskt och fysiskt. Skulle inte vilja komma till ett land där man sätter gips på armarna på flickor som gör illa sig själva.

  Skulle inte heller vilja utnyttjas för att bidra till fortsatt tillväxt.
  Eller få höra det är viktigt att du lär dig ditt nya språk fort.

  Min största dröm skulle vara att återvända hem. Denna fråga kunde inte Åkesson svara på....Säger en hel del.

  Men varför så svårt för att titta inåt? De som kommit hit av andra skäl verkar förutsätta att de skulle resonera likadant om de varit flyktingar. Vilket inte alls är säkert.

  SvaraRadera
 29. Med tanke på att folk verkar vilja bo i storstäder - ju större desto bättre - så borde vi kanske leta reda på ett land med bra klimat som inte har något emot att det inom dess gränser byggs en ny mångmiljonstad som världens alla flyktingar kan få komma till?

  Det är väl en visionär ide?

  SvaraRadera
 30. de flesta flyktingarna finns ju kvar i närområdet, det är miljoner som flyr till närmaste landet, och bara en bråkdel som kan eller vill ta sig vidare. hur skulle man kunna "bygga" nya städer i de områden där det inte finns de minimala förutsättningar för att överleva förstår jag inte. men såna områden finns faktiskt, de har permanentats och folk försöker leva/överleva ff aa med hjälp av internationella organisationer, t ex flyktinglägret Dadaab i Kenya. en bok för att få lite perspektiv på livets villkor för olika folkgrupper: Ur askan, om människor på flykt i en varmare värld av Shora Esmailian.

  SvaraRadera
 31. Det går att packa enormt mycket folk i små länder som Singapore, men man bör knappast bygga skyskrapor, eftersom de inte bara är dyra att bygga utan också tenderar att ha kort livslängd.

  Bättre är om man kan bebygga stora områden med föga fertilt land med måttligt höga hus. Jag tror att man borde bygga extremt uttänjda städer längs med landsvägar och järnvägar, snarare än som nu bygga dem tämligen punktformade.

  SvaraRadera
 32. Vi borde avskaffa girighet
  och våld och stater som medverkar
  som medlöpare till USA, som svenska
  partier har gjort genom att fördärva Libyen och skapa flyktingar!

  "Ner med USA och lydsverige."

  Upp med Seskarö och Holmön och Samsö.

  Ner med omänskligheten !!!

  SvaraRadera
 33. Ner med Idioten,
  ner med Civilisationen.
  Medans tid är !!!

  SvaraRadera
 34. Neoliberal Agendalör sep. 27, 06:33:00 em

  "Om en vanlig medborgare fick välja var han eller hon ville bidra med sin tusenlapp skulle knappast någon ge den till Migrationsverket utan skänka den till FN:s flyktinghjälp"

  Avskaffa alla bidrag, även de för infödda, och sen får folk själva välja var de vill lägga pengarna.

  SvaraRadera
 35. Med Neoliberal ordning stöttad med
  våld och desinformation
  så kommer desillusionerade människor snart inte ens
  att betala för en egen lönsam begravningsplats.

  SvaraRadera
 36. Befolkningstillväxten är klockrent korrelerad med oljan (och kärnkraften). De tekniska framstegen har därtill bidragit till att öka befolkningen, företrädesvis sjukvård och transporter (av mat)

  Det är energi som medger att människan kan expandera och samtidigt ödelägga jordklotet.

  Det fanns ingen befolkningstillväxt i Afrika att tala om, innan det fanns moderniteter.

  I Sverige fram till 30-talet fanns noggranna beräkningar över hur många människor som varje areal kunde föda. Först ska en gård föda familjen, sedan ska gården betala skatt till socknen, och sedan till centralmakten i Stockholm.

  Sverige klarar att uthålligt hålla ca 2 - 3 miljoner människor, bärkraftigt och långsiktigt, utan energi.

  Lösningen (och problemet) är att oljan är på upphällningen, och väldigt få länder har vattenkraft, så då återstår kärnkraft, och eftersom jag inte tror på kärnkraft heller, i vart fall inte i instabila regioner, tex Afrika, så ska inte heller vi ha kärnkraft.

  och löser vi energifrågan med kärnkraft, kommer det uppstå omfördelningsproblem till de som inte har kärnkraft, som ofattbar migration.

  Klimatförändringar, och det faktum att Kina nå håller på med tillväxt, dvs konsumerar massvis med olja, gör att vi ser ljuset i tunneln, när oljan når kritiska nivåer, så faller våra ekonomier samman, inte som korthus, men långsamt. Sjukvården ges ingen finansiering, befolkningsökningen stannar av, för att sedan sakta sjunka. Dvs om allt går bra.

  Det är väl rätt uppenbart att en grön ideologi, dvs en real ekonomi, som inte bygger på tillväxt, olja, K Anka pengar, ändlös konsumtion och en liten dubbelarbetande elit, inte kan fungera för mer än ca 2 Miljarder människor på jorden, och med lite teknisk tur, ca 4 miljoner i Sverige. För övrigt är tempererade zoner centrala, dvs vintrar, det är årstiderna som håller farsoter i schack, för det mesta. Naturen kommer att lösa frågan åt oss, var så säkra. slw

  SvaraRadera
 37. Neoliberal Agendalör sep. 27, 07:55:00 em

  "Det fanns ingen befolkningstillväxt i Afrika att tala om, innan det fanns moderniteter."

  Men då var genomsnittsåldern också 25 år…. Knappast eftersträvansvärt.

  "eftersom jag inte tror på kärnkraft heller, i vart fall inte i instabila regioner, tex Afrika, så ska inte heller vi ha kärnkraft."

  Afrikas energiförsörjning kommer till stor del hanteras mha solpaneler inom 15-25 år. Vad är det för instabilitet du tror kan bli problem med kärnkraft?

  SvaraRadera
 38. Neoliberal Agendalör sep. 27, 07:56:00 em

  "Det fanns ingen befolkningstillväxt i Afrika att tala om, innan det fanns moderniteter."

  Men då var genomsnittsåldern också 25 år…. Knappast eftersträvansvärt.

  "eftersom jag inte tror på kärnkraft heller, i vart fall inte i instabila regioner, tex Afrika, så ska inte heller vi ha kärnkraft."

  Afrikas energiförsörjning kommer till stor del hanteras mha solpaneler inom 20 år. Vad är det för instabilitet du tror kan bli problem med kärnkraft?

  SvaraRadera
 39. Det är energi som medger att människan kan expandera och samtidigt ödelägga jordklotet.
  --------------------

  Det är idiotiska ideologier som främjar girighet, krig och ständigt ökande konsumtion - inte energi.

  Energi är i sig neutralt - idioti däremot en mänsklig egenskap man får tygla.

  SvaraRadera
 40. Lisbeth!

  För mej är det självklart att vi (precis som Ch refererar till) ska hushålla med de resurser vi anslår så att vi kan hjälpa så många som möjligt. Det sätter också press på länder och världssamfundet att lösa lokala problem så att flyktingarna kan komma hem, skaffa ett liv och bidra till en hållbar utveckling där. Det gäller som alltid att hitta och lösa de verkliga problemen till varför folk flyr och inte bara behandla symptomen i form av människor på flykt. Då tar ju problemen aldrig slut utan bara växer.

  I frågan om socialism så förstår jag fortfarande inte varför man ska kalla socialism (gemensamt ägande) för något annat bara för att vissa inte förstår vad socialism är eller har någon mental blockering för just det ordet.

  Jag förstår inte heller varför du och andra skulle känna er andligt eller mentalt hindrade i ett socialistiskt samhälle. Beror det på att vi socialister ofta ser religion som ett hinder och vill begränsa kyrkans makt? En sådan begränsning av kyrkans makt skulle i så fall för oss demokratiska socialister ske av omtanke om folket och genom demokratiska beslut. Allas vår möjlighet och rätt att fritt under ansvar tänka och tycka vad vi vill hänger väl på att inte vissa (kyrkan) har makt att godtyckligt för egen vinning skull påverka vad vi som enskilda individer ska tycka och tänka utan att ha någon vetenskaplig grund för detta?

  Naturligtvis så genomgår samhället olika utvecklingsfaser och förändras ständigt frågan är bara hur. Delmål uppnås men det stora slutliga målet vi strävar mot (om man kan se något sådant mål) kan ju inte vara en övergångsfas. Varför ska vi sträva mot ett slutmål som vi redan på förhand vet inte är bra? Sedan kan man naturligtvis om man gjort felaktiga analyser vara mer eller mindre tvingade att ändra det slutmålet i mindre eller större omfattning men det är ju en annan sak.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 41. Anonym 08:46!

  Precis! Otroligt bra skrivet. Kort och koncist.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 42. Jan Örsell, Precis! Ditt första stycke borde vara självklart. Är förmodligen det också om du frågar de flesta "vanliga" du möter.

  Men för PK etablissemanget är det helt uppenbart inte självklart. Symtomlindring är däremot självklart. Bör också vara det i nuläget. Vad gör man? Vi kan inte möta flyende människor med kalla handen. Är det att vara mänsklig?

  Men vi kan erkänna att det eventuellt finns ett feltänk och rikta energin på annat sätt. Människors missnöje tvingar till sist politikerna att göra det.

  Förstår inte att du tror att man kan omvända alla till socialister. Eller att "demokratiska socialister" skulle kunna begränsa något av omtanke om folket. Det låter som om man delat upp människor i vi "demokratiska socialister" och så de andra som av omtanke ska kunna förstå något mer.

  Dessutom inom kyrkan sker en förvandling, även om den inte märks av så mycket. En del "kyrkfolk" vill se mer av att beslut tas på vetenskaplig grund. Vet det för jag har talat med några av dessa. Inget jag hittar på alltså!

  För mig är det viktigt att det nya växer fram ur det gamla. Att de bra guldkornen bevaras. Inte att ideologier som t.ex. socialism är målet.

  Tycker även jag att inlägget som beskriver ideologier som idiotiska är bra... Ang. grön ideologi, så får den väl anses som mindre idiotisk och som ett delmål mot något som vi ännu inte förstått. Eftersom jag ser mig som en pytteliten del i Evolutionen, så vill jag sträva framåt. Inte för evigt fastna i socialism.

  Det största målet för oss alla kan ju inte vara socialism. Att fastna i ismer. Är det meningen med livet?
  Vill inte heller se vetenskapen som vår nya religion även om politik bör bygga på och diskuteras utifrån de senaste hypoteserna.

  Antingen erkänner vi dessa hypoteser som forskare och docenter... pekar på. Prövar dess värde. Eller så väljer vi att spekulera och fortsätta att tro.

  Energi är neutralt vi kan ställa oss neutrala till även vetenskapen och utforska den. Den spretar väldigt.

  Men politiker hänvisar till den ibland när det passar deras egna syften och motiv.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 43. Ang. egna syften och motiv.

  MP knyter gärna an till docenter när det gäller skolan. Vilket är bra. Docent är en akademiskt titel. En högre vetenskaplig titel. Politik bör bygga på den senaste forskningen.

  Det gäller även för Jan Tullberg docent i ekonomi? Om vi nu får en migrationsminister från MP så kanske hen borde lyssna lite. Inte nödvändigtvis knyta an. (energi är neutralt) Men lyssna in vad som sägs och sedan ta ställning. Så pass mycket kan man kräva av våra politiker.

  Men det kanske räcker med att lyssna till de nationalekonomer som tror på evig tillväxt. Hörde Jonas Sjöstedt lite fnissande säga att det är bara nationalekonomer och idioter som tror på evig tillväxt.

  Kanske kunde även Sjöstedt lyssna in lite istället för att brassa på med sitt tal om rasism. Han har sagt att det behövs ett alternativ till och inte endast ett "rasistiskt alternativ". Han menade då SD.

  Är han och V det andra? Om man ser till siffrorna i valet tyder inget på det. och det är synd.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 44. Lisbeth!

  Men bara för att man kallar sig för socialist (och därmed vill ha ett samhälle byggt på just gemensamt ägande) så betyder ju inte det att man godtar något helt paket och sväljer allt som någon annan har sagt eller formulerat. Detta gäller för övrigt allting och inte bara det som slutar med "ism". Du verkar lägga väldigt stor möda och vikt vid just namnfrågan. Det är väl i så fall inte ett dugg bättre att ställa sig bakom andra ismer som Katolicism eller Protestantism eller Humanism eller Feminism eller något annat som inte ens slutar på "ism"? Då kan man ju aldrig ta ställning till någonting.

  Är man däremot inte övertygad om det rätta i att ha ett socialistiskt samhälle med gemensamt ägande under demokratisk kontroll så är det naturligtvis inte rätt att kalla sig för demokratisk socialist. Men då får man ju komma med några andra bättre förslag i så fall. Lycka till med att hitta en bättre lösning om du kan. För det är just ett sådant verkligt demokratiskt samhälle vi behöver där inte vissa i kraft av sitt ägande har makt över samhället och andra människor.

  Sedan så måste vi ju i humanismens anda hjälpa flyktingarna nu akut men det gör man ju om man väljer att ge pengar till sådana hjälporganisationer som ordnar just akut flyktinghjälp. Inte genom att till en stor kostnad bara hjälpa ett fåtal av alla hjälpbehövande genom att ta dem hit till Sverige.

  Nationalekonomi är traditionellt inte en vetenskap byggd på fakta utan en "pseudovetenskap". Riktig vetenskap byggt på fakta förändras inte nämnvärt utan bara sakta över lång tid och i en riktning. Man får inte helt plötsligt för sig att jorden nog faktiskt är platt eller att ändra andra grundläggande vetenskapliga fakta.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 45. Lisbeth!

  Förresten så begränsar vi genom demokratiska beslut andra saker av omtanke om folket såsom alkohol och droger. Tycker du att det också är fel? Skulle det vara fel att exempelvis begränsa företagens möjligheter att påverka oss genom all reklam?

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 46. Till professor Hans Roslings försvar får man säga att han utifrån en statistisk trend (fakta) har gjort sannolika prognoser för att befolkningsmängden skulle fortsätta att plana ut. Han kan naturligtvis inte garantera någonting om framtidens befolkningsmängd. Förutsättningarna kan ju ändras så att trenden bryts. Det finns många faktorer som styr hur stor befolkningen blir. Från enskilda individers egen vilja och tillgång på preventivmedel, hälsa, fruktsamhet och ekonomi mm. Att garantera någonting om hur framtiden blir kan naturligtvis ingen. Varken Hans Rosling eller någon annan.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 47. Jag tror att vissa förenklar lite för mycket när de säger att teknisk och vetenskaplig utveckling är enbart gott eller ont. Kunskap ger oss vissa valmöjligheter. Bara för att vi kan tillverka atombomber eller välja vilka barn som ska födas så betyder inte det att vi måste göra det. Det handlar om hur snabbt utvecklingen ska gå (kostnaden) och i vilken riktning men framförallt vem som ska bestämma över vad. Vad ska den enskilda individen bestämma och vad ska vi bestämma gemensamt. I vissa fall passar det ena bäst och ibland det andra. Vad vi ska bestämma gemensamt och vad vi ska låta var och en bestämma själv måste vi faktiskt ta ställning till genom gemensamma demokratiska val. Allt annat leder till kaos, anarki, orättvisor, lidande och sannolikt en undergång.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 48. Nej Jan Örsell. Lägger ingen större möda och vikt vid namnfrågan. Det är därför jag röstat på V denna gång. Trots att Sjöstedt envisas med att säga kamrater, socialister, feminister, icke rasister... En envis människa är han. Lika envis som du och jag? Det är inte alltid bra att vara envis! Så med detta inlägg avslutar jag denna diskussion. Tack Jan Örsell.

  Om alla socialister resonerar som dig om vikten av att kalla sig för socialist förstår jag honom;) Det kan inte vara lätt. Samtidigt så är inte höger eller vänster en snuttefilt som Schyman ska ha sagt. Det behövs motvikt till nyliberalismen. Det verkar du och jag vara överens om. Tryckande i mitten fungerar dåligt. Helt uppenbart är det så. Därför så väljer jag att inte trycka där.

  Eftersom jag inte lägger någon större vikt vid namnfrågan så ser jag även guldkorn i SD:s politik. Att rikta hjälpen mer till närområdet och hjälpa fler individer tilltalar mitt kollektivistiska tänkande. Varför lägga mer pengar på de starka som lyckas ta sig hit. Är de mer värda? Onödig påfrestning på klimatet är det också. Allt resande kors och tvärs brukar annars ifrågasättas. Men inte när det gäller den "fria" rörligheten. Den är liksom undantagen i klimatdebatten. Som om klimatet också gör skillnad... Är klimatet också idiotiskt? Trodde det var vi som har en tendens att vara det.

  Det är inte okej för svenskfödda att resa på semester flera gånger per år. Men för invandrare är det okej att resa på semester till hemlandet. Gärna flera gånger per år. Klimatet gör tydligen skillnad på folk.

  Detta resonemang borde tilltala Sjöstedt kan man tycka. Men kanske även han är drabbad av nyliberalismens individualism och hjälp de starkaste på de svagares bekostnad. För både han och LO och S knorrar lite lagom kring arbetskraftsinvandring.

  Både Sjöstedt och Åkesson kan väl ses som politikens Svarte Petter. Bildt har kallat dem för siamesiska tvillingar.

  Vilket ju inte stämmer. Men de är båda EU kritiker var och en på sitt sätt. Båda verkar smarta. Undrar vad de skulle tycka om detta inlägg:)

  Tycker att det gäller att inte identifiera sig helt med någon/något. Då blir man som de där aporna Birger bruka lägga in. Man håller för både ögon, öron och mun. Har ingen anledning att identifiera mig med något. Har inte hjärtat i något parti. Men hjärtat bultar åt vänster. Är det vänstertrafik i våran själ som Di Leva sjunger?

  Är i gott sällskap självaste Dalai Lama fick frågan och svarade om jag skulle rösta så skulle det vara långt åt vänster. V kan väl betraktas som det enda vänsteralternativet bland de etablerade partierna idag. Alltså så långt åt vänster man kan komma. Det trots att de tagit över mycket av grön politik.

  Lisbeth som gärna ligger i en grön säng som står stadigt åt vänster med ett rosa täcke. Samt sneglar lite förföriskt åt sängen åt höger för att hitta guldkorn (kollektiva lösningar) som hjälper så många som möjligt. Visionen är att vi ska hjälpa alla.  SvaraRadera
 49. Lisbeth, du är rolig du.
  Vi ses på Seskarö ... ?
  Roland

  PS
  Hermansson på Samsö, han har inte min stil
  men han får väldigt mycket gjort!

  Roland

  SvaraRadera
 50. Roland då kan väl Hermansson på Samsö vara med om vi ska starta det nya Seskaröupproret?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 51. Lisbeth: "Joo."
  "Upp till bevis."
  Du är roligt svår du ...

  Roland

  SvaraRadera
 52. Roland, Du, jag och Hermansson bildar ett litet kollektiv. Någon länsman som kan spärra in oss finns nog inte. Vi skyller helt enkelt på att upproret är en kollektiv handling. MP brukade kalla det för civil olydnad... Numera gäller civil lydnad.

  "Vi ses på Seskarö...?" då?

  Birger får inte vara med! Han ogillar kollektivism. Ingen äkta "grönis" alltså.

  :) Lisbeth

  SvaraRadera
 53. Lisbeth
  Nu fick jag tårar i ögonen!
  På kornet om Birger.
  Men själarnas samvaro och kosolidi eller vad det nu ska heta
  bör ingå i övningarna innan ...

  :) Roland

  SvaraRadera

 54. En fråga som har en trappa upp...

  "Vi ses på Seskarö...?" då?

  :)

  SvaraRadera
 55. Lisbeth!

  Lycka till med att kombinera "direktdemokrati" med ett odemokratiskt kapitalistiskt system. Det ligger i sakens natur att den/de som äger har rätten att själv bestämma över "sitt" kapital och "sina" tillgångar oavsett hur de har kommit över detta kapital eller dessa tillgångar. Ska vi ha verklig såväl politisk som ekonomisk demokrati eller plakatpolitik med fina ord utan innehåll?

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 56. Anonym, och Jan Örsell
  Här...

  http://www.polkagris.nu/wiki/Seskar%C3%B6-upproret

  SvaraRadera
 57. Roland, Ja själarnas samvaro bör ingå. Uppror bör vara fredliga.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 58. Befolkningsbomben detonerar visst ändå. Fast bara i Afrika, vad det verkar.

  Kanske borde allt svenskt bistånd fokuseras på familjeplanering och befolkningsbegränsning i Afrika?

  SvaraRadera
 59. Lisbeth!

  Med hänvisning till vår diskussion om religion och andlighet så skulle jag vilja rekommendera dej och alla andra att se en serie program om döden. Särskilt avsnitt två i serien. http://urplay.se/Produkter/184085-Nyfiken-pa-doden-Livet-efter

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 60. Jan Örsell, Tittade lite tyckte det var ganska ointressant. Så jag stängde av. Är inte nyfiken på döden. Har fullt upp med att leva här och nu. Vilket kanske märks i mina inlägg.

  Men jag har rätt till mina egna upplevelser och andra har rätt till sina. Mycket utifrån våra upplevelser diskuterar och resonerar vi människor. Har man eller tycker sig inte ha några egna upplevelser, så tror man kanske att inte andra kan ha det.

  Även de som har/haft det kan hänvisa till hjärnan och de spratt den spelar oss. Intressant är det. Men Livet här och nu är intressantare. Det finns så mycket att avslöja:)

  Lisbeth

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.