söndag 15 juni 2014

Katrine Kielos och Anders Borg - samma andas barn...

Katrine Kielos påtalar i Aftonbladet hur illa det är ställt med finansminister Anders Borgs verklighetsuppfattning. Problem är att hon är lika illa ute när det gäller verklighetsuppfattning och syn på ekonomins grund. 

Borg tycks - i detta har Kielos och jag samma uppfattning - tro att grunden för ekonomin är budgetregler och stram statsbudget. Men Kielos meddelar i sin ledare att grunden för ekonomin är välfärden. Blått och rött i ett nötskal. Låt mig därför påpeka att grunden för ekonomin är miljön, fotosyntesen och att de planetära processerna inte skadas.

Borg och Kielos är exempel på hur blå och röda tänker. Deras retoriska analysförmåga begränsar sig alltför ofta till förhållanden i samhället - men är allt för ofta monumentalt ointresserade av vad det är som får samhället att överhuvudtaget existera.

Det är förvisso viktigt och intressant med frågor som berör statens roll, fördelning, ägande och välfärdens utformning - högerns och vänsterns paradfrågor på sina respektive planhalvor. Men att det överhuvudtaget finns en plan att spela på tycks de ointresserade av. Det är också därför röda och och blå ideologier rent generellt är otillräckliga och ytligt. Det är därför det finns en rågång mellan dessa och grön ideologi.

Grönt utgår från verkligheten, söker kunskaper om grundförutsättningarna för liv och människans möjlighet att överhuvudtaget bygga goda samhällen. Medan Borg tror att budgetregler och stabila statsfinanser är grunden för ekonomin så tror Kielos att välfärden är grunden. De borde veta bättre.

För gröna är förvisso ordning och reda i statsfinanser en viktig och praktisk detalj  - och människans möjlighet att färdas väl ett viktigt mål - men grunden för ekonomin är något helt annat: att planeten och de planetära processerna mår bra. För de röda och de blåa är ekonomi en fråga om pengar, digitala konton och teoretiska modeller - för de gröna är ekonomi en fråga om hushållning med jordens knappa resurser.

För röda och blåa är ekonomi en fråga om digitala siffror, för gröna är ekonomi en fråga om verklighet.

För röda och blåa blir ekonomin bättre om flödet från naturresurser till avfall ökar, om BNP-siffrorna ökar. För röda och blå är det en ekonomisk framgång om skor, toppar och kök byts i allt snabbare takt. Ökat flöde, ökad genomströmning är det som röda och blå uppfattar som god ekonomi, växande ekonomin, glädjande budskap. Trots att ekonomi handlar om hushållning.

För röda och blå blir vi rikare om vi pumpar upp olja - man säger till och med att vi producerar olja när den pumpas upp - medan den som är grön inser att vi tär på planetens kapital. För röda och blå blir vi rikare när vi tär på kapitalet, när vi förvandlar ordnade atomer och molekyler till oordnade. Ju snabbare flöde från lagrad och ordnad naturresurs till oordnat avfall och osynliga molekylsopor ju bättre för ekonomin...

För vår framtid är rött och blått tänkande därför en katastrof eftersom grunden för deras tankevärld är så totalt ofullständigt. Att Borg och Kielos tillhör de som dominerar samhällsdebatten är därför ett hot mot såväl ekonomi som omsorg och välfärd. De samhällsdebattörer som inte begripa att att miljön är grunden för såväl stabila statsfinanser som välfärd utgör i sig en fara.

De som är ointresserade av naturlagar och planetära processer tycks allt som oftast vara uppfyllda av bilden av sin egen samhällskulturella eller nationalekonomiska förträfflighet - som om det vore intellektuellt finare att vara samhällsteoretiker än naturvetare, som om det vore mer kulturellt förnämt att spela på höger och vänster spelhalva än att vårda planen.

Anders Borg och Katrine Kielos är säkert jättetrevliga personer, smarta och analytiska. Men de kan också titt som tätt uppträda som symboler för politisk inskränkthet. Den inskränkthet och oförmåga som allt för ofta kännetecknar vänster- och högeretablissemang.

45 kommentarer:

 1. "Låt mig därför påpeka att grunden för ekonomin är miljön, fotosyntesen och att de planetära processerna inte skadas".

  Ja låt oss komma ihåg det. I varje sakfråga.

  SvaraRadera
 2. Jag skulle lida av syrebrist utan denna "KASAM-blogg"...

  SvaraRadera
 3. Fotosyntesen borde testas med försök med hela kommuner totalt isolerade från omvärlden och med bara rester, som byggnader, åkrar, arter, verktyg, kunskaper med mera. Hur klarar dom sig? Eller stryker dom med till sista man? Man kan inte äta kakan och ha den kvar, som de gröna kakätarna vill. Utvecklingen diversifieras och blir inte lika enfaldig.

  Isoleringen, som kan vara med eller utan tvång, skulle ge intressanta erfarenheter om hur det blir när tillförseln från utlandet upphör och systemet kollapsar, vilket enligt min prognos kan förväntas här till 2050. Tvång utan någon möjlig återvändo till civilisationen skulle ge mer erfarenheter och vara bättre och ungefär som att sätta dom i en raket ut i rymden.

  Den nya verkligheten med bara fotosyntesen är inte mycket att ha och ger i princip stenåldern, något som dagens moraliserande muppar nog inte klarar, varken fysiskt, genetiskt eller mentalt. Att minska arbetstiden till 6 timmar och höja skattarna så att lokal ekonomisk verksamhet närmast förbjuds räcker naturligtvis inte långt och är bara snack.

  SvaraRadera
 4. Urban, vet inte vad du menar, men du kan inte ha lästa bloggen i alla fall. Grunden för vår existens är fotosyntesen.

  SvaraRadera
 5. Bra skrivet Birger! Synd dock att "grön ideologi" även enligt din uppfattning verkar rymma en hel del mer än sakerna du här omtalar som grön ideologi.

  För dig kanske en tämligen hög grad av socialism är en lämplig grön strategi, men för många moderna miljöpartister verkar miljöpolitisk retorik snarare vara en lämplig socialistisk strategi.

  Man har vänt på prioriteringarna. Det är extremt mycket viktigare att vara jättesnäll mot alla stackare än att ordningarna man förespråkar är ekologiskt, ekonomiskt och politiskt hållbara.

  SvaraRadera
 6. Jag har ansträngt mig en del för att utveckla en ny "grön" filosofi, som jag uttryckte i ett gästinlägg hos Cornucopia tidigare i veckan.

  Det är kanske ingen alldeles ultragrön filosofi, men utgör ändå ett försök att få individen att bry sig mer om det globala livsflödet.

  Jag föreslår att Birger (och andra) läser den fyra A4-sidor långa texten. Jag tar tacksamt emot även negativ kritik, eftersom jag alltid är intresserad av att utveckla mitt tänkande.

  Http://cornucopia.cornubot.se/2014/06/gastinlagg-det-goda-livet-flodar-fram.html

  SvaraRadera
 7. Kuckeliku, Kan inte annat än att delvis hålla med dig. "Man har vänt på prioriteringarna". (Ekomodernism). Man har anpassat sig mycket till den ekonomiska politik som förs.

  Det tycker jag personligen är betydligt värre än att man är "jättesnäll mot alla stackare". Att man håller det ekonomiska systemet under armarna är allt annat än snällt. Det är bara dumt.

  Att man försöker lösa konsekvenserna är däremot nödvändigt. T.ex. vi kan välja att gå förbi en tiggare en EU medborgare, som sitter utanför i stort sätt alla affärer snart. Vi kan låtsas att vi inte ser. Titta ner i backen. Eller skrika om förbud.

  Heller (fria ordlistan) vi kan stanna upp en stund samtala och om vi vill och kan ge en gåva.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 8. Här en liten sammanfattning till min text, samt en förhoppningsvis klickbar länk:

  Det här inlägget utvecklar ett värderingssystem, psykologiska antaganden och politiska antaganden utifrån ideer som är besläktade med Csikzentmihalyis ideer om flow.

  Människan antas drivas av en önskan att upprätthålla ett rikt och hållbart neuralt och kroppsligt livsflöde kopplat till ett motsvarande flöde i omvärlden, vilket också antas vara det goda för människan.

  Det goda livet flödar fram

  SvaraRadera
 9. BS!

  Du som så många andra (även en hel del röda) skulle studera Marx lite mer. De röda och gröna ideologierna hänger självklart ihop vilket också Marx påpekade innan de gröna ens fanns (alltså att miljön sätter gränserna). Det går inte att föra en grön politik med den kapitalistiska samhällsgrunden med privat ägande lika lite som det går att föra en röd politik utan hänsyn till naturens lagar.

  De MP som inte förstår det är lika politiskt inskränkta som någon annan. Det finns till och med delar i den blå politiken som behövs i form av en marknadsekonomisk grund där tillgång och efterfrågan tillsammans med politiska beslut styr priserna (till skillnad mot kommunistisk planekonomi) och att vi inte glömmer bort den enskilda individens frihet när kollektivet bestämmer på demokratiska grunder.

  Jag är intresserad av slutresultatet. Vår framtid och bryr mej egentligen inte om vad man kallar den lösningen för men det ligger nära till hands att kalla det för socialism eftersom det mesta är tagit därifrån. Till och med den gröna ideologin har sitt ursprung där. Grunden för hela det nya samhällsbygget är miljön och det gemensamma ägandet (verklig demokrati) där det kortsiktiga privata vinstintressen istället ersätts med mer långsiktiga gemensamma mål för allas bästa.

  Allt hänger ihop. Vi måste ha ett politiskt och ekonomiskt system som ger en balans och rätt drivkrafter för att kunna få till ett mera långsiktigt investerande i allas vår grundläggande miljö för att kollektivet så väl som den enskilda individen ska kunna leva gott. Tänk om. Tänk nytt. Tänk rätt.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 10. När Katherin Kielos & Anders Borg & andra tillväxtfreak håller andan under konteringen kan de kanske komma till insikt om att oavlåtlig Exponentiell ekonomisk tillväxt KRÄVER i samma takt exponentiellt växande ödeläggelse av Jordens livsuppehållande biologiska symbios ...

  SvaraRadera
 11. Om rent hypotetiskt den gröna socialismen skulle accepteras och genomföras i regeringskansliet så skulle den ekonomiska utvecklingen i landet tvärnita. Företag, kompetens och kapital skulle fly utomlands. Det skulle bli massarbetslöshet, censur, lågt välstånd, färre bidrag, kriminalitet, slaveri lågt värre än FAS 3, korruption med mera. Allt negativt som man kan tänka sig skulle uppstå. Förvisso vore det nog bra för tiden efter kollapsen om den svenska staten med sitt centralstyre bröts sönder tidigt och allt blev mer lokalt. De som klarar sig bäst blir nog de som aldrig har haft något och bor typ i hyddor i Afrika. Dom får en mindre chock.

  Så länge marknaden fungerar lokalt och i hela världen och allt kan köpas och säljas så är det inte så bråttom. Om en svensk förbrukar mindre så förbrukar bara någon annan desto mer. Att minska utvinningen i malmfälten politiskt, långt under den nivå som andra järnresurser i världen töms med, leder med stor sannolikhet till de blir plundrade av EU, ungefär som tidigare. Det räcker bra att göra små försök inom hur det blir, förbättra kunskaperna och minska flummet. Mycket mer kan man inte göra.

  SvaraRadera
 12. "Allt hänger ihop" verkar vara de verklighetsbefriades favoritmyt. Ungefär som Hitler och judar hängde ihop? Ungefär som lejon och lamm hänger ihop? Ungefär som atombomber och kärlek hänger ihop?

  Vissa vill frälsa världen (eller vad det nu är de vill) med extremt slappt tänkande.

  SvaraRadera
 13. Helt rätt, Birger.
  MP brukar tala om tre, ibland fyra, solidariteter.

  I någon mening handlar det om två solidariteter: med människan (människorna) och med naturen (miljön).
  Det kan förstås också uttryckas som att själva utgångspunkten för MP:s politik utgörs av verkligheten.

  Det är bl.a. detta som skiljer MP från t.ex. V.

  A.

  SvaraRadera
 14. Det där med tre eller fyra solidariteter har alls ingenting att göra med ekosystemtänkande. Det är bara en form av kvasi-socialism i vilken man snabbt som ögat gör extremt kortsiktigt socialistiskt tänkande oerhört mycket viktigare än de globala systemvillkoren och människosläktets överlevnad.

  SvaraRadera
 15. Kuckeliku, Ett lästips "Med livet som insats"
  Författare Krister Lind.

  "Flow", rörelse, kräver ett underlag. Dvs. en materia av något slag, medvetenhet, rörelse.

  Intressant! Ska läsa din text noga. Återkommer förmodligen :)
  Tack!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 16. http://www.vulkanmedia.se/forfattarintervjuer/med-livet-som-insats-av-krister-lind/

  SvaraRadera
 17. Det finns dietister som kallar sallad och gurka för dekorationsgrönsker. I samma anda är rött och blått dekorationspolitik.

  SvaraRadera
 18. Urban Persson!

  Du har tydligen gått på all högerpolitisk antikommunistpropaganda som någonsin uttalats. Det har väl alltid varit så att högern (de konservativa) har hävdat att all förändring som begränsar det privata kapitalets makt leder till total katastrof vare sig det handlar om höjda skatter eller sänkt arbetstid. De slår ju bara vakt om sin egen maktställning på det sättet genom att få det till att allting är bra som det är och inga förändringar behövs.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 19. idag i DN
  http://www.dn.se/kultur-noje/nu-kommer-anti-arbetslinjen/

  SvaraRadera
 20. Jan, jag vet inte vad jag har gått på och inte. Men det finns inte så många konservativa som ser stora fördelar i att den svenska staten bryts sönder.

  SvaraRadera
 21. A, du menar skiljde? V har ju tagit över MP:s värderingar i mångt och mycket.
  MP ägnar sig numera som de flesta åt höger eller vänstertänk.
  Undrar om det inte är det som Birger menar med "politisk inskränkthet." En höger och en vänsterfalang. Den gröna drömmen har mer eller mindre övergetts.

  Medlemmar verkligt gröna som sorgset tittar på vet inte vad de ska rösta på. Inte gamla "avdankade" språkrör heller.

  SvaraRadera
 22. Jag gör här gärna lite reklam för Livsflödespartiet EkoSoLiD - det goda livsflödets parti - som tills vidare bara är ett proto-parti och enmansparti.

  EkoSoLiD står för ekosocialliberaldemokratisk, men ideologin beskrivs bättre som en socialliberaldemokratisk ekosystemism.

  Mer om det goda livsflödet hittar ni i en länk här ovan.

  Dessvärre kommer jag aldrig få något stöd av Birger Schlaug och andra 'gröna' eftersom jag inte är kärnkraftsfundamentalist. Visst är det härligt med fundamentalism?!

  SvaraRadera
 23. Kuckeliku!

  För att starta ett politiskt parti krävs det kanske en politik också och inte bara ett "extremt slappt tänkande" i en fyra A-sidor lång flumtext. Att man tar ställning i konkreta sakfrågor och levererar lösningar och inte bara en massa svammel.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 24. Neoliberal Agendasön juni 15, 05:52:00 em

  Grön politik i praktiken.

  Kraftigt sänkt pension med Miljöpartiets nolltillväxt
  Om Sverige skulle gå från en real tillväxt på dagens ca 2 procent till nolltillväxt, så kommer köpkraften i de utgående pensionerna varje år behöva minskas med 1,6 procent. Under ca 20 år pensionstid blir den sammanlagda minskningen väldigt stor.
  www.gp.se/nyheter/debatt/1.2400850-kraftigt-sankt-pension-med-miljopartiets-nolltillvaxt"

  Tänk om MP hade fått bestämma de senaste 30 åren…. Hur mycket hade pensionärerna isf. fått?

  SvaraRadera
 25. NA!

  Kapitalistisk tillväxt politik i praktiken.

  Vi skapar ett nytt jordklot när det gamla inte räcker till (hur då?). Eller möjligen skit i konsekvenserna för det är inte vi som betalar utan kommande generationer.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 26. Kuckeliku, Du skriver lite som om du är en person som utövar Qi Gong. (livsenergi)
  Om livsflödet. Det goda livsflödet hämtar vi ur naturen.
  Naturen stärker oss och balanserar.

  Det är riktigt det är för många svårt att förena med kärnkraft.

  Det verkar som du har förstått att det finns hur mycket energi som helst. Vad ska vi då med kärnkraft till?

  Kan mycket väl plocka bitar ur din text. Men naturligtvis inte köpa hela paketet.

  Tänk om vi alla startade enmanspartier. Skulle vi någonsin nå Enhet då? Det finns lika många politiska ideologier som det finns människor. Religion och politik styrs mestadels av våra känslor som är snabbare och som färgar tanken.

  Jan Örsell där har vi ett stort problem med socialismen. Den bortser från att människor har behov av emotionala och mentala illusioner och fiktioner. Behov i den meningen att vi de flesta av oss fortfarande är känslovarelser.

  Ang. energi det är intressant hur hus kan byggas för att ta tillvara bl.a. solenergi.
  Om allt är energi vilket vetenskapen pekar på. Så betyder det att även vi människor är det.
  En revolutionerande tanke.

  Tänk så mycket god energi vi kan sprida. Kanske kan den i framtiden ersätta delar av kärnkraften :) eller värma tevattnet.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 27. Jan Örsell, en revolutionerande tanke till...
  Kommande generationer kan vara vi själva. Om vi antog den tanken och levde som om det vore så...
  Birger brukar skriva något i stil med, om vi kom tillbaka hur skulle vi vilja ha det.

  Som nu? Eller som det blir om vi fortsätter som nu?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 28. # Jan

  Jag har uttryckt konkreta politiska ideer på andra ställen på nätet, men i den där texten ville jag bara utveckla en del värderingstänkande.

  Jag har en EkoSoLiD-sida på Facebook (Du kan googla "ekosolid" om du vill se den) men den är illa uppdaterad och återspeglar inte mitt senare tänkande. Kanske dags jag ägnar lite tid åt den. Men jag har inga politiska ambitioner inför höstens val. Tiden är alldeles för kort för seriösa satsningar.

  SvaraRadera
 29. Lämna skithuset i det skick som Du själv vill hitta den i.

  Tillsammans med Jorden.
  Lokalt och globalt.

  Förlåt, men ingen vill väl hitta
  toaletten i det skick som den nu är.
  Men att skapa en ny, det vill ingen vara med om.

  Men att tala om Fotosyntes,
  Kretslopp, Samverkan, Ansvar
  Överblick, Hanterbara Gemenskaper och Omställning blir ju fullständigt vansinnigt om Du tror att någon annan, längre fram när det är försent, ska ordna saken!
  PS. Visst är det bra att samtidigt göra vad som är nästan
  omöjligt via det så kallade demokratiska systemet och den
  så kallade fria opinionsbildningen!

  SvaraRadera
 30. Lämna Dasset i det skick som Du själv vill hitta DET i.

  SvaraRadera
 31. Lisbeth!

  Tyvärr (med tanke på hur folk är) så krävs också logiskt tänkande för en god politik och inte bara känslor. Det krävs hela människor med både hjärna och hjärta. För du menar väl inte att jag och andra socialister saknar känslor. Varför skulle vi i så fall vara humanister och bry oss om andra människor?

  RL!

  Mycket bra skrivit. Ju större och viktigare förändringar som behövs ju viktigare är det att börja ställa om redan nu. Med stora förändringar kommer också mindre misstag att göras ibland och för att kunna se och rätta till dessa och inte skapa kaos behövs tid att göra förändringarna i etapper. Samtidigt har vi inte hur mycket tid som helst på oss för att göra de nödvändiga förändringarna.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 32. Miljöpåverkan = konsumtionsnivå * antal människor

  "Youtube - Most important video you will ever see"

  SvaraRadera

 33. Jan

  Dom tält som jag talar om,
  reses inte i etapper!
  Den som vill övernatta, väntar inte till gryningen, ej heller på
  senfärdiga kommunister, socialister, fejkade socialdemokrater, borgerliga
  miljöpartister eller allianser
  som förrått Sverige och sålt sig och Sverige till främmande makter
  som mördat Gaddaffi och Palme.

  Och som gjort delar av Norrland till ett övningsfällt för Nato!

  Ut med idioterna från Norrland!
  Inklusive Sverige som förrått sig självt, och visat sig vara en
  vara och en del av en större kolonialmakt.

  Roland  SvaraRadera
 34. Neoliberal Agendamån juni 16, 07:21:00 fm

  "apitalistisk tillväxt politik i praktiken.

  Vi skapar ett nytt jordklot när det gamla inte räcker till (hur då?). Eller möjligen skit i konsekvenserna för det är inte vi som betalar utan kommande generationer."

  Privat äganderätt sätter ett pris på naturen och det man äger vill man inte förstöra.

  Att jorden skulle gå mot en kollaps tror jag inte det minsta på. Tittar man på ekologiskt avtryck per capita mm. så kan man se att det blir bättre. Luften i Sverige blir allt renare. Medellivslängden ökar osv.

  Problemet med domedagsprofetior är att ni underskattar den tekniska utvecklingen. När det gäller energi skulle vi ha kunnat ställt om helt till kärnkraft, men det har ju MP som bekant varit emot.

  Abundance is our future

  SvaraRadera
 35. Jan Örsell. Nej jag menar inte att de som identifierar sig som socialister saknar känslor. Det är knappast mänsklighetens problem att vi saknar känslor. Snarare är problemet att vi är för känslostyrda.

  Eftersom känslan är snabbare än tanken. så är tanken färgad. Känslotänkande. Våra ideologier och religioner är alltså inte i huvudsak baserade på logiskt tänkande. Menar alla ideologier. Men "alla" talar om logiskt tänkande. Våra politiker gör det och vi gör det.

  All politik har inte samma värde.
  Den gröna ideologin utgår från en ekonomi som värnar miljön och att de planetära processerna värnas. Utgår från Naturlagar och förstår därmed att det finns livslagar som vi behöver hålla oss till.

  Känslor kan vara av lägre och högre art. En mördares känslor t.ex. En mördare saknar inte självkänsla. Däremot saknas förmodligen självtillit.

  Därför så anser jag att den gröna ideologin har ett högre värde. Den ringar in förutsättningen för allt liv på den här planeten. Känslan ("högre") finns med och förnuftet också.

  Men innehållet i partier förändras. Ideologiernas värde förvanskas. Eller förbättras med innehållet dvs. människorna.

  Kuckeliku beskriver det bra rörelse, livsflöde. Därför så bör vi vara mer rörliga och fundera på varför så många sällan byter parti. Vi har olika livsåskådningar och känner oss mer hemma på höger eller vänsterskalan. Men varför märker så få att innehållet förändras, anpassas?

  Att det bara förs en politik som innebär avregleringar, privatiseringar, utförsäljning.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 36. NA!

  "Privat äganderätt sätter ett pris på naturen"

  Det är inte högerkrafter som försöker sätta ett pris på naturen utan de politiska motståndarna genom koldioxid avgifter och annat.

  "och det man äger vill man inte förstöra".

  Varför ser det ut som det gör då?

  Det finns en värld utanför Sverige också. En värld som vi genom vår ekonomiska och politiska makt tillsammans med andra är med och utnyttjar. Vi är med och skövlar och plundrar andra länders naturtillgångar för vårt egna välbefinnande. Regnskogar skövlas, gifter sprids, haven fiskas ut och förorenas, dricksvatten förgiftas, klimatet förändras och djur och växtarter utrotas i en episk massdöd. Detta påverkar på sikt även Sverige. Ja redan nu men i mycket mindre omfattning än i de mer fattiga delarna av världen.

  Problemet med er (ett av problemen) är att ni överskattar den tekniska utvecklingen. Plundra, skövla, förgifta och förstöra idag. Lösningarna kommer imorgon (önsketänkande) och om inte lösningarna kommer är det inte vi som betalar priset. Inte ens använder ni er av de lösningar som redan finns för de kostar pengar och minskar era kortsiktiga privata vinster.

  Det handlar inte bara om energi utan om hela vår livsstil. Ett slit och släng samhälle som inte har människors välbefinnande som mål utan bara mer profit. Varför tillverka en glödlampa som håller i närmare 100 år när vi kan tillverka glödlampor som går sönder direkt efter de skruvats dit. Det blir fler arbeten, högre BNP och större vinster på det sättet. Varför tillverka reservdelar och laga det som går sönder när man kan slänga och köpa nytt istället.

  Det handlar om att ställa om samhället och göra saker på ett annat smartare och mera ekonomiskt sätt så att vi även på sikt kan ha ett bra liv och en hög materiell levnadsstandard utan att utarma miljön och våra framtida förutsättningar för ett gott och hälsosamt liv.

  Det handlar också om solidaritet och medkänsla för andra människor (både levande och kommande generationer). Att det inte är rätt att leva gott på andras bekostnad utan att alla ska kunna ha ett bra liv. Att inte rent egoistiskt bara bry sig om sitt eget utan också bry sig om hur det påverkar andra.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 37. Lisbeth!

  Då förstår jag vad du menar och håller med fullständigt. Svaret på den sista frågan är kanske "det sovande folket". Fast i en helt annan kontext än den man brukar få höra.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 38. Ekologi - ekonomi
  Grekiskans oikos betyder hus och det är därifrån eko kommer som är början på de båda orden ekologi och ekonomi.

  Logi, i ekologi, kommer från det grekiska ordet logos som betyder förnuft, kunskap. Nomi i ekonomi kommer av det grekiska ordet nemeia som betyder ordna eller förvalta.

  Ekologi är läran om huset vi bor i, dvs naturen. Ekonomi betyder hushållning, dvs ordna och förvalta huset som vi bor i, naturen. Det handlar om samma hus!

  Ekonomi handlar om att förvalta hela vårt jordklot - inte bara pengar.

  SvaraRadera
 39. Neoliberal agenda
  Du och Stefan Fölhster är bland
  de Dummaste personer so jag har stött på!
  Neo: Privat äganderätt sätter ett pris på naturen och det man äger vill man inte förstöra.

  Att jorden skulle gå mot en kollaps tror jag inte det minsta på. Tittar man på ekologiskt avtryck per capita mm. så kan man se att det blir bättre. Luften i Sverige blir allt renare. Medellivslängden ökar osv.

  Problemet med domedagsprofetior är att ni underskattar den tekniska utvecklingen. När det gäller energi skulle vi ha kunnat ställt om helt till kärnkraft, men det har ju MP som bekant varit emot.

  Stefan: "Om inte jag förbrukar dessa
  litrar bensin så kommer någon annan att göra det."

  Svenskt Näringsliv har många kloka människor i sitt nät,
  men det verkar inte att ha varit
  dessa som har utsett Fölhster
  till sitt språkrör!

  Roland

  SvaraRadera
 40. Uppdatering: Nya uppgifter
  för Fölster, som lämnat SN.

  Nytt Reforminstitut startas under ledning av Stefan Fölster

  www.timbro.se/allmant/artiklar/...under-ledning-av-stefan-folster

  Stiftelsen Fritt Näringsliv tar initiativ till att starta Reforminstitutet, en verksamhet som utarbetar förslag på fortsatta reformer av svensk politik.

  Bland de dumma, glömde jag:
  "Är Du lönsam lille vän"
  Naturligtvis, Jan Björklund.

  Kolla pedagogikens lysande
  irrbloss på TV där sanningen
  träder fram!

  Roland

  SvaraRadera
 41. När jag sänker nätet långt ner
  så fångar jag upp känslor och
  värden / världar som gått förlorade.
  Men att be er, att av det arv som
  dock finns kvar, göra framtiden
  möjlig, är naturligtvis för mycket
  begärt.
  Men med Birger i spetsen och ni
  andra, som fårskallar som
  spatserar patrullo, så kommer vi
  tillsammans att nå harmageddon
  tidigare än annars.
  Någon fråga?

  SvaraRadera
 42. Roland vad vill du att människor ska göra?

  Gud ge mig sinnesro att inse skillnaden, att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan förändra och förstånd att inse skillnaden.

  Hur förändrar vi det faktum att politiken bygger mycket på TRO?

  Jan Björklund FP och Rossana Dinamarca V möttes nyss i en debatt ang. läxor i skolan.
  Att en kommun vill utvärdera om läxor är bra eller inte verkar skaka om sinnesron hos en del.

  Jan Björklunds tro ska den avgöra våra barns framtid? Eller Rossana Dinamarcas oförmåga att ta upp vetenskapen. Vinster i välfärden tog hon upp. BRA! Pengar ur välfärden försvinner...

  Varför föraktar politiker vetenskapen? Läxforskning varför talas det så lite om den? Vi har åsikter om i stort sätt allt.

  Politik och religion bygger på tro. Forskning bygger på att man utforskar. Det kan vi göra själva var och en. Ser lite mer steg för steg dvs. tror lite mindre och vet något mer.

  Kan du Roland, eller jag, eller Birger ändra på det faktum att vi är det troende, sovande folket?

  Tycker du är fruktansvärt orättvis ibland Roland "sikta" "bössan" rätt. Inte mot dem som vill se förändring.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 43. Alltså vi borde stanna upp. Du Roland verkar vilja rusa vidare?

  Är det inte det som är problemet att vi inte stannar upp och tänker efter? Bör vi låta forskningen i varje sakfråga avgöra? Vi kan börja med skolan.
  Därmed inte sagt att vi ska sluta upp med att granska forskningen...
  MEN höger och vänstertänk borde vara förlegat.

  Gör vi det får vi också veta värdet på våra olika ideologier. Vi behöver inte bråka om höger eller vänster längre. Alla politiska ideologier har inte samma värde. Det är dags att det avslöjas? Därmed avslöjar vi också innehållet (människan). Istället för att spreja politisk färg röd, grön, blå som döljer verkliga motiv. Samt att det numera endast finns en politik.
  Gissa vilken.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 44. Lisbeth
  Desperat och Orättvis mot Birger!

  Rättelse:
  Men med Kissinger i spetsen och
  andra girigbukar som
  marscherar patrullo, så kommer vi
  tillsammans att nå Harmagetton!
  Bättre så?

  Roland

  SvaraRadera
 45. Natten därpå höll
  Moder Jord om mig.

  R

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.