torsdag 14 november 2013

Gröna tankar in i riksdagens maskineri

Den som försöker följa den internationella debatten om gröna frågor - och de samtal som pågår om gröna lösningar på de brister som det ekonomiska systemet härbärgerar - finner att det pågår en hel del. Den svenska debatten ligger ofta långt efter och vårt parlament tycks sky debatt som ligger utanför den givna mallen. 

Har kikat igenom motionsfloden och det är inte mycket som sticker ut. En av de mest intressanta motionerna handlar om hållbar finansiell infrastruktur. Skriven av Valter Mutt och Annika Lillemets. Klart läsvärd för den som vågar inse att vi i Sverige är synnerligen fyrkantiga och att den borgerliga regeringen, lika lite om sosseriet, inte alls försvarar mångfald. Här radas upp goda exempel från världen.

I motionen tar man också upp frågan om penningutgivning och hänvisar till rapporten av Jaromir Benes och Michael Kumhof, knutna till forskningsenheten vid Internationella Valutafonden.

I en annan motion förespråkar fyra miljöpartister, med Valter Mutt som första namn, inrättandet av ett fredsdepartement. Man skriver bland annat: "De militära lösningarnas logik företräds av försvarsdepartement och krigsministerier i så gott som samtliga av FN:s 194 medlemsstater. Det är högt på tiden att artikel 2 i FN-stadgan, som ställer krav på varje medlemsland att lösa konflikter utan våldsanvändning, växlas ut i praktisk handling. Sverige skulle kunna bidra till detta genom att som första nation inrätta ett fredsdepartement."

Annika Lillemets och Valter Mutt har förresten även skrivit motion om sänkt normalarbetstid. I dagens miljöparti kanske Mutt och Lillemets kan tyckas radikala. För tjugo år sedan hade de nog snarare legat i partiets gröna mittfåra. Hur som helst, det är ett friskhetstecken att de ändå tagit plats i den gröna riksdagsgruppen.

Tillägg 10:01
I kommentarsfältet berättas om nomineringarna till riksdagslistan i Göteborg. Här kan man läsa om detta i GP.

26 kommentarer:

 1. Hur länge varar det friskhetstecknet??? Valter Mutt blev nummer två på riksdagslistan i Göteborg när medlemmarna fick rösta. Sen petades han ner av valberedningen efter det att man tagit in synpunkter från bland partifolk i Stockholm. Så kan det gå till i ett parti som talar varmt om folkomröstningar, deltagande demokrati och medlemsinflytande!
  L.

  SvaraRadera
 2. "I Sverige domineras kreditmarknaden av fyra storbanker, som samtliga har formen av börsnoterade aktiebolag", skrivs i motionen om finansiell infrastruktur. Det är lite konstigt att det i länder som USA finns större mångfald och mer i kooperativ anda än i Sverige! Och att länder som Storbritannien har en statlig grön investeringsbank. I Sverige verkar statens främsta uppgift vara att försvara de största bankerna.

  SvaraRadera
 3. Hur skulle det gå till? Är FN en tandlös tiger har det undrats. Det låter behjärtansvärt att vi som första land ska kunna inrätta ett fredsdepartement. Kommissionen är väl organiserade i avdelningar som motsvarar departement. Måste inte de godta först om Sverige vill gå mot strömmen?

  Rut

  SvaraRadera
 4. Man vill väl ha det strömlinjeformat och lättarbetat från partiledningens sida. Ganska naturligt när ett parti växer till sig och det mesta beslutas i en partiledning. Strulnissar som läser partiprogram och gillar ideologi är ofta i vägen.

  SvaraRadera
 5. Lillmets och Mutt förespråkade väl medborgarlön i någon annan motion för ett eller två år sedan. Är det ena lika bra som det andra?

  Personligen anser jag att man bör införa en medborgarlön som är 9000 kr i månaden för de som är villiga att arbeta åtta timmar i veckan och 6000 kr i månaden för de som inte vill arbeta ens åtta timmar i veckan.

  De beloppen är förstås bara tentativa, men torde kunna vara ganska lagom.

  SvaraRadera
 6. Och hur går det med Schlyter som lämnar EU-parlamentet, kandiderar han till riksdagen?

  SvaraRadera
 7. Jag ser att den där motionen om sänkt normalarbetstid är från 2010. Deras motion om medborgarlön är alltså nyare. Det var väl förra hösten om jag inte minns fel.

  SvaraRadera
 8. Valter Mutt har jobbat som omvärldsanalytiker vilket väl är skäl till hans ofta förekommande internationella utblickar.

  SvaraRadera
 9. I Sverige domineras kreditmarknaden av fyra storbanker, som samtliga har formen av börsnoterade aktiebolag. I skarp kontrast till denna finansiella monokultur finns på många håll i omvärlden en betydande kooperativ banksektor och därtill en mångfald av lokalt förankrade banker och kreditinstitut. Vilket förstås ger en bättre finansiell infrastruktur. Vilka röstade på den där motionen?

  SvaraRadera
 10. Bilden är från Lindmans flora och är ursprungligen mer än hundra år gammal.
  Se en intervju som Birger gör med Gunilla Törnvall som doktorerat på botaniska bilder: http://www.ur.se/Produkter/176061-En-bok-en-forfattare-Botaniska-bilder-till-allmanheten

  SvaraRadera
 11. Upplevs sådana som Mutt, Lillemets och Schlyter som besvärande av nuvarande MP-styret?

  SvaraRadera
 12. Till Kuckeliku!

  Tolkar jag dig rätt att du vill ha medborgarlön med vissa krav på medborgaren. Denne ska vara villig att arbete 8 timmar eller 4 timmar.

  Men vad händer om medborgarna/medborgaren är villig att arbeta 8 timmar men får endast möjlighet att arbete 4 timmar, t.ex. beroende på att det är många medborgare i just detta samhälle som inte har en fast anställning. Företag, arbetsförmedlare eller andra intressenter lyckas inte få ihop tillräckligt med arbetstimmar för att alla medborgare i detta samhälle ska arbete 8 timmar utan de får broderligt och systerligt dela på arbetstimspotten.

  Att ha medborgarlön och samtidigt villkora denna medborgarlön låter både ideologiskt och tekniskt problematiskt.

  Om medborgarlönen ska villkoras borde väl den myndighet som villkorar ha olika villkor att erbjuda. Om myndigheten kan erbjuda 4 timmars arbete och 8 timmars arbete borde väl den även kunna erbjuda 40 timmars arbete för den som det vill. Fördelen med att sådant system är att medborgaren helt själv kan bestämma sina villkor, ju mer jag arbetar, desto högre medborgarlön får jag. Nackdelen är att arbetsmarknaden blir lidande.

  Fördelen med en arbetsmarknad där arbetare konkurrerar med varandra om arbeten är att det är självreproducerande. Konkurrens leder till fortsatt konkurrens. Konkurrensen avgör både vilka arbeten som blir utförda och vilket pris som ska gälla för detta arbete. Nackdelen kan vara utslagning eller meningslöshet. Varför konkurrera när vi kan samarbete?

  Om medborgarna istället börjar samarbeta på individnivå, organisationsnivå och andra nivåer riskerar detta att skada "konkurrensgenen" och det finns en risk att den ekonomiska tillväxten blir noll. Någon drivkraft borde det, enligt arbetslinjen, finnas för att arbeta. Om drivkraften blir att samarbeta med andra människor faller hela den neoliberala utopin.

  Det tycks som att arbetslinjen behöver en stark stat för att fungera i praktiken. Och det villkoret tycks inte finnas i den neoliberala utopin. Att varje medborgare själv ska skapa sina arbeten och tjäna pengar på dessa arbeten förutsätter trots allt det som vi brukar benämna "samhälle".  SvaraRadera
 13. Som grön politiker befinner man sig ständigt i ett dilemma.
  Radikal grön politik leder lätt till utdefiniering. I den situationen befann sig (mp) länge. Partiet och dess företrädare negligerades och förlöjligades.
  När sedan partiet började göra bra valresultat, då var det dags för indefiniering. Då kunde andra partier räkna med (mp) som samarbetspartner.
  Som utdefinierad politiker får man ingenting att säga till om. Makten befinner sig ständigt någon annanstans. De gröna idéerna och förslagen anses som både orealistiska, tokiga och okunniga. Man befinner sig på en vandring i en politisk öken. Många hoppar av.
  Som indefinierad blir situationen annorlunda. Man är med i maktens korridorer, man lyssnas på och man kan få igenom en del av sina förslag. Men någon radikal grön politik är det sällan frågan om. Alla sådana tankar läggs på hyllan eftersom de skulle spoliera samarbetet.

  Ett indefinierat parti blir med åren med nödvändighet ett annorlunda parti än vad det var under de år som det rådde utdefiniering.
  Denna process märktes under ett antal år tydligt hos (mp). Det skedde inte endast en generationsväxling, där de gamla miljöpartisterna, som varit med och bildat partiet, började försvinna. Därtill kom en omsvängning både ideologiskt och i den praktiska politiska framtoningen. Birger har kunnat visa hur partiet efter 2002 års val rättade in sig i ledet bland tillväxtpartierna, en företeelse som kanske mer än någonting annat bidrog till att knäcka ryggraden på partiet. I fortsättningen blev viljan till en allt mer långtgående indefiniering allt större, varför vi idag kan se en så gott som fullständig sammansmältning av partiet med idéerna om röstmaximering och hägrande ministerposter som följd. Som kronan på verket är det den gamla fienden socialdemokratin som lockar mest.

  Den här utvecklingen, som beklagas av många gröna, skedde naturligtvis inte av sig själv. Den drevs fram av de många nya gröna som drogs till partiet. Denna tillströmning skedde därför att det nu helt enkelt blev så mycket lättare att vara miljöpartist. I stället för en fördjupning av den gröna ideologin, fick vi se en förflackning, ja t.o.m. ett ratande av den. Nu skulle vi i stället få se resultat av praktisk politik i samarbete med andra partier. In på scenen kom följaktligen den traditionella politikertypen även inom (mp).

  Så där (mp) nu kan sägas vara ordentligt indefinierat, i kommuner, landsting och i riksdagen, sker egentligen ingenting mer än att man är med om att, tillsammans med de övriga partierna, administrera ”systemet”. Partiet har nått vägs ände och dess representanter kan öppna det första partiprogrammet och ställa sig frågan vad allt tjänade till.

  Som jag ser det är (mp) idag ett helt ofarligt parti. Den gröna systemkritiken är borta. De politiska förslag som läggs gör ingen skillnad, utan innebär endast en påbackning av den politik som de övriga partierna för.

  Det svåra som en grön politiker ställs inför är att varken bli helt och hållet utdefinierad eller helt och hållet indefinierad, utan att i stället försöka uppnå en balans däremellan. Detta är svårt och det har (mp) misslyckats med. Det svåra ligger i att vid inträdet i de parlamentariska församlingarna prioriteras andra arbetssätt och drar partiet till sig andra människor med andra värderingar än som gällde när partiet var utdefinierat. När jag lyssnar på partiföreträdare idag har jag ofta svårt att koppla dem till ett grönt parti. Det tänkande och den analys som skapade och bar upp ”gamla” (mp) vill jag ha tillbaka, men det är naturligtvis en omöjlighet. Fullt möjligt är dock att ett nytt, grönt parti konkurrerar ut dagens (mp).

  SvaraRadera
 14. Bra skrivet Ulf

  Det finns en naturlag som säger att ju större något blir desto trögare blir det. Gäller det mesta här i livet, inte bara politiken.

  Det jag kan sakna är lite jädra anamma och någon som vågar sticka ut. Idag är ju sossarna mer borgerliga än Alliansen och debatten förs nästan uteslutande om ingenting. Öz gjorde en klockren analys av detta på Skavlan bl a.

  Så vad förväntar vi oss egentligen av motionerna?

  SvaraRadera
 15. Och försöker man ägna man sig åt grön opinionsbildning i parlamenten så blir man inte bara idiotförklarad av de politiska motståndarna utan även av tillväxtflummarna på landets ledarsidor.

  Det är därför det är så viktigt med en grön röst utanför partipolitiken.

  Heja Birger.

  C.

  SvaraRadera
 16. "Tolkar jag dig rätt att du vill ha medborgarlön med vissa krav på medborgaren. Denne ska vara villig att arbete 8 timmar eller 4 timmar."

  Jag tror att det kan behövas en medborgarlön också för de som inte vill jobba alls, så tanken var att 6000 är vad man får om man inte bidrar med något alls.

  De som är arbetsoförmögna får däremot alltid 9000.

  Om man inte lyckas ordna fram ens åtta timmars arbete åt folk så får de 9000 även om de inte jobbat något.

  Men jobben på arbetsmarknaden räcker rimligtvis mycket långt om många bara jobbar en dag i veckan, så det tar sannolikt många år innan allt blivit så robotiserat och automatiserat att det är svårt att ordna ens åtta timmars arbete åt folk.

  SvaraRadera

 17. När Sahlin på sin tid kallade Wetterstrand sin syster (i ideologin, antagligen) så ringde en klocka.

  När Löfven idag talar om MP i vänliga ordalag, då borde larmet gå på nytt.

  Gt

  SvaraRadera
 18. "Fredsdepartement" Undra vilka som ska inta platserna i detta departement? Förmodligen blockeras stolarna av samma politiker och tjänstemän som nu ror båten.
  /Roddar

  SvaraRadera
 19. Mycket bra skrivet Ulf.

  SvaraRadera
 20. Valter Mutt petades enligt "GP" ner till plats nummer fem på valberedningens lista.

  Gröna tankar är fint men inte speciellt verklighetsbaserade som det ser ut idag. En person som heter David Soumalainen ska ha gjort snabbkarriär. Hans intressen och områden sägs bl.a. vara områden inom EU rätten. Vet inte om eller hur mycket Valter Mutt är intresserad av detta område. För det är väl det viktigaste som politiker idag att behärska detta område. Ursäkta att jag tar upp EU igen rodnar nästan :) Men verkligheten ser ut som den är. Utifrån den skapar vi.

  Undrar "lite" över det för ett fredsdepartement rimmar väldigt illa med militär upprustning som ju inte låter speciellt fredligt. Även om man har "en del" gröna tankar ingår man i denna verklighet. Man kan ju undra varför inte politikerna vägrar att ro denna båt vidare? De har väl anhöriga, barn och barnbarn som andra? Men de ror oftast vidare i samma parti och skriver lite gröna motioner, som givetvis förkastas. Det är så sorgligt. För kommande generationer kommer knappast att tacka. De kommer nog snarare undra hur vi alla var funtade.

  Bra inlägg Roddar!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 21. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 22. Hej,

  Jag vill bara passa på att hälsa n nu när jag omnämns bland kommentarerna. Vilket jag tycker är roligt då jag läst Birgers blogg i många år. Bloggen har (ironiskt nog?) varit en bidragande faktor till att jag valde att engagera mig partipolitiskt.

  Om någon är intresserad av att veta lite mer om mig så kan jag maila min kandidatpresentation: släng iväg ett mail till David.Suomalainen@gmail.com.

  Det går självklart bra att ställa frågor också, men jag kan inte garantera att jag hinner svara förrän efter helgen.

  Mvh
  David

  SvaraRadera
 23. Neoliberal Agendafre nov. 15, 07:04:00 fm

  Kors i taket! En motion som nämner full reserve banking

  SvaraRadera
 24. Var det inte de här två knäppgökarna som ville flytta på kungastatyerna i Stockholm?

  SvaraRadera
 25. Ja att Mp styrs av andra krafter än sina medlemmar är solklart, tyvär :-(

  "Anonym sa...
  Hur länge varar det friskhetstecknet??? Valter Mutt blev nummer två på riksdagslistan i Göteborg när medlemmarna fick rösta. Sen petades han ner av valberedningen efter det att man tagit in synpunkter från bland partifolk i Stockholm. Så kan det gå till i ett parti som talar varmt om folkomröstningar, deltagande demokrati och medlemsinflytande!
  L."

  SvaraRadera
 26. Jag vill påpeka att EkoSoLiD kan bli ett prima alternativ till MpG.

  Man måste bara acceptera att vi inte kan ha en "generös" invandringspolitik och att vi kan behöva behålla kärnkraft när de fossila bränslena sinar eller måste fasas ut av klimatskäl.

  Säkert svårt att acceptera för vissa, men det torde ändå vara ganska nödvändigt. Jag ser mycket gärna alternativ till kärnkraften, men vill givet situationen vi befinner oss i inte vara någon antikärnkraftsdogmatiker. Jag har ingen lust att svälta och frysa alldeles i onödan.

  Robotisering och automatisering skall bejakas och medborgarlön införas. Det är en politik för framtiden. Istället för att införa ett förbud mot fyrtio timmars arbetsvecka.

  Någon positiv ekonomisk tillväxt fixar vi knappast framöver i Sverige, men det verkar inte ens Miljöpartiet fatta nuförtiden.

  Och medborgarlön har de inte på programmet. 9000 kr i månaden för de som arbetar minst åtta timmar i veckan och 6000 kr i månaden för de som inte står ut med att offra åtta timmar i veckan av sin dyrbara tid.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.