måndag 30 september 2013

Militärens uppdrag är att ha ihjäl de som politiker bestämmer...

- Mitt enkla och raka svar (på frågan vad vi skall ha det militära försvaret till) är att vi ska ha det till att kunna ha ihjäl de som politiken bestämmer. Det är just detta som är Försvarsmaktens yttersta existensberättigande. Allt annat kan andra myndigheter göra eller få uppgiften att organisera sig för.

Det skriver Miljöpartiets tidigare riksdagsledamot och försvarspolitiska talesperson Annika Nordgren Christensen på sin blogg.  Det var också huvudtesen i ett tal hon höll på ett "filosofiskt" inriktat seminarium som Folk och Försvar höll för  några veckor sedan.

Annikas åsikter om militär verksamhet har hur som helst förändrats mycket sedan åren hon som ung riksdagsledamot tog riksdagens försvarsutskott med storm. Och snart uppfattades som en av de kunnigaste och mest skarpa försvarspolitikerna. Det var Annika som fick mig att under timslånga promenader i Stockholm verkligen fatta hur viktigt det är att nedrusta, gå före med målet att avrusta helt.

Numera har Annika ändrat uppfattning och är medlem i Krigsvetenskapsakademin, förespråkare av svenskt medlemskap i Nato och ivrig försvarare av svensk militär medverkan under Natobefäl i Afghanistan.  Tiden går. Människor man känt utvecklas åt olika håll. Vem som blivit klokare med åren kan man tvista om, även om jag vet svaret...

Annika skriver vidare: "Nu är det så att detta existensberättigande (det vill säga "att kunna ha ihjäl de som politikerna bestämmer") kan man tycka olika om. Om man är konsekvent pacifist är det såklart inget säljande argument, tvärt om. Och om man tycker det militära försvaret av Sverige med fördel ska läggas ner, samtidigt som man tycker världssamfundet måste kunna ingripa med vapenmakt i sin skyldighet att skydda befolkningar mot folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten, ja då är man inte heller helt bekväm även om man oftast landar i ett bejakande längst ut i den logiska kedjan. Det är få som tycker det är rimligt att någon annan alltid ska sköta det man efterfrågar."

Om detta kan man tycka en hel del. T ex att det vore synnerligen rationellt om en del länder, som t ex Sverige, ägnade sig helhjärtat åt sjukvårdsinsatser, räddningsinsatser och andra humanitära delar av det som ingår i att vara internationell.

Som även de mer militärt inriktade förmodligen uppfattat finns det idag globalt överskott på soldater, vapen och sprängkraft - men underskott på sjuksköterskor, läkare och läkemedel. Det finns överskott på stridsplan, men underskott på räddningshelikoptrar. Det finns överskott på ammunition, men underskott på vaccin.

Det finns förmågor att träda i krig, men oförmågor att rädda liv efter översvämningar, torka och humanitära katastrofer.

Jag hävdar att det är rationellt att några länder specialiserar sig på det som det är ont om, sådant som det lider brist på och det som saknas mest av allt.

Från de som försvarar det militära komplexet får man ofta höra att den som inte deltar i just den militära delen av internationella insatser på något sätt skulle undandra sig sitt ansvar. Man talar om moraliskt ansvar. Få uttalande kan vara så felaktiga. Rent av bisarra i en värld som ser ut som den gör.

Och vad värre: man tycks inte förstå att militära och civila uppdrag aldrig får sammanblandas. Deltar vi militärt så tappar vi i förtroende när vi deltar civilt. När sjukhus i Afghanistan angrips så beror det i första hand på att man inte förmått skilja på vilka som är civila och vilka som är militära, vilket bland annat Svenska Freds Anna Ek påpekade på det seminarium där Annika Nordgren Christensen deltog

Det känns verkligen som om militärens förespråkare har svårt med någon form av helhetstänkande eller ens förstår de positiva delarna av globaliseringen: att alla inte behöver göra allt. Detta gäller även internationell verksamhet i spåren av konflikter och krig. Det yttersta målet bör inte vara att ha ihjäl de som politiker bestämmer. Det yttersta målet bör vara att rädda så många människor som möjligt oavsett vad politiker bestämt.29 kommentarer:

 1. Jag uppmärksammar det generella problemet när politiker, som t.ex. Annika, UTAN egna erfarenheter kör sitt egna race inom ett område som hon just SAKNAR egna erfarenheter inom.

  Vidare uppmärksammar jag den för mig VIKTIGASTE dimensionen för ett Försvar, i mina ögon viktigare än frågan om försvar eller inte, och det är vikten av ett folkligt demokratiskt förankrat Försvar versus ett toppstyrt yrkesförsvar. Själv finner jag det senare vara RENA VANSINNET, ngt som jag minns jag kommunicerade med Annika utan att hon visade någon som helst tillstymmelse till förståelse, då hon var helt för det senare som hon såg som mycket mer "ekonomiskt effektivt", bhaa...

  SvaraRadera
 2. Tom, tycker nog att du har fel i din analys. Gamla rävar i försvarsdebatten gjorde vad man kunde för att påpeka samma sak när Annika valdes in i försvarsutskottet. Jag tror inte alls att reservofficerare skall ta beslut i försvarsutskottet eller lärare i utbildningsutskottet eller företagare i näringsutskottet. Politiker måste kunna ha ett övergripande ansvar på något sätt - även om vi nog är överens om att i många strukturella frågor brister det.

  I det här fallet var det så att Annika blev en av de starkaste försvarspolitikerna trots sin dåvarande grundinställning - är det någon som skall ges beröm för att Sveriges riksdag genom försvarsberedningens försorg breddade synen på försvaret från ensidigt militärt försvar så är det faktiskt Annika. Hon stod upp för MP:s dåvarande försvarskritiska hållning på ett lysande sätt.

  Att hon därefter ändrat både värderingar och uppfattning i sakfrågor är en annan sak. Hennes uppfattning numera speglar mer den uppfattning som militärer med massor med erfarenhet i just sin disciplin har.

  Att MP tagit kongressbeslut på att ta bort det försvar som du kanske föredrog - med allmän värnplikt etc - bör du i så fall anklaga partiets dåvarande medlemmar, inklusive mig, för. Däremot var aldrig meningen att steget istället för nedrustning skulle bli anställda soldater i Afghanistan...

  SvaraRadera
 3. Helst vill säkert inte de flesta se några vapen alls. Om vi kunde välja. Men nu ser världen ut som den gör... Rättfärdigt krig innebär att världssamfundet måste ingripa för att skydda befolkningar? Man kan inte bara stillatigande se på. Då är man ondskans försvarare.

  Men man kan knappast kalla det för rättfärdigt krig om inte länder ägnar sig helhjärtat åt räddningsinsatser, sjukvårdsinsatser osv. Dessutom så träder samma länder som startat krig in som räddande änglar. Finns inget rättfärdigt i det. Så vi borde ägna oss helhjärtat åt räddningsinsatser för att bana väg för fred. Visa andra att vi tar avstånd från vapen därför att vi värnar livet.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 4. Det är lustigt att du Birger drar slutsatsen att Annika har bytt fot för att hon har jobbat med frågan. Min slutsats är snarare att en individ som aktivt arbetar med en fråga och har en grundinställning, skall hyllas för att denne kan ändra uppfattning när man samlat på sig mer erfarenhet och kunskap inom området.

  Jag tycker tom det är lite lågt av dig att vinkla det så att det är du som har blivit klokar i Försvarsfrågan som inte ens jobbat med den...

  För övrigt anser jag att varje självständig demokrati skall ha ett försvar för sin yttre säkerhet. Det ligger i demokratibegreppet att vara oberoende och att värna om det. Det är oftast vårt försvar som gör att vi faktiskt kan ha demokratiska val och kan lita på det politiska systemet.
  Visst, en demokrati har också stora brister men är det minst sämsta alternativet som är tillgängligt.

  Globaliseringstrenden ger förhoppning om att man kan dela på kakan, men det är osunt och naivt att totalt förlita sig på att andra skall göra det smutsiga jobbet.

  SvaraRadera
 5. Floxer,det är nog så att man förändrar uppfattning beroende på vilka man umgås med. Umgås man med mycket med vargälskare så tar man förstås intryck av dessa, särskilt om de är trevliga också. Man tar intryck, man prioriterar på ett annat sätt, man ser saker och ting från ett annat sett än tidigare.

  På liknande sätt är det inom alla områden, umgås man mycket med militär och försvarspolitiker så förändras förstås världsbilden stegvis för de allra flesta precis som man tar intryck och formas i sina tankar av dem man delar frukostbord med. Om jag inte är helt fel underrättad så var också detta Annika Nordgrens argument för att hon inte skulle sitta i något riksdagsutskott där hon redan hade en fast förankring. Om jag inte är helt felunderrättad är det också så att för just mp har det varit viktigt att man inte skall sitta för länge inom samma område eftersom man då som politiker tappar det bredare perspektivet. Experter har man för att tillfråga, för att få förklarat, för att ge sin bild. Därefter väger en bra politiker in alla fakta i sin ideologiska box av värderingar, prioriteringar och syn på världen.
  L.

  SvaraRadera
 6. De riktigt gamla läsarna av denna blogg minns kanske hur det lät på 1930/40-talet.

  Då reste en hel del svenska killar ner till Nazi-Tyskland för att som frivilliga i Waffen-SS delta i försvaret av den västliga kulturen, mot den förslavande bolsjevismen i öster. Vi skulle inte låta enbart tysk ungdom spilla sitt blod för vår skull. Nej Sverige skulle ta sitt ansvar!

  Så låter det inför alla krig. En buse utpekas, sedan på den bara!

  Istället för att mötas i samtal, med utforskande av vad det är som felas.

  Läs boken "Berlins sista timmar, om en svensk SS-soldat" av Bosse Schön!

  SvaraRadera
 7. Det finns endast en anledning till att krigen i vår tid är långt färre än under tidigare århundraden och årtusenden, och det är vapenutvecklingen. Denna håller tillbaka stridstupparna, eftersom man med största sannolikhet själva drabbas av vapnens effekter. Hade vi däremot varit kvar på nivån med sprut, yxor, pilbågar etc, då hade striderna varit mycket vanliga även idag. Vi är nämligen samma biologiska varelser idag som vi alltid varit. Så man kan säga att vapenutvecklingen disciplinerat oss, tvingat oss till moral och etik, tvingat oss till tolerans och hänsynstagande, etc. En slags terrorbalans mellan vår krigiskhet och längtan efter fred. De som vill skrota vapnen tar därför på sig ett stort ansvar. Då raseras nämligen allt det som håller tillbaka vårt våld. Då börjar vi slåss igen, med knivar, yxor, pilbågar etc. Dessa vapen av första generationen kommer nämligen aldrig att försvinna. Och det blir en högst otrevlig tillvaro för människan att leva i. Existensen av det yttersta vapnet, atombomben, har säkerligen förhindrat tredje världskriget. Men säkra kan vi aldrig vara. Se hur galna islamister agerar runt om i världen! Får dessa tillgång till kraftfullare vapen är det kört.

  SvaraRadera
 8. I förrgår fanns för länge sedan öar som i långsam takt
  genom kriser mognat sig fram tills igår.
  Då vår vålds- och penningamaktstyrda marknadsdemokrati erövrade
  världen och människornas förstånd.
  Inga länder finns längre sade Margaret Tathcher endast Marknader finns.
  Varför ska då Sverige ha ett försvar. Det beror på att USA finns och
  vill finnas och vill ha en del av sin krigsmakt för att det bli billigare
  emedan det blir billigare om den också som bekostas av oss Svenskar som
  nästan inte längre finns.
  En lego arme är bra att ha som legitimering så länge som nu anseendet
  i världen består.
  Att värden har rätt valuta och rätt åsikter och rätt gott om olja som
  USA kan tillgodogöra sig är bra.
  Ibland kan man få höra att det är en tung börda för USA
  att hålla rätt ordning i hela världen!

  SvaraRadera
 9. ...Det beror på att USA finns och
  vill finnas och vill ha en del av sin krigsmakt i Sverige
  emedan det blir billigare om den också bekostas av oss Svenskar som
  nästan inte längre finns...

  SvaraRadera
 10. Alltid gillat Pär Lagerkvist. Sista versen, diketn "Nya vapen"

  Blått dåren tror det goda
  ej fötts att bära svärd
  om ondskan än må bloda
  och söla ner en värld
  Var viss! Om du ej värna
  nu vill din tro i strid
  skall ingen morgonstjärna
  inviga en ny tid

  SvaraRadera
 11. Visst kan man hävda saker t.ex. att det är rationellt att några länder specialiserar sig på det som det är ont om.

  Men världen är ju inte rationell. Det står i Lissabonfördraget att "medlemsländerna förbinder sig att gradvis förbättra sin militära kapacitet" Att de har förbundit sig till att ställa militära styrkor till unionens förfogande. Att det kan gälla humanitära insatser. Eller insatser med stridande förband. Eller är det fel? I så fall vill jag bli rättad.

  Menar du Birger att vi skulle kunna plocka russinen ur kakan och välja hur vi vill? Eller är det så att Annika numera håller sig till verkligheten och förstår att vi inte kan det?

  Det är ju underbart om vi kan välja. Menar du att vi kan det? Finns det valfrihet?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 12. Debatt om försvar och krig alltid om känslofrågor som frihet, skydda kvinnor och barn, hemska diktatorer och annat romantiskt tjafs.

  I verkligheten förs krig av rent vinstbegär. Banker, investerare, vapenhandlare och krigsindustrin tjänar pengar på det.

  Dessa känsloargument krigshetsare marknadsför krig med borde folk känna efter all annan typ av reklam som säljs på samma sätt och tänka efter lite innan de dras i väg av propagandan.  SvaraRadera
 13. "....Till detta kommer risken för att "produktplacering" går före operativa krav, nämligen att de insatser Sverige deltar i styrs av vilka plattformar man vill visa upp och göra "battle proven" (t.ex. JAS Gripen i Afghanistan)."


  Så vi ska bomba folk för att visa upp hur effektivt man kan jämna byar med marken med JAS..?!


  SvaraRadera
 14. Jag förstår inte gullandet med Annika...och någon djupare förankring eller kunskap hade hon inte inom något utskottsområde, när hon en gång fick försvarsutskottet av riksdagsgruppen. På grund av sin ungdom. Inget konstigt med det.
  Hon visar att hon är duktig på att anpassa sig, med fortsatt ungdomlig fräschör. Men någon representant för mp:s grundläggande politik vad gäller innehållet i ett ev. svenskt försvar så. Tyvärr.

  Miljötären

  SvaraRadera
 15. Lisbeth, mig veterligen finns det åtskilliga länder inom EU som INTE deltar i Afghanistan, som INTE kastar sig över att få bli ledande i någon Battle Group, som till och med skär mer militären. Så nog kan politiker nationellt om de vill.

  SvaraRadera
 16. Hej Libeth o andra. Våra senare krig var USAs.
  Finns det valfrihet?
  Jag jobbar varje dag på att
  samla ihop den djupaste pessimisms
  som någonsin kan vara möjlig.
  Tack för era bidrag !!!!...

  Det handlar om att våga se människans
  förvandling genom de mönster som
  gör oss till Jordens monster
  i stället för att bli ett mönster
  både för ett nytt NF som bidrager
  med rättshjälp och där vi själva skapar
  de Kulturer som Jorden saknar.

  Att vänta på alla som är för
  okunniga, för små, eller för
  sena, eller på någon annan
  välanpassad dåre, kommer
  bara att tidigarelägga vår sorti.

  Valfrihet finns när vi tillsammans med varandra och med Jorden
  vågar skapa en kultur och att hävda den genom att avväpna våra fiender genom att gång på gång tala om att civilisationen är galen
  men att den får finnas och dö en naturlig död, samtidigt som vi
  Norrlänningar vet att vår tid som sådana är ute när tidens
  vansinnen t.ex. råvarubrist når oss OM VI INTE då, SJÄLVA är på god väg att skapa en egen kultur åt oss samtidigt som vi lär oss hur man gör, samtidigt som vi täpper till käften på de som säger att vi är idealister
  och att det inte går!!!

  Mvh Roland


  SvaraRadera
 17. Anonym är inte nöjd med svaret. Står det eller står det inte i Lissabonfördraget att "medlemsländerna förbinder sig till att gradvis förbättra sin militära kapacitet"? Även om vi eller andra medlemsländer inte kastar oss över att få bli ledande, så har vi förbundit oss? Till vad? Behöver inte den frågan utredas?

  Håller med anonym debatten förs känslobaserat.

  Alltså vad kan politiker nationellt om de vill?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 18. Lisbeth, jodå, det står där. Det jag säger är att sv. politiket går längre än andra.

  SvaraRadera
 19. Hej Birger, nej jag har inte "fel", se det istället som MIN erfarenhet och min syn på saken, jag har min (och jag har hittills också levt efter den), du har din.

  Jag vet att "Pennan"/politikerna idag åstadkommer mer skada för människa och miljö än vad "svärdet" gör.

  Samtidigt vet jag att det odemokratiskt styrda militärindustriella komplexet går hand i hand med de krafter som styr politiken, "Pennan" styr med hjälp av bl.a. "Svärdet"...

  Jag är ingen krigsförespråkare, men har samtidigt en sådan syn att OM man fortfarande har stater med polis och militär så skall om några institutioner vara folkligt förankrade/demokratiska så är det dessa, eller är du alltså av annan uppfattning här?

  En enskild individ, en familj, ett företag, en stat etc. har väl alltid att BÅDE hantera och lägga visst "krut" på AKUTA Symptom, som man har att också lägga visst "krut" på att förebygga/lösa grundläggande problem, som åstadkommer oönskade symptom, som t.ex. konflikter.

  Vad gäller "Pennan" och "Svärdet" så hävdar jag bestämt fortsatt att det INTE är så att "Pennan" per se är att se som något gott, medans "Svärdet" per se är att se som något ont.

  OJÄMLIKHET i alla dess former, t.ex. vad gäller delaktighet, utbildning, frihet, inflytande, köpkraft, fritid, arbetstid, kunskaper, kommunikationsmöjligheter m.m., m.m. är och förblir grundstenar för såväl konflikter på "botten" som toppstyre/diktatur från "toppen".

  Låt mig få plocka fram en liknelse, från en helt annan fråga, vad gäller vår diskussion om hurvida erfarenhet och kompetens vs politikerstyre skall råda, vilket du kan få genom att lyssna på de aktuella KALIBER-programmen om hur regeringen körde över Högskoleverket, SFS m.fl. alltså de aktörer som hade levande och aktiv sak-kompetens i den berörda frågan...  SvaraRadera
 20. Acceptans svider också.
  Alltså vad kan politiker nationellt om de vill?
  Lissabonfördraget EU:s grundlag står över medlemsstaternas egna grundlagar.

  Anonym, Det bådar inte gott om svenska politiker går längre än andra. Men de håller ju på med att sälja ut folket och Sverige i rasande takt. Så om vi ska be en gemensam bön så låter den så här. Gud bevare oss från svenska politiker för de vill vara "bäst" i klassen.
  Amen!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 21. Instämmer Lisbeth, en befogad vilja vore istället att i detta nu eftersträva att vara en av de mest ödmjuka och ärligaste "eleverna"/landet i Världen, det torde vi ha all anledning och vinning av att göra, tänker jag, utifrån den faktiska groteska "elev" vi kommit att bli bland världens länder... (detta trots att "våra" politiker bedyrar motsatsen...)

  SvaraRadera
 22. Det läskiga är väl att så många politiker, även sossar, numera drar åt Nato i sitt tänkande.

  Vi är ju på sätt och vis redan med i en kärnvapenklubb (EU), och sedan kanske det även blir Nato. Dubbelt upp, alltså. Hu!

  SvaraRadera
 23. Du tycks ha kört ett spanking my darlings-tema gångna veckan. Annika, Jonas, Tove... För den som står utanför maktkorridorerna ter sig det där arbetsklimatet jäkligt tufft. Tänker ofta på det. Så "stört"/annorlunda mot hur det sociala livet fungerar ute i "verkligheten". Där människan av kutymsk konflikträdsla tassar på tå. Jag har svårt att föreställa mig den där av-och-på-världen (som jag tolkar den).
  AK

  SvaraRadera
 24. AK, jag förstår inte varför man inte kan se kompetenta sidor även hos dem som man inte delar sin uppfattning med. Jag förstår inte heller varför man inte skall kunna kritisera åsikter och attityder hos dem man gillar. Det måste man kunna göra med vänner, men då sker det inte offentligt utan i trevliga samtal. Är man offentlig person i åsiktsbranschen så är man nog medveten om att åsikter också bryts offentligt. De enda som inte fattat att man som offentlig samhällsdebattör kan uppskatta personer man kritiserat hårt är ett och annat språkrör.

  SvaraRadera
 25. Det jag skrev var inte menat som kritik mot dig, utan en förundran över den där världens kommunikationsformer. De glasögonen åker på med automatik vid varenda politisk debatt. Och jag återkommer till min eviga uppdelning i skillnaden på Vad och Hur.
  AK

  SvaraRadera
 26. Är Annika kvar i MP?

  SvaraRadera
 27. Hej, hej! Javisst är jag kvar i MP (som medlem, inga förtroendeuppdrag). Finns mycket att säga om detta, men för att inte förvirra mig in i långa rader som ingen orkar läsa tänkte jag bara ta upp det du Birger inleder med: Försvarsmaktens yttersta existensberättigande. Jag tänker såhär: För länge sedan talade vi inom MP om att man skulle kunna använda militära resurser till allt möjligt, när vi ändå så att säga hade betalt för dem. Försvarsmakten skulle kunna ägna sig åt miljöarbete genom sk "miljöregementen" etc. Jag tycker inte det då det breder ut det militära på ett sätt som inte är bra, alla andra uppgifter än att militärt agera mot den/det som politiken beslutar kan andra -icke militära- myndigheter göra. Det är isf de som ska växa på försvarets bekostnad, för att uttrycka det enkelt. Att agera MOT något kan som bekant också vara ett sätt att rädda liv, civila i konfliktområden tex. Så: Att vilka tydliggöra det Försvarsmakten gör, som ingen annan myndighet ska eller får göra, behöver inte nödvändigtvis betyda att man är förblindad av militarism;) Jag är inte pacifist, jag tycker Sverige ska ha en militär förmåga (och som sagt att det är just denna förmåga vi har försvaret till), jag tycker det är viktigt att Sverige är en del av det internationella krishanteringssystemet, att världssamfundet ska ingripa i enlighet med FN:s skyldighet att skydda (R2P). Ja jag har samlat på mig en del kunskaper genom åren och den främsta effekten av det tror jag är att jag har svårt att se svart eller vitt på saker. Om det är "bättre" eller "sämre" än tidigare, ja det får andra bedöma. Ha en fin dag alla, särskilt du Birger! Allt gott, Annika

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.