lördag 6 juli 2013

Almedalen lördag: Tips till Annie Lööf - se upp för hösten!

Idag är det Annie Lööfs tur. Hon är den yngsta av partiledarna. C har bara stöd av någon dryg procent av väljare upp till 26 år. Partistrategerna - äldre män? - som trodde att en ung partiledare skulle locka unga människor hade fel. Unga människor kan nämligen tänka själva.

Än värre är väl att de företagare - som det nyliberala Centern vädjar till - inte är enbart företagare utan också föräldrar som vill ha en bra skola, barn till föräldrar som behöver äldrevård, syskon till sådana som blivit arbetslösa, makar till någon som är djupt engagerad i miljöfrågorna, grannar med den äldre undersköterskan som drabbas av delade turer - eller själva är frustrerade över att mer pengar i plånboken tycks vara det som regeringen prioriterar framför goda investeringar i ett bättre samhälle.

Jag känner många företagare, ingen känner gemenskap med Stureplan. Man är inte företagare i första hand, man är människa. Vilket C under Olofssons och Lööfs ledning inte alls tycks begripa.

Mitt tips till Annie Lööf är att be kärnkraftsmotståndarna i sitt eget parti om ursäkt för hur partiet lurade till sig väljare och medarbetare - ja, till och med riksdagskandidater - genom att säga ett och sedan göra dess motsats.

I övrigt skulle jag, om jag var Lööf, vara orolig inför hösten. Det är nämligen då löven faller.

Mer har jag inte att säga om det parti som blivit riksdagens mest pinsamma under ledning av Olofsson och Lööf.


14 kommentarer:

 1. Olofsson, Lööf; ja, hela alliansen har som regering raserat mycket av det kollektiva byggandet som tidigare påbörjats. Se individen före kollektivet är en nyliberal blunder. Därmed inte sagt att socialism är rätta vägen.

  Det behövs ett nytänk som tar oss bort från invanda dogmer.

  Christer

  SvaraRadera
 2. Just det, något nytt! Eller nygammalt, som t.ex. Rudolf Steiners tregrening. Den har ännu inte prövats i större skala, men i mindre enheter. Lär funka.

  Gt

  PS Lööfs tal kommer i SVT2 kl 15 idag. Alltså inte den vanliga tiden. DS

  SvaraRadera
 3. Instämmer Det behövs ett nytänk.
  Det Jonas Sjöstedt säger tilltalar många. Det vore bra om han breddade sig och inte talar till sina "kamrater" Socialism är inte den rätta vägen. Sossarna t.ex. de skyltar under falsk flagg.
  Vi hör samman!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 4. Egentligen är det väl inget fel på tilltalet "kamrat". Det är bara det, att ordet släpats i sörjan av dem som missbrukade socialismen, eller misskötte den. Därför kan det inte användas i valtalen. Det gör heller inte Jonas Sjöstedt. Men "socialism" använder han, fast där gäller samma sak. Jag tror att sossarna har "socialism" inskrivet i partiprogrammet fortfarande. Även om de inte avser att tillämpa det. Likadant med "republik". De har ingen tanke på att införa den demokratiska idén, verkar det som.

  Gt

  SvaraRadera
 5. Centerpartiets resa är intressant att följa, i alla fall för oss som inte är direkt berörda. Ett av de mest konservativa (det mest konservativa?) partierna blir utsatt för ett fientligt maktövertagande som det skulle heta i företagssammanhang, och blir nyliberalt! Kolossalt konstigt, och hittills inte framgångsrikt, men kanske det kommer att ändras...? Dock inte överraskande att kärntrupperna överger partiet, de har ingenting gemensamt med dagens ledargarnityr.
  Ett frågetecken även för strategin; gruppen yngre välutbildade storstadsbor med miljöintresse har ju redan ett parti. Diffentieringen mot Mp blev då den nyliberala agendan, men då nyliberal blivit mer ett skällsord verkar det inte som ett givet succekoncept. På kort sikt blir frågan mer om M kommer att stödrösta in både kd och c, det kan bli alltför tungt.

  SvaraRadera
 6. Hej ArbetsKamrater! Politik är att Vilja.
  Den Demokratiska Socialismen.
  Tack Birger för att jag får vara här.
  Tack Lisbeth för din humor.

  Tack Gt. Har Du något emot, att ditt inlägg visas en gång till.
  Jag kan inte sätta ord på hur fördomsfritt (förbannat) bra det är.

  Så här kommer det!

  Vad Gt sade!
  Egentligen är det väl inget fel på tilltalet "kamrat". Det är bara det, att ordet släpats i sörjan av dem som missbrukade socialismen, eller misskötte den. Därför kan det inte användas i valtalen. Det gör heller inte Jonas Sjöstedt. Men "socialism" använder han, fast där gäller samma sak. Jag tror att sossarna har "socialism" inskrivet i partiprogrammet fortfarande. Även om de inte avser att tillämpa det. Likadant med "republik". De har ingen tanke på att införa den demokratiska idén, verkar det som.

  Er omoderne Kamrat
  Roland

  SvaraRadera
 7. Tror Birger verkligen att Annie Lööf kommer att falla med de andra löven i höststormen?

  Efter Lööfs tal idag, känns det liksom inte aktuellt längre. Även om andra har skrivit talet åt henne, så framförde hon det med väl godkänd retorik och även "koreografiskt" i det hon plockade överraskningar ur en väska, köpt på loppis. Det var ett pedagogiskt grepp, som lyste.

  Jag vill ge Lööf ett högt betyg för talekonsten. Lågt betyg för innehållet.

  Gt

  SvaraRadera
 8. En majoritet av väljarna tycker att skillnaderna är för små mellan partierna. Man kan se på detta såhär att det också finns för många partier i riksdagen. När trängseln i mitten är stor, behövs inget centerparti. Centern bort alltså. Och man kan ta KD med sig. Varken bönder eller religiösa är inne i dagens Sverige.

  SvaraRadera
 9. KD hade förr en del bra idéer i familjepolitiken.

  Men behövs ett urvattnat KD i parlamentet?

  SvaraRadera
 10. Om följande saker, ur en bok, skrevs i Land får 40 år sedan,
  så att C består av idioter är en fördom!

  114. Det framstår som en självklarhet att vår planet inte kan klara en sådan ständigt fortskridande ökning av den ekologiska efterfrågan. Obegränsad tillväxt oavsett typ, kan inte upprätthållas av ändliga resurser. Detta är själva kärnan i den miljömässiga situation vi befinner oss i. Det är inte möjligt att upprätthålla en obegränsad exponentiell tillväxt – men tyvärr fortskrider tillväxten av den ekologiska efterfrågan exponentiellt (dvs den ökar geometriskt, med ränta på ränta).

  (OBS/DEN SOM VILL HA EN TYDLIG FÖRKLARING AV VAD SOM MENAS MED EXPONENTIELL TILLVÄXT…LYSSNA på professor ALBERT BARTLET i “The Most IMPORTANT Video You’ll Ever See” -part 1 of 8 – http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY )

  115. Fortfarande tycks vi inte riktigt ha fattat konsekvenserna av exponentiell tillväxt, men problemet är väl värt att överväga. Som professor Forrester förklarar det [1]:

  ”….en exponentiell tillväxt karaktäriseras av att den har en fördubblingstid”. För varje bestämd tidsintervall finner man en fördubbling av den aktuella systemvariabeln. Exponentiell tillväxt är förrädisk och vilseledande. En systemvariabel kan fortsätta genom hela rader av fördubblingsintervaller, utan att verka uppnå betydande storlek. Men plötsligt behövs bara en eller två fördubblingsperioder, fortfarande enligt samma lag om den exponentiella tillväxten, så verkar det helt plötsligt bli överväldigande.”

  116. Om vi antar att världens samlade oljereserver uppgår till 2100 miljarder fat, och antar vår konsumtionstakt ökade med 6,9 procent per år, som framgår av
  (Figur 1) kommer efterfrågan i slutet av århundradet att överstiga tillgången.  Det betydande är dock inte den hastighet med vilken så stora reserver kan ta slut, utan istället att det ännu så sent som 1975 kommer att framstå som reserverna är gott nog och kommer att räcka betydligt längre. En sådan situation kan lätt invagga en i en falsk känsla av trygghet och tron på att en given tillväxt kan upprätthållas, om inte för alltid, så åtminstone för längre tid än vad som faktiskt är fallet.

  SvaraRadera
 11. Det är kanske värt en tanke att den faktiska andelen oljekonsumtion ökar med 6,9 procent per år och enligt den optimistiska uppskattningen av WP Ryman, vice forskningschef för Standard Oil Company i New Jersey, världens oljefyndigheter (inklusive fyndigheter ännu att bli upptäckt) är ca 2100 miljarder fat. Samma grundläggande logik gäller tillgängligheten av alla resurser inklusive mark, och det är till stor del på grund av den exponentiella tillväxtens speciella dynamik som miljöproblemet har drabbat oss så plötsligt. Det är därför en lösning av detta problem kräver brådskande och radikala åtgärder, av vilka många strider mot värden som vi i vårt industriella samhälle har vi fått lära oss att betrakta som direkt grundläggande.

  117. Om vi tillåter den nuvarande tillväxttakten att fortsätta, kommer den totala ekologiska efterfrågan att ha 32-dubblats under de kommande 66 åren – och ingen vettig människa är väl idag villig att påstå att det alls skulle vara möjligt, eller ens önskvärt, att vi alls skulle kunna bemästra de svårigheter som en sådan tillväxt skulle skapa. Eftersom detta skulle innebära att vi bröt ned ekosystemen och tömde naturtillgångarna, vilket måste leda till livsmedelsbrist och hela samhällets sammanbrott/kollaps.
  Det är värt att kortfattat titta lite närmare på problemen.


  Störningar i ekosystemen

  Fortsättning

  120. Vår överlevnad är helt beroende av det faktum att de ekologiska processerna går att förutsäga. Om de vore helt godtyckliga, skulle vi inte ha en aning om när man borde så eller skörda,och vi skulle vara i händerna på miljöns alla nycker. Vi skulle aldrig kunna utforska någonting om den övriga naturen, inte kunna föra fram några hypoteser eller föreslå några ”lagar”. Men lyckligtvis är de ekologiska processerna förutsägbara, och även om ekologin är en relativt ung disciplin, har ekologerna redan kunnat formulera ett antal viktiga ”lagar”, varav en särskilt gäller miljöns förutsägbarhet, nämligen att alla ekosystem strävar mot stabilitet (jämvikt).

  Ju mer skiftande och komplext ett ekosystemet är, desto stabilare är det; det vill säga att ju fler arter det innehåller, och ju mer de samverkar, dess stabilare är deras miljö. Med stabilitet menas här förmågan att återgå till det ursprungliga läget efter varje förändring, i stället för att tvingas in i ett helt annat mönster. Det är just det som gör den möjlig att förutsäga.

  121. Tyvärr uppför vi oss som om vi inte visste någonting om miljön och inte hade en aning om dess förutsägbarhet. Istället behandlar vi den med brutal ringaktning, som om det vore en tålig och extremt korkad slav. Vi tycks aldrig ha reflekterat över det faktum att en tropisk regnskog underhåller otaliga mängder insektsarter men ändå aldrig föröds av dem; att dess överflödande överdåd av liv inte alls är beroende av att vi flyger över den en gång i månaden och bombarderar den med insekts-, ogräs- och svampbekämpningsmedel. Och ändå överöser vi våra veteåkrar och trädgårdsland med ett desperat batteri av syntetiska kemikalier, i ett absurt försök att hindra driften av de oföränderliga ”lagar” som vi just nämnde.

  På Svenska heter boken:
  Till dem som vill överleva.
  Den kom ut i Sverige 1972!
  Om inte Löven faller till hösten
  så är det Gts och Vis fel!

  Roland

  SvaraRadera
 12. Det finns en tanke i att visa hur de girigaste och de hänsynslösaste
  och de maktfullkomligaste på vår Jord tänker och handlar.
  Bilderberg-gruppen.

  Det finns också en tanke på att visa på insikter som kan göra framtiden möjlig.
  Till Dem Som Vill Överleva.

  Men så finns det en massa omedvetna människor som ofrivilligt är förespråkare för
  den besinningslösa överkonsumtionen och kommersialiseringen av allting som pågår.
  Inför denna mäktiga arme då står Vi ännu maktlösa.

  Att göra så att vi kan taga ansvar för vår framtid
  är att skapa kulturer som vi kan taga ansvar för.

  Men när skymningen nalkas så är det långt till gryningen.

  Roland

  SvaraRadera
 13. I Folkkampanjens seminarier var det "goda samtal som tränger in på djupet", tankeväckande och mycket skrämmande. Med kunskaper om kärnkraftens förödande effekter på själva livet förmedlade av miljöorganisationer och enskilda såsom t ex Henrik Pelling läkare, geolog Nils-Axel Mörner, Åsa Moberg, Maj-Britt Theorin och många fler.
  Några ämnen: Bl a kärnkraften och avfallet, kärnkraften och lögnen Kärnkraften och ekonomin, kärnkraften och vapnen, om kärnkraftavfallet och många andra ämnen som rörde kärnkraften.

  Vi i Folkkampanjen är glada att Jonas Sjöstedt tog upp kärnkraftavvecklingen.

  SvaraRadera
 14. Vi behöver ny kärnkraft för att klara klimatmålen.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.