måndag 3 december 2012

Mer än 10 000 har nu skrivit på. Nåt för dig? Klicka här och kolla!

67 kommentarer:

 1. Uppropet är bekymmersamt, förstås, eftersom det är exkluderande. Dels intar den ett vänsterperspektiv, dels ett grönt anti-välstånds-perspektiv (med bland annat den gamla trötta och sedan länge motbevisade lögnen om att ökat välstånd inte skulle öka lyckan).

  Givetvis gör denna splittring som rödgrön-tänkare odlar, och deras ständiga försök att blanda samman CO2-bekämpning med bistånd (ökad "rättvisa") och med stöd till "förnybart" och motstånd mot välstånd i allmänhet, att vi som är oroliga inte förmår samlas för effektiv opinionsbildning och effektiva åtgärder.

  Vad sägs om att hitta vår minsta gemensamma nämnare istället för att gambla med klimatet genom att sätta andra politiska käpphästar i första rummet?

  SvaraRadera
 2. Återigen, Jeppen: Välstånd och tillväxt är inte samma sak. Välstånd ger säkert ökad lycka. Men tillväxt ger inte ökad lycka i ett samhälle där vi har materiell välfärd. Så blanda inte bort korten.
  Micke

  SvaraRadera
 3. @Micke: Du har fel. Klart tillväxt ger ökad lycka. BNP och lycka ökar tillsammans, och tillväxt ökar BNP. Ergo ökar tillväxt lyckan.

  SvaraRadera
 4. Jeppen, jeppen, jeppen, varför kan du inte ta till dig den forskning som finns? Varför leva i föreställningar??

  SvaraRadera
 5. @Anonym: Det är jag som står för den solida, aktuella forskningen här. De som påstår motsatsen om lycka kontra BNP vägrar överge Easterlins felaktiga resultat, trots att flera och bättre forskningsgrupper kommit fram till att sambandet mellan lycka och BNP är robust genom att använda större (och utan cherry-pickade) dataset.

  SvaraRadera
 6. Sorry. Jeppen, du pratar strunt. Du är som Jehovas vittne, söker obskyr bekräftelse i material som passar dina syften. Det blir slarvigt. Adjö med dig.
  Micke

  SvaraRadera
 7. @Micke: Sorry, du projicerar. I lyckoforskningens huvudfåra är Easterlin-paradoxen motbevisad. Det är du och dina vänstervänner som söker obskyr bekräftelse i utdaterat material.

  SvaraRadera
 8. Minsta gemensamma nämnare som jag önskar människorna kunde enas ikring:

  1. En seriös strävan att utforma vår ekonomiska aktivitet efter ekosystemens ramar

  2. Att vi alla är unika och därmed värdefulla för varandra och helheten, och därav ser detta som medlet genom att fördela de ekonomiska förutsättningarna att både DELTAGA och BIDRA till det gemensamma, liksom också ges tillgång till den beskärda delen, så att köpkraften/det ekologiska fotavtrycken fördelas mellan människorna och inte som nu med växande klyftor trots/pga ökad BNP - som vissa Jeppar ändock fortsatt väljer att slå ut per capita och därav tror att per capita ökar.

  Ja, dessa ovanstående tror jag räcker långt.
  Det torde handla en hel del om vilken Människosyn, liksom hur man ser på Människa-Natur, liksom vad Frihet och Rättvisa är, tänker jag

  Oavsätt det ekologiska läget, och trenderna för biologisk mångfald, C02-koncentration o.s.v. så vore det väl högst önskvärt om vi ALLA fick vara delaktiga OCH ÅTMINSTONE FÖRSÖKTE SOM KOLLEKTIV - jag själv skulle helt plötsligt återigen kunna tänka mig att jobba med än det ena, än det andra - OM BARA DEN UTTALADE OCH FAKTISKA RIKTNINGEN PÅ DETTA SAMHÄLLE VORE EN HELT ANNAN ÄN DAGENS FÖRJUGNA "RIKTNING/CHOCKDOKTRIN"

  SvaraRadera
 9. @Tom: Ja, det är en minsta gemensamma nämnare du och Birger önskar, men som ni inte kan få. Och när man gör som Birger et al och villkorar 1:an med 2:an, så blir det inget.

  Om ni vänstermänniskor kunde göra gemensam sak med oss i miljövänlig höger, så kunde vi få saker gjorda på miljöområdet. Men det vill ni inte - ni håller oss på armlängds avstånd genom att baka in allehanda tokerier (som vi upplever det). Doha-rundan är ett skolboksexempel på att förstöra möjligheterna genom att baka in vänsteridéer i något som skulle kunna fokusera på klimatet och bara klimatet. Schlaugs upprop är ett annat exempel.

  SvaraRadera
 10. Det beror nog djupast/på sin spets på att du inte förstår att J & A är grunden för K, och att när K dikterar villkoren för A & J så eroderas Humankapitalet, liksom Ekosystemet, liksom Demokratin o.s.v., o.s.v.

  Humankapital UTVECKLAS BARA när alla har det som borde vara den naturliga ordningen - möjligheten att DELTA och BIDRA utifrån sin unika förmåga.
  Så länge ackumulerat K styr, tillsammans med Privata Skuldgivarinstitutioner, med den kraft och makt, som av den lilla människan arbets ihop så har vi en onaturlig utveckling.

  Kanske du tror så på K, pga att du tror att K:isterna är bättre funtade än alla unika människor tillsammans, kanske tror du att de som idag är monetärt rika/sitter på Maktpositioner är det just pga sin UBER förmåga!?

  Men kanske dags att du börjar se dig omkring - hur tycker du att det går med nuvarande "ordning"?
  Studera t.ex. Ekosystemens väl och ve, inklusive den Biologiska mångfalden, även Klyftorna kan du slänga ett getöga på - hur går det egentligen, och VARFÖR går det som det går?

  Jag önskar mig inget epitet av dig - jag ser mig själv som en människa bland andra, med unika förmågor precis som du också har liksom alla andra människor - samt ja, jag tror att Människan som art kommer till sin rätt om alla får deltaga och bidra under någorlunda Jämlika förhållanden - alltså när Kärlek och Respekt råder, framför HAT & HOT!

  Jag tror inte på "platta" samhällen, men helt klart på Jämlika. Platta organisationer som står still på ruta ett, ser jag har sitt ursprung och födelse av dem som redan tagit sig upp till Maktens boningar, de använder sig av det att förespråka "platta" organisationer för att fortsatt ensamt kunna styra och genom att spela ut alla på golvet gentemot varandra istället :-(

  SvaraRadera
 11. @Tom: Jag tolkar ditt inlägg som ett rungande "NEJ!". Dvs du kommer inte att jobba med sådana som mig för att rädda klimatet. Tvärtom håller du måhända klimatet gisslan för att få igenom vänsteridéer? Har jag tolkat dig rätt?

  SvaraRadera
 12. Lycka har inget att göra med materiella ägodelar. Lycka är ett medvetandetillstånd som börjar inom oss. Det behövs inga yttre saker för att uppnå lycka!

  Christer

  SvaraRadera
 13. Jag tror i och för sig att många av er såg programmet "why poverty" på svt igår. Om inte, rekommenderas det varmt. Ingenting nytt under solen kanske, men ändå intressant.

  /Esbjörn

  SvaraRadera
 14. @Christer: Kolla gärna grafen du hittar i länken jag angav ovan. Den visar en mycket stark korrelation mellan lycka och inkomst.

  SvaraRadera
 15. Hmm, för att jag skall kunna svara på din fråga "Jeppen" så får du nog lov att åtminstoen försöka definiera vad "sådana som du" innebär?

  Kanske du tydligast definierar dig själv genom att beskriva din:
  -Människosyn, både din Sjävbild som din syn på Andra
  -Natursyn
  -Förhållandet Människa Natur
  -Miraklet Livet på Jorden
  -"Meningen" med Livet, ditt ynka, andras ynka, andra arters, och framtida generationer.

  Ok, ovanstående kanske var att väl lägga orden i munnen på dig - msjälvfallet är du fri att utifrån dina egna tankar beskriva HUR "sådana som du" är funtade och ser på Er omgivning!

  SvaraRadera
 16. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 17. @Tom: Jag tolkar ditt inlägg som ytterligare ett rungande "NEJ!". Implicit i din fråga är nämligen ditt svar: att jag måste passa in på en himla massa sätt för att du ska tycka det är värt att jobba med mig. Och under tiden går klimatet åt fanders.

  Sorgligt är vad det är. Varför inte lösa detta akuta problem tillsammans, utan att kräva tunga vänsterpolicies och samsyn när det gäller naturen och samhället i allmänhet?

  SvaraRadera
 18. Hej Jeppen. Som jag skrev i mitt inlägg är lycka ett medvetandetillstånd - det är ett tillstånd som måste upplevas om vi ska förstå vad lycka är.

  Lycka har inget att göra med yttre saker såsom ägodelar etc. Den som tror sig uppleva lycka av yttre ägodelar sitter - som jag ser det -fast i en endimensionell livssyn som utgår från det materiella.

  Christer

  SvaraRadera
 19. Tråkigt att du skyller ifrån dig, istället för att SYNLIGGÖRA din Människosyn, din Självbild, Synen på andra o.s.v.
  Istället för att Svartmåla oss andra, kan du väl åtminstone försöka klä av dina innersta tankar - de tål säkert ljuset de också - och först då kan vi kommunicera - som det är nu så upplever jag inläggen från dig närmast att likna med monolog, utan tillstymmelse till utbyte, dialog och gemensam utveckling, ge och ta o.s.v.

  SvaraRadera
 20. @Christer: Då kanske du definierar lycka annorlunda än lyckoforskarna? Den lycka som de undersöker är starkt korrelerad till inkomst. Bevisen för detta är helt överväldigande.

  SvaraRadera
 21. @Tom: Jag skrev en lång text en gång. Du tackade och skrev att du skulle återkomma, men jag minns inte att du gjorde det.

  Vad spelar mina innersta tankar för roll i det här sammanhanget? Varför kräver du att de ska vara redovisade och godtagna innan vi kan fixa klimatet? Varför kan vi inte kommunicera kring enskilda sakfrågor utan att jag ska vända ut och in på mig först? För mig framstår det som att du sysslar med en sorts murskapande - du ställer orimliga krav för samtal och skyller på motparten när inget blir av. Vad är du rädd för?

  Utbytet blir i paritet med vad mina motparter kan prestera. Jag öser på med logik, fakta och länkar, men jag får väldigt lite mothugg i samma anda från andra skribenter här. Det mesta är känslomässiga personangrepp eller allmänt hållet flummande.

  SvaraRadera
 22. Jeppen, tack för svar.

  Utan att veta tror jag att "lyckoforskare" mäter lycka som handlar om endimensionell materiell tillvaro.

  Om yttre ägodelar, exempelvis pengar, är det som ger individen lycka: Vad händer med lyckan om individen mister alla sina pengar?

  Lycka är ett tillstånd som finns, inom oss, oavsett yttre ägodelar. Det är en upplevelse som utgår från att vi är mångdimensionella individer. Inte endimensionell.

  Christer

  SvaraRadera
 23. @Christer: Lyckoforskarna definierar inte lycka åt folk, utan låter dem avgöra själva. Långtifrån endimensionellt, alltså, men korrelerar ändå väldigt väl med inkomst.

  Det känns som att du vill att lycka ska vara något annat än det är?

  SvaraRadera
 24. Apropå att Radikalisera Klimatpolitiken, så vill jag återigen lyfta fram den vansinniga politiken som nu ägnas för att SKAPA SYSSELSÄTTNING - i första steget bekostat av de mindre bemedlade genom den mindre offentlig service inklusive färre arbetstillfällen som lägre skatter innebär samt det faktum att det är de redan rika som främst nyttjar/kan nyttja denna skattesubventionerade avdragsrätt, och i nästa steg bekostat av Naturen = all den ytterligare energi & resursåtgång som följer av dessa skapade jobb, och som den oftast mindre resurseffektiva privata konsumtionen innebär jämfört med den offentliga.

  Om man ser gådagens Agenda, så blir det tydligt vilken enorm skillnad i debatten det skulle bli om "Vi" lyckades slå hål på villfarelsen att det är mer skapad lönesysselsättning som Samhället och dess medborgare behöver!

  Den av Moderatgubbarna framknuffade moderatkvinnans enda argumentation i gårdagens Agenda BYGGDE JUST PÅ VILLFARELSEN ATT DET ÄR ÖKAD SYSSELSÄTTNING som samhället behöver (visst, här torde inte minst S, som också under allt för lång tid bedyrat behovet att konstlat SYSSELSÄTTA medborgarna med allehanda mer eller mindre onödiga lönejobb, också ses som medskyldig till dagens fåniga sysselsättningslinje som numera brukar nämnas som "Arbetslinjen").

  Vad vi behöver är friheten att arbeta, framför tvånget till meningslös sysselsättning.

  Låt oss hjälpas åt att krossa "Sysselsättnings-politiken", låt oss hjälpas åt att göra det för den skapande människan så viktiga arbetet fritt!

  Summa summarum:
  Det är STOR skillnad på eget valt arbete och påtvingad sysselsättning,
  det är stor skillnad på offentlig konsumtion och privat konsumtion,
  det är stor skillnad på kollektiv trafik och privat bilism.

  Vi som företräder LöneArbetstidfördelning och lönearbetstidförkortning, som går stick i stäv med dagens "Sysselsättnings-/Arbetslinje politik", måste bli tydligare i vad vi vill och varför, samt vara tydliga med hur väsenskilt vi ser på ekonomi(hushållning) jämfört med framförallt M och S.

  Tråkigt att Johan Rockström både i tidningen Natur, som igårdagens Agenda, valt att börja jamsa om fortsatt skulddriven tillväxt med ord som "Grön-tillväxt" med "uppskalad" förnyelsebar energi, "Grön-teknik" bla., bla., bla." framför att lyfta Systemens tillkortakommanden, och Planetens begränsningar (vilket man visst skulle kunna tro att Herr Rockström hade koll på - eller hur va!?)

  SvaraRadera
 25. Rättelse, näst senaste numret av tidningen Natur (Naturskyddsföreningens medlemstidning) skall det vara, nummer 4, sid 33:
  Johan Rockström "Jag ser inget etiskt ansvar att bevara arter isig. Bara om de är bra verktyg. Jag ser miljön som nyckeln till ekonomisk tillväxt"...

  Gårdagens Agenda finner ni här:
  http://www.svtplay.se/video/795159/2-12-21-15


  Hur skapar man länk, fetar, kurseverar m.m. (vart kan man lära sig)?

  SvaraRadera
 26. Tom, ja, det var sannerligen risigt av Rockström, som ju faktiskt skrivit något annat i den förra boken som hand och Anders Wijkman gav ut. Tyvärr lär han väl inte heller ställa upp på en offentlig debatt. Rekyleffekt lär han inte hört talas om, än mindre lär han förstå hur politik fungerar. Bra på planetära processer är han dock. Men ekonomiska, knappast.

  SvaraRadera
 27. Jeppen. "Det känns som att du vill att lycka ska vara något annat än det är?"

  Av egen erfarenhet vet jag att lycka inte uppstår genom materiella ägodelar. Det är fritt fram för var och en att, på sitt sätt, bestämma vad lycka innebär.

  Tack för dina synpunkter.
  Christer

  SvaraRadera
 28. Om jag inte missminner mig eller hörde i syne sa väl Rockström dessutom att det snart kommer ut en ny bok i vilken även självaste Wijkman är tillväxtförespråkare...
  AK

  SvaraRadera
 29. Tom, det går bra med vanlig html-kod. Du har viss ledning under kommentarsrutan.

  Varje kommando inleds med och avslutas med .

  b = bold.

  n = länk där n anger de ord som ska visas som länk.

  För övrigt anser jag att trollen bör svältas.

  SvaraRadera
 30. @Tom: "Hur skapar man länk, fetar, kurseverar m.m. (vart kan man lära sig)?"

  Som det står alldeles under redigeringsrutan, så använder man HTML-taggar. För att få fetstil så omger man texten man vill ha fetad med taggarna [b] och [/b], fast med större-än/mindre-än istället för hak-parenteserna.

  A-taggen (som man använder för länkar) är kanske krångligast. Kolla här för syntaxen. Det är väldigt lätt när man väl lärt sig.

  SvaraRadera
 31. Får göra om länkexemplet ovan, där jag skriver { istället för <:

  {a href="webbadress"}n{/a} där n anger de ord som ska visas som länk.

  På samma vis används {b}fetstil{/b}, vilket alltså är betydligt enklare.

  Fast html är ett väldigt enkelt programmeringsspråk.

  /trulpens klåparwebbskola

  SvaraRadera
 32. Gårdagskvällens Agenda med bl.a. V och M träter om ROT och RUT och behovet av ÖKAD sysselsättning, samt Rockströms fadäser finner ni här: http://www.svtplay.se/video/795159/2-12-21-15

  Fett tack för hjälpen Trulp och gulletrollet ;-)
  (om jag nu lyckats...)

  SvaraRadera
 33. Jeppen: Bemöter ditt ”Då kanske du definierar lycka annorlunda än lyckoforskarna? Den lycka som de undersöker är starkt korrelerad till inkomst. Bevisen för detta är helt överväldigande”.

  Jeppen, du tycks mena att all forskning stärker din tes och hänvisar till grafen via din länk här ovan. Jag menar att det finns annan forskning inom s.k. lyckoforskning, som inte stärker din tes om stark korrelation mellan lycka och tillväxt/högre inkomst.

  1)Om du t.ex. läser boken Jämlikhetsanden av Wilkinson/Pickett finns där också en graf - som visar annat resultat.

  2)”De flesta tänker att sådant som pengar, hälsa och äktenskap har stor betydelse för lycka, men det har de inte”, säger Sonja Lyubomirsky, professor i psykologi vid Californiauniversitetet. Hon forskar kring ett växande område inom psykologin som intresserar sig för livets ljusa sidor.

  Lyckoforskning har kommit fram till att stor del av vad som leder till lycka styr du själv över. Det spelar roll med andra ord hur du uppför dig och hur du väljer att agera. Hennes forskning visar att mycket är gener, men att läggning för ett lyckligt liv går att påverka.

  Det mesta har att göra med tre nyckelbegrepp: vänlighet, tacksamhet och optimism. Det genetiska ger dig en baslinje och du måste jobba för att nå över den punkten, säger hon.

  Jobba på för högre medvetenhet alltså. Förändra inre beteenden och medvetandetillstånd till att förändra yttre beteenden och förhållningssätt.

  Lycka kan jag själv se som ett pärlband som löper genom livet; små och stora skimrande pärlor att tacksamt ta emot, ta väl hand om och glädjas över. Helt gratis.
  //esp

  SvaraRadera
 34. Förstår inte upprördheten över Rockströms uttalande. vi behöver tillväxt på flera områden så som cleantech, bland fattiga, inom logistik och kretslopp. På andra områden är tillväxt att likna vid cancer. Regler kring det ekonomiska systemet och därmed samhällsstrukturen gynnar verksamhet som är cancerframkallande och behöver förändras omgående. Det lär tyvärr inte hända i Doha.

  SvaraRadera
 35. Varsågod! Det fungerade ju alldeles utmärkt. Var i Agenda återfinns Rockström? Känner inte för och har inte riktigt tid att tugga igenom 45 min just nu.

  Självfallet är tillväxt något som kan finnas kvar, exempelvis inom områden som Erik F tar upp. Ska dock bli spännande att höra om Rockström utgår från att exempelvis förnyelsebart kan ersätta oljeberoendet.

  Tyckte det lät på Tom som att det var Rockströms utgångspunkt. I så fall är det ju rent ut sagt anmärkningsvärt eller rentav horribelt.

  Som Björn Forsberg tillstår: Den billiga energins epok är över. Accept or syntax error.

  SvaraRadera
 36. Rockström och Fölster talar med teknikoptimism, framstegstro och tillväxt som utgångspunkt 33:10-39:05.

  SvaraRadera
 37. Erik F, helt sant att vi vill och kommer att få tillväxt inom vissa områden, det är ju självklart. Men ekonomisk tillväxt är något helt annat, det är att den totala BNP:n är större än året före.
  Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och flera jobb är dessutom brutet i materiellt mogna länder, det vill säga ökad BNP ger inte med automatik fler jobb. Hade så varit fallet hade vi inte haft någon arbetslöshet i Europa.

  SvaraRadera
 38. //esp. Tack för ditt fina inlägg!

  "Jobba på högre medvetenhet alltså. Förändra inre beteenden och medvetandetillstånd till att förändra yttre beteenden och förhållningssätt. Lycka kan jag själv se som ett pärlband som löper genom livet; små och stora skimrande pärlor att tacksamt ta emot, ta väl hand om och glädjas över. Helt gratis".

  Dessa rader visar att du har förstått vad jag menar - lycka är ett medvetandetillstånd som finns inom oss. Ett tillstånd som måste upplevas för att förstå.

  Christer

  SvaraRadera
 39. //esp, "De flesta tänker att sådant som pengar, hälsa och äktenskap har stor betydelse för lycka, men det har de inte..."

  Pengar är energi kommer och går. Äktenskap kan ta slut. Hälsan kan vackla helt eller delvis. Försvinner vår "lycka" med det så var det ingen lycka, utan begär och attraktion. Lyckan är ett medvetandetillstånd.

  "Jobba på för högre medvetenhet alltså..." skriver //esp

  Christer skriver att lycka är ett medvetandetillstånd "ett tillstånd som måste upplevas."

  Vi förväxlar lycka med begär och attraktion? Identifierar oss med allehanda ting? Om vi inte har kvar dessa försvinner "lyckan". Basbehov t.ex. tak över huvudet, mat i magen är något annat. Vi behöver enligt forskning få våra basbehov tillfredsställda. När vi fått det avtar lyckokänslan.

  Men man kan se tillsynes människor fattiga på allt, ändå stråla av lycka. Man kan se motsatsen också rika människor på allt, som blir destruktiva och förstör sina liv. Finns en del exempel bl.a. inom kändisvärlden.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 40. Vi skrev tydligen våra inlägg samtidigt Christer.

  //esp vill också tacka för ditt fina inlägg.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 41. Hej Lisbeth!
  Genom dina tidigare inlägg här på sajten finns ett igenkännande och jag tror att även du känner igen dig i det jag skriver.

  Lycka är ett medvetandetillstånd som måste upplevas. Helt gratis och fri från materiella ägodelar.

  Christer

  SvaraRadera
 42. @Esp: Ja, jag hävdar att forskningsläget är rätt entydigt när det gäller lycka och inkomst.

  1. Jämlikhetsanden är ett väldigt kritiserat konstverk. Jag tvekar att ta ordet "falsarium" i min mun, men det är iallafall inte långt ifrån. Väldigt mycket cherry-picking och tendentiösa vinklingar. Din referens "en graf i boken" går hursomhelst inte att bemöta här.

  2. Ett löst uttalande från en specifik akademiker har väldigt mycket mindre vikt än den överväldigande statistik som finns på området.

  Och ja, självklart finns det massor med sätt att påverka sin lycka på, och genetiska faktorer dessutom. Ett kraftfullt sätt att påverka lyckan är tydligen inkomst, eftersom lycka och inkomst är så starkt och konsekvent korrelerat, både mellan och inom länder.

  SvaraRadera
 43. @Christer: Nu har du skrivit "måste upplevas" så många gånger att jag måste fråga: Tror du inte att folk i gemen upplever lycka? Att säga "måste upplevas" om något är ett vanligt säljsnack som antyder någon form av exklusivitet, och att man inte förstår förrän man provat...

  Menar du att orsaken till att folk så konsekvent världen över rapporterar högre självupplevd lycka när de har högre inkomst innebär att folk normalt inte vet vad lycka är för något - att de inte upplevt det?

  Mitt antagande är att i princip alla människor upplever olika grader av lycka dagligen genom hela sina liv.

  SvaraRadera
 44. Vad gäller Lycka så saknar jag både i Jeppens, som i Christer, Esp och Lisbeths resonemang JÄMLIKHETENs inverkan - alltså att vi människor, enligt både forskning och sunt bondförnuft - upplever mer lycka när klyftorna är små, delaktigheten och respekten för varandra stor o.s.v.

  Inkomst/förutsättningar för att tillse basbehoven är utifrån min logik en viktig faktor, inkomst/förutsättningar för att kunna deltaga och bidra i samhället en annan. En annan relevant faktor enligt samma logik är att lyckan ökar om man ser och känner att vi inte fortsatt förstör livsförutsättningarna pga av ett sjukt ekonomiskt system, att vi får följa våra hjärtan när vi arbetar utifrån våra egna fria val.

  Att vissa har en inre inställning som ger mer lycka torde väl inte vara något argument i debatten - då det är som det är med den saken - intressant är väl rimligen allt det som vi kan påverka som kollektiv - t.ex. klyftorna, delaktigheten och INRIKTNINGEN/MÅLEN med hela vårt samhälle, eller varför inte...

  Om man fortsatt kan känna samma lycka medans klyftorna ökar, rovdriften ökar, alla trenderna förvärras och magen blir hungrigare och hungrigare, kroppen kallare och kallare - känns inte som något helt friskt tillstånd i mina öron...
  Lika lite friskt som om man kan känna bibehållen eller rent av ökad lycka när ens egna inkomst ökar på bekostnad av andras och naturens väl och ve...

  Barbara Ehrenreich har väl penetrerat "bara du tänker positivt-spåret" i sin bok Gilla läget: hur allt gick åt helvete med positivt tänkande
  (har själv inte läst den)

  SvaraRadera
 45. @Tom: "enligt både forskning och sunt bondförnuft - upplever mer lycka när klyftorna är små"

  Det skiljer en hel del mellan länder. I vissa länder anser fler och i vissa färre att det är positivt att någon annan är rikare. Orsaken är att i vissa länder ses det som en signal att jag också kan få det bättre om jag jobbar hårt, och i andra länder gnisslar man bara tänder av avund och uppfattar den andras rikedom som orättfärdigt anförskaffad.

  Man kan därför säga att vissa konservativa värden därmed ökar lyckan och vissa socialistiska värden minskar lyckan, helt oavsett hur den objektiva verkligheten ser ut i övrigt.

  "lyckan ökar om man ser och känner att vi inte fortsatt förstör livsförutsättningarna pga av ett sjukt ekonomiskt system,"

  Ja, precis, oavsett om systemet är sjukt eller inte rent objektivt sett, så minskar förstås din lycka av din upplevelse av att så är fallet.

  "Lika lite friskt som om man kan känna bibehållen eller rent av ökad lycka när ens egna inkomst ökar på bekostnad av andras och naturens väl och ve..."

  Ja, desto större anledning att få bort den gamla socialistiska föreställningen att ekonomi är ett nollsummespel, att vi lever på att u-länder är fattiga och annat gammalt bös i den stilen.

  Förresten, Tom, du ville förstå mig bättre förut, eller iallafall påstod du det. Om du menar allvar så skrev Arnold Kling en liten essä häromdagen som säger det allra mesta om hur jag fungerar, och tar också upp din vurm för att bedöma resonemangen efter sagesmannen. Läs och återkom!

  SvaraRadera
 46. Tack jeppen för att du vågar vädra åsikter som går mot strömmen här.

  Vad jag ser det som är att många här blandar ihop lyckan som de själva upplever den med tron att alla andra har samma kriterier. Människor kan vara väldigt olika.

  Jag kan acceptera att människor med mer pengar är lyckligare överlag. Däremot är det intressant varför. Måste ju finnas forskning på det med?
  Friheten att få göra det som gör en lycklig? Eller känslan att ha mer än andra?

  SvaraRadera
 47. Jeppen. I ett tidigare inlägg skriver du: "@Micke: Du har fel. Klart tillväxt ger ökad lycka. BNP och lycka ökar tillsammans, och tillväxt ökar BNP. Ergo ökar tillväxt lyckan". Bygger ditt resonemang på ren statistik eller något som är självupplevt?

  Vad är det som gör att du, Jeppen, är den som alltid har rätt och andra fel?
  Vad är det som gör att du alltid ska ha sista ordet? Dessa två går som en röd tråd ända sedan du började skriva på bloggen.

  I ett tidigare inlägg skrev jag så här: "Det är fritt fram för var och en att, på sitt sätt, bestämma vad lycka innebär".

  Jeppen, i många frågor är du skärpt. Det i samband med tunnelseende och att inte befinna sig på "mammas gata" (som du tidigare skrivit) är en farlig kombination.

  Christer

  SvaraRadera
 48. Tom, "JÄMLIKHETENs inverkan" Vad innebär jämlikhet? Har vi lyckats utreda det? Är inte det ett av demokratins stora problem? Är vi jämlika? På vilket sätt är vi jämlika? Är det meningen att vi ska vara jämlika? Forskningen har rätt? Vi blir inte lyckliga om inte andra är lyckliga. Vi har förväxlat lycka med begär. Var aldrig nöjd.

  Rättviseproblemet och klassamhällsproblemet hör intimt samman. Anser man att livet är orättvist? Eller anser man att livet är fullständigt rättvist? Vad anser du Tom? Personligen så anser jag att det är fullständigt rättvist. Det kan ju låta märkligt. Om man bara har ett liv...

  Har väldigt svårt för trenden med alla positivt tänkande böcker och kurser. Det finns en bok som heter "Hemligheten" eller "The Secret" en av många mycket uppskattad bok. Den handlar om en universiell lag dvs. lagen om attraktion. När man läser hur denna lag kan tolkas är det lätt att förstå att klyftorna ökar och är stora. Det är lätt att förstå hur många människor resonerar.

  "Det är riktigt roligt. Det är som att ha universum som en postorderkatalog..." "Jag vill ha den här upplevelsen och jag vill ha den där saken" osv. Det låter inte som lycka utan som begär/attraktion? Kan man missbruka universums lagar? Är det missbruk vi ägnar oss åt?

  Håller med det är inte "friskt" "om man kan känna bibehållen eller rentav ökad lycka, när ens egna inkomst ökar på bekostnad av andras och naturens väl och ve."

  Tror att vi förväxlar lycka med begär/attraktion. Lycka är ett medvetandetillstånd.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 49. Tom. I flera inlägg skriver du om jämlikhet. Önskar du förklarade din syn på Lisbeths frågor: "Vad innebär jämlikhet? Är vi jämlika? På vilket sätt är vi jämlika?"

  Christer


  SvaraRadera
 50. @Werner: Varför människor med mer pengar är lyckligare?

  Jag har inte sett forskning på det. Antagligen är det en stor mängd olika saker, exempelvis några av:
  * möjlighet att underlätta vardagen (med vitvaror eller restaurangbesök, exempelvis)
  * minskat behov av att fundera på sin "överlevnad"
  * färre begränsningar i vardagen (fritt att handla mat som passar, exempelvis)
  * känslan av att ha en acceptabel position/status i samhället
  * möjlighet att se fram emot nya prylar/resor mm, eller mot en behaglig pension
  * meningsfullare fritid (självförverkligande kontra överlevnad)
  * man har haft en bättre uppväxt/dåtid, men färre konflikter och begränsningar och med bättre hälsostatus etc.

  SvaraRadera
 51. @Christer: "Bygger ditt resonemang på ren statistik eller något som är självupplevt?"

  Statistik.

  "Vad är det som gör att du, Jeppen, är den som alltid har rätt och andra fel?"

  Jantelagen förbjuder mig att besvara den frågan. Fast det händer förstås någon enstaka gång att jag har fel.

  "Vad är det som gör att du alltid ska ha sista ordet?"

  Det ska jag inte. Jag brukar bara svara så länge det finns något meningsfullt att förklara eller gräva vidare i.

  "I ett tidigare inlägg skrev jag så här: "Det är fritt fram för var och en att, på sitt sätt, bestämma vad lycka innebär"."

  Ja, det skrev du. Men så följer du upp med ett antal inlägg där du tvärsäkert påstår vad lycka är och vad det inte är. Men du menar alltså att det bara är ditt personliga tyckande, som gäller bara för dig och inte äger någon giltighet i samhället i stort?

  SvaraRadera
 52. Hej Lisbeth
  När du skriver:
  "Vad innebär jämlikhet? Har vi lyckats utreda det? Är inte det ett av demokratins stora problem? Är vi jämlika? På vilket sätt är vi jämlika? Är det meningen att vi ska vara jämlika?"

  Så blir jag lite trött och jäspig, ungefär lika trött och jäspig som när jag hör självutnämnda teoretiska filosofer fundera över hurvida vi faktiskt existerar eller inte.

  Tänk själv vet ja. Definiera det själv såsom jag gör och låt oss diskutera. I min värld/min förståelse över hur världen är funtad så är vi alla unika - alltså ingen förmer än den andra, men där alla har olika unika förmågor som framförallt kommer till sin rätt i ett socialt samanhang, då jag tänker att vi är en social art. Unika förmågor lär ju inte berika vare sig individ eller kollektiv när som samhället nu är (o)ordnat att långt ifrån alla ges chansen att deltaga och bidra utifrån sin förmåga, om ens någon...

  Jämlikhet tänker jag kan liknas med sådana förutsättningar att rättvisa och frihet råder.

  Och då jag vare sig tror på religiösa gudar eller monetära Mammon - så har jag personligen lätt att finna båda Jeppens framlyfta exempel ovan som ovidkommande - alltså dels det samhälle som t.ex. Indien där kastsystem (religion) gör att människor i varierande grad finner sig "på sin plats/av ödet(guds) bestämda plats" pga acceptansen av denna uppdiktade religion.
  eller J:ens andra exempel där människor skall finna sig i nuvarande neoklassiska/nyliberala/kapitalistiska lögn som säger att hederligt hårt arbete gör dig rik, samt att "smulorna" från kapitalisternas bord succesivt gör de fattigare rikare, eller hur de nu beskriver det...

  Jämlikhet är för mig att jämlika förutsättningar ges så att vi alla unika både kan bidra till- och åtnjuta frukterna av...

  För mig är Jämlikhet vidare och viktigare än jämställdhet som jag nog inte riktigt förstår mig på, då jag erfar att både Feminism och Jämställdhet ofta dels saknar den i mina ögon helt centrala systemkritiken, samt allt för ofta tycks mig vara ute efter lika/samma - medans Jämlikhet för mig föga har att göra med lika/samma...

  SvaraRadera
 53. Många blandar ihop lycka med tillfredsställelse. Lycka är ett djupt, inre tillstånd, som inte går att väga och mäta (annat än för individen själv, som en högst subjektiv upplevelse). Lycka har inget med materiellt välstånd att göra, lycka ligger närmare ordet "kärlek". Lycka är något du ofta kan avläsa i en människas ansikte.

  Tillfredsställelse är en tillfällig, relativt ytlig känsla, som bygger på någon form av beroende. Känslan avklingar ganska snart, och ersätts då av ett pockande behov av att fylla på med "mera", och med "nytt". Att ha resurser för att följa den impulsen är inte detsamma som lycka, tvärtom kan det hindra en människa från att finna lycka.

  Visst kan materiellt välstånd till en viss nivå underlätta livet, men inte är det någon garanti för lycka.

  Den som har förlorat en älskad medmänniska vet att INGA PRYLAR I VÄRLDEN kan ersätta den personen.

  Tänker jag.

  SvaraRadera
 54. Det lät förnuftigt Anita, och ligger också helt i linje med de studier som jag har tagit del av. För övrigt, vilket samband finns det mellan att skriva "sista inlägget" i ett debattforum och att "ha rätt"?

  /Esbjörn

  SvaraRadera
 55. Anita skriver, "Den som förlorat en älskad medmänniska vet att INGA PRYLAR I VÄRLDEN kan ersätta den personen." Ja så är det ju. När vi kommit över den värsta sorgen, så inser vi förhoppningsvis att vi kan gå vidare stärkta. Man kan identifiera sig lika mycket med en människa som med prylar? Ofta hör man, innan var jag ensam och olycklig, nu är jag hel och glad. Man lägger ut sin möjlighet till att nå lycka på någon annan. Man tror att lyckan ligger utanför sig själv. Vad händer om man identifierar sig för mycket med en människa och den sedan försvinner? Jo, hela världen rasar samman. Så var det med den "lyckan" Därmed inte sagt att vi inte ska ha relationer. Utan precis tvärtom. För att kunna ge kärlek måste vi först ha kärlek. Vi får öva mycket.

  Hejsan Tom!
  Vi behöver inte filosofera om vi existerar eller inte. Vi existerar i allra högsta grad!?

  "Tänk själv vet ja"
  Håller med vi är alla unika. Alla är under utveckling. Ingen är mer eller mindre värd än någon annan.
  Till rättvisa hör bl.a. JÄMLIKHET, likalönsprincipen. Lika lön för lika arbete.

  Likalönsprincipen då talar vi gärna om jämställdhet. Kvinnor mot män. Men är det så lätt som att dela in oss i kvinnor och män?
  Naturens olikheter består i olika förmåga till begripande, insikt, förståelse, kunskapsförvärv. I större talanger, i större arbetsförmåga.

  Det finns ingen utbildning som kan ersätta medfödd potentiell begåvning, talang, geni?

  Så hur kan vi då vara jämställda? Ibland undrar man över feminismens förespråkare. Hur många är t.ex. beredda att elda upp 100.000 för att visa på det ojämställda i samhället?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 56. Lisbeth, jag funderade ett tag på om jag skulle ta med den där raden om en älskad person, eftersom det skulle gå att tolka som att jag menar att lycka är att "få tillgång till" en annan människa. Så är det förstås inte.

  Lycka kommer inifrån och en älskad person bär man inom sig, alltid.


  Vad jag (på ett långsökt sätt, kanske) försökte säga var att lycka inte går att köpa för pengar.

  SvaraRadera
 57. anita, Tycker att det är ett fint inlägg. "Lycka har inget med materiellt tillstånd att göra, lycka ligger närmare ordet "kärlek". Nej lycka går inte att köpa för pengar.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 58. Jeppen.

  "I ett tidigare inlägg skrev jag så här: "Det är fritt fram för var och en att, på sitt sätt, bestämma vad lycka innebär"."

  Du svarar: "Ja, det skrev du. Men så följer du upp med ett antal inlägg där du tvärsäkert påstår vad lycka är och vad det inte är. Men du menar alltså att det bara är ditt personliga tyckande, som gäller bara för dig och inte äger någon giltighet i samhället i stort"?

  Av den här trådens inlägg kan du ta del av att det inte "bara är mitt personliga tyckande som gäller". Om du nu inte upplever vad jag och andra upplever betyder inte att det vi upplever inte existerar.

  Allt förändras och förändring är liv till nya erfarenheter. Jag upplever att det är hög tid att våga lita till sig själv för att kunna ta sig ut ur de ramar där vi programmeras med tankegångar, värden, statistik, dogmer som påstår att så här är det och så ska det vara.

  Det är inte min sak att tala om för andra hur de ska leva - var och en får själv tillgodogöra sig de möjligheter som kan användas för att uppnå lycka.

  Anita & Lisbeth = strålande inlägg!

  Christer

  SvaraRadera
 59. Esbjörn tycker att Anitas utsaga "Lycka är ett djupt, inre tillstånd, som inte går att väga och mäta (annat än för individen själv, som en högst subjektiv upplevelse)." stämmer med de studier han sett. Vilka studier kan visa detta, frågar man sig ängsligt.

  Lisbeth tycker att det "låter fint" när Anita säger "Lycka har inget med materiellt tillstånd att göra, lycka ligger närmare ordet "kärlek"" Jovisst, fint är ju bättre än rätt.

  Tom yrar om unika personers jämlikhet och dissar "nyliberala lögner", helt utan att kunna formulera ett koherent, begripligt resonemang. Men det är klart - han hör till en "social art", inte till en intellektuell.

  Christer vet av egen erfarenhet att lycka är på ett visst sätt, och att all statistik är fel.

  Jag undrar ibland hur det skulle vara att vara som ni i trivial-vänstern. Att alltid tänka med ryggmärgen, att basera sina ställningstaganden på vem som säger något snarare än vad, att alltid följa sina förutfattade meningar. Att alltid ta intuitiva genvägar i sitt tänkande istället för att använda logik och relevanta fakta för att komma fram till hållbara slutsatser.

  För mig känns allt det där väldigt främmande och märkligt. Att gå omkring och yttra gulligt snömos, men aldrig veta riktigt varför man tycker som man gör, utom att det är en samhörighetsgrej och att det är så man "ska" tycka för att vara en god människa. Hur kul kan det vara? Antagligen ganska så kul - likt en dement förstår inte heller ni vad ni saknar. Det är en viss tröst för alla de utomstående som ser det mentala armodet.

  SvaraRadera
 60. Lycka och krampaktig KONTROLL är oförenliga storheter. Det gäller att våga släppa taget, livets goda går inte att rationellt väga och mäta, så förunderligt och rättvist är det.

  Tips till den förhärdade som vill komma ur krampen: Det går att skynda på erfarenhetsprocessen med hjälp av meditation och/eller yoga. Men som sagt - då måste man våga släppa taget . . .

  SvaraRadera
 61. Jeppen.

  Micke skrev:
  Återigen, Jeppen: Välstånd och tillväxt är inte samma sak. Välstånd ger säkert ökad lycka. Men tillväxt ger inte ökad lycka i ett samhälle där vi har materiell välfärd. Så blanda inte bort korten.
  Micke
  mån dec 03, 11:38:00 fm

  Jeppen svarade Micke: Du har fel. Klart tillväxt ger ökad lycka. BNP och lycka ökar tillsammans, och tillväxt ökar BNP. Ergo ökar tillväxt lyckan.
  mån dec 03, 11:44:00 fm

  Jeppen sa: @Anonym: Det är jag som står för den solida, aktuella forskningen här. De som påstår motsatsen om lycka kontra BNP vägrar överge Easterlins felaktiga resultat, trots att flera och bättre forskningsgrupper kommit fram till att sambandet mellan lycka och BNP är robust genom att använda större (och utan cherry-pickade) dataset.
  mån dec 03, 12:10:00 em

  Jeppen sa: @Christer: Nu har du skrivit "måste upplevas" så många gånger att jag måste fråga: Tror du inte att folk i gemen upplever lycka? Att säga "måste upplevas" om något är ett vanligt säljsnack som antyder någon form av exklusivitet, och att man inte förstår förrän man provat...

  Menar du att orsaken till att folk så konsekvent världen över rapporterar högre självupplevd lycka när de har högre inkomst innebär att folk normalt inte vet vad lycka är för något - att de inte upplevt det?

  Mitt antagande är att i princip alla människor upplever olika grader av lycka dagligen genom hela sina liv.
  tis dec 04, 08:56:00 fm

  I ditt svar till Micke påstår du: "Du har fel". I ditt svar till anonym påstår du klart och tydligt: "Det är jag som står för den solida, aktuella forskningen här". I ditt svar till Christer skriver du: "Mitt antagande är att i princip alla människor upplever olika grad av lycka dagligen genom hela sina liv".

  Jag Christer frågade dig: "Bygger ditt resonemang på ren statistik eller något som är självupplevt?"
  Du svarar: "Statistik".

  Ditt "antagande" är alltså en tro som utgår från statistik. Hur kan du då påstå att Micke har "fel"? Hur kan du påstå att det är du som "står för den solida, aktuella forskningen här"? För mig liknar det du påstår en allvetande dogm som säger att så här är det, punkt slut.

  Fortsättning följer...

  SvaraRadera
 62. Till Esbjörn skriver du: Esbjörn tycker att Anitas utsaga "Lycka är ett djupt, inre tillstånd, som inte går att väga och mäta (annat än för individen själv, som en högst subjektiv upplevelse)." stämmer med de studier han sett. Vilka studier kan visa detta, frågar man sig ängsligt. Jeppen. Varför ängslig? Är det för att du inte har kontroll?

  Till Lisbeth skriver du: Lisbeth tycker att det "låter fint" när Anita säger "Lycka har inget med materiellt tillstånd att göra, lycka ligger närmare ordet "kärlek"" Jovisst, fint är ju bättre än rätt. Jeppen. Sitter du på det rätta svaret?

  Till Tom skriver du: Tom yrar om unika personers jämlikhet och dissar "nyliberala lögner", helt utan att kunna formulera ett koherent, begripligt resonemang. Men det är klart - han hör till en "social art", inte till en intellektuell. Jeppen. Har du tänkt på att från Tom tar du bara del av det ytliga skenet. Vad han bär inom sig har du ingen aning om.

  Till Christer skriver du: Christer vet av egen erfarenhet att lycka är på ett visst sätt, och att all statistik är fel.

  Jag undrar ibland hur det skulle vara att vara som ni i trivial-vänstern. Att alltid tänka med ryggmärgen, att basera sina ställningstaganden på vem som säger något snarare än vad, att alltid följa sina förutfattade meningar. Att alltid ta intuitiva genvägar i sitt tänkande istället för att använda logik och relevanta fakta för att komma fram till hållbara slutsatser.

  För mig känns allt det där väldigt främmande och märkligt. Att gå omkring och yttra gulligt snömos, men aldrig veta riktigt varför man tycker som man gör, utom att det är en samhörighetsgrej och att det är så man "ska" tycka för att vara en god människa. Hur kul kan det vara? Antagligen ganska så kul - likt en dement förstår inte heller ni vad ni saknar. Det är en viss tröst för alla de utomstående som ser det mentala armodet.
  tis dec 04, 05:06:00 em

  Jeppen. När en person inte har kontroll dömer man andra. Och du: Håll dig till sanningen! Jag har aldrig påstått att "all statistik är fel" och därmed är ditt påstående en lögn!
  Om jag tillhör "trivial-vänster" har du ingen aning om; därmed är också detta påstående en lögn!
  Att statistik skulle vara relevanta alenarådande fakta är också lögn!
  Vad en dement har för inneboende upplevelser har varken du eller jag insikt i och därmed är din liknelse om dementa också lögn!

  I ditt sista stycke skriver du: "För mig känns allt det där väldigt främmande och märkligt". Har du tänkt på att känslor av "gulligt snömos" kan vara den stora förädaren?

  Christer

  SvaraRadera
 63. Trodde att denna tråd var kall för länge sedan men…

  @Jeppen: Två klipp Då kanske du (Christer) definierar lycka annorlunda än lyckoforskarna? Den lycka som de undersöker är starkt korrelerad till inkomst. Bevisen för detta är helt överväldigande och Lyckoforskarna definierar inte lycka åt folk, utan låter dem avgöra själva. Långtifrån endimensionellt, alltså, men korrelerar ändå väldigt väl med inkomst
  För att kunna jämföra studier från olika forskningsfält, alltså brett tvärvetenskapligt, krävs som jag ser det entydig och överenskommen definition av vad begreppet (i det här fallet Lycka) står för. Alltså vad man tittar på. Kan bli marigt. Lyckoforskningen torde också kunna nyttjas över hela politiska skalan utifrån olika syften.

  Ett resonemang nu kring våra inre rum där lycka kan återfinnas:
  Där du placerar ditt fokus, dit följer även allt annat – det är naturlag. Ju mer du fokuserar på medkänsla, desto mindre vrede uppstår; ju mer du fokuserar på kärleksfull vänlighet och generositet, desto mindre hat osv. Du har alltid ett val. Varje aspekt av livet har ett värde och kan leda till större medvetenhet och lycka. Stunder av oreda ger oss alla insikt i svårigheten att vara människa. Ett citat av poeten Rumi (1200-talet) har kunnat vägleda mig i stunder av oreda: Det här att vara människa är ett värdshus. Varje morgon kommer det en ny gäst: en glädje, en depression, en elakhet… Välkomna dem alla! Även om de är en samling sorger som med våldsam kraft röjer bort alla möbler ur ditt hus… den mörka tanken, skammen, illviljan. Möt dem alla skrattande vid dörren och bjud dem att stiga in.

  När någon/något påverkar dig i så hög grad att du blir arg eller upprörd tyder det på att det finns en landningsplats inom dig som reagerar, ett ställe där den andra personen kan haka sig fast. Du kan klandra andra för att de gör dig arg, eller du kan hitta landningsplatsen inom dig själv, eller du kan lösa upp kroken. Ett sätt att lösa upp kroken, är att odla motsatsen (byta fokus) – tex. medkänsla och kärleksfull vänlighet. Utan att du behöver göra något annat än att utveckla kärleksfull vänlighet, kommer situationen att förändras. Det är det Rumi menar (min tolkning) med att möta dem alla skrattande vid dörren och bjuda dem att stiga in.

  Angående glädje så är det tyvärr ett smått utrotningshotat begrepp . Glädje – upprymdhet, skratt, leenden, lycka – kan vi inte uppnå genom föremål eller omständigheter eller förhållanden. Men många av oss tror det, där vi drar fram i jakten på lycka. Verklig glädje är villkorslös, den kommer inifrån, som ett naturligt svar på lyckan över att vara vid liv, att bara vara.
  //esp

  SvaraRadera
 64. @esp: Du pratar om att uppleva känslor, hantera känslor, hur man är social etc. Inget om tankar, idéer, resonemang, logik, fakta.

  SvaraRadera
 65. Christer skrev "Har du tänkt på att känslor av "gulligt snömos" kan vara den stora förädaren?

  Tänker vi på att när vi reagerar starkt på "gulligt snömos" så reagerar vi själva känslomässigt. Det har alltså inget med resonemang, logik och fakta att göra. Då blir det svårt att utbyta idéer, resonera, samtala med andra. Allt går ut på att få rätt. Att debattera, övertyga andra. Anita skriver om kontroll. Vi kämpar nog de flesta av oss på med vårt kontrollbehov. Hon skriver också om meditation. Ett utmärkt verktyg. Att skriva att något låter fint kan betyda att det väcker en stark känsla. Våra känslor behöver förädlas. Låt hjärtat va me allt du gör beror på de....Om vi ska kunna utvecklas till att låta det mentala styra över det emotionala. Så behöver det utvecklas sida vid sida. En förutsättning för att på sikt låta det högre mentala styra över våra lägre känslor. Dessa känslor som skriker högt var för fan inte nöjd. JÄMLIKHET och likalönsprincipen t.ex. faller bort. Att roffa åt sig blir något naturligt. Vi ljuger för oss själva och andra då vi påstår att ökade klyftor är något naturligt och helt okej. Det är ett mänskligt påhitt. Det har ingenting med verkligheten att göra.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 66. Ni har väl inte missat? Äntligen belönas kunskaper i ekonomi - alltså kunskaper om verkligheten inte tjusiga modeller av den :) http://nonviolentmoney.wordpress.com/2012/12/05/ja-verkligen-en-riktig-utstickare/

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.