tisdag 14 augusti 2012

Hej, SvD, följ ert eget råd!

NE kan öppna SvD:s mentala dörrar.
Idag påpekar SvD på ledarplats att den moderata försvarsministern Karin Enström "borde titta i Nationalencyklopedin" för att ta till sig att Saudiarabien är en diktatur. Klokt konstaterande av SvD. 

Nu borde tidningens ledarredaktion titta lite mer i Nationalencyklopedin. I NE står det nämligen att ”Ekonomisk tillväxt enligt ett konstant procenttal leder till exponentiell tillväxt med i längden orimliga följder.”23 kommentarer:

 1. Haha, vilken fullträff! SvD har faktiskt tagit bort texten från nätet, tycks det. Hela ledarsidan där är tom nu klockan 09.22. Insett problemet eller tekniskt fel?
  Emil

  SvaraRadera
 2. Hej, eftersom SvD nu har en tom ledarsida på nätet så citerar jag hela texten som bloggen handlar om:

  Rubrik:
  Försvarsminister Enström borde titta i Nationalencyklopedin.

  Brödtext:
  "Försvarsminister Karin Enström hänvisar till UD:s definition då hon vägrar beskriva Saudiarabien som en diktatur. Enström är inte bara feg, dessutom går hon emot UD:s egen beskrivning.

  Nationalencyklopedin definierar diktatur som en"styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss peson eller en viss grupp."

  I sin årliga rapport över läget för de mänskliga rättigheterna i världen konstaterar UD att "Saudiarabien är en absolut monarki där monarken har enväldig makt". Svart på vitt alltså, direkt från UD.

  Naturligtvis vet Enström att Saudiarabien är en diktatur. Vägran att ta ordet i munnen handlar istället om vilka konsekvenser det skulle kunna få för svensk handel med landet om försvarsministern nämnde det uppenbara.

  Man kan fråga sig vad poängen är med UD:s årliga rapporter. Om regeringen ändå struntar i att ta politisk hänsyn till vad som står i dem finns det knappast någon mening med att de skrivs".

  SvaraRadera
 3. Emil, tippar att det är tekniskt fel, är övertygad att de inte tillmäter min blogg så stor betydelse.

  Grrreenline 2: Tack för det!

  SvaraRadera
 4. Man vet förmodligen redan att ”Ekonomisk tillväxt enligt ett konstant procenttal leder till exponentiell tillväxt med i längden orimliga följder.”

  Men man vet inte hur man ska hantera det.

  Och vem vet det? Egentligen.

  SvaraRadera
 5. Nej, Ahmed, man vet inte hur man skall hantera det vilket gör det än mer angeläget att samtala om hur vis kall bära oss åt!

  Birger, jag läser just din bok Svarta oliver och gröna drömmar och har kommit till kapitlet som heter Ett liv utan Bindefeld samtidigt som jag ser att Stiftelsen för strategisk forskning har betalt ut 9,3 miljoner till Bindefelt för att orda fester etc. Du avslutar kapitlet så här fint: "Jag har lärt att det största som finns är något helt annat, något som vida överskriver kungamiddagar, premiärer och gratisdrickande. Det är något så ursprungligt som att vakna en varm sommarmorgon, öppna fönstret, älska utan förbehåll och känna den absoluta tilliten till en annan människa. Och Bindefeld är inte ens inblandad."

  Din beskrivning av "den fina världen" med "välklistrade miner och avundsjuka blickar mitt bland tröstätandet av småvarmt, något exotisk och svara oliver" känner jag verkligen igen.
  Mona

  SvaraRadera
 6. När jag söker på "tillväxt" på NE.se så får i alla fall jag upp följande definition:

  "Tillväxt, ekonomisk tillväxt, ökning över tiden av produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten (BNP). Detta möjliggör på längre sikt en ökning av den genomsnittliga materiella levnadsstandarden hos landets befolkning."

  SvaraRadera
 7. Marcus, texten kommer från uppslagsordet "exponentiell tillväxt". "...Den intelligenta människan har kunnat sätta sådana mekanismer ur spel, vilket bl.a. resulterat i en onaturligt utdragen, närmast skenande, befolkningstillväxt. Ekonomisk tillväxt enligt ett konstant procenttal leder till exponentiell tillväxt med i längden orimliga följder."

  Patrik

  SvaraRadera
 8. Postar min tidigare kommentar i blogginlägget "Gudomligt OS" även här eftersom mina funderingar passar väl in.

  Till Patrik, och andra,

  Några tankar kring ekonomisk tillväxt.

  Tidigare i "Gudomligt OS" tråden skrivs (tis aug 14, 12:24:00): "evig" tillväxt helt enkelt är orimligt. Ologiskt. Ogörligt. Ett hokus-pokus-alternativ. Det borde råda omvänd bevisbörda - den/du som förordar tillväxt, snälla, förklara vad tillväxt innebär och hur den beräknas. Är du bekant med exponentialfunktionen? …

  Liknande resonemang finns i Birgers bok ”Från tillväxt till utveckling”.

  För att förstå hur BNP (per capita) kan växa över tid (ekonomisk tillväxt), måste vi först förstå vad BNP avser att mäta. BNP mäts som det samlade värdet av landets (regionens) produktion över en viss tidsperiod (oftast ett år). Nyckelordet här är värdet! Således kan BNP öka genom att 1) vi producerar fler varor och tjänster eller att, 2) vi producerar mer värdefulla varor och tjänster. Det verkar vara alternativ 1 som de flesta hakar upp sig på. Det är såklart orimligt (precis som Birger skriver) att vi hela tiden ska konsumera mer varor och tjänster (tiden begränsar oss!). MEN, det är fullt möjligt att öka BNP genom att konsumera mer värdefulla varor och tjänster (alternativ 2).

  Låt mig ta ett enkelt exempel för att visa hur jag tänker:

  År 1. Ekonomin producerar (eller konsumerar om ni hellre vill): 5 äpplen, 10 morötter och 5 sillar.

  År 2. Ekonomin producerar: 10 äpplen, 20 morötter och 10 sillar.

  År 3. Ekonomin producerar: 5 timmar massage, 20 morötter och 10 torskar.

  Mellan år 1 och 2 har tillväxten varit 100%. Men vad är tillväxten mellan år 2 och 3? Detta beror på hur vi värderar massage och torskar i förhållande till de andra varorna. Om vi värderar 5 timmar massage och 10 torskar högre än 10 äpplen och 10 sillar så har värdet av det vi producerar (BNP) ökat. För att räkna ut tillväxten mellan år 2 och 3 behöver vi relativpriser, men jag stannar exemplet här…

  Huvudpoängen i resonmanget är alltså: Vi kan öka tillväxten genom att producera nya eller kvalitetsmässigt bättre varor (SCB har en hel avdelning som räknar på värdet av kvalitetsförbättringar). Till skillnad från alternativ 1 ovan så är alternativ 2 inte en orimlig tanke när vi pratar om evig tillväxt. Det behöver inte heller ”slita” på naturens resurser…

  Mvh
  JB

  SvaraRadera
 9. Sambandet mellan den ekonomiska aktiviteten (produktionen av varor och tjänster) är närmast 100 % vad gäller användningen av energi och naturresurser, liksom också närmast 100 % korrelerad till storleken på det ekologiska fotavtrycket.
  Och ovanstående är endå bara den Ekologiska dimensionen!
  Börjar man också granska den sociala-/rättvise dimensionen så ser man också där att så som dagens ekonomiska spelregler är utformade så växer klyftorna i var stund, alltså kapitalet koncentreras och ackumuleras till fåtalet, företagen blir färre och färre och samtidigt större och större!

  Ovanstående samband är inte brutna på något egentligt sätt om man ser till fakta!

  Att med den vetskapen börja jiddra om att vi endå fortsatt skall ha ekonomisk tillväxt men nu med hjälp av massagetjänster o.s.v. känns lite, ja, vad säger man, knasigt, anser jag.

  Vill rekomendera 3 böcker, varav en av dem också finns både på svenska och engelska:
  1. Agenda for a new economy - from phantom wealth to real wealth, David C. Korten
  2. After Capitalism, David Schweickart
  3. Growt Illusion, Richard Douthwaite (typ)

  Dessa böcker går samtliga igenom hur nuvarande system "fungerar", alltså verkligen förklarar/visar tydligt, liksom också målar upp alternativa konkterata förslag (gäller framförallt 1 och 2).

  Vgh Tom

  SvaraRadera
 10. Tom, jag håller med dig (och många andra) i att den ekonomiska utvecklingen i praktiken leder till miljöförstöring och annat eländigt. Mitt inlägg var snarare en reaktion mot påståendet att evig tillväxt i BNP per capita är en omöjlighet eftersom det leder till exponentiellt högre materiell levnadsstandard över tid. Många tillväxt-diskussioner i Birgers trådar utgår ju från sådana påståenden.

  Den andra aspekten du lyfter fram (sociala och rättvise argument) är intressant, men beror inte på den ekonomiska tillväxten utan på fördelningspolitiken.

  Dessutom kan det vara intressant att begrunda att det är i de fattiga länderna som inkomstklyftorna är som störst (Sierra Leone, Central Afrika och Niger toppar tabellen över världens mest ojämnliga länder, sett till inkomst).

  Mvh
  JB

  SvaraRadera
 11. Mona: "man vet inte hur man skall hantera det vilket gör det än mer angeläget att samtala om hur vi skall bära oss åt!"

  Helt riktigt.
  Och det blir allt mer uppenbart att när klimatfrågan åter dyker upp så bör vi diskutera i termer av BNP-innehåll snarare än i termer av tillväxt.
  Detta för att få en mer konstruktiv debatt.

  BA

  SvaraRadera
 12. Vem lyssnar på dig i dessa tider, Birger?
  Problemet nu är inte att vi har ekonomisk tillväxt.
  Problemet är att alltfler länder har kris därför att den ekonomiska tillväxten gått i stå.
  Du har med andra ord väldigt liten chans att få gehör.
  Du är totalt fel ute, Birger, totalt!

  SvaraRadera
 13. JB påstår:
  "Den andra aspekten du lyfter fram (sociala och rättvise argument) är intressant, men beror inte på den ekonomiska tillväxten utan på fördelningspolitiken."

  Låt mig få återkomma och bemöta detta påstående - under tiden får du självfallet konkretisera ditt påstående.

  BA föreslår:
  "...Och det blir allt mer uppenbart att när klimatfrågan åter dyker upp så bör vi diskutera i termer av BNP-innehåll snarare än i termer av tillväxt.
  Detta för att få en mer konstruktiv debatt."

  Varför då/Hur då menar du?
  Jag frågar dig eftersom Fakta visar att den ekonomiska aktivitetens storlek (Global BNP) är närmast 100 % korrelerad till volymen fossilenerganvändning och markanvändning!

  Vgh Tom
  SvaraRadera
 14. Päivi Rissanen Nilssontis aug. 14, 08:20:00 em

  Till Anders O: Mycket bra kommentar. Europa är på väg till recension-då har ni väl fått som ni ville ha det! Päivi RN

  SvaraRadera
 15. Där fick SvD så di teg!

  SvaraRadera
 16. Tom: "Varför då/Hur då menar du"?

  Med BNP-innehåll menar jag inte bara VAD BNP innehåller, utan även HUR MYCKET.

  En debatt med en så missförstådd och egendomlig term som "tillväxt" blir alltid mer eller mindre förvirrad. Det är åtminstone min erfarenhet.

  Jag har tagit del av en del tillväxtdebatter på nätet. Och jag har varit med om att det tagit c:a två veckor innan debattörerna insett att de menar olika saker med "tillväxt"...

  Dessutom så fungerar "tillväxt" som ett slags politiskt mantra. Har en politiker inget annat att komma med så går det alltid att klämma ur sig något dumt om tillväxten.

  BA

  SvaraRadera
 17. Päivi, nej, jag tror du missuppfattat vad tillväxtkritiker anser. Vi har ganska länge sagt att det är omöjligt att upprätthålla ekonomisk tillväxt med hjälp av lånade pengar, därför måste politiker ta sig an frågan om hur vi skall mjuklanda när tillväxtsamhällets fundament rasar samman. Vi ser att så är fallet nu, vilket bland annat peak oil bidrar till - liksom det som kan kallas peak everything... Man kör systemen i botten helt enkelt, rakt in i väggen. Det är det vi hade önskat att man inte skulle göra.

  SvaraRadera
 18. Päivi Rissanen Nilssonons aug. 15, 07:24:00 fm

  Varför då inte prata om att man är emot tillväxt med lånade pengar och inte mot rejäl tillväxt? Man kan kalla tillväxt utan riktiga bakomliggande nya ekonomiska tillgångar för lufttillväxt till ex. Men nu har vi nolltillväxt på gång i Europa som är alltså något annat än lufttillväxt. För lufttillväxt har ändå varit bättre än nolltiväxt kan jag tycka. Vi får alla studera konsekvenserna av nolltillväxt. Vi får se om det bidrar till en bättre miljö för det är väl det som varit huvudmotiveringen till nolltillväxt! Inte att ekonomin skulle behöva krocka mot väggen! Ja, förvirrat är det. Många krångliga ord som man gärna stavar fel.
  Päivi RN

  SvaraRadera
 19. Hej igen Päivi
  Jag vill bara poängtera att även då vi har en spekulationsdel i den mer virtuella ekonomin, där priser och värderingen av något kan rusa i höjden så till den milda grad att de reella resurserna aldrig skulle kunna backa upp/motsvara dessa uppblåsta värden - så är det också så att dessa virtuellt skapade "tillgångarna" som uppkommer genom köp och sälj verksamhet och förväntningar, manipulation m.m., så är det idag så att det inte finns två skilda ekonomier med en reell och en virtuell, utan de som gjort sig pengar i den virtuella delan använder dessa i den reella!

  Och vad gäller de "ekologiska väggarna" är det rimligt, för att deltaga i denna debatt, att veta att VI REDAN nått dessa väggar - vårt samlade ekologiska fotavtryck överskrider med råge systemet Jordens ekologiska system med dess tjänster och resurser både vad gäller förmågan att "leverera" och assimilera!

  Bara under åren 1970 till 2000 degraderades den biologiska mångfalden med ca 30 % i medel, mer i vissa-, mindre i andra indelningar av livet.

  Habitatförlust och habitatförändring genom alla de olika sätt som detta kan ske på pga människans aktiviteter - en för stunden rätt så vansklig art om man nu inte är troende förstås och ser denna förödelse som själva meningen - när den blinda tron gör att den heliga boken efterlevs som en självuppfyllande profetsia bara för att människan inte förmår frigöra sig från Gud och Mammon...

  Vgh Tom

  SvaraRadera
 20. "NE kan öppna SvD: mentala dörrar."
  Hallelujah ???

  SvaraRadera
 21. Tom, min poäng: det är inte tillväxten i sig som skapar inkomstojämnlikhet, utan hur vi väjer att bygga vårt samhälle i form av institutioner, lagar, skatter, fackföreningar, etc.

  Jämför exempelvis Sverige, Norge och USA. Länderna har haft likartad tillväxt under de senaste decennierna (Norge har stuckit iväg mot slutet), men inkomstfördelningen mellan invånarna ser väldigt olika ut. Norge och Sverige hör till världens jämlikaste länder (om ser till GINI-koefficient och andra inkomstspridningsmått) medan inkomstspridningen i USA är mycket större.

  Mvh
  JB

  SvaraRadera
 22. Ok JB, det har du nog rätt i att ekonomisk tillväxt isig inte skulle behöva leda till ökade- och ständigt ökande klyftor om vi hade helt andra institutioner, lagar och förordningar.
  Märk väl att inkomstfördelning är ett tämligen trubbigt och missvisande mått, då det är så att inkomst av kapital, ränteutgiftor o.s.v. gör att den vekliga bilden över klyftorna/fördelningen av den disponibla inkomsten är mångt större än vad som framgår av att bara beakta själva lönerna!

  Hade vi t.ex. demokratisk jämlik ekonomi som förebild för vårt samhälle med dess institutioner, lagar och förordningar så skulle t.ex. den ekonomiska tillväxten som vi haft fram till nu kunnat innebära att den fria tiden som produktivitetsutvecklingen inneburit (även om den isig varit fossilenergidriven, med just de miljökonsekvenser som vi hittilldags sett) kunnat fördelas bland folket som just nyvunnen fri tid, som exempelvis kunnat användas för mer studier, familjen/sociala relationer, politik, slappa, sporta - you name it, istället för som nu där denna nyvunna fria tid istället kallats "arbetslöshet" och där i stor grad det privata kapitalet roffat åt sig de vinster som arbetarna inklusive innovatörerna genererat i form av produktivitetsökning - varför de nyblivet arbetslösa ej kunnat konsumera det som den nyvunna produktiviten numera producerar (alltså det som tidigare dessa nu "arbetslösa" människor producerade), och som med nuvarande ordning istället tvingats producera helt nya konsumtionsprodukter o.s.v. i den ständigt växande spiralen :-(

  Hmm, så med en demokratisk jämlik ekonomi med dito institutioner, lagar o.s.v. så ser det ut som att vi inte skulle haft samma tillväxt eftersom vi inte hade tvingats skapa helt nya produkter som i nuvarande ekonomi bara för att ha någon inkomst, eftersom den numera skulle fördelats demokratiskt och jämlikt!

  Alltså, om vi ständigt hade fördelat produktivitetökningen i form av tid och kapital, totalt minskad arbetstid och den totalt sätt större mängden fri tid, så hade - som sagt var - troligt mycket av den fortsatta ekonomiska tillväxten uteblivit!

  Med finansiella institutioner som ej skapar krediter som skuld med förräntningskrav, utan istället institutioner som t.ex. fördelar ut basinkomst och demokratiska arbetarägda kooperativa bolag (eller privata) , liksom alltjämt fördelat nyvunnen fritid - ja, så kan jag inte få det till annat än att vi för länge sedan tagit en "annan väg" och med det också ej haft den ekonomiska tillväxt som dagens system alltid avkräver...

  Vgf Tom

  SvaraRadera
 23. Tom, jag håller med dig om att vi borde utnyttja produktivitetstillväxten till mer fritid. Själv har jag gått ner till deltidsarbete för att få mer tid med familjen...

  För att få till stånd en föränding krävs modiga politiker som tar upp frågan. Fler initiativ i likhet med friåret är varit en början.

  En aktuell fråga är pensionsåldern. Reinfeld och gänget vill ju höja pensionsåldern eftersom livslängden ökar. Detta är just en sådan avvägning vi diskuterar. Varför inte låta pensionsåldern förbli 65 år (eller sänka den till typ 60 år) och låta människor (som vill) njuta av mer fritid??

  En annan sak som måste ändras är försäkringskassans regler för föräldraförsäkringen. Som det är nu måste man bränna sina föräldradagar efter barnet har fyllt 1 år. Inte ska människor få vara hemma med sina barn för länge. Nej, in på dagis så fort som möjligt... sjukt är det...

  /JB

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.