tisdag 28 februari 2012

Undrar om det är V, KD eller MP som minst ogillar mitt inlägg...

Vi var några dinosaurier som för några veckor sedan blev inbjudna till MP:s programgrupp som håller på att utarbeta ett nytt partiprogram. Vi skulle prata om något av det vi ansåg vara viktigt i programarbetet - jag vet inte om dagens MP (som alltmer anammat ekomodernismens tillväxt- och marknadsteser) är så roat av mitt inlägg. Hur som helst: hittade plötsligt inlägget på Youtube.

Gudarna vet om inte Vänsterpartiet och Kristdemokraterna (sic!) kan vara mer intresserade av analysen av just tillväxtsamhällets arbets- och konsumtionslinje. Vänsterpartiet därför att Jonas Sjöstedt vågat ta i frågan på ett sätt som MP inte vågat göra på flera år, Kristdemokraterna därför att man börjat kritisera arbetslinjen och tagit upp den gamla konservativa iden om mer fri tid för relationer.

(Den "Per" jag pratar om är Per Gahrton. Och den "Eva" som nämndes i inledningen är Eva Goës som var med på länk. Den jag hänvisar till, som "nyss har talat", är Erland Mårald, idéhistoriker - som jag förresten intervjuat i En bok, en författare.)

21 kommentarer:

 1. Hörvärt!
  Vad fick du för svar - var det någon som motsade dina angrepp?

  SvaraRadera
 2. Varje äkta grön lär älska ditt inlägg.
  L.

  SvaraRadera
 3. Talade du verkligen inför miljöpartister? Var de inte moderater? Eller menar du verkligen att det gröna partiet inte längre vet vad grön politik är? Och menar du verkligen att miljöpartiet övergivit kritiken av ekonomisk tillväxt?
  Är det verkligen så illa? Om det är så, då måste jag tala med mina vänner om att de inte ska rösta på det partiet 2014.

  SvaraRadera
 4. Ekonomisk tillväxt är inte i sig skadligt för människor eller samhällen.
  Kreativt problemlösande skapar ofta ekonomisk tillväxt och bättre liv.
  Framtida insiktsfulla politiska omprioriteringar kan mycket väl öka tillväxten på ett grönt hållbart sätt.
  Hållbar grön konsumtion kan tillåtas öka obegränsat.
  Det är bättre att ändra brutala spelregler än att skrota folkkära spel.
  Att skrota tillväxtbegreppet är som att arrangera olympiska spel helt utan prispengar.
  mvh/BertEdvin

  SvaraRadera
 5. Fred: Jodå, men den som la ut det på youtube la det i kategorin komedi.

  Mikael, det var den 1 augusti 2004 som språkrören på DN Debatt tog klivet in i den ekomodernistiska vågen genom att skriva att ekonomisk tillväxt är förutsättning för social utveckling och god miljöpolitik. Därefter ramlade teser om grön tillväxt ut.

  BertEdwin: Tron på ekomodernismen är på väg att falla. Eftersom ekonomisk tillväxt mäts exponentiellt är ekonomisk tillväxt i längden en omöjlighet. Vilket till och med slås fast i Nationalencyklopedin... Den optimala tillväxten är enligt Borg ungefär 4 procent, vilket medför att ekonomin skulle vara 32 gånger större vid nästa sekelskifte än idag. Lika naturligt som ekonomisk tillväxt är när man bygger upp ett materiellt gott samhälle, lika onaturligt är det när bättre liv innebär något annat än ökande konsumtion.

  SvaraRadera
 6. Har du kvar detta inlägg som språkrören gjorde på DN Debatt 2004?
  Nu ska jag sprida ut vad mp är för ett parti! Mig lurar de inte fler gånger.

  SvaraRadera
 7. Mikael; det är så illa...

  Och jag suckar här; vet inte vad skall jag tycka om det här:

  http://www.akvarellmuseet.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=51721

  SvaraRadera
 8. Birger,
  skönt att de har humorn kvar, nu när ledningen övergett nästan allt det andra!

  SvaraRadera
 9. "Lika naturligt som ekonomisk tillväxt är när man bygger upp ett materiellt gott samhälle, lika onaturligt är det när bättre liv innebär något annat än ökande konsumtion".

  Det där är det nog bäst att du formulerar om.

  /Fht

  SvaraRadera
 10. Såklart det blir ek. tillväxt med den gigantiska gröna omställning
  som vi har framför oss.
  Det är lika naturligt som blodtryckets förändring vid olika kroppsaktiviteter.
  Långa pay-off tider för många nödvändiga gröna investeringar ger inte heller utrymme för ökad skräpkonsumtion, som ibland felaktigt påstås.
  mvh/BertEdvin (igen)

  SvaraRadera
 11. Mycket givande föredrag! Tack! I synnerhet distinktionen mellan tillväxt och vår strävan efter att få det bättre - vad som är hönan och vad som är ägget. Jag tror du säger något viktigt där.

  Om exemplet med lärarnas lön: Själv tycker jag det är en självklarhet att det vore bättre att satsa på mindre grupper och FLER lärare i stället för att höja lönen. Men HUR får man gehör för det i vårt samhälle som genomsyras så totalt av ett ekonomiskt tänkande.

  Som röd-grön utan partibok skulle jag gärna se att du Birger förklarar hur du ser på fördelningspolitiken i förhållande till en grön ideologi. Finns det plats för en fördelningspolitik inom ramen för det gröna, eller är detta den fråga som skiljer V från "din" ideologi. Du säger i klippet att om var och en gör det som är bäst för henne/honom så blir det bäst för alla. (Adam Smith)

  Men kan det verkligen räcka som ledstjärna, kan det fungera i praktiken, när vi människor drar åt så många olika håll? Förklara gärna.

  SvaraRadera
 12. Mikael: Den 1 augusti 2004 skrev språkrören på DN-Debatt:

  ”Våra tre partier är fullt och fast övertygade om att våra ambitioner för ett rättvisare och grönare Sverige endast kan förverkligas i en ekonomi som växer…”.

  Detta är naturligtvis helt emot vad partiprogrammet säger, men partiprogram fungerar inte som opinionsbildning, det gör däremot språkrörens uttalande.

  Fht: Nja, jag låter det nog stå kvar för att markera att jag har full förståelse för att det finns delar av världen där ekonomisk och materiell tillväxt fortfarande är nödvändig.

  BertEdvin: För det första existerar det ingen frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av klimatgaser - vilket i sig rimligen innebär att vi måste tänka om.

  För det andra består den ekonomiska tillväxten till mellan 50 och 80 procent av konsumtion.

  För det tredje innebär inte investeringar i grön teknik - typ järnväg, solceller, ekologisk odling eller något annat - att den totala ekonomiska aktiviteten ökar. Vi ska tillverka hybridbilar istället för fossilbilar, järnvägar istället för motorvägar, samtidigt som konsumtionsutrymmet av rent ekologiska skäl bör dras ner. Den ekonomiska aktiviteten bör därmed inte öka, men dess innehåll bör förändras. Du kan läsa mer om hur jag ser på det på den här sidan: http://utveckling-utan-tillvaxt.blogspot.com/

  Anita: Nej, jag redovisade i Youtube-klippet vad Adam Smith ansåg, men påpekade också att de förutsättningar han utgick från inte längre existerar - därmed fungerar inte marknadsekonomin på det sätt dess fader menade var nödvändigt.

  Under de år jag var språkrör så anföll vi Vänsterpartiet från vänster när det gäller fördelningspolitik. Det var självklart att a) sänka skatten för den lägre delen av inkomsten b) att införa ett brutet tak i socialförsäkringarna så att de med låga inkomster erhåll 90 procent av sin lön vid sjukdom och föräldraledighet, medan den del av inkomsten som låg över det brutna taket bara skulle ge ersättning med 40 procent, c)betydligt högre skatt på högre inkomster - i likhet med det som vänsters presidentkandidat nu föreslår i Frankrike samt d) höjda och beskattade barnbidrag som innebär att låginkomsttagare får ut mer än höginkomsttagare efter skatt.

  Grön politik är således mer fördelningspolitisk radikal än röd politik - men å andra sidan mer frihetlig när det gäller människors sätt att leva. Med en god fördelningspolitik i grunden bör människor släppas fria att själva välja sina liv på ett sätt som vänstern vanligen inte accepterar.

  SvaraRadera
 13. Tack för svar, det uppskattar jag!

  Liten fråga: Du skriver "under de år du var språkrör" . . .

  Något säger mig att den radikala fördelningspolitiken (som jag fullt ut sympatiserar med) har försvunnit in i glömskan hos dagens språkrör, liksom en del annat, som exempelvis kortare arbetstid. Tragiskt!

  SvaraRadera
 14. BertEdvin:

  "Såklart det blir ek. tillväxt med den gigantiska gröna omställning
  som vi har framför oss."

  Du har fel. Exponentiell tillväxt är inte möjlig i längden vare sig det handlar om det nuvarande samhället eller ett grönt samhälle. Den gröna omställningen måste alltså ske utan fortsatt tillväxt.

  Det som förvånar mig är hur svårt de allra flesta människor har att verkligen förstå det här med EXPONENTIELL tillväxt. Stellan Tengroths lilla bok "Tillväxt till döds" kan vara en vägledning.

  Sedan andra världskriget har världsbefolkningen tredubblats. Världsekonomin har blivit 10 gånger större. Fortsätter tillväxten på samma sätt har vi i stället en 80-100 gånger större ekonomi år 2100 jämför med 1945. Det är dit vi är på väg, samtidigt som alla egentligen vet att det skulle innebära slutet för miljön och civilisationen. Men få vågar tala om det, allra minst i en svensk valrörelse.

  SvaraRadera
 15. Tack för svarsrader från Birger och Per:
  Den ekonomiska gröna aktiviteten kan tillåtas öka.
  Tjänsteproduktion kan med tiden tränga ut varuproduktion.
  Hållbar grön varuproduktion bör tillåtas utan begränsning.
  Båda slagen ökar förstås tillväxten.
  All organisk (grön) utveckling är också exponentiell. Fokus bör flyttas till real sakpolitik.
  mvh/BertEdvin

  SvaraRadera
 16. BertEdvin: Du nämner att tjänsteproduktionen skall tränga ut varuproduktionen. Nja, så enkelt är det inte. Den allra största delen av det som i statistiken kallas tjänster är resor, transporter, reklam och PR samt finansiella tjänster. Det vill säga sådant som direkt eller indirekt (reklam och finansiella tjänster är i stora stycken till för att öka den materiella konsumtionen)tär lika mycket på miljön som varuproduktionen. Även om vi kan öka antalet skomakare och antalet frisörer så utgör dessa och liknande tjänster en bråkdel av det som omnämns som "den växande tjänstesektorn".

  SvaraRadera
 17. BertEdvin, du nämner termen organisk utveckling. Intressant. Du borde du verkligen inse att exempelvis de flesta biologiska kroppar växer till exponentiellt över en period, men sedan avtar exponentiellt (träd kan möjligen vara ett undantag) för att landa i mer eller mindre ett balanstillstånd.

  Detsamma bör rimligen gälla de samhällsprocesser vi lever i. Inte minst ekonomisk verksamhet. Exponentiell tillväxt för evigt i den materiella domänen är inget annat än verklighetsfrämmande, ja, rentav skrattretande. Vad det än gäller. Vindkraft, tandborstar, bakterier, tvättsvamp, gatlyktor m.m. Varför inte räkna på saken istället?

  Det kan ju alla se att väldigt få människor väger över 150 kg som 30-åringar och ännu färre över ett ton som 60-åringar. ;-)

  SvaraRadera
 18. Joakim Philstrand-Trulp

  Bra förklaring. Allt strävar efter balans. En förklaring som jag TROR de flesta kan ta till sig. Själv har jag haft svårt att förstå ordet
  exponentiellt.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 19. En person som inte strävar efter balans verkar vara Anna Melker (MP)

  Haningepolitiker som vill åka till Rio på skattebetalarnas bekostnad för att studera tillväxt, verkar sakna balans.

  Samtidigt så får inte skolan äldreomsorgen vården i Haninge sin budget att gå ihop.

  SvaraRadera
 20. Varför detta eviga tjat om att det är omöjligt med evig tillväxt?

  Varken Sjöstedt, Carl B. Hamilton eller Fridolin har påstått att det skulle vara möjligt.

  Vem påstår att det är möjligt?

  SvaraRadera
 21. Bra och intressant inlägg, Birger! Gillar verkligen bl.a. brasklapparna ang. Adam Smith, det ligger mycket i vad du poängterar, tycker jag.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.