lördag 9 april 2011

Exemplet Sörmlands Grafiska...

Sörmlands Grafiska, i Katrineholm, har gjort en rejäl investering för att rationalisera bort 23 tjänster på tryckeriet. En del blir oroliga, jobb försvinner och både stat och kommun tappar skatteinkomster. Själv ser jag positivt på denna tekniska utveckling, bara vi förmår använda den på rätt satt...

- Vi är i en omfattande investeringsperiod och har satsat oerhörda pengar på utrustning. (-)  Vi måste få lägre kostnader per produktionsenhet, säger VD.

Exemplet tydliggör tre saker.

För det första: Varje investering man gör går ut på att investera bort människor från produktionen - detta gäller såväl varusektor som tjänstesektor. Detta driver successivt mot ett samhälle där vi behöver arbete mindre. Det är visserligen sant att mängden arbete inte är konstant i ett samhälle, en del rationaliseras bort och andra tillkommer, men vi driver mot en allt snabbare utveckling där allt mer kan tillverkas och utföras av maskiner,datorer och allt mer intelligenta former av robotar. Att inte utnyttja detta för att minska normalarbetstiden är detsamma som att minska möjligheten för människor att växa även utanför arbetsmarknaden genom mer fri tid, mer kultur, mer social närvaro.

För det andra: För att upprätthålla den stora delen av skatterna som går till skola, vård och omsorg måste samhället antingen med alla medel försöka "skapa sysselsättning" på alla möjliga sätt, eller tänka om så att skattebasen blir bredare än skatt på arbetstid. När Sörmlands Grafiska rationaliserar bort människor för att kunna öka sin omsättning så tappar kommun och stat inkomster genom att arbetsgivaravgifter och inkomstskatter minskar. Genom att stegvis växla över från arbetsgivaravgifter till en allmän omsättningsskatt, kan samhället upprätthålla skattinkomsterna oavsett om produktionen sker med hjälp av människor eller något annat. För Sörmlands Grafiska skulle det ändå finnas kvar ett omställningstryck, eftersom samma skatteinkomster som idag tas ut på arbetskraftsintensiv produktion skulle tas ut på ett vidare samhällsfält, bland annat inom den finansiella sektorn där ju omsättningen är hög.

För det tredje rent principiellt, den så kallade rekyleffekten: genom att pressa priserna med hjälp av ny bättre teknik kan man producera mer till längre pris - de miljövinster som görs per enhet äts upp av att man säljer fler enheter. Detta utgör ett litet lokal exempel på hur hela den globala ekonomin fungerar: bättre teknik innebär att vi kan producera varje enhet energisnålare och råvarueffektivare - priserna sjunker vilket innebär att konsumenten kan köpa mer, byta ut varan snabbare eller för att kanske göra en extra semesterresa. De miljö- och klimatvinster vi gör för varje producerad enhet, äts upp av att vi kan köpa fler enheter.

6 kommentarer:

 1. Neoliberal Agendalör apr. 09, 08:59:00 fm

  Varje investering man gör går ut på att investera bort människor från produktionen

  Detta kan du inte tro. Det kryllar av investeringar som inte går ut på att få bort människor, tex. när man bygger en spårvägslinje eller när ett företag expanderar sin verksmhet till ett annat land.

  Genom att stegvis växla över från arbetsgivaravgifter till en allmän omsättningsskatt, kan samhället upprätthålla skattinkomsterna oavsett om produktionen sker med hjälp av människor eller något annat

  Statens intäkter från arbetsgivaravgifter 2010 var ca 400 miljarder och intäkterna från moms var ungeför lika stora (något mer). Så säg at vi tar bort arbetsgivaravgifterna och dubblar momsen till 50%. Vad vinner vi på detta?? Säg sen att vi höjer momsen till 100%, för att få in mer pengar. Det kommer uppstå en stor svart sektor och folk kommer åka över gränserna för att handla. Se vad som hände då man höjde skatten på cigaretter. Den organiserade brottsligheten fick luft under vingarna. Samma sak skulle hände med en ohemul hög moms.

  För det tredje rent principiellt, den så kallade rekyleffekten:

  Visst är det så att folk konsumerar mer om de får mer pengar över, men det är inget som säger att de produktionen behöver vara lika miljöfarlig. Genom att ha miljöavgifter på farliga utsläpp så kan man styra produktionen så den över tiden bara blir bättre och bättre.

  SvaraRadera
 2. Neoliberal Anda har inte läst rätt, Birger skriver inte mervärdesskatt (moms) utan omsättningskatt, vilket han har utvecklat tidigare.

  Investeringar i de flesta asiatiska länder som Kina, Sydkorea etc investeras mycket målinriktat på att industrin skall vara alltmer automatiserad etc eftersom man vet att att lönekostnaderna kommer att öka i snabbare takt än i Europa.
  MH

  SvaraRadera
 3. Neoliberal Agendalör apr. 09, 09:56:00 fm

  Jag utgick från att han ville ta skatten i det sista steget, där varan når konsumenten. Att ta skatten i mellanstegen innebär att all produktion kommer samlas i jättestora kolossföretag som tillverkar allt. Glöm lokalproducerat och småföretagande. Säg Hej till monopolkapitalismen. Det kan väl inte vara det Birger menar?

  Investeringar i de flesta asiatiska länder som Kina, Sydkorea

  Visst kan man investera utomlands för att minska arbetskraftskostnaderna, men det är ju långtifrån att säga "varje investering man gör går ut på att investera bort människor". Säg att Apple startar tio nya Apple Stores i Sverige, för att öka sin försäljning. På vilket sätt vill de få bort människor?

  SvaraRadera
 4. Jag hoppas du kommer tillbaka med en mer djuplodande analys av hur de gemensamma kostnaderna ska täckas i framtiden. Som utvecklingen är nu flyttas allt mer av det som produceras till Asien och andra länder med låga löner och vi får en allt större andel tjänstebaserade arbeten. Eftersom produktivitetsutvecklingen inte är lika stark - inom många områden är den i stort sett noll - i de tjänstebaserade arbetena, kommer utrymmet för löneutveckling och skattebasen att minska. Vi måste alltså utforma ekonomiska styrmodeller som säkrar att stat, kommuner och landsting får de medel som krävs för vår välfärd.

  SvaraRadera
 5. Birger. Jag har läst många gånger här på bloggen om att du vill ta ut skatt på den totala omsättningen i ekonomin. Jag tilltalas av idén men har samtidigt liknande invändningar som Neoliberal Agenda om höjda momssatser. Kan du beskriva lite närmare hur du har tänkt? Är det genom ökad moms, någon form av skatt på näringslivets totala omsättning eller något annat?

  SvaraRadera
 6. Jag förstår inte hur omsättningsskatt hjälper.

  Om det är konkurrens på marknaden så kommer den största effekten av tekniskt utveckling att bli att priset på varor minskar. Denna prissäkning kan väl inte beskattas?

  När du köper något från Sörmlands Grafiska så betalar du fortfarande för nerlagt arbete. Det enda som förändrats efter investeringen är att du betalar mindre för arbete utfört i Katrineholm men mer för arbete utfört med att tillverka utrustningen (och att ta fram råvarorna till utrustningen).

  I slutändan blir beskattning på omsättning ungefär detsamma som beskattning av arbete.

  Vill vi minska arbetstiden generellt, men bibehålla arbetstiden inom skattefinansierad skola, vård och omsorg, måste skatterna öka. Jag kan inte se att det spelar någon roll om det är via omsättningsskatt, moms eller inkomstskatt. Så länge arbetstidsminskningen pågår kommer skattesattserna att behöva öka.

  Självklart betyder inte den ökade skattesatsen att vi blir fattigare. Varorna har ju blivit billigare så våra beskattade pengar räcker längre.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.