torsdag 27 januari 2011

Utan långa gristransporter stannar EU

Utan långa gristransporter stannar EU. Bild från SR.
– Det är naturligtvis rätt tolkat av domstolen även om det kan förefalla fel från djurskyddssynpunkt. Man kan inte ha egna regler som strider mot de gemensamma reglerna. Ingenting skulle fungera i unionen på det sättet, säger Eric Degebeck, medieansvarig på EU-kommissionen.

Det Degebeck kommenterar är att  det med EU-logik är förbjudet för kommuner att ställa krav på djuromsorg som skadar den fria rörligheten och den fria inre marknaden. 

Efter förra årets avslöjanden om missförhållanden inom grisnäringen har nämligen allt fler svenska kommuner börjat ställa hårdare krav vid upphandling av kött till skolkök och äldreboenden.Men, som sagt, då skulle ju ingenting fungera i unionen...

Jag är inte, och har aldrig varit, principiell motståndare till EU - nationsgränser är ju på många sätt ett otyg. Däremot är själva konceptet helt horribelt eftersom det inom t ex miljö och viss djuromsorg sätts juridiskt bindande tak för hur bra kvalitet man får sträva efter i enskilda länder.

EU borde istället enbart besluta om golv, det vill säga att ingen får lägga sig under vissa krav. Men då blir det inte EU som det var tänkt, för hela idén med unionen sprang fram ur marknadens krav på enhetlighet för att utnyttja möjligheterna till stordrift inom ett större geografiskt område. Kraven formulerades faktiskt lite mer halvformellt på ett möte på ett hotell i den lilla staden Oosterbreck i Holland. Året var 1954. Deltagarna på mötet, som hölls i Hotell de Bilderberg, bestod av viktigare politiker, tunga  industrialister, ledande män från några banker och ett antal högre statstjänstemän. Det blev successivt flera möten. För att finansiera verksamheten ställde bl a Unilever medel till förfogande.

Strukturen i Europa tilltalade nämligen inte de transnationella bolag som hade sin huvudsakliga marknad i Västeuropa. Delmarknaderna var små. Hanteringen blir irrationelll. Självständiga stater i valde att gå egna vägar, formulera egna mål, försvara sig med valutaregleringar och ställde dessutom olika krav på olika varor utifrån egna värderingar. Självständiga och demokratiskt fattade beslut ledde till något man kallade ”fragmentering”, som försvårade de stora bolagens möjligheter att utnyttja stordriftens, massproduktionens och fria kapitalflödens fördelar. Begreppet "fragmentering" var central.

En stor gemensam marknad med så få särkrav som möjligt och så stor frihet för kapital som möjligt var målet. Det skulle vara bra för företagen, men också för nationerna i ett längre perspektiv. De officiella makthavarna uppfattades som oförmögna att klara av de krav som omgivningen i form av nationsbefriade företag ställde på dem. Fragmenteringen skulle fortsätta om ingenting hände. 

EU-konceptet följer en mall för att man skall komma ifrån just fragmentering och opinioner: centralbankens ledamöter står helt fria från folkvalda politiker, domstolens domare står helt fria från folkvalda politiker och EU-kommissionärerna tvingas avsvära sig varje lojalitetsband till demokratiskt folkvalda i de olika medlemsländerna. Det blir på många sätt "effektivare" så. Demokrati, de folkvaldas beroende av väljare, kan de facto uppfattas som ett problem för stabilitet - ungefär på det sätt som Göran Persson uttalade att Kina hade något bra i sin "stablititet". 

Nationsgränser kan inte bara leda till krigshandlingar utan också skada förutsättningarna för en effektiv marknad. Det var det sistnämnda som var den reella kraften till bildandet av det som nu blivit union.

En nyckelperson för denna process var Joseph Retinger - en av Västerlandets grå eminenser och hade goda kontakter med såväl politiker och kungahus som företrädare för de större företagen. Hans mål var redan från början att skapa en sorts elitklubb, ett brödraskap, med ett fåtal utvalda personer. Dessa skall kunna "fungera som ljus och ledning" för de många människorna. Det var dessa utvalda som möttes i den lilla holländska staden 1954. Den elitklubb som Retinger formade fick namn efter hotellet; Bilderbergergruppen. Här, inom denna grupp, föddes Romfördraget som tre år senare blev grunden till det som idag är EU. 

Tanken med Bilderbergergruppen var att man skulle kunna påverka utan att offentligt finnas till. Det som sades bakom slutna dörrar var aldrig avsett för offentlighet. Deltagarna i brödraskapet var inte inbjudna som officiella representanter för länder, företag eller organisationer. De var inbjudna som privatpersoner. Tillsammans hade de en stor, ofta utövande, makt och de konsensusbeslut som togs i gruppen förväntades Västeuropa följa. Centralgestalt, vid sidan av Retinger, blev från allra första början prins Bernhard av Holland. Han uppfattades som neutral och kanske harmlös.
14 kommentarer:

 1. Golvtanken är intressant, men tyvärr är den bara ett sätt att ta död på sig själv.
  Kunden vill inte betala för de extra kostnader som högre djuromsorg medför. Därför slås svensk produktion ut till förmån för utländskt producerat under sämre djurskyddsförhållanden.
  Vi kan även konstatera att Scans dåvarande ordförande ej blev åtalad. Aktivisternas mål var inte endast djurens omsorg i sig utan att tvångsmässigt göra svenskarna till veganer. Men otrevliga slaktmetoder , halal och allt vad det heter vågar dom sig inte på. Det är nämligen inte PK att ha några negativa tankar om sådant som kommer från utlandet. Och djur som slaktas "med kniv" får fortsätta lida sina sista stunder.

  SvaraRadera
 2. Som den uppmärksamme har sett finns det t ex i COOP-varuhus halalkött till salu.
  Har heller inte hört några protester från "aktivister".

  SvaraRadera
 3. @Anonym 12:18
  Det är mycket man inte hör protester mot. Från sk. fredliga djurvänner har det heller inte hörts allt för mycket protester kring att den sk. djurrättsalliansen ägnar sig åt grovt kriminell verksamhet mot enskilda medborgare.

  SvaraRadera
 4. hörde du Anders Wickam nyss i P1. Han utreder ju upphandlingsreglerna för regeringen. Så ynklig han låter! Han orkar inte ens säga att miljö- socialt- och djurskydd skall som regel tillåtas vara hårdare än EU:s regelverk, från en sådan grundpelare kan man sedan göra undantag, men Wickman tänkte tvärtom han. Det är förstås därför han fått utredningsuppdraget. Vi måste väl ändå någon gång komma fram till att människor skall styra ekonomin och inte tvärtom. Jag blir så förbannad! Vad är det för samhälle vi bygger???
  Krister W.

  SvaraRadera
 5. Nej 13:43 dom struntar i om laglydiga medborgare mister sin inkomst.

  SvaraRadera
 6. Och Jean Monnet, en av EU:s grundare har sagt:

  “Europas nasjoner bør styres mot en superstat uten at deres borgere forstår hva som skjer. Dette kan oppnås ved hjelp av små skritt, hvor hvert element blir kamuflert med at det har et økonomisk formål, men som gradvis og irreversibelt vil føre til en føderasjon.”

  SvaraRadera
 7. Anonym 12:18 m.fl.: Det halalkött som säljs i svenska affärer är slaktat i enlighet med svensk djurskyddslag. Enda skillnaden är att en imam (?) läser en bön innan djuret slaktas. Jag tror inte att djuren lider mer för det.

  SvaraRadera
 8. 13:43, det är möjligt att du och fler än dig inte hört mycket av avståndstagande från djurrättsaktivister av vissa andra djurrättsaktivisters maffiametoder, men det har jag och många andra.

  Finns många ickevåldsliga djurrättsaktivister och nätverk. De är intressanta att lyssna på för de är väldigt kunniga. Djurens rätt t.ex.

  Annelie

  SvaraRadera
 9. Förr hette det att "Sverige stannade" - MEN det gjorde vi inte... :))

  SvaraRadera
 10. Jag säger bara Astrid L. Hur hon kämpade för djurens rättigheter till ett värdigt djurliv. Det är en skam hur det har blivit. Med EU blev det bara sämre där räknas bara profit. Fy!

  SvaraRadera
 11. De officiella makthavarna uppfattades som oförmögna att klara av de krav som omgivningen i form av nationsbefriade företag ställde på dem. Fragmenteringen skulle fortsätta om ingenting hände.


  Vissa intressen har alltid varit motståndare till demokrati, de gör vad de kan för att begränsa demokratin, hur skulle det går om politiken verkade i folkflertalets intresse. Vi såg hur det gick under några efterkrigsdecennier med relativt mycket ekonomisk demokrati, elitens andel av den samlade produktionen sjönk till en historiskt låg nivå. Det är nu med råge korrigerat och folket har satts på plats, ingen politiker av betydelse vågar så mycket som andas om det orimliga i att det offentligas starkaste ekonomiska myndighet inte ska ha som huvuduppgift att ”tygla” demokratin och politikens möjlighet att föra en ekonomiska politik i folkflertalets intresse.

  Demokratin var ett kortvarigt experiment under 1900-talet som nu sakta men säkert håller på att avvecklas och de som är valda att försvara den tittar åt ett annat håll.

  SvaraRadera
 12. @Eva Lindmark

  Jag hoppas att du skämtar! EU, profit och jordbruk; inget av detta går hand i hand. Det finns ingen del av EU som är så genomsocialiserad så som jordbruket. Det är snarare bristen på profit, dvs marknadsekonomi, som har skapat dagens situation.

  SvaraRadera
 13. Ording!

  Jean Monnet, en av EU:s grundare har sagt:

  "Europas nationer bör styras mot en superstat utan att deras medborgare ska kunna förstå vad som händer. Detta kan uppnås genom små steg, där varje del kommer att vara förtäckt med att det har ett ekonomiskt syfte, men som gradvis och oåterkalleligt leder till en federation."

  Detta är inte Folkstyre och FOLKMEDVETENHET, utan Marnadsekonomi och BLINDSTYRE!!!

  SvaraRadera
 14. Vi måste väl ändå någon gång komma fram till att människor skall styra ekonomin och inte tvärtom. Jag blir så förbannad! Vad är det för samhälle vi bygger???

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.