onsdag 13 januari 2010

Marknadens brister öppnar för nytänkande

Jag har aldrig varit socialist, men jag anser att varje gott samhälle dels måste ha en god fördelningspolitik, dels se till att den offentliga sektorn balanserar den privata marknaden.

Då, och först då, kan vårt gemensamma samhälle bli robust och demokratiskt hållbart. Till glädje för människor av kött och blod.

Det finns en allvarlig missuppfattning i dagens debatt: Allt som inkräktar på den så kallade "privata" marknaden är av ondo. Samtidigt bortser man ifrån att allt mer av den "privata" marknaden utgörs av planekonomiska överväganden inom transnationella bolagssfärer. Alltmer av förhatliga planekonomi och centralstyrning har trängt in i kapitalismen. I denna värld underställs allt ett enda mål: överföring av största möjliga siffror till eget konto.

Men detta utgör inget hinder för dem som med fundamentalistens ögon försvarar "marknaden". En "marknad" som för länge sedan bestulits från kärnan av det som är verklig marknad: mångfald och jämbördigt möte mellan producent och konsument.

Lägg till det Adam Smiths ( det vill säga nationalekonomins faders) utgångspunkter för hur en marknad kan fungera: god etik och schysst moral upprätthålls på marknaden eftersom man inte vill skämmas inför sin granne - och framför allt vill man inte skämmas inför Gud.... Men nu, när grannen är anonym och gudarna är förpassade till källarkontorens arkiv på världens börser, finns inte längre de förutsättningar som Smith utgick från kvar. Etik saknas på marknaden, mångfald saknas på marknaden, aktörerna uppfattas som spelare. Och vår värld som ett spel.

Utifrån detta blir den fundamentalistiska synen på Marknaden just bara... fundamentalistisk. Vilket borde öppna upp för nytänkande. Ett sådant nytänkande är att bredda basen för finansieringen av den gemensamma/offentliga sektorn.

Ska vi lyckas upprätthålla en gemensam sektor så är jag övertygad om att det krävs på mer sätt än genom beskattning. Skola, omsorg och sjukvård kostar - och bör få kosta eftersom detta är djupt förknippat med ett gott samhälle.

Då krävs att såväl kommuner som landsting ges större möjligheter att själva, eller som delägare, driva affärsverksamhet. Vinsterna kan medverka till finansiering av en bättre skola, en bättre omsorg och en bättre sjukvård.


Det är svårt att se några andra möjligheter i en tid när globaliseringen försvårar nationella beslut om höjda skatter. Och: är det gångbart i USA, så borde det vara gångbart här utan att Neo, Norberg, Reinfeldt - och förmodligen också Sahlin - får krupp.

Och vad är det för fel att en del företags vinster hamnar direkt i den offentliga ekonomin istället för i fickorna på andra ägare? Vad är det för fel med ett myller och mångfald då det gäller ägande? Privat ägande, kooperativt ägande och offentligt ägande... Ensidighet är lika dåligt när det gäller ägandeformer som det är i en biotop.

En balanserad och robust ekonomi kräver mer än enbart privata vinstsyftande företag. för den som tror att detta synsätt är socialistiskt, kan jag trösta med att det är lika mycket förknippat med konservatismen. Och, enligt mitt sätt att se: det är genuint grönt. Åtminstone vad som låg i detta begrepp för ett antal år sedan.

27 kommentarer:

 1. Multna blad faller från mina ögon. Thanks! Det är ju självklart, det du skriver!

  SvaraRadera
 2. Jag köper resonemanget fullt ut!
  Max, som är småföretagare

  SvaraRadera
 3. Detta, Birger, är inte det bästa du har skrivit. För allt vad du skriver är "det bästa"!

  Däremot är dagens text bland det viktigaste som kommit från din penna. Denna artikel borde tas upp "in extenso" av den nya aktören, Globalpartiet (GP) och läggas in i dess programförklaring!

  Om någon GP-funktionär läser detta, så v.g. kommentera!

  Gröna tankar

  SvaraRadera
 4. Riktigare är att säga att kapitalismen och marknadskonomin ännu inte fått en ordentlig chans. Systemet har dock visat sin överlägsenhet överallt där det praktiserats: utvecklingen kommer i gång, fattigdom och hunger bekämpas effektivt, miljölösningar växer fram. För mycket av fördelningspolitik har ju visat sig leda till ett bidragssamhälle och stimulerar därmed inte källan till all mänsklig rikedom - arbete.
  Till detta kan läggas att något "robust" alternativ till detta system inte finns.

  SvaraRadera
 5. Tack för dagens inlägg, Birger. Mycket bra. Skriver under på alla självklarheter och hoppas att du kunde publicera den även på andra forum?

  2010 är det internationella året för biologisk mångfald, vilket i Sverige de senaste åren förberetts genom att man kontinuerligt sänkt anslaget för biologisk mångfald och intensifierat arbetet för biologisk enfald och ensidiga biotoper. Detta tänkande har gått hand i hand med ett ensidigt marknadstänkande och en ekonomisk enfald. Därför når vi inte de mål vi skrivit på för biologisk mångfald och därför fungerar inte ekonomin.

  Om vi ska kunna värna vår biologiska mångfald måste vi samtidigt värna vår ekonomiska mångfald, eftersom den förra i snabb takt undergrävs på grund av den senares inskränkta och direkt livshotande planekonomiska tänkande.

  Året har verkligen inte börjat bra, utan med mer utarmning av floran och faunan som dessutom resulterat i ännu mindre medel!:

  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.283156/anslag-till-biologisk-mangfald-finansierar-vargjakten


  http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=12929

  Se även uppropet här:

  http://protecttheforest.se/

  Jag upprepar envist att man på andra håll i Europa tar vår samtids ödesfrågor på större allvar än i Sverige, där man i mitt tycke släpper fram pajasar som får uttala sig om gårdagens samhälle och ekonomiska tänkande och verkligen inte tänker enligt sitt eget favorituttryck, dvs. "utanför boxen" .

  I torsdags bjöd radiohuset i Köln in medborgarna till direktsänd debatt om tillväxtekonomin och i går fick jag som EU-medborgare en personlig inbjudan från kommunen att komma och delta i en debatt om tillväxtsamhället, energi och klimat och Europas vägval. Vad krävs för att denna diskussion ska föras upp från undergroundbloggar och enskilda ABF-lokaler och bibliotek till den offentliga debatten också i Sverige?

  Diskussionen i Europa är inte längre på "om"-stadiet - utan på "hur"-stadiet. Kan någon informera Sveriges makthavare om det och tipsa dem om att lyssna på andra rådgivare än Timbro och LO?

  SvaraRadera
 6. En mycket viktig text! Det är ju det här det handlar om, att kapitalismen blivit en slags planekonomi. Ingenting fungerar i samhället, när vi har det på detta sätt, tror jag.
  Sedan en annan sak. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har ju inhandlat influensavaccin till en kostnad av mer än en miljard kronor (lägger man till administration etc. blir det säkert 2 miljarder kronor). Med tanke på att SKL har en ansträngd ekonomi, och skär ner på vårdpersonal i Sverige, kan jag inte tänka annat än på hur många årsanställningar två miljarder kronor motsvarar (det är ju tusentals personer som skulle få anställning). Beslutet som fattades togs på regeringsnivå.

  SvaraRadera
 7. Till detta kan läggas att något "robust" alternativ till detta system inte finns.

  Innan tiden rinner ut, bör det absolut skapas.
  Karl Marx sade, att Kapitalismen har utrotat alla idylliska samhällen.

  Jesus talade om himmelriket i eder.

  Våra fotavtryck idag kräver två jordklot, medan vi kväver det enda klot vi har.

  De starkaste drifterna på vår planet, hotar jordens fortlevnad.

  Vi borde organisera oss, vi som vill leva på Jordens villkor och i handling visa hur man lever ett långsiktigt hållbart liv, i samarbete med övrigt kretsloppsliv.
  Das Kapital, eller Bibeln, eller Mill eller Burke. Marx var för övrigt i sin tid, mycket miljömedveten.
  Jag har en mycket stark känsla av att väldigt mycket borde göras.

  Min bestämdaste uppfattning är att det handlar om att begripa att det dummaste vi har gjort här på Jorden är att ha grundat vår existens på att i en oerhörd takt ha förbrukat ändliga resurser.
  I denna Guds eller Satans namn, marknaden, har vi utrotat människor som såg naturen som besjälad. Trädet och Strömstaren var vår broder och vår syster.

  Den som tror att vår nuvarande världsuppfattning är något att hålla i handen, är inte riktigt klok.

  Vad är då sanningen och vägen.

  Förhoppningsvis så växer då vägen och sanningen under vånda fram.

  Just nu går det åt helvete, genom att missbruket av ändliga resurser upphör på grund av att de tar slut.
  Konsumtionsgalenskapen, tar tyvärr inte slut med detta.
  Nu ger man sig på de livsuppehållande kretsloppssystemen och överutnytjar dessa, liksom man gjort med de kulturer som borde vare jorden föredömen för att hälla den sjuka levnadsstandarden uppe.
  Klockan är midnatt på Jorden och sent för dagens predikan!

  SvaraRadera
 8. 1: Kan någon nämna en offentlig verksamhet som är effektiv?

  2: Kan någon nämna en verksamhet som blivit effektiv utan att befinna sig i en konkurrenssituation?

  Vad som behövs är att staten blir duktigare på att skapa regelverk och kontroll över de som tävlar om att ge bäst service för kundens bästa

  SvaraRadera
 9. Anna O,

  Du skriver att "utvecklingen kommer i gång, fattigdom och hunger bekämpas effektivt" tack vare kapitalismen.

  Det är ett osakligt påstående.

  Den globalisreade marknadsekonomin som den ser ut idag förhindrar utveckling och bidrar till fattigdom. Den fungerar, precis som Birger skriver, som ett kommunistland utan valfrihet. Den förhindrar den marknad som borde vara naturlig (rättvis, miljövänlig, demokratisk) - och till vilken det finns massor av kvävda initiativ, inte minst i Afrika.

  Annelie

  SvaraRadera
 10. En girig människa, insatt i vilket system som helst, kan flytta resurser från kundernas, klienternas, ägarnas, det gemensammas och framtidens fickor, till sina egna fickor.

  Har samhället gått överbord och är det nu bara att med girighetens simtag ta sig fram i det kalla vattnet?

  SvaraRadera
 11. Dina åsikter luktar gammal grönmögel, Birger! Såhär är det:

  *Det går ej att likställa privata företags behov av planering med marknadsekonomier. Det är två helt olika saker.

  *Marknaden fungerar på sikt i själva verket mycket bra. Inget bättre system finns.

  *Etik saknas inte på marknaden. Du har möjlighet att välja ”rätt” varje gång du agerar på marknaden.

  *Mångfald saknas definitivt inte på marknaden.

  *Benämningarna ”spelare” eller deltagare på en marknad saknar betydelse.

  *Var finns en ”fundamentalistisk” syn på marknaden?

  *Den offentliga sektorn är på tok för stor. Mångfald och konkurrens i ägandet gynnar alla. Skattesänkningar gynnar ekonomiskt ansvar hos individerna.

  SvaraRadera
 12. Detta var ett mycket intressant och viktigt inlägg, Birger!

  Vi är flera som funderar i dessa banor. Läs gärna diskussionsunderlaget om kommunalt företagande som vi tagit fram inom ett projekt drivet av MP och den gröna idéverkstaden Cogito, som syftar till att finna tänkbara sätt att finansiera välfärden:
  http://mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=175494

  Kommunala företag ger redan betydande intäkter till svenska kommuner förutom att de ger stor samhällsnytta. I min hemkommun Linköping, t ex, bidrog energibolaget med motsvarande ungefär 75 öre i kommunalskatt härom året. Jag tycker det är angeläget att kommunala företag får större möjligheter att verka på marknaden, på rättvisa villkor, vilket nu inte är fallet. Inte minst kan de faktiskt behövas för att få en bättre fungerande marknad med större konkurrens, i vissa branscher. Tyvärr riskerar svenska kommunala företag att få det svårare i och med en ny lag som trätt i kraft vid årsskiftet, ett slags nationell utmanarrätt.

  Annika Lillemets
  Gruppledare för MP i Linköping

  SvaraRadera
 13. Jesper Jäderkvistons jan. 13, 03:21:00 em

  MARKNADEN är inget specifikt för vårt nuvarande ekonomiska system. MARKNADER har alltid funnits i samarbetet människor emellan. Såklart är det inget direkt fel på MARKNADEN.

  Felet ligger i den djupt störda KAPITALISMEN och den konsumtionism och kommersialism den när. Kapitalismen är vår tids största misslyckande.

  SvaraRadera
 14. Hej Annelie!


  Jag tyckte som du tills jag tagit reda på verkligheten. Börja med att läsa exempelvis Johan Norbergs fantastiska böcker "Till kapitalismens försvar" och "När människan skapade världen". Jag lovar, sedan ser du på världen med helt andra ögon.
  Hälsningar
  AO

  SvaraRadera
 15. Jesper Jäderkvist,
  att beteckna kapitalismen som ett misslyckat system är direkt obegåvat. Kapitalismen är ett äganderättsligt system som liksom marknaden har sina rötter långt tillbaka. Dessa system uppstår naturligt varhelst friheten finns. Däremot trivs de dåligt tillsammans med socialism. Socialismen har inte lyckats någonstans, så där kan du tala om stort misslyckande.

  SvaraRadera
 16. Per-Olof: ta och repetera din Locke och se hur "naturligt" det uppstår. Jämför hans tidiga med hans senare verk!

  SvaraRadera
 17. Camilla:

  Det är naturligtvis inte oviktigt i sammanhanget att Sverige med god marginal hade den mest överdrivna influensarapportering och den största ekonomiska satsningen trots att vi inte var särskilt mycket mer drabbade än andra länder. Vänner i Frankrike, Danmark och Tyskland undrade förvånat vad vi höll på med när jag berättade att det var påbjudet massvaccinering av alla medborgare. I andra länder var det ofta bara särskilda riskgrupper och vårdpersonal som fick vaccin.

  Det säger något om hur "krisrapporteringen" i ett av världens mest nyliberala länder används för att lägga ut dimridåer för andra, obekväma beslut, eller för ickebeslut...

  läs även:

  http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/var-svinet-en-anka-fn-blev-snuvat-av-lakemedelsindustrin-1.1022318

  SvaraRadera
 18. Snyggt och tydliggörande inlägg som vanligt Birger. Jag skulle ge ett lillfinger för att se dig debattera med Johan Norberg, vars bländverk: "Till världskapitalismens försvar" lovordaa av AO ovan. Har läst boken (och hans totalsågning av Naomi KLein), men jag kunde lika gärna läst rakt av från Världsbankens offentliga statistik, där lejonparten av hans källor återfinns, och där väsentliga begrepp som frihet och välstånd anses vara så begreppsmässigt självklara att de inte behöver definieras, trots att de flitigt kvantifieras.
  Så om du i framtiden kommer gå en rond mot Johan N, så glöm inte att lägg upp en blänkare på bloggen, Birger ...

  /Jocke

  SvaraRadera
 19. Tycker att det bara smälte ihop till en massa ord!

  SvaraRadera
 20. Vad behöver en människa?

  Mat, kläder och ett tak över huvudet.

  SvaraRadera
 21. Samt skratt, kärlek, gemenskap. Detta kostar ingenting i pengar.

  SvaraRadera
 22. Anna,
  Har läst Johan Norberg. Det Annelie påpekar blir kvar; global marknadsekonomi värnar (definitionsmässigt?) inte om rättvisa, mijlö eller demokrati.

  SvaraRadera
 23. Anso: Ja, det är märkligt, på gränsen till förskräckande, att den svenska debatten är så inkrökt, att de som ofta kallar sig för internationalister är så oändligt fixerade vid debatten i vår egen lilla ankdamm. Ledarskribenter inte minst - och de politiska partiernas ledargarnityr.

  Anna: Jo, jag har också läst Johan Norbergs böcker och jag finner dem oerhört naiva och verklighetsfrämmande. Kanske tror ni på en god kapitalism med goda kapitalister... Jag hade för några år sedan tillfälle att möta företagsledare - även kända sådana - på etikseminarier. Där fanns även någon från kyrkan. Det tragiska var att det efter någon dags samtalande fanns något som liknar konsensus: Den gode kapitalisten går under i ett oreglerat kapitalistisk samhälle.

  Jocke: Akta lillfingret!

  Annika: Intressant projekt du skriver om - får vi möjligen höra språkrören utveckla MP:s syn på saken? Eller är frågan för intern för att torgföras? Är inte opinionsbildning ett av de två ben ett politiskt parti bör stå på?

  SvaraRadera
 24. För första gången håller jag inte med Birger till 100%.

  Håller med om att marknaden är skev, hela teorin om perfekt marknad och homo economicus är.. ja bara teori. Folk värderar inte etik i pengar (vid valet mellan Euroshoppers fulkaffe för 14:- eller en kravgodkänd och rättvisemärkt kaffe för 39:-, så väljer många fulkaffet..)

  Vad jag inte håller med om är att det allmänna skall driva företag. Detta kan vara dåligt. Det skall inte vara så att en aktör på en marknad inte kan gå i konkurs för att de subventioneras av skattepengar. Detta gör att ingen vill konkurrera med dem -- och konkurrens är det som gör marknadsekonomin effektiv.

  SvaraRadera
 25. Neoliberal Agendalör jan. 16, 03:25:00 em

  Etik saknas på marknaden, mångfald saknas på marknaden

  Till skillnad från offentlig sektor? Hur mycket mångfald finns det där och hur bra moral har politiker som spelar med andra pengar(istället för sina egna)

  Och vad är det för fel att en del företags vinster hamnar direkt i den offentliga ekonomin istället för i fickorna på andra ägare?

  Vad är det för fel på stöld? Det är ägaren som har satsat sina pengar på företaget.

  SvaraRadera
 26. Jepps, och offentlig bankverksamhet borde vara nr 1! Tänk att stoppa in kommunalskatten på kommunens bank. Blås upp pengarna med Fractional Reserve Banking cirka 10ggr (lägg på 92%), precis som privata banker gör och låna sedan ut till allmännyttig verksamhet inom kommunen, t ex byggandet av gröna bostäder, produktion av biogas, vindkraftsparker, utbyggnad av kollektivtrafiken mm, för att sedan få tillbaka pengarna till kommunkassan med RÄNTA!

  Detta genererar överskott till kommunen och bidrar till nya jobb och allmänt bättre välstånd i regionen utan att kommunen behöver spendera mer än 8% av budgeten! Pengar som sedan alltså kommer tillbaka i större mängd redo att lånas ut på nytt.

  Med en kommuns hela infrastruktur som säkerhet i verksamheten och konservativt investerande inom den egna regionen blir banken ytterst solvent och robust. Bank of North Dakota är förebilden som stått stark sedan 1919... genom två stora finanskriser! Delstaten hade 2009 4% i arbetslöshet. Precis som Sverige på 70-talet.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.