måndag 7 december 2009

Köp, Köp, Köp, Köpenhamn...

Idag börjar klimatmötet i Köpenhamn. Problemet är att utgångspunkterna är fel, ordvalen missriktade och kampen mellan demokrati och diktatur dold.

Vad är nu detta? Låt mig förklara i några korta punkter.1. Alla de beslut som kommer att tas i Köpenhamn underställs kravet på fortsatt ökad konsumtion, och fortsatt ekonomisk tillväxt, i den redan rika delen av världen.

Uppmaningen att köpa mer "för att få igång hjulen igen" är det starkaste budskapet från världens politiker. Klimatfrågan är underställd kravet på ökande konsumtionsströmmar. Därmed kommer man inte att nå de mål man säger sig vilja nå. (Och löjligt försiktiga formuleringar om ändrat "konsumtionsmönster" skapar inte den nödvändiga opinionen för minskad konsumtion...).

2. Den rika delen av världen vill inte låtsas om att det är konsumtionen som driver klimatförändringarna.

Därför vill man inte mäta det egna landets utsläpp utifrån hur mycket konsumtionen per capita ger upphov till.
När t ex Karin Bojs på DN skriver att Sverige och EU "befinner sig på en bana där vi möjligen skulle kunna klara" kravet på utsläppsminskningar så utgår hon från att vi förlägger produktionen av våra konsumtionsvaror i andra länder - och slipper ta ansvar för dessa utsläpp.

3. Begrepp likt "klimatfond som kan hjälpa fattiga länder" ger oss en aura av godhet, medan det i själva verket borde heta skadestånd.


Vi har byggt upp vårt materiella välstånd, och vår reklamstyrda överkonsumtion, genom att utnyttja fossila bränslen i allt högre omfattning trots att vi sedan mer än 20 år tillbaka vetat att det funnits risk för att klimatförändringar som främst drabbar de fattiga länderna. Därför handlar det om att vi skall betala skadestånd.

4. Klimathotet sätter demokratins anseende på spel.


Demokratierna kan bli omsprungna av en diktatur som Kina när det gäller teknisk utveckling, energieffektivitet och massproduktion av solceller och vindkraftverk. Det är upp till oss att visa att demokrati är överlägset diktatur!


Till detta kan läggas några andra funderingar:

Det har varit en olycka att man valt utsläppsrätter istället för utsläppsskatter. Möjligheten att manipulera systemen ökar högst avsevärt när man valde börsverksamhet framför politiskt fastställda koldioxidskatter. Klimatskatter hade dessutom gett inkomster till det globala systemet för att betala de skadestånd till utvecklingsländer som dessa såväl har rätt till, som behov av för att dels skydda sig mot effekterna av klimatförändringarna, dels investera i effektiv teknik.


Tvågradersmålet är inte någon garanti
, ändå talas det som om det vore det. När politiker talar om "tvågradersmålet" så menar de att jordens medeltemperatur inte får höjas mer än 2 grader. Därutöver riskerar följderna att bli alltför dramatiska. Men några åtgärder för att nå 2-gradersmålet målet finns inte på agendan.

De mest långtgående planerna, som har noll chans att överleva Köpenhamnsmötet, innebär att vi, enligt Klimatpanelen, skulle ha mellan 60 och 70 procents chans att nå målet.

Översätt till riskbilden av att gå över gatan. Har du bara 60- 70 procents chans att inte bli överkörd så lär du inte gå över. Inte nykter i alla fall.


Klimatskeptikerna strör salt i såren och kan förlama beslutsgången.
I samband med klimatmötet i Rio de Janeiro kunde man se lobbygrupper inom förhandlingsområdet som plädera för att något klimathot inte fanns, att fossila bränslen inte gav upphov till någon växthuseffekt. Det var minst sagt absurt att uppleva detta. I Köpenhamn lär inte några sådana lobbygrupper offentligt finnas på plats. Men man ska ha klart för sig att de finns - och att det finns de makthavare som snarast hoppas på klimatförändringar.

När jag i mitten av 80-talet, för MP:s räkning, gjorde en större utredning om var forskningen stod i frågan om växthuseffekt mötte jag ett antal ryska forskare som jublade över högre temperatur, man skissade på tomat- och vindruvsodling i Sibirien och målade upp en lysande framtid för sitt land... Liknande tongångar finns kvar i det stora landet i öster. De som vill få ett utrymme för sitt universitet att synas tar för övrigt chansen just nu...


Rädslan styr politikerna. Miljöpartiet uppfattas, med rätta, som det mest trovärdiga partiet när det gäller klimatfrågan. Men när inte ens detta parti vågar ifrågasätta konsumtionssamhället så är det oerhört långt kvar till lösningar: Maria Wetterstrand skrev på Newsmill för en tid sedan att man nog mår lika bra av en latte än "en extra resa till Thailand" (den ordinarie årliga resan vågade hon sig inte på, trots att en enda sådan resa medför lika stora utsläpp per flygstol som en genomsnittskines producerar på ett helt år).

När inte ens Maria, med sin oerhörda popularitet och retoriska skicklighet vågar, vem vågar då? När Miljöpartiets språkrör för fem år sedan skrev under en debattartikel i DN, tillsammans med Göran Persson och Lars Ohly, på temat att fortsatt ekonomisk tillväxt var förutsättning för att klara miljöproblemen - vilken politiker vågar då ifrågasätta tillväxtsamhället?

Tron att människor inte vill höra att det, förutom ny teknik, krävs en ny livsstil förlamar politikerna som därmed inte tar sitt ansvar. Jag är övertygad om att man missbedömer detta - jag är övertygad om att det finns gehör för övergång från Tillväxt- och konsumtionssamhället till Utvecklingssamhället där fri tid, kultur och social närvaro prioriteras och uppfattas som förbättrad välfärd. Rapporten Välfärd utan tillväxt? är värd att läsa!

22 kommentarer:

 1. Punkt 4. Kina är en diktatur.

  Ja, men ledarna säger själva att det är en "folkets demokratiska diktatur".

  Alltså, om där finns någon halt av demokrati så är den förbehållen "folket". Dvs kapitalister äga ej rätt till denna ynnest.

  Birger, finns det mellanting på skalan Demokrati - Diktatur?

  SvaraRadera
 2. Intressant vinkling på demokratins trovärdighet! Det är kanske den som kan få fart på oss! Intressant även om Ryssland och dess forskare! Uppmaningen till vår vän Wijkman etc att våga skriva klartext vara nyttig!

  SvaraRadera
 3. Vad skall då vi efterblivna stackare säga som inte ens gjort den "ordinarie" resan till Thailand? Som tom är så efter vår tid att vi inte flugit på hela året?
  Vad säger Mp om oss?
  Så vitt bekant ingenting, i alla fall inte offentligt.

  SvaraRadera
 4. Här är en som flugit i luften, men bara en gång, och det var med Graf Zeppelin. :-/

  SvaraRadera
 5. Så här behandlar man de fasanfulla oliktänkarna.

  http://www.youtube.com/watch?v=Xtru3beRW0U

  Varför slår man med våld ner debatten, vad är man rädd för?

  SvaraRadera
 6. ”Alla de beslut som kommer att tas i Köpenhamn underställs kravet på fortsatt ökad konsumtion, och fortsatt ekonomisk tillväxt, i den redan rika delen av världen.”

  Några frågor du bör konfrontera:

  Vilka alternativ till konsumtion och ekonomisk tillväxt har du, Birger Schlaug?

  Om konsumtion och ekonomisk tillväxt är fel hos oss, varför är det rätt hos andra?

  Var och hur ska gränserna för konsumtionen dras?

  Hur drabbar detta framtidens människor?

  Är du för marknadsekonomi?

  Är du inte rädd att ”boten är värre än soten”?

  Var hade vi befunnit oss i dag utan den tillväxt som skett i historien?

  Låt oss höra dina svar!

  SvaraRadera
 7. Översätt till riskbilden av att gå över gatan. Har du bara 60- 70 procents chans att inte bli överkörd så lär du inte gå över. Inte nykter i alla fall.


  Och inte så många gånger.

  SvaraRadera
 8. Två-gradersmålet är globalt självmål.
  Dessutom enfaldigt

  SvaraRadera
 9. "Kolet och oljan räcker helt enkelt inte för att utsläppen i atmosfären ska nå de nivåer som FN:s klimatpanel utgår från i sina framtidsscenarier."

  Kjell Aleklett
  professor i fysik, Globala energisystem vid Uppsala universitet

  DN-Debatt, 2009-12-07

  http://www.dn.se/opinion/debatt/fns-framtidsscenarier-for-klimatet-ar-rena-fantasier-1.1008798

  SvaraRadera
 10. Klimatmötet är en första rangens skandal. I Sverige finns inga vetenskapsjournalister som kunnat förklara för allmänheten att enigheten bland klimatforskarna inte existerar. I stället har vi nu under flera år sett en helt otrolig hjärntvätt. Ingen har sett några som helst bevis för koldioxidens påstådda effekter, likväl utmålas denna gas som boven i dramat.

  SvaraRadera
 11. Ja, du, Anders Nilsson, alla de där frågorna har varit upp till debatt på den här bloggen de senaste åren och det marigt att hela tiden återkomma till samma debatt. Ska väl göra en sammanfattning vid tillfälle.

  Men kort:
  Vilka alternativ till konsumtion och ekonomisk tillväxt har du, Birger Schlaug?

  Svar: Mitt svar är ungefär detsamma som liberalismens far John Stuart Mills, konservatismens Edmund Burkes och socialisten Karl Marx svar, det vill säga: När vi nått en god materiell standard, så att behoven är täckta, får vi möjlighet att utveckla andra sidor av vårt samhälle så att vi får mer fri tid, mer kutlur och mer andlighet/reflexion/social närvaro.


  Om konsumtion och ekonomisk tillväxt är fel hos oss, varför är det rätt hos andra?

  Det är rätt hos andra därför att de behöver det för att nå upp till goda levndsförhållanden när det gäller boende, utbildning, sjukvård och materiella behov för ett gott liv.


  Var och hur ska gränserna för konsumtionen dras?

  Det är naturligtvis omöjligt att dra ett strecke vi en punkt, men däremot kan vi konstatera att den konsumtion vi ägnar oss åt idag till stor del är resultat av livsstilspropaganda i form av reklam - cirka 55 miljarder läggs ner årligen på att få oss att konsumera. Så stora ekonomiska resurser för att påverka oss att konsumera har inte ens katolska kyrkan eller Sovjetmakten satsat på sin livsstilspropaganda.

  Hur drabbar detta framtidens människor?

  Förmodligen "drabbas" vi ganska bra av att ta till vara på allt det materiellt goda som vuxit fram genom att nu växla över till ett samhälle där de andra sakerna som behövs för fullvärdiga liv prioriteras.

  Är du för marknadsekonomi?

  Ja, men i dess riktiga betydelser, det vill säga att de externa effekterna (miljöförstöring etc) skall byggas in i priset och insikten om att kapitalismen motverkar en verklig marknadsekonomi genom att förvandla marknaden till en blå planekonomi där allt mer handel sker inom de stora koncernerna samt att kapitalismens driver mot färre och större enheter. Dessa nackdelar måste regleras bort. Liksom de brister som uppstått då marknaden globaliserats och Adam Smiths osynliga hand får fungera utan de restriktioner som han själv utgick från var nödvändiga, nämligen:

  a) att producent och konsument inte ville lura varandra eftersom de inte ville skämmas när de träffades och

  b) att man inte ville skämmas inför guden och därmed med automatik skulle uppträda etiskt försvarbart.

  Det de förmenta företrädaren av kapitalismens marknadsekonomi glömmer vara att Adam Smith inte bara var nationalekonomins fader, utan även moralfilosof.

  Är du inte rädd att ”boten är värre än soten”?

  Nje, tvärtom. Rent naturvetenskapligt kan vi inte fortsätta som idag eftersom vi blir allt fler människor på jorden och att allt fler av dessa börjar leva som vi levt - vi kan ju inte ens acceptera att indier och kineser släpper ut lika mycket koldioxid som vi i Sverige gör per person. Då måtte vi väl inse att det är vi som lever utanför de ramar som ekologin och klimatet sätter...

  Var hade vi befunnit oss i dag utan den tillväxt som skett i historien?

  Vi hade naturligtvis inte varit där vi är idag. Men jag har inte, lika lite som någon annan tillväxtkritiker (sedan m det ha varit gamal moderater som Staffan Burenstam Linder eller gamla sossar som Gunnar Myrdal) kritiserat ekonomisk tillväxt som ett sätt att utveckla ett samhälle. Men som andra kritiker menar jag att samhällsutvecklingen inte kan vara linjär utan att det sker en utveckling när man uppnått vissa mål - i detta fall materiella mål.

  Lev väl!

  SvaraRadera
 12. Britt! Tanken att forskare och politiker ingått i en enda stor sammansvärjning är befängd. Varför skulle världens politiker göra det svårare för sig själva genom att hitta på ett hot. Det finns, sedan början av 80-talet, mycket som talar för bland annat koldioxidutsläppens påverkan på klimatet. Däremot vore jag den förste att jubla om det visar sig att den stora majoriteten av forskarna har fel - detta eftersom jag inte ser några som helt åtgärder från det politiska fältet som skulle medföra att vi ens kan hålla oss inom de två grader man satt upp som mål. Men konspirationsteorierna är larviga.

  Som svar på din nästa fråga (eller hur?) på om jag bara läst sammanfattningen av klimatpanelens rapport så blir svaret nej. Jag har läst sammanfattningen men också stora delar av övrig text. Jag ser bristerna coh osäkerheten, men de är långt ifrån så stora att jag tvivlar på att människan påverkar klimatet - hundraprocentiga bevis finns inte, men det kan vi inte kräva, försiktighetsprincipen är nödvändig eftersom allt annat vore totalt ansvarslöst.

  SvaraRadera
 13. Det är helt klart att vi till ett hundra procent har blivit en geologisk kraft som har utrotat kulturer som har levat på jordens villkor.

  Vi som lever nu, lever inte på jordens villkor.

  Frågan är om vi kan ta oss från vårt vansinne, till hållbara kulturer?

  Att vår dumhet skulle upphöra, bara genom att vårt missbruk av ändliga resurser upphör, genom att resurserna tar slut, som oljeprofessorn tror, är bara dumheter. Den framtid som vi eventuellt kan ha, måste skapas av oss själva!

  SvaraRadera
 14. En fin, och pedagogisk, sammanfattning.
  Skall ta mig tid att läsa Tim Jacksons rapport.

  SvaraRadera
 15. "Kolet och oljan räcker helt enkelt inte för att utsläppen i atmosfären ska nå de nivåer som FN:s klimatpanel utgår från i sina framtidsscenarier."

  Kjell Aleklett

  Kjells förstånd räcker inte långt, när det gäller den giriga människans påhittighet. Det finns hänsynslösa grupper av människor och regeringar som speciellt i tider av kaos, skövlar regnskogar förgiftar biosfären, fiskar ut haven, överkonsumerar i en världsdel och i andra världsdelar, skapar, global överhettning, glaciärsmältning, översvämningar därefter torka, flyktingströmmar, rasism, ökenspridning, lateritjordar, krig om krympande resurser, apati och jordens borttynande. Det är min uppfattning om framtiden om vi inte bestämmer oss för någonting!

  SvaraRadera
 16. Britt Svensson och andra som tvivlar på forskningsresultat: Jag tror att du/ni hade haft anledning att vara tveksam(ma) om alla överallt (med alla olika intressen) hade varit eniga: det hade varit ett tecken på att kritik inte vore välkommen och att att något förmodligen funnits att dölja.

  Men poängen med forskning är inte bara enskilda rapporter (som kan visa på olika resultat) utan den sammanlagda kunskapen och diskussionen forskare emellan. Både den absoluta majoriteten av rapporter, och den sammalagda kunskapen som de ger, och diskussionen om denna kunskap, pekar på att vi bör göra precis som Birger Schlaug och forskarna säger.

  Själv litar jag till budskapet eftersom det ursprungligen INTE kommer från dem som har given makt att sätta dagordningen av politiska eller ekonomiska skäl, utan från dem som har kunskap om sakfrågan och desstom är skolade i kritiskt tänkande (bl.a. forskare).

  Annelie

  SvaraRadera
 17. Ännu ett lysande inlägg av Kunstler:

  http://kunstler.com/blog/2009/12/climate-oil-war-and-money.html

  SvaraRadera
 18. Alla ni som tror att ett samhälles ökade konsumtion innebär utveckling för oss som människor:

  http://svt.se/2.22620/1.1804039/klyftan_okar_mellan_fattiga_och_rika

  SvaraRadera
 19. RL & Annelie: Bra!

  / Realist

  SvaraRadera
 20. Jag hör till den grupp av människor som saknar egen kunskap i klimatfrågan, därför bör jag tiga.

  Däremot har jag genom egna observationer noterat hur människan förändrats under bara min relativt korta levnad. När det diskuteras konsumtion, tycker jag att det alldeles för ofta bortses från det som sker med MÄNNISKORNA – man talar endast om miljön (därmed inte sagt att miljön skulle vara oviktig). Så även i inlägget jag kommenterar.

  Eftersom jag arbetar med unga människor - och för all del även träffar många vuxna - kan jag inte låta bli att oroa mig över hur människorna tappat förmågan att längta och drömma... I stället ska alla behov (och de är åtskilliga!) tillfredsställas direkt och till varje pris. Man verkar tro att lyckan finns till salu på butikshyllorna och att diverse i mitt tycke tvivelaktiga framgångsikoner bestämmer den yttre normen och indirekt bestämmer vårt människovärde. Man försummar allvarligt ”den inre normen” och själarna blir också bara tomma, tommare, tommast... För att stå ut, söker man nya och ännu trendigare shoppingsensationer , käkar psykofarmaka och bedövar sig sig med alkohol/droger.

  Egoismen, intoleransen och den inre osäkerheten flödar... Alla stressar runt som de galna råttorna gjorde i Skinners labyrint och dreglar som Pavlovs bottenlöst glupska hundar. Men ingen vet vart man är på väg... ännu mindre varför.

  SvaraRadera
 21. Jag tror att det ligger mycket i det som Aleklett säger. Detta har ingen som helst betydelse eftersom de åtgärder som måste vidtas är desamma oavsett om han har rätt eller fel! Själv tror jag inte det är alldeles osannolikt att vi drabbas av *båda* problemen -- om vi redan drivit klimatet till "tipping point" så spelar det ingen roll om koldioxidutsläppen minskar på grund av bristande bränsletillgång.

  SvaraRadera
 22. Energimyndigheten: Conny Lundgren

  Bakgrund: För ett år sedan nådde vi kulmen på vår oljekonsumtion.

  Så här säger moderaten Conny: Vi har ju ett starkt förtroende för att marknadens krafter löser detta på bästa sätt!

  CO2 – hotet är skapat av marknadskrafterna, nu tror Conny att de krafter som drivit oss intill gränsen för global konkurs, ska lösa detta på bästa sätt.

  Hur … får man vara!
  Kjell Aleklett tycker inte att det är ansvarsfullt att inte ta hotet på allvar.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.