tisdag 25 augusti 2009

Eko av misslyckat LO

LO måste väl ändå vara en av de mest misslyckade organisationer som finns.

Man har haft mängder med medlemmar, i ett globalt perspektiv har man haft en gigantiskt hög anslutningsgrad. För en tid sedan började man tappa en del. Skyllde på regeringen förstås. Men borde se på sin egen skuld.

Att nu tro att det är Wanja-effekten är väl enkelt. En borg som är byggd på lös sand ligger alltid illa till.

Under årtionden gick LO hand i hand med det statsbärande partiet.
Så mycket makt, så mycket möjlighet att påverka regeringar, så mycket möjlighet att skapa opinion - och ändå ett totalt misslyckande. Få organisationer i Sverige är mer ansvariga för att kvinnor har lägre löner än män och att arbeten med vård och omsorg är lågstatusjobb.

Genom sitt agerande och sina prioriteringar har LO årtionde efter årtionde gjutit in den norm som innebär att vård och omsorg är just detta: lågstatus.

Min respekt för LO har aldrig varit speciellt hög. Delvis bottnar det i mina erfarenheter av LO-sfärens genuina motstånd mot miljökrav. Delvis i deras totala ovilja att uppvärdera de viktigaste arbeten som finns: vård och omsorg. Delvis i deras egen lönesättning för sina egna centralt placerade chefer. Delvis för deras sätt att prioritera arbetstillfällen före arbetsmiljö - aldrig skall jag glömma hur man hanterade asbestfrågan för att ta ett av alla exempel.

Någon gång under 80-talet tillfrågades partiernas styrelsemedlemmar av LO-tidningen vilka fackförbund man var med i. Tidningen kräktes, kändes det som, när man fick klart för sig att de flesta i i MP:s ledningsorgan var med i Syndikalisterna. Förmodligen inte för man älskade SAC, utan snarare för att man misstrodde LO. Jag skrev delar av MP:s handlingsprogram för arbetsmiljö och då insåg jag hur svagt LO agerat i den frågan.

Men en sak har LO lyckats med...


I Ekots lördagsintervju med Miljöpartiets Mikaela Valtersson visade LO sin kraft. Deras propaganda och vrångbilder hade satt sig i knät på Ekots journalist. Hon påstod nämligen att småföretagare, på grund av Miljöpartiet, kan avskeda två anställda innan turordningsregeln träder i kraft.

Det är just det som LO i buskpropagandan hävdade redan då frågan diskuterades i riksdagen efter det att MP lagt en motion. LO satsade på storaffischer på stan (med bild på mig som fackets baneman), skickade material till lokala fackföreningar och påstod just det som nu Ekot hade fått in i ryggmärgen...

Regeln är inte som Ekot gav sken av efter att ha förläst sig på LO-propaganda. Regeln är att arbetsgivare med högst tio anställda får skydda upp till två anställda innan turordningsregeln träder i kraft. Det är en viss skillnad. Som kan betyda mycket för ett litet företag.

I varje debatt jag deltog i med lokala fackföreningsledare påstods samma sak som i Ekot. Och varje gång blev den stackars ombudsmannen snopen över att LO skickat ut papper som var ägnade åt att vilseleda.

Tja, det var dagens drapa...
PS! Hans Karlsson, sedermera statsråd, tycks ha varit ansvarig för LO-kampanjen. Han är förresten idog dräpare av fjärilar - skrev en annan drapa om detta här...

18 kommentarer:

 1. Minns någon kollektivanslutningen till Socialdemokratiska partiet av fackmedlemmar inom LO-sfären?

  SvaraRadera
 2. Göran Persson tycks ha rätt i sina memoarer. Där skrev han så här om Schlaug: "Jag uppfattade Schlug som borgerlig, dock progressiv i frågor som rörde livsstil och radikal i frågor som rörde miljöhänsyn. Han hade ett antikapitalistisk drag, vilket inte var ovanligt i rörlser som var miljöpartiet närstående. Jag hade aldrig upplevt att Schlaug var socialdemokratiskt orinterad"
  Nej, det kan man ju säga efter din "drapa".
  Prego

  SvaraRadera
 3. Väl hårt, Birger!
  Odd Sessed

  SvaraRadera
 4. Som LO-medlem i kärnkraftsvänliga Metall valde jag att bli aktiv i Miljöpartiet när det startades. Då var partiet inte direkt proppfullt av arbetarfolk och betraktades som flummigt på min arbetsplats men de hade respekt för min hållning i kärnkraftsfrågan då den underställts en folkomröstning.
  Jag fortsatte vara medlem i kärnkraftsvänliga Metall så länge jag hade med denna att göra även om jag som många andra satsat på andra brancher.
  MIn lojalitet med det gröna partiet är starkare men borde inte miljöpartiet ta råd av miljöpartister som arbetat politiskt och fackligt men ändå varit lojala sitt parti. Dags för Peter och MAria att "knäcka" på golvet istället för att sitta i knät på Mona för att ta reda på det här med poltisk och facklig samverkan.
  LO har byggts upp med hjälp av staten men kanske ska byggas av egen kraft som det gjordes en gång i arbetarrörelsens begynnelse och inte med hjälp av ett underdånigt miljöparti.

  SvaraRadera
 5. Att mp drev igenom förändringar i turordningsreglerna har varit mycket bra. Frågan är om mp nu måste överge sin ståndpunkt när man skall gå till val tillsammans med v och s.

  SvaraRadera
 6. Jag tror att framförallt gäller det att klippa av navelsträngen mellan LO och såssarna. I Danmark har man gjort så och det gick bra. Det är ju helt fel att vi som röstar borgerligt skall vara med att finansiera såssepropaganda. en tredjedel av LO-s medlemmar röstar på ett borgerligt parti. Själv röstar jag på Moderaterna.

  SvaraRadera
 7. Ett utmärkt och intressant inlägg och en fullständigt sann bild av LO.

  SvaraRadera
 8. Den komersiella vinden blev stark.
  "Löntagar fonder är skit, nu har vi lotsat dem ända hit." Sa: Kjell-Olof Felt. .......
  Palme abdikerade och sa till Feldt som röstade på USA och inte på det svenska folkhemmet: Gör som du vill. Sedan kom Ingvar Carlsson och jög svenska folket rakt upp i ansiktet om EU. Socialism, eller folkstyre eller Kropotkin eller Socialdemokrati? Motsatsen är inskriven i EU:s grundlqagar.
  Kan man kalla Feldt ock Carlsson något annat än folkfiender. Detta är EN förklaring till fackets försvagning och oförmåga att ta alla möjliga och omöjliga frågor på allvar. Ibland är BS odräglig!

  SvaraRadera
 9. Har märkt att snart sagt alla ord och begrepp har en värdeladdning. "LO" associeras lätt med mossig, föråldrad, pompös, korrumperad maktfullkomlighet.
  " Fackföreningsrörelse" associeras lättare till postiviva omdömen.En nödvändig, välmenande motkraft till kapitalistiska särintressen.
  Den första värderingen kanske är i taskigaste laget, den andra väl idyllisk ?

  SvaraRadera
 10. Är egentligen inte NI alla som skriver på denna blogg redan för mycket länge sedan offer för, VIND FÖR VÅG????????????????????
  Ingen av er, är en del av ett långsiktigt hållbart samhälle i en långsiktigt hållbar värld. Om någon nu erkände detta så skulle våndan öka hos många. Om vi nu skulle erskänna vad som saknas, så går den gamla jorden under.
  Då behövs en BRYGGA över trubbelvatten och att nya gemenskaper skapas. I dessa nya gemenskaper kan då skapas den omedvetenhet och det lugn som människor saknar. Detta åstadkommes genom att man bara behöver gå Världsjour var fjortonde dag -:)
  Ordverifieringen blev empati med JORDEN

  SvaraRadera
 11. I dag är det Jordens kriminella som för ordet. Måste det så förbli?
  Ordverifieringen var bityp.

  SvaraRadera
 12. En dag ska jag se världen från den synpunkt, som de som lever på jordens långsiktigt hållbara sätt kan tänkas se den. Om vi blev flera så . . . . .
  Märligt är det att leva på en planet utan helhetssyn!

  SvaraRadera
 13. Tänk om det är IDIOTERNA som har kärnvapen och att människorna medvetet och omedvetet har anpassat sig till detta. Tänk om våra präster och våra professorer är IDIOTERNAS handgångne män!

  SvaraRadera
 14. En ny rörelse kommer nog snart, eftersom den är nödvändig.

  Lämpligt då, att samlas kring en tidning med Schlaugs grundtankar som fundament. Det finns förstås redan hyfsade "blad", typ Miljömagasinet.

  Den nya tidningen ska dock vara ännu bättre än MM, ha en trevlig layout samt barnsida.

  Tidningen, och folkrörelsen omkring den, kan gott ha sitt säte vid gränssjön Tisnaren. T.ex. i Byle by.

  Sedan slipper vi se alla suktande inlägg, där man bönar om BS´ återkomst till politiken.

  I Byle-Bladet, eller vad namnet nu blir, får han och vi andra en hävstång, vida bättre än parlamentet.

  SvaraRadera
 15. Får vi så höra LO:s version av historien? Nej, jag tänkte väl det...

  SvaraRadera
 16. Birger:

  Jag kan instämma mycket i din kritik av ett stelbent LO med många pampar och få visioner, men samtidigt tycker jag att din kritik är allt för ensidig.

  Det är sant att LO har haft enormt stora möjligheter att påverka, men utformades inte också samhället väldigt långt i Sverige? Mycket finns att göra, men jämlikhetsarbetet gick långt i Sverige innan nyliberala vindar började blåsa även här.

  Frågan som man ställer sig efter din drapa är dock. Hur ska vi göra nu? Hur kan LO förbättras och vara en kraft även i framtiden? För jag tror att vi behöver arbeta kollektivt för bättre villkor, kanske speciellt i dessa tider.

  SvaraRadera
 17. Ja du, 21:14, kollektivtanslutningen kanske inte var så dum ändå? Arbetarrörelsen blev ju på så sätt rätt stor, medlemsmässigt.

  "Enade vi stå, söndrade vi falla", hette det förr. Symbolen var spöknippet. Ett och ett kunde spöna knäckas, men inte i bunt.

  Nästa steg vore kanske att införa enpartisystem (S), så att alla drog åt samma håll. Som det är nu, kan ju en massa partier dra åt varsitt håll och därmed sätta käppar i hjulen för utvecklingen. Vem gagnar det? Inte LO i varje fall.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.