söndag 5 juli 2015

Sjöstedt - lika vänlig som skarp. Varför hukar miljöpartister istället för att räta på ryggarna?

Gustav Fridolin hade lagt bollen på straffpunkten för Jonas Sjöstedt att slå in. Jonas hade kunnat sätta bollen snyggt, och förnedrande, i krysset. Men artigt, och i samtalets form, valde han att inte förnedra MP utan mellan raderna uppmana ledning att göra det som miljöpartiets kongresser och väljare tar för givet att de skall göra. Det var ömsint gjort.

Jonas började med att uppmärksamma, och hälsa, de som troget och engagerat, Almedalsvecka efter Almedalsvecka står där med sina flaggor med den sol som förkunnar nej till kärnkraft.

Jonas är den enda som hittills uppmärksammat Ship to Gaza - hur kunde Gustav bara negligera den israelsika bordningen på internationellt vatten?

Och Ojnareskogen, det Gustav inte vågade prata om - han har blivit mer statsråd i en socialdemokratisk regering än språkrör för De gröna - tog Jonas som ende talare upp.

Och, minsann, Jonas hade den goda smaken att försvara Greklands rätt att genomföra en folkomröstning, något som regeringen, och därmed språkrören, uppenbarligen är kritiska till. MP som mer än något annat tagit kamp för idén om deltagande demokrati -  och folkomröstningar om sådant som inte berör mänskliga rättigheter - har nu en ledning som är tyst. 

Och dessvärre...  visst hade Jonas en poäng i att påven är mer radikal än den rödgröna regeringen i klimatfrågan.

Straffen hade kunnat slagits in på ett förnedrande sätt. Men Jonas verkar inte vara den som vill förnedra de övriga rödgröna.

Sant är också att det är Vänstern som "lagat revor i välfärden" mer än regeringspartierna frivilligt gjort, trots att varenda förslag från Vänstern borde vara självklara att driva för ett grönt parti som inser att ekologisk hållbarhet inte kan vinnas utan social hållbarhet - som i sin tur inte kan vinnas utan demokratisk hållbarhet. Allt det där är självklart för varje miljöpartist som känner hemvist i grön ideologi snarare än i liberal.

Nyheten - avgiftsfri sommaraktivitet för barn vars föräldrar inte har råd med de allt dyrare kollona eller ens med vanlig somrig dagverksamhet - var välkommet. Säger regeringen nej till det förstår man inte hur illa ansatta en del familjer är idag - allt medan de rikare gynnas alltmer av bidrag i alla de former. Räntebidraget inräknat.

Vänstern är numera ett klart mer fördelningspolitiskt parti än Miljöpartiet. Så var det faktiskt inte tidigare. Miljöpartiet hade en gång i tiden mer fördelningsinriktade skatteskalor och mer fördelningsinriktade socialförsäkringssystem än Vänstern - för vi visste att ett ekologiskt hållbart samhälle inte kan vinnas om vi inte också når social hållbarhet.

Men. Tro inte att Vänsterpartiet är ett grönt parti. Det är ett grönmelerat socialistiskt parti, på liknande sätt som Gustav och Annie Lööf identifierar sig själva: med "gröna" som prefix framför liberaler.

Jag vill se gröna språkrör. Som känner tillit i den gröna ideologi som steg för steg utformades och som med självklarhet, såväl djupt som tillitsfullt, kritiserar allt från den fördummande arbetslinjen och den exploaterande tillväxtjakten till marknadens domptörer och statens överdrivna  intrång i individens frihetsrum.

Miljöpartiets har förvisso en del gemensamt med liberaler, men MP kan rimligen inte vara ett liberalt parti (med ordet grönt som prefix på det sätt som Gustav hävdade i sitt tal) utan helt enkelt ett grönt parti.

MP har förvisso en del gemensamt med socialister,  men MP är kan inte vara ett socialistiskt parti. MP är ett grönt parti.

MP har förvisso  en del gemensamt med konservativa, men MP är inget konservativt part. MP är ett grönt parti.

Åtminstone var det detta som var meningen.Och det som är mitt hopp för framtiden, när väl språkrör som identifirerat sig som liberaler har roterat ut.

 • Till skillnad från liberaler förstår gröna att det är skillnad på frihet för människor och frihet för kapital.
 • Till skillnad från socialister vill gröna omgärda individen med ett frihetsrum okränkbart inte bara från marknadens domptörer utan också från statens intrång.
 • Till skillnad från konservativa ser gröna inte bara naturens ock bildningens omistliga värden utan även värdet i kulturella normbrytningar.
Någon sa när partiet bildades att det det inte finns något så radikalt och samtidigt något så konservativt som MP. Jag tror den som uttryckte det så kom nära sanningen. För sådan är grön ideologi. I vart fall som jag ser den.

Vi gröna har uppdrag som är djupare och vidare än vad liberaler, socialister och konservativa  tagit på sig. Så tråkigt att inte språkrör tar mer allvarligt på det.

Med naturen och historien som grund, vetenskapen som inspiration och filosofin som kompass skall vi gröna - det är så jag ser på det - ta oss an de frågor som formar  vår gemensamma framtid. En gemensam framtid inte bara för oss som lever nu, inte bara för oss i vårt land, inte bara för oss människor...

Vi gröna har ett uppdrag som går utanför föreställningen om människan som rättmätig härskare över naturen på samma sätt som vi har ett uppdrag som går utanför föreställningen om mannens härskarroll över kvinnan, den rikes över den fattige,  de starka över de svaga.

Vi gröna har ett uppdrag att utmana system, strukturer och normer som skadar planeten och kränker individen. Vi har ett uppdrag att provocera dem som fastnat i föreställningen om den eviga tillväxten och som gjort arbetslinjen till en närmaste religiös trosbekännelse. Vi gröna har uppdrag som inte bör slarvas bort för att alla skall behagas, karriärer säkras och formell låtsasmakt vinnas.

Om alla de som ser sig som miljöpartister förstod att det i den gröna ideologin finns så många svar på framtidens utmaningar, som inte vare sig liberaler eller socialister kan hämta från sina ideologier, hade de kunnat räta på ryggarna och inte tillåtit att språkrör reducerar grönt till ett prefix före liberal. Det är så tragiskt att det gröna ideologiska samtalet försvunnit från Miljöpartiets interna agenda. Tilliten till den egna förmågan försvinner därmed, språkrör verkar skämmas för gröna grundläggande värderingar och den politiska debatten tappar den dimension som kan bidra med lösningar av framtidens problem.

När jag slutade som språkrör 2000 så avslutade jag mitt sista kongresstal på ungefär följande sätt: "Var stolta över den rågång som finns mellan grön ideologi och de andra ideologierna. Värna rågången, gröna vänner!"

Att grönt skulle bli ett prefix framför liberal, eller socialist eller något annat kunde jag inte föreställa mig i min ondaste mardröm. Miljöpartiet kan mer än så. Så för i h-e, räta på ryggarna! Ni har ju så många ideologiskt betingade svar på så många frågor där de andra, utifrån sina ideologier, saknar svar!
lördag 4 juli 2015

(M)uck

Anna Kinberg  Batra höll tal igår. Det var onödigt slöseri. Hade tänkt skriva om alla tal, men ids inte.

Tillägg 06:41 efter lite frukost i det gröna: 
Så här blir det i nyhetspanelen från igår - sänt före Batras tal - istället.

PS! Towe Lifvendahl hävdar i detta inslag av Nyhetspanelen att Anna Kinberg Batra höll ett lysande installationsta. Här finns det, med mina kommentarer:

Tack för förtroendet! Och tack Fredrik för ett fantastiskt partiledarskap. Du kommer gå till historien som både partiledare och statsminister. Absolut, ingen annan har lyckats få 2802 deltagare på en moderatstämma att hoppa när hen räknat till tre, medan ledaren utropade: ”Känner ni kraften??? Nu hoppar hela Trollhättan! Nu hoppar hela Luleå!! Nu hoppar hela Oskarshamn!!!Vi tror på den, vi tror på arbetskraften!”. Så skedde på tidigare moderatstämma. Starkt!

Som den som i en tid av omfattande internationell ekonomisk kris byggde Sverige starkare och gjorde Sverige till ett bättre land att leva i. För oss som är friska nog att hoppa...?

Fredrik har förnyat och utvecklat vårt parti. Byggt upp ett starkt allianssamarbete. Jajamen, och sakta vridit musten av sina småkamrater.

Blivit statsminister efter valsegern 2006 och vunnit väljarnas förtroende igen 2010, med förstärkt väljarstöd. Vunnit internationell respekt. Sänkt skatten för vanligt folk som jobbar - de där som är sjuka och arbetsslöa är ju inte vanligt folk -  och möjliggjort för flera hundra tusen fler människor i arbete. Jajamen, bara de  har koll på om det kommer ett sms som berättar att de kan jobba en timme i Barkaby och en i Haninge...

Under ditt ledarskap har vi visat svenska folket att borgerliga regeringar inte bara kan fungera - sensation! - utan också förtjäna förtroende i breda grupper och utveckla och genomföra viktiga reformer, inte minst för en stark ekonomi. Jajamensan! Fredrik och Anders har varit smarta nog att smita undan och låta hushållen skuldsätta sig istället för staten...

Det ska vi slå vakt om, vi som nu tar stafettpinnen vidare. Hjälp, se upp! 

Men det kanske allra viktigaste arvet för oss att bygga vidare på – det är att du alltid har tagit din utgångspunkt i hur Sverige ser ut och vilka samhällsproblem som behöver lösas för att Sverige alltid ska fortsätta bli ett ännu bättre land att leva i. Jajamän!  Vi lyckades att under några få år ta oss upp från trettonde till tionde plats på listan över länder som per capita gör störst ekologiska fortavtryck på planeten. Fredrik, du har lämnat rejäla fortsteg efter dig, heja på!
Tack! Så mycket.

Vänner!  Ät du säker på att dom är det, Anna? 

Sverige är ett bättre land att leva i i dag än 2006. Jäpp, för oss som kan... ja ni vet vad.
Och mycket bättre än på 70- talet när jag var barn. För att inte tala om vad mycket bättre det var på 70-talet än när jag var barn... 

Visst låg vi högt upp i relativa välståndstabeller då också. Men vi var ett fattigare samhälle, inte bara ekonomiskt. Sverige var också ett land där staten drev egen hamburgerkedja som alternativ till de få företagare som försökte. Ja, de där företagarna var kanske mer inne på isterband med pulvermos...? 

Där man hade svårt att få tag på en läkare eller medicin på helgen - jo, så var det verkligen, och nu har det blivit än värre här på vischan - och inte fick byta skola om man till exempel var mobbad. Eller för att ägarna satte upp en skylt på dörren med budskapet att skolan är nedlagd på grund av minskad vinst. 

Och där EG, som det hette när jag gick med i MUF, i ganska breda politiska lager ansågs som främmande och nästan hotfullt. Jo, och riktigt hotfullt hade det blivit om ditt parti fått in oss i valutaunionen, kära Anna.

När jag som barn bodde i Holland några år längtade jag alltid hem till de svenska vintrarna och jularna i Sörmland. Mysigt här i Sörmland, Anna! 

Och efter att få se på Kalle Anka på julafton med släkten. Men sen kom den där jäkla ärkekommunisten Karl Bertil Jonsson och förstörde hela festen. 

Vi är fortfarande väldigt många som ser på Kalle Anka på julafton. Men vi är färre än förr. Men det är fler som kikar på Karl Bertil, sorry Anna! 

När de flesta skolorna börjar nu i dagarna berättar både barn och föräldrar om olika upplevelser sen sist. Några har sett på TV, några har inte sett på TV alls, några har lekt i snön, andra har gjort något helt annat. Ja, visst är det fint, precis som när jag var liten på femtiotalet.

Under den här julen hade jag, liksom många andra tror jag, stor behållning av SVT:s serie om Astrid Lindgren. Inte bara för att hennes böcker och filmer är en del av så mångas uppväxt. Utan för historien om hennes uppväxt i ett 1900-tal där Sverige förändrades och utvecklades. Mmmm, och alla de där förändringarna försökte ditt parti stoppa... Eller tror du också att moderaterna stod på barrikaderna för allmän rösträtt?? 

Hon föddes i ett samhälle där kvinnors rättigheter var begränsade, där både familjebildning och yrkesval ifrågasattes och det särskilt om man gjorde sina egna val eller inte kunde eller ville leva upp till traditioner och konventioner. Ja, du Anna, de där rättigheterna blev liksom till för fler  när skatterna höjdes och den gemensamma sektorn skapade välfärd. Allt det där som ditt parti ogillade... 

Genom hela sitt författarskap skildrar Astrid Lindgren barn och hjältar som, precis som hon själv, trots tuffa omständigheter går sina egna vägar och vägrar acceptera förtryck eller orättvisor. Kanske lite elakt att påminna om, men utan den där förhatliga arbetarrörelsen - och en och annan liberal som ditt parti avskydde av bara farten - hade det inte blivit mycket av det...  

Och när Astrid Lindgren sade ifrån kunde det få stora politiska effekter, vilket inte minst Olof Palme fick erfara i valet 1976 när hon skrev om något i dag så självklart som att det måste löna sig att arbeta.  Nja, nu var det ju förstås inte så att Astrid Lindgren hade något emot att betala skatt. Det hon reagerade på var att arbetsgivaravgifter och inkomstskatt för en egenföretagare kunde bli mer än hundra procent på den sist intjänade kronan...

Astrid Lindgrens livs historia är en historia om ett svenskt 1900-tal där vår syn på både familjen, arbetslivet, Europa och extremism hinner prövas, och utvecklas. Och där inte bara partiers och politikers, utan även modiga starka personers agerande och insatser spelar roll för att Sverige är ett bättre land att födas och leva i dag. Och ditt parti har varit positivt och kämpat på? En lite påminnelse, Anna: 1916 röstade ditt parti Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet, 1918 Nej till kvinnlig rösträtt och Nej till åtta timmars arbetsdag, 1921 Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige, 1927 Nej till folkskolan, 1931 Nej till sjukkassan, 1934 Nej till A-kassan, 1935 Nej till höjda folkpensioner, 1938 Nej till två veckors semester, 1946 Nej till allmän sjukvårdsförsäkring och  Nej till fria skolmåltider, 1947 Nej till allmänna barnbidrag, 1951 Nej till tre veckors semester, 1953 Nej till fri sjukvård, 1963 Nej till fyra veckors semester, 1970 Nej till 40 timmars arbetsvecka, 1973 Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63 års ålder, 1976 Nej till femte semestervecka...

Sveriges moderna historia är en historia om hårt arbete, om personer som gör skillnad och om hur vi samarbetar och hjälper varandra. Ja, och vilken tur att inte moderaterna gjort skillnad! 

Även om alla inte ser på sport på TV på lördagar som förr så var vi många som gjorde det när Charlotte Kalla gick förbi sin motståndare, i uppförsbacke, i Tour de Ski-finalen 2008. Jajamän! 
Och när hon tog hela stafettlaget till seger nu i senaste vinter-OS var det ...

...  fortsättning på Anna Kinbergs Batras tal och textanalysen finns på den här bloggsidan.

fredag 3 juli 2015

Almedalen: MP kräver sänkt arbetstid, höjt grundavdrag och grön skatteväxling!!!

ALMEDALEN. MP utmanar de andra partiernas världsbild. Kräver skattesystem som gynnar sänkt arbetstid, kräver höjd grundavdrag och grön skatteväxling. Påminner om partiets rötter i miljö- och fredsrörelsen.

Vidare: LO kräver friår! Och sossarna är så pressade av MP att de föreslår höjd bensinskatt...

Tyvärr är det inte från i år. Utan från 1986. Igår talade ett språkrör som mitt i talet kallade sig grön liberal, precis som Annie Lööf.

ALMEDALEN 1986! Kolla efter tre minuter! MP kräver skattesystem som gynnar sänkt arbetstid... http://www.oppetarkiv.se/video/3008261/ Vidare: LO kräver friår! Och sossarna är så pressade av MP att de föreslår höjd bensinskatt...
Klicka på bilden, Språkrören Eva Goes och Birger  efter cirka två minuter
PS!
Jag hade i SVT tidigare på dagen nästan lovat att Gustav skulle kalla upp Åsa Romson för att låta henne berätta att regeringen beslutat rädda Ojnareskogen. Men så blev inte. Det blev mycket skola, nästan 25 minuter. Tyvärr anar jag att Gustav inte förstått skillnad mellan bildning, som han talade fint om, och den utbildning till arbetsmarknadens fromma som regeringen inriktar sig på. Lustigt nog ingenting om bordningen av Ship to Gaza på internationellt vatten. Men det är klart, just den frågan brukar ju ligga utanför liberalers intresse.

torsdag 2 juli 2015

Almedagen onsdag: Åkesson och det han inte nämnde - konservatismens kärna...

Ebba Busch Thor lät som en Sverigedemokrat när hon talade häromdagen, så Jimmie Åkesson kände väl behov av att gå längre i sin retorik igår. Båda ägnade en stor del av sina tal åt islam och invandring och hårdare tag.

Politiken förflyttas. Mitten förflyttas steg för steg till höger: först var det ekonomins spelregler, sedan var det skatternas utformning, därefter blev det krigsretoriken och de senaste dagarna har vi från scenen hört en excess i "vi och dom". Ja, igår talade Åkesson om vikten av en barnpolitik för "barn födda i Sverige". Dom andra - adopterade eller anlända som flyktingar - skall tydligen inte omfattas.

Lustifikation: Det är Åkessons framgångar som medförde att S och M valde att frångå sin tidigare kritiska hållning till flyktingmottagning. Man kände behov av att distansera sig från partier med rötter i nazismen. Att Sverige fått EU:s mest öppna flyktingpolitik beror på Sverigedemokraterna. Tidigare utgjorde axeln S och M en betongvägg mot de övriga partierna - MP, V, FP, KD och i vissa fall även C drev på för en mer öppen hållning. Flyktingamnestin som ett exempel. Motstånd till Luciabeslutet som ett annat.

Åkesson positionerar sig som den som värnar konservativa värden. Men han verkar fullständigt okunnig om att det var de konservativa som en gång i tiden var motor för bildandet av Naturskyddsföreningen och för bildandet av naturreservat.

De var de värdekonservativa som tvivlade på att konsumtionssamhället skulle göra oss lyckliga, de var de värdekonservativa som ifrågasatta tillväxt på miljöns bekostnad medan socialisterna såg varenda rykande skorsten och varenda bilkö som en framgång. Det var värdekonservativa som Staffan Burenstam Linder - vice ordförande i moderaterna - som för femtio år sedan redovisade hur "tillväxtmanin" hotade att "rasera de naturliga grundvalarna för vår existens som luft, vatten, jord, naturskönhet och vår egen arvsmassa".

Men den delen är inte något för SD. Partiet måtte vara unikt i frågan om totalt ointresse för såväl nationella som internationella miljöfrågor. Vare sig Åkesson eller Busch sa ett ord om miljöfrågor.

För övrigt kan noteras att företagen tar över politikerveckan allt mer. De politiska partierna drunknar i allt verbalt tingel tangel. Lobbyister som vill dela ett glas rosé med lämpligt offer blir allt fler. Bolag med intresse i skola, vård och omsorg brer ut sig, man tar väl en del av skolpengen och drar till Visby. 24,5 procent av evenemangen står företag för i år, nytt rekord förstås. 3474 seminarier genomförs. Många för redan frälsta. Naturskyddsföreningen har hyrt uteserveringen hos ett av Visbys dyraste hotell under hela veckan. Seminarier som vill påvisa att gröna investeringar gör  att alla tjänar mer pengar, ingen jävel tycks fundera över vad vi gör med de pengarna. Nils-Erik Norrby konstaterar i Fria Tidningen att förskräckande många pillar på sina mobiler, twittrar för att berätta för världen att de är där. Krigsretorik och tillväxt lär höras från fler högtalare än någonsin under Almedalens historia.

Imorgon är det Miljöpartiets dag. Jisses, vad det skulle kunna bli bra med en grön sprakande retorik i det grådask som råder. Funderar på att skicka Fridolin några gamla språkrörstal från tider som varit. Han skulle rysa.


onsdag 1 juli 2015

Almedalen tisdag: Busch och det hon inte nämnde - Bergspredikan...Trots finalen igår - så kul med ett landslag som både är ett Lag och inte har Hamrén som boss - ska jag väl skriva nåt om Almedalen...

Jag ska erkänna att jag tappade fokus i slutet av Ebba Busch Thors tal,  men vaknade upp när hon sa att det var dags att sluta tala eftersom Birger var ledsen.

Min första tanke blev: Hur kan hon veta det?

Nu var det inte min ledsnad hon tänkte på utan sin lille son. Som också var ledsen, där han satt framme vid scenen. Själv var jag sorgsen över hur en partiledare 2015 kan undvika att säga ens ett enda ord om miljö, klimat eller rovdriften av naturresurser på den planet som hen tror att en gud har skapat.

I övrigt funderade jag på varför den nya kristdemokratiska partiledare har så trist syn på fred och frid. Hon talade om "den eviga fredens slentrian"... Jag som fått för mig att den eviga freden, som väl Ebba tror finns efter jordelivet, var något positivt. Men tydligen är det slentrian - det vill säga själlös rutin och tradig lunk - ingenting för Ebba som genom sitt tal intog en krigisk retorik.

Detta får mig - trots att jag inte är troende - att tänka på Bergspredikan. Ni vet den där långa predikan som Jesus sägs ha hållit. Den som anser att just Bergspredikan är en höjdare finner inte mycket likhet med Buschs tal.

Kristdemokraterna brukar göra en stor sak av att man inte längre skall få tillbaka en fjärdedel av det man ger i gåva. Bergspredikan: "När du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig."

Talet handlade mycket om militär upprustning, krigsförberedelser och JAS-plan. Bergspredikan: "Saliga de som håller fred...Du skall inte dräpa, den som dräper undgår inte sin dom. Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld."

Och sänkt skatt för de som redan har gott om pengar. Bergspredikan: "Samla inte skatter här på jorden... Samla skatter i himlen... Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara."

Talet innehöll kritik av ökade "bidrag" - hon lär inte ha menar räntebidrag utan bidrag till sjuka och arbetslösa. Bergspredikan: "Saliga de barmhärtiga... När man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset."

Det fanns en tid när KD faktiskt talade om miljö, det fanns en tid när man talade om vikten av relationer och fri tid, det fanns en tid när man talade om rättfärdig fördelning. Faktiskt fanns den tiden. KD var på det sättet ett sorts salt i borgerligheten. Bergspredikan: "Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort..."

Här intervjuar jag förresten Magnus Wåhlin om ekoteologi.
 

tisdag 30 juni 2015

Almedalen måndag: Löfven och det han inte nämnde - Värdlandavtalet

Löfven nämnde det inte. Dels därför att han inte vill upplysa medborgarna om vad man håller på med i Rosenbad, dels därför att regeringen kan spricka på frågan. Värdlandavtalet med Nato.
 • USA har länge haft ett så kallat värdlandsavtal med Afghanistan. 
 • Nu är Nato på väg att skriva ett sådant avtal med Sverige. 
 • Flera departement arbetar just nu med hur avtalet skall kunna sjösättas. 
 • Intresset från regeringen att föra ett offentligt samtal om detta är minimalt. Försvarsdepartementet plockade plötsligt bort avtalstexten - just när debatten startat i sin linda - från nätet, men Stina Oscarsson hann lägga ut det.

Värdlandsavtalet innebär att Nato kan ges möjlighet att såväl bygga militär infrastruktur i Sverige som anfalla Ryssland (formellt heter det ”tredje land”) från svenskt territorium.Infrastrukturen handlar om att administrativt och rent fysiskt förbereda för transport av Natotrupp och material på land, till sjöss och i luften. Logistiken måste fungera, vilket kräver tillgång till flygfält, hamnar, vägar och strategiska knutpunkter. Missiler och bomber skall kunna lagras i Sverige. Natotrupp skall kunna förses med allt från mat till ammunition.

Förberedelser pågår för att skriva om svensk lag. Det civila Sverige måste förberedas för att, efter ett snabbt beslut, kunna öppnas upp för Nato. På finansdepartementet har man en längre tid analyserat hur man skall kunna ge skatte- och momsfrihet för Nato-militärer som verkar i Sverige.

Om detta talar man så lite man bara kan. Freds- och nedrustningsvänner inom socialdemokratin ligger än så länge lågt – de hade lättare att kritisera den borgerliga regeringen för planerna än att nu peka finger på Löfven.

Inom Miljöpartiet börjar ett stilla muller höras. Allt fler har insett att partiledningen tycks villig att medverka till att värdlandsavtalet blir verklighet. Värdlandsavtalet strider mot allt vad Miljöpartiet står för. Eller åtminstone stått för
 • Vi har fått en debatt om krig, när vi borde ha en debatt om fred.
 • Vi har fått en debatt om upprättande av nya konfliktgränser, när vi borde ha en debatt om hur vi mildrar konflikter.
 • Vi har fått en debatt om upprustning, när vi borde ha en debatt om nedrustning.
 • Vi är på väg att fästa oss i en spiral av krigsretorik, istället för att se hur vi tar oss ur den.
 • Vi är på väg att göra krigsretoriken till medial underhållning, istället för att låta erfarenheterna om sådant få oss att sansa oss.
 • Vi är på väg att göra Sverige till en potentiell krigsskådeplats, istället för att stärka Sverige som konfliktlösare.

Den borgerliga regeringens plan var att avtalet skulle skrivas under redan i år. Den rödgröna regeringen har insett att man sitter med en bomb i knät. Man har därför förlängt stubintråden. Planen är nu att lämna förslag nästa år. Formellt hänvisar man till utredning av hur svensk lagstiftning måste förändras. Man säger ingenting utåt om intern splittring. Statsminister och försvarsminister har fått klart för sig att Miljöpartiets ledning är villig att svälja avtalet - de som nu kan stoppa det är gräsrötters och enskilda riksdagsledamöters agerande

Att Ryssland, från sitt perspektiv, uppfattar värdlandsavtalet som en aggressiv handling är inte så konstigt. Man upplever, från sitt perspektiv, att landet blir allt mer kringränt av Nato. Man ser att Sverige kan bli en konkret plattform för anfall mot det egna landet. Samtidigt uppträder man själv allt mer aggressivt. Vad som är hönan och ägget träter man om. Spänningar byggs stegvis upp. Det är inte på detta sätt avspänning skapas och fred vinns. Sverige är på väg att bli en allt större pusselbit i ett pussel där den militära logiken råder. Denna har sällan visat sig leda till annat än elände.

För utom att krigshetsarna flyttar fram sina positioner under politikerveckan så kan meddelas att Expressen bjuder alla som så vill, så länge lagret räcker, på nattkorv med bröd. "Det är klassisk varmkorv med bröd vi serverar", meddelar den illa åtgångna kvällstidningen. Huruvida det är Niklas Svensson själv som serverar framgår inte.

PS!
Löfvens tal handlade mest om att företag skall sälja mer, att människor skall arbeta mer och att skolan skall utbilda för arbetsmarknaden. Vi skall, som sagt, ses som verktyg för att hålla igång ett ekonomiskt systemtänkande vars bäst-bästföredatum gått ut. Löfven nämnde inte heller att för prick 29 år sedan, i Almedalen, föreslog LO att ett friår borde införas... Eller att S vid den tiden var motståndare - tillsammans med enbart moderaterna - till en bojkott av Sydafrika på grund av apartheidsystemet. Norge och Danmark hade redan gått före.

Apropå framtidsutmaningar och politikers världsbild  intervjuar jag Jesper Strömbäck här.
Apropå arbetslinjen intervjuas Roland Paulsen här.


måndag 29 juni 2015

Almedalen söndag: Annie Lööf och det hon inte nämnde - prekariatet.

"Tack vare tillväxt har vi fått miljövänliga bränslen", meddelades igår av Annie Lööf från Almedalens scen.

Häromveckan läste jag att det var miljövänliga bränslen som gett tillväxt... I själva verket är det så att det inte alls blir någon tillväxt av att "miljövänliga bränslen" som omsätter X miljarder ersätter fossila bränslen som omsätter X miljarder. 

Det man kan säga är att X miljarder av den totala BNP blir mindre miljönegativ. Men någon tillväxt genereras inte. Tillväxt blir det nämligen bara när BNP blir större från ett år till ett annat. Att det är "tack vare ekonomisk tillväxt vi fått biobränslen" är rent nonsens.

Att det gröna växer inom BNP innebär inte ekonomisk tillväxt. Tänk att det skall vara så svårt att förstå.

Lustigt nog kapade, och misshandlade, Lööw mitt gamla skötebarn Grön skatteväxling från MP, vars senaste fyra språkrör behandlat detta barn styvmoderligt och till och med vänt det ryggen...

Det Lööf inte vill kännas vid...
I övrigt kan konstateras att Annie Lööf talade om "modern arbetsmarknad" men inte vad den innebär i hennes tappning. Nämligen att ett prekariat växer fram, det vill säga att allt fler kommer att leva i en prekär situation utan fast anställning, med tillfälliga påhugg, inringda på morgonen och utan möjlighet att få lån till bostad eller hyreskontrakt.

De som drabbas är i första hand inte vi som växt upp i en välfärdsparentes. De som drabbas främst är yngre generationer.
 • Friheten att välja tillfälliga jobb ersätts av tvånget att ta tillfälliga jobb, det ena efter det andra i pauser mellan arbetslöshet.
 • Friheten att välja bostad för kortare tid har ersatts av tvånget att flytta runt.
 • Friheten att leva enkelt och fattigt har ersatts med tvånget att leva hårt ansatt. 
Är centerpartister nöjda med den allmänna acceptansen av vikariat, projektanställningar och bemanningsföretag? Är dom nöjda med att fått en allmän acceptans av det stora projektet med namnet Reducera människan till en liten skit.
För det är ju det saken handlar om. Att reducera människan. Vänstern hade sin variant på den modellen, där individen skulle underställas staten och där frihet blev detsamma som att röra sig fritt i därför inredd garderob.

De nyliberala öppnade garderoben, sprängde dess väggar men drog också undan golvet. Och individen reducerades till en ekonomisk varelse vars uppdrag blev att vara kugge i ett ekonomistiskt hjul som snurrade allt fortare för att kunna slunga upp mer pengar till dem på gräddhyllan. Så började man uppbyggnaden av ett samhälle för kuggar i ett ekonomiskt hjul istället för ett samhälle för människor av kött och blod.

Annie Lööfs Centerparti är del i den berättelsen. Det var aldrig Torbjörn Fälldin eller Olof Johansson. De talade kritiskt om "bolagshögern", inte om borgerlighet utan om ekohumanism, inte om mer till de som redan har utan mer till de som är utsatta. Tänk så ett parti kan förändras.

PS!
Guy Standing intervjuades för en tid sedan  - inte av mig utan av Bengt Westerberg - om just prekariatets framväxt.
Anders Wijkman intervjuades för en tid sedan - av mig den här gången - om tillväxtens dilemman.
Björn Forsberg intervjuades för en tid sedan - av mig den här gången också - om tillväxtens slut.
Christer Gunnarsson  intervjuades för en tid sedan - förlåt tjatet: av mig - om tillväxt och hållbarhet.

söndag 28 juni 2015

Grekland gör det enda rätta

Oj, vad det ojas från regeringar, även den svenska. Grekland skall folkomrösta. Och? Hur skulle man annars göra? Svika vallöften rakt av? Kanske tycker "experterna", som betalas väl för att ändra uppfattning från ett kvartal till nästa, att experter skall ta över? Det fanns inget annat demokratiskt acceptabelt och politiskt hanterbart sätt än att utlysa folkomröstning.

Att sedan Grekland borde lämnat euron redan när siffrorna på räknedosan visade a) hur det stod till och b) att försök att lösa det inom eurons ram skulle bli en långdraget elände. Som sagt redan för flera år sedan: antingen har man ingen räknedosa eller också förstår man inte vad siffrorna i slutkolumnerna innebär när de översätts till verkligheten.

Och nu finns inget annat rimligt sätt än att folkomrösta, förhoppningsvis efter några dagar när var och en förmår gräva sig ner i hur alternativen ser ut när fantasidimmorna lagt sig.

lördag 27 juni 2015

Grattis planeten! Domstol dömde holländska staten att minska utsläppen av växthusgaser.

- Om din granne har ett sjukt träd som riskerar att falla över ditt hus, kan du gå till en domstol och be den beordra din granne att ta bort trädet. Det här är samma sak.

Citatet ovan är hämtat från organisationen Urgendas juridiska ombud Dennis van Berkel.  Urgenda, och 886 holländska medborgare har stämt staten för dess klimatpolitik och en domstol i Haag har kommit fram till att den holländska statens klimatpolitik är olaglig. Staten hade beslutat att minska sina utsläpp av växthusgaser med 14-17 procent till 2020 jämfört med 1990. Domstolen beordrade staten att minska utsläppen minst 25 procent. Och att stå för Urgendas alla kostnader i samband med rättegången.

Argumentationen framgår av följande redovisning av domaren:


fredag 26 juni 2015

Jill Stein: Power to the People Plan

Jill Stein ställer upp i det amerikanska presidentvalet för De gröna. Så här presenterar sin kampanj:

My Power to the People Plan creates deep system change, moving from the greed and exploitation of corporate capitalism to a human-centered economy that puts people, planet and peace over profit.
It offers direct answers to the economic, social, and ecological crises brought on by both corporate political parties. And it empowers the American people to fix our broken political system and make real the promise of democracy.
This plan will end unemployment and poverty; avert climate catastrophe; build a sustainable, just economy; and recognize the dignity and human rights of everyone in our society and our world. The power to create this new world is not in our hopes, it’s not in our dreams - it’s in our hands.”
signature_jill_8.png

Key points of the Power to the People Plan:

A Green New Deal:

Create millions of jobs by transitioning to 100% clean renewable energy by 2030, and investing in public transit, sustainable agriculture, and conservation.

Jobs as a Right:

Create living-wage jobs for every American who needs work, replacing unemployment offices with employment offices. Advance workers rights to form unions, achieve workplace democracy, and keep a fair share of the wealth they create.

End Poverty:

Guarantee economic human rights, including access to food, water, housing, and utilities, with effective anti-poverty programs to ensure every American a life of dignity.

Health Care as a Right:

Establish an improved “Medicare For All” single-payer public health insurance program to provide everyone with quality health care, at huge savings.

Education as a Right:

Abolish student debt to free a generation of Americans from debt servitude. Guarantee tuition-free, world-class public education from pre-school through university. End high stakes testing and public school privatization.

A Just Economy:

Set a $15/hour federal minimum wage. Break up “too-big-to-fail” banks and democratize the Federal Reserve. Reject gentrification as a model of economic development. Support development of worker and community cooperatives and small businesses. Make Wall Street, big corporations, and the rich pay their fair share of taxes. Create democratically run public banks and utilities. Replace corporate trade agreements with fair trade agreements.

Protect Mother Earth:

Lead on a global treaty to halt climate change. End destructive energy extraction: fracking, tar sands, offshore drilling, oil trains, mountaintop removal, and uranium mines. Protect our public lands, water supplies, biological diversity, parks, and pollinators. Label GMOs, and put a moratorium on GMOs and pesticides until they are proven safe. Protect the rights of future generations.

Freedom and Equality:

End police brutality, mass incarceration and institutional racism within our justice system. Expand women’s rights, protect LGBT people from discrimination, defend indigenous rights and lands, and create a welcoming path to citizenship for immigrants. Protect the free Internet, replace drug prohibition with harm reduction, and legalize marijuana/hemp.

Justice for All:

Restore our Constitutional rights, terminate unconstitutional surveillance and unwarranted spying, end persecution of government and media whistleblowers, close Guantanamo, abolish secret kill lists, and repeal indefinite detention without charge or trial.

Peace and Human Rights:

Establish a foreign policy based on diplomacy, international law, and human rights. End the wars and drone attacks, cut military spending by at least 50% and close the 700+ foreign military bases that are turning our republic into a bankrupt empire. Stop U.S. support and arms sales to human rights abusers, and lead on global nuclear disarmament.

Empower the People:

Abolish corporate personhood. Protect voters’ rights by establishing a constitutional right to vote.  Enact electoral reforms that break the big money stranglehold and create truly representative democracy: public campaign financing, ranked-choice voting, proportional representation, and open debates.

torsdag 25 juni 2015

Norrland - det där som ligger norr om Mälardalen...

Svenska politiker i allmänhet vill locka så många bolag som möjligt till Sverige för att gräva, spränga och skyffla upp mineraler - för att de (bolagen) sedan kan dra iväg med pengarna. Och lämna kadaver kvar till kvarvarande befolkning. Inte minst i Norrland.  

Att Northland Resources - ni vet gruvbolaget som haft landshövdingen i Norrbotten som sponsor... -  inte följer sina tillstånd välkänt. Företaget utredes för tre miljöbrott, trots sponsorns (S) försök att avstyra anmälan så pass att han blivit föremål för brottsutredning. 

Nu har det avslöjats att gruvblaget än en gång struntat i tillstånd. Ingen är förvånad. 

Det finns de som tror att framtiden ligger i gruvnäring. De som tror så kan räkna med en fin karriär. För det är så man skall tro om man vill göra karriär.

En av de värre politikerna i branschen har varit Annie Lööf.  Men raddan av naiva, rent av korkade, politiker och tjänstemän är så många att de skulle kunna fylla hundratals gruvhål med floskler. Dessa män och kvinnor befinner sig för närvarande i bland annat Rosenbad, Bergstaten och branschorganisationen SveMin. Staten och kapitalet i skön förening.

Det kallas för "bra företagsklimat" när Norrland töms på resurser för att sedan stå med mössan i hand. Välbetalda konsulter ler dock förnöjt - ju fler glädjekalkyler de kan leverera ju bättre betalt tycks de få.

Numera är det förstås inte bara gruvbolag som driver pengarna ur Norrland och dess råvarukommuner. Det är skogsbolag och vattenkraftbolag - och för all del också vindkraftbolag. Ofta hälsas de välkomna av panikslagna kommunpolitiker som känner sig pressade att tro på fantasin att pengarna skall stanna istället för att flöda till huvudkontor belägna någon annanstans i världen - Stockholm inräknat. Sedan låter man sig behandlas som den fattige kusinen från landet som mumlande står med mössan i hand och ber om en skärv.

Po Tidholm brukar skriva om råvarornas förbannelse. Och det är precis så det är. Och har varit. Norrlandskommuner investerar i infrastruktur så att maskiner kommer fram för att i sann kolonial anda suga ut det man kan för att därefter lämna efter sig en skattebas mindre än någonsin.

Läs Arne Müllers Norrlandsparadoxen och Po Tidholms Norrland. Ingen politiker borde ges inträde i Sveriges riksdag utan att ha korsförhörts på dess innehåll. Gäller även riksdagspolitiker från Norrland, som tycks bli verbalt förlamade när de blir upphöjda till riksdagsledamöter - eller om det nu är så att de blir placerade högt upp på riksdagslistorna för att de är tillräckligt lojala med sina partiledningar.PS! 
På 90-talet agerande MP hårt mot den minerallag som borgare och sossar älskade - den "liberala minerallagen" som var så liberal att världen förvånat höjde på ögonbrynen och gruvbolagen såg sina möjligheter att lura skjortan av såväl Sverige som dess kommuner och markägare.

En av alla intensiva perioder som språkrör var när jag åkte runt i Sverige och debatterade och föreläste om den svenska minerallagen och dess absurda konsekvenser.  Bland annat besökta jag klostret Mariawall som hotades av gruvdrift. Drygt tio år senare upptäckte jag plötsligt att mitt eget potatisland (!) mutats in av ett australiensiskt gruvbolag som hotade med att starta gruvverksamhet i närheten av sjön Tisnaren.
onsdag 24 juni 2015

Sentida avveckling av kärnkraft - och klokt beslut om DAB

Den sentida avvecklingen - det är nu tio år sedan den skulle vara avvecklad enligt resultatet i en folkomröstning - diskuteras av Oskarshamnsverkets ägare. Man beklagar att den sentida avvecklingen kanske inte blir mer extrem än drygt tio år.

Dessutom beklagar man att kärnkraften inte gynnas fullt ut som tidigare, utan numera, enligt marknadsekonomiska principer, skall stå för åtminstone något större del av sina kostnader för framtida avfallshantering. Man beklagar att vinsterna inte längre kan privatiseras medan kostnaderna fullt ut socialiseras.

Man är också grinig för att kärnkraften likabehandlas med vattenkraften genom att den senares fastighetsskatt i viss mån motsvaras av den förstnämndas effektskatt. Man tycks också beklaga att reaktorerna är gamla och spröda. Däremot tycks man inte beklaga alla de incidensen som förekommit.
 

Vi slipper DAB trots utebliven tillväxtkick
Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) meddelar idag att det inte blir något beslut om att FM-bandet skall släckas ner så att tio miljoner radioapparater blir otjänliga. 

En tillväxtfixerad kulturminister, modell S, hade givetvis inte kunnat motstå en sådan tillväxtfaktor som att kasta fullt fungerande radioapparater för att ersätta dem med nya. Svenskt Näringsliv lär rasa. 

Alice Bah Kuhnke har dessutom gått sitt partis kongress till mötes: denna hade, liksom de flesta remissinstanser, förstått att FM-bandet redan idag kompletteras med webbradio i något som kallas Internet. MP:s ledamot i riksdagens kulturutskott, Niclas Malmberg, kan ta åt sig en del av äran, han har drivit frågan på ett förtjänst fullt sätt medan andra tövat och tövat.

Förresten: kanske kan vi till viss del tacka Putin för de tyngsta argumentet för att få sossar och borgare att acceptera beslutet: Försvarsmakten delar nämligen den kritik som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap framfört: krisberedskapen riskerar försämras om FM-bandet ersätts med DAB.. Vilket inte betyder lite... för ni ska veta att krisberedskapen i Sverige är usel redan idag. Sådan uppfattas nämligen som omodern.


tisdag 23 juni 2015

Bibliotek och de konservativas "värnande av tystnadsnormen"...

Ska det vara tyst på ett bibliotek? Frågan har driftats någon dryg månad efter det att några ärkekonservativa bibliotekarier slagit larm om att det pratas, stökas och stojas på den bildningens boning som i Sverige utvecklades hand i hand med folkskolan. Tiderna förändras. Gamla normer ifrågasätts. Men de ärkekonservativa ifrågasätter.

Vilket gläder mig...

Det är så ont om tystnad att de få lokaler där sådan existerar bör försvaras med näbbar och klor när den nya tidens vänster börjar hojta om att bibliotekens tystnadsnorm tillhör en annan tid. Biblioteks tystnadsnorm bör vara evig. Att de ytliga delarna av vänstern kritiserar detta kan bara bero på - och nu citerar jag en mogen vänsterman som levt ett helt liv med socialt engagemang, teknisk nyfikenhet och bildningsideal - "att de är rädda för tystnad eftersom tystnad kan leda till längre tankar än de som oftast presteras i de kvasiurbana miljöer där flödet av information likställs med kunskap."

Den visste vad den tog...

Hur som helst. Tysthetsnormen verkar vara problematisk för främst vänstern. Erik Helmerson, ledarskribent på DN som jag aldrig citerat förr (förmodligen av en rad goda skäl) meddelar: "I vems ögon har tysthetsnormen varit ett problem? På vems uppdrag har biblioteken upphört att vara en fredad zon för bildning och läslust?" Bra frågor som gärna får kommenteras. Men kom nu inte dragande med att högljuddheten är "bunden till etnicitet" eller "invandrare" för då har ni aldrig varit på ett bibliotek - kommunalt eller privat - i andra länder.

De som har mest att vinna på att bibliotek förblir tysta är de som annars aldrig får tillgång till vare sig tystnad eller studiero. Det är de som bor trångt, de som försöker göra en bildningsresa på samma sätt som de människor i arbetarklassen som tog kamp för folkbiblioteken.

Tystnad är en bristvara. Både ute och inne. Ett verk av kompositören John Cage heter 4'33" och består av fyra minuter och trettiotre sekunders tystnad. Jag undrar hur många som idag står ut med så lång absolut tystnad i vaket tillstånd... Och jag undrar varför man inte står ut. Jag är rädd för att svaret är sådant att det förskräcker.

måndag 22 juni 2015

Sommardag, segelbåtar och W.S.Handy

Igår, när sommarvärmen steg till höga nivåer i trädgårdslandet, dök plötsligt, som segelbåtar vid en horisont, sockerärtorna upp ur jorden. Till och med bönorna borta i landet, som jag trodde ruttnat nere i jorden i kyla och regn, dök vid middagstid, en efter en, upp som kraftiga bunkerskepp vid en horisontlinje. De ganska skamfilade övervintrarna - purjo och vitlök - tycktes skaka av sig kyla och regn för att, nästan som om de var stolta, resa sig mot solen för att inta en respektingivande ställning nu när de andra börjar morska upp sig.

Efter några timmar varsam rensning i landen var det dags för årets första solhatt, ett glas utsökt maltwhisky, en bit mörk choklad och en stilla, varm sommardags bästa musik lite lagom tyst i bakgrunden: W.S. Handy. Som jag vanligen bara lyssnar på när sommaren är loj, värmen dov och fåglarna tystnat. Så här kan det låta:

PS! Jag får väl upprepa det jag sa för några år sedan, när Grekland-krisen uppmärksammandes, att för var och en som kan använda en räknedosa finns bara en sak: Grekland bör stiga av euron, problemet nu är att man borde gjort det för flera år sedan. Men EU-ledarskapet, och de så kallade experterna i medierna, hade väl ingen räknedosa.

söndag 21 juni 2015

Prova en sommar utan böcker av män

Rubriken kan tyckas korkad. Och är det också. Den är hämtad från en artikel av Lina Kalmteg som är litteraturkritiker på SvD. Hon menar att "vi kanske skall utlysa ett år då alla läser böcker enbart av kvinnor. Eller åtminstone utropa en mansfri lässommar 2015."

Tidigare har Kamila Shamsie i The Guardian föreslagit att 2018 bör vara ett år då förlagen inte skall ge ut en enda bok av en man. Vilket i så fall skulle drabba mig illa.

Skälen till de provocerande förslagen är förstås solklara. Ett skäl är att män tilldelas nobelpris i litteratur - och typ Övralidspris och De Nios stora pris - i aldrig sinande omfattning. Men att detta förhållande skulle få mig att av princip hellre välja en spänningsroman av Liza Marklund än av Håkan Nesser känns alltför grymt. Fast det var en usel motivering. Det finns ju massor med kvinnliga författare som skriver bättre än massor med män. Allt från Elisabeth George till Toni Morrison.

Hur som helst: det känns aningen lustigt att kräva stopp för manliga författares utgivning just när försäljningslistorna toppas av kvinnor... Igår var, enligt Bokus, åtta av de tio mest sålda titlarna skrivna av kvinnor. Liza Marklund, E.L. James, Astrid Lindgren, Carin Gerhardsen, Katerina Janouch... 

Förebild var Ada Nilsson
För övrigt sålde kvinnliga författare alldeles utmärkt redan när 1800-talet gick in i 1900-tal. Kan bero på att det var den mer burgna klassen som läste, och i denna klass arbetade vanligen inte kvinnorna - var sig i lönearbete eller hemma. De hade tid att läsa. Och valde uppenbarligen gärna kvinnliga författare. 

Strindberg däremot, han sålde inget vidare. Vid en jämförelse. Men i ett patriarkaliskt samhälle flyter liksom manliga författare ändå upp som de man skall minnas. Att Selma Lagerlöf blev omhuldad - medan Elin Wägner glömdes bort - beror nog mest på att Lagerlöfs huvudpersoner var män, medan starka kvinnor var huvudpersoner i Wägners böcker.

Vad kommer att läsas här hemma i sommar? En sommar utan en bok av Theodor Kallifatides blir på något sätt stympad - så det blir hans senaste Mina läppars svalka. Trots att jag lovat att inte läsa hans böcker i hängmatta utan sittande. Toni Morrisons Hem ligger och väntar. Liksom Astrid Lindgrens Krigsdagböcker, väntar bara på att hustrun skall bli färdig. Vägen mot Bålberget av Therese Söderlind ligger i högen som skall avnjutas, den har hamnat längst ner alltför länge nu.

Stol 12
Dessvärre lär jag inte komma undan Murakamis andra och tredje del av 1Q84 - har svårt för författaren, har svårt för alla japanska författare jag läst, det är något med stilen att skriva som känns fyrkantigt. De övertydliga upprepningarnas förbannelse får mig att tro att författaren anser att jag som läsare saknar såväl minne som fantasi. Alla anser uppenbarligen inte att de övertydliga, och detaljerade, upprepningarnas förbannelse tynger texten på ett mentalt krossande sätt - en del lobbar både ihärdigt och fräckt för att Murakami skall tilldelas Nobelpriset.

Släkten till den som nog har mest inflytande på Akademiens val av pristagare sägs vara värst - så det gäller att Stol 12 behåller sin integritet...

Omläsning av Elin Wägners Vinden vände bladen lär det bli eftersom ett kapitel i min kommande bok (planerad till 2018 om inte Kamila Shamsie får sin vilja igenom) om Wägner tar sitt avstamp i den romanen.

Undrar om Lina Kalmteg ger mig godkänt. 4 böcker av kvinnor, 3 av män. Å andra sida struntar jag i vilket. Bara för att småjävlas så blir det nog någon Strindberg också. De för dagen radikalt korrekta får ursäkta, men han kunde skriva. Och i Giftas 1 pläderar han för kvinnlig rösträtt.

En midsommar utan att säga något om fjärden känns förstås alltför fattig, så jag vill påpeka att den ligger därnere grå men fullt badbar. Kanadagässen har massor med ungar, lommen har några stycken och hägern står på sitt ena ben och betraktar världen. Snart skall den kanske få betrakta en grön kanot som drar fram utefter vassen på väg till den där ön där kaffe med aningen kron ömsint bör intas en sådan här småfrusen morgon.