lördag 30 maj 2015

Hej Stefan Löfven, när ska du fatta?

Sossarna har kongress. I DN meddelar Stefan Löfven att "fler behöver studera mer". För Sverige "skall inte tävla med låglönejobb", sa Löfven och fortsatte: "för det finns miljarder människor som är med i den tävlingen, det är inte vår grej helt enkelt".

Snälla Löfven, vakna för i h-e upp! Beskriv inte världen utifrån en förlegat kolonial världsbild. Människor i länder som Kina och Indien är inte dummare än svenskar. De läser, de pluggar, de utbildar sig. Den svenska klicken av världens välutbildade är som en piss i Mississippi. När ska du fatta det?

Och när ska du fatta att den pågående digitala revolutionen också kommer att slå ut de välutbildades jobb? När i h-e skall en sosseledare begripa att tiderna ser annorlunda ut än när de gjorde sin karriär?

Löfven säger att han vill begränsa "utbildningar som inte leder till jobb". Som ett eko från Svenskt Näringsliv som 2011 föreslog att studiebidrag för utbildning i humaniora bör vara lägre än för utbildning till ekonom eller naturvetare - eftersom utbildning i humaniora inte ger jobb lika fort. 

Då kommenterade jag det så här i Nyhetspanelen: "Man förstår inte samhället utan humaniora, man förstår inte människan utan filosofi, man förstår inte tekniken utan kultur i botten". Att behöva påpeka samma sak efter det att en socialdemokratisk statsminister talat känns beklämmande.

Vi bör stärka utbildningar som leder till bildning. För bildning och breda intressen kommer att vara en livlina i framtidens samhälle. En livlina när yrkesidentiteten raderas, när lönearbetet blir en mindre del av människans liv. Dessutom: en ingenjör kan bli en bättre ingenjör om hen läst kulturhistoria eller någon annan humaniora. Men den tanken svindlar för såväl Svensk Näringsliv som för Stefan Löfven.

Värst av allt i den löfvenska socialdemokratin: man håller fast vid system och strukturer som är anpassade för en annan tid, socialdemokraternas tid. Man håller fast vid att det skall vara skatt på arbete och arbetstid som skall vara grunden för finansieringen av välfärden. Man håller fast vid att trygghetssystemen skall byggas på att du har - eller har haft - ett lönearbete. Helst heltid. Och med heltid menas samma 40-timmarsnorm som när robotiseringen inte ens nått industrin! Man tar sig för pannan och undrar hur i h-e den löfvenska socialdemokratin tänker.

När i h-e skall sossarna vakna? Och hur i h-e har miljöpartister lyckats reducera sina egna grundläggande värderingar så mycket att de nu vävs ihop med sossarnas partiledning?

Att alternativet till detta skall vara en borgerlig hallelujaföreställning - på temat mindre skatt på kapitalvinster och "är du under trettio år så får du faktiskt se det som naturligt att tillhöra ett prekariat" - känns bara bisarrt. Att alternativet skulle vara Sverigedemokraternas nostalgiska längtan tillbaka till något som aldrig varit känns än mer bisarrt.

Och vad kan Vänstern? När slutade de ta kamp för en realistisk syn på arbetstidsnormen? Och varför har inte de insett det bisarra i att älska skatt och avgifter på arbete och arbetstid - något som bara leder till att kultur, vård, omsorg, reparation och underhåll blir hårdbeskattat medan materiella värden, som bygger på rovdrift av naturen, blir billigare och billigare i jämförelse?

När ska socialister fatta att hög skatt och höga avgifter på arbete dränerar det socialt och ekologiskt hållbara samhället? När ska socialister fatta att skattebasen måste utgå från hela produktionen - oavsett om det är människor eller maskiner eller robotar eller datorer som stått för den? När skall vänstern inse det absurda i att ett företag som ersätter människor med robotar lever i utanförskap - i den bemärkelsen att det inte längre bidrar till allt det goda som inkomstskatter och arbetsgivaravgifter finansierar: skola, vård, omsorg och trygghetssystem.

Det behövs något helt annat. En kulturrevolution mot partiernas oförmåga att lätta ankar från gamla föreställningar. En kulturrevolution att se längre än till nästa valdag. En kulturrevolution mot näringslivets oförmåga att se längre än till nästa kvartalsrapport.

En kulturrevolution som ser bristerna i de grundläggande system, strukturer och normer som just nu tar struptag på möjligheterna att bygga ett samhälle som om människor har ett värde djupare än som konsumenter, väljare och duktiga idioter i det hjul som Löfven tycks älska mer än något annat.

Jag är så trött på sossar som borde vara så mycket bättre än de är. Så mycket modigare än de är.

Och det är så trist att sossarna och miljöpartisterna tycks plocka fram det sämsta av varandra. Snart sagt varenda statsråd låter som ett tjänstehjon i en byråkrati med bäst-före-datum för länge sedan. Snart sagt allihopa låter, klär sig, uppträder som om de vore stöpta i samma betongform. Var det inte så att miljöpartisterna skulle stå för det nydanade, det friska, det ungdomliga, det fräcka, det framåtsyftande? Istället har dom fallit ner i samma kostymiella träsk där socialdemokratiska partiledningar fostrar sina karriärister. De där som aldrig förmår svara rakt på en fråga, de där som låter sin egen personlighet kvävas av partistrategernas strupgrepp.

Ursäkta utbrottet. Men det kommer från hjärtat - och det har passerat hjärnan innan det nådde tangentbordet. Även om ni inte tror det.
fredag 29 maj 2015

Den nya utmaningen: att bygga ett förståelsesamhälle

Revisorer. Officiellt har de rollen som riddare för att hålla borta ekonomiskt fiffel från företag, kommuner och organisationer. Dessa ärans män och kvinnor rider dock inte alltid rakryggade på vita springare. SVT avslöjade i veckan att de emellanåt smyger omkring i skuggorna för att göra sig en extra hacka. De har ägnat sig åt grov skatteplanering. Moraliskt förkastligt. Men självfallet innanför lagens och de snåriga regelverkens ramar.

Kan vi lära oss något av detta? Skulle vi kunna renodla systemen så att träsken av juridiska finter och byråkratisk snårskog elimineras – eller åtminstone minskar? Skulle vi kunna skapa ett samhälle där systemen är tydliga, överblickbara och begripliga?

Tjänstesamhälle. Informationssamhälle. Kunskapssamhälle. Beteckningarna på det samhälle som vuxit fram efter bonde- och industrisamhället är många. De kopplas till känslor av modernitet och utveckling.

Men gemensamt för dem alla är att den lagtekniska, byråkratiska och administrativa snårskogen vuxit alltmer. Det gäller skattesystemet, det gäller socialförsäkringssystemet, det gäller snart sagt alla system vi bygger upp. Det krävs experter för att förstå, det krävs kopiös och sårbar datakraft för att administrera. De krävs stora, och ofta integritetskränkande, insatser för att kontrollera.

Och värsta av allt: nästan ingen har full koll, nästan ingen kan systemen med alla dess särregler och undantag, nästan ingen begriper hur det fungerar. Vore det inte hög tid att skapa ett förståelsesamhälle?

Läs fortsättningen i Fria Tidningen här.

torsdag 28 maj 2015

Börja om från början, börja om på nytt...

Alternativet ställer upp i det danska valet som skall hållas i juni. Mycket av politiken känner ni igen om ni följt min blogg. En hel del frihetligt grönt.

Hur som helst: Alternativet är till icke obetydlig del det som MP idag borde kunnat vara, om partiet hade haft mer mod, mer tillit till grön ideologi och mer förmåga att ha två bollar i luften - både det demokratiska hantverket i riksdagen och offensiv opinionsbildning. 

Så det är klart att jag följer Alternativet med stor nyfikenhet, viss fröjd, en del förhoppningar, aningen vemod och en skopa undran - hur hanterar man t ex flykting- och integrationsfrågor i ett land som Danmark?
Partiet ser ut att kunna komma in i Folketinget, till skillnad från De grönne, som tyvärr har svårt i Danmark.

PS!
Också i Sverige bubblar det lite grand bland  maskrosornas och de frihetliga ängarnas blom- och bladprakt - är det dags att börja om från början, börja om på nytt, (varför ska man sörja, tider som har flytt?)

Alla som varit med en gång vet vad sådant innebär. Oändligt arbete, oändligt motstånd och ett antal påfrestande knäppgökar - definitionen kan förstås vara mångfacetterad - som omedelbart kommer farande och som måste hållas på behörigt avstånd. Hade jag inte varit med en gång så hade jag förstås kastat mig över denna utmaning. Bland det högre på en sådan dagordning hade nog stått:
 • Sänkt arbetstid, 
 • breddad skattebas - och sänkt skatt och sänkta avgifter på arbete.
 • förenklat och frihetligt trygghetssystem, 
 • rejält höjt grundavdrag istället för andra avdrag och bidrag som t ex ränteavdrag, rut, rot, reseavdrag, 
 • vinstuttag förbjudet i skattefinansierad skola, vård och omsorg, 
 • gynnande spelregler för den tredje (kooperativ, ideell) och fjärde sektorn (familj, sociala nätverk) på bekostnad av den första (offentlig) och andra (kommersiell) sektorn,
 • utredning om icke-militära strukturer när det gäller försvar av landets säkerhet, 
 • ökad möjlighet för föräldrar att frihetligt kunna välja mer tid för sina barn, 
 • utveckling av system och strukturer som inte är beroende av ekonomisk tillväxt, 
 • införande av reklamfria zoner som ett sätt att minska den kommersiella livsstilspropagandan, 
 • avskrivning av studielån för de som bor och verkar i glesbygd, 
 • undanta spekulativ bankverksamhet från bankgarantin, och se över frågan om bankernas rätt att "skapa pengar",
 • viss samhällsviktig infrastruktur skall vara helt offentligt ägd (t ex elledningar, vatten- och avlopp) - inom annan skall statlig ägande vara ett av flera (t ex bank, penningförmedling).
 • Hood-system inom flera områden (ta från viss verksamhet och för över till annan: avgifter på konstgödsel och bekämpningsmedel finansiera arealstöd, avgift på fossiltörstiga bilar finansierar  energismarta bilar, avgift på kommersiella lokaler i storstädernas kärnor finansierar stöd till kommersiella lokaler i glesbygd, etc).

onsdag 27 maj 2015

Fracking och jordbävningar

Nu har två forskarrapporter slagit fast att "ökningen av antalet jordbävningar i Oklahoma och Texas med stor sannolikhet orsakats av så kallad fracking".

En av studierna publiceras i Nature Communications. Den andra av forskare vid Oklahoma Geological Survey.

Det forskarna kommit fram till är att insprutningen av vattnen och kemikalielösning på den enda sidan av en förkastning och utpumpandet av detsamma och grundvatten från den andra sidan kan orsaka jordbävningar. I Oklahoma har antalet jordskalv 70-faldigats den senaste tiden - cirka 600 skalv förra året.

Därtill kommer petitesser som att den kemikalielösning man använder har en förmåga att läcka ut i grundvattnet så detta blir odrickbart. Å andra sidan har hoppet om ekonomisk tillväxt och vinst på insatt kapital förminskat benägenheten att se risker.

Den förstnämnda studien ifrågasätts av olje- och gasmyndigheten i Texas - den är känslig för den granskar de jordbävningar som drabbade städerna Azle och Reno för två år sedan. Men resultatet har förstås granskats av utomstående experter innan studien publicerades i Nature Communications.

Fracking.
Man börjar med att borra hål i marken. Det har man gjort förr. Man borrar ganska djupt rakt ner. För att sedan borra mer horisontellt. Det har man också gjort förr. Åtminstone då och då. Det någotsånär nya är att man sprutar in en vattenlöslig kemikalielösning i hålen. Under stort tryck. Syftet är att spräcka skifferlagren i marken. Då kan man frigöra den gas som under årmiljoner lagrats i berggrunden. Gasen strömmar upp genom borrhålen. Där samlar man upp den. Gasen kallas skiffergas. Metoden kallas fracking.

Det närmaste man kommer i svenskan blir väl spräckning. Man spräcker berget, så att säga. Det kan, om det vill sig illa, bli en sysselsättning i Sverige också.

tisdag 26 maj 2015

Mellan skål och vägg

Så har då till och med medier upptäckt att flygövningen Arctic Challange Exercise i en tredjedel av Sverige inte bara grundats med Natoländer utan också pimpats med övning i värdlandsstöd - det vill säga att Nato skall kunna få tillgång till svenska flygplatser, hamnar, vägar och skattefrihet.

På frågan om ACE-övningarna skall ses som övning även i värdlandsavtal svarar Totalförsvarets Johan Eellend: "Både ja och nej".

Frågar man regeringen om samarbetet med Nato ökar så blir svaret: "Både ja och nej". Frågan man regeringen närstående tjänstemän om man krattar manegen för medlemskap i Nato blir svaret: "Både ja och nej".

Nej, om någon lyssnar och inget vin intagits. Ja, om man talar mellan skål och vägg.

Analysera Nato...
Det finns sluggerretorik åt båda hållen när det gäller Nato. Ingen sida går fri. Några böcker i ämnet tas på ett förtjänstfullt sätt upp av Ulla Gudmundson här.


måndag 25 maj 2015

Arctic Challenge Exercise inleds idag

Arctic Challenge Exercise inleds idag. 3 600 personer och 115 flygplan deltar. Den svenska rödgröna regeringen ställt en tredjedel av Sverige till förfogande för bland annat USA:s och Storbritanniens krigsmakter. Sverige deltar inte bara med JAS Gripen utan även med ledningsflygplan och tankerflygplan. Senaste jag skrev om det var här

Flygflottiljen F 21 i Luleå gör bedömningen att övningen kommer att ge hotellen i Norrbotten cirka 7 000 gästnätter, och att deltagarna kommer att spendera minst tio miljoner kronor "som kommer näringslivet till del". Krigsövningar motiveras allt oftare som del av tillväxt- och regionalpolitik.

Det sägs att några miljöpartistiska riksdagsledamöter kommer att ansluta till de protester som pågår i anslutning till övningen. Hur partiledningen ser på det kan man ju fundera på om man inte har något viktigare att fundera över.

Den rödgröna regeringen har även gett tillstånd så att det så kallade värdlandsstödet kan övas i samband Arctic Challenge Exercise. Värdlandsavtalet innebär att Sverige skall kunna agera värdland för Natostyrkor så att dessa kan ges möjlighet att såväl bygga militär infrastruktur i Sverige - det vill säga få tillgång till flygplatser, hamnar, vägar och förbereda transporter av Natotrupp och material på land, till sjöss och i luften - som att kunna anfalla ”tredje land” från svenskt territorium.

Den som inte ser att manegen krattas av den socialdemokratiskt ledda regeringen för att Sverige med ett enkelt penndrag skall kunna söka medlemskap i Nato bör fundera över sina förståndsgåvor.

Socialdemokrater på Åland: "Coola ner!"

Kan man med argumentet "coola ner" förvara möjligheten för föräldrar att vara hemma mer hos sina barn? Uppenbarligen, det är i alla fall så den åländska socialdemokratiska socialministern Carina Aaltonen argumenterar när hon vill utvidga det så kallade hemvårdsstödet. 

"Hemvårdsstödet är en tydlig signal att det är viktigt att föräldrar under de första tre åren tar sig tid med sina barn och låter dem knyta an ordentligt. Det handlar inte om pengar - det handlar om normer", säger den socialdemokratiska ministern. Tillväxtfientligt, enligt svenska socialdemokrater, vars tunga argument för införandet av maxtaxa var att föräldrar skall kunna arbeta längre tid på dagarna om det är billigare att låta barnen vara längre på dagis.

"Slave trade"

Artikel i The Guardian: Anger over EU's 'slave trade' rhetoric as naval operations begin in Mediterranean.

Fler än 500 forskare skriver öppet brev: "We demand that Europe’s political leaders stop abusing the history of transatlantic slavery to legitimate military and migrant deterrent actions, and instead recall, and act upon the demands for freedom of movement, or ‘a right of locomotion’ articulated by African American anti-slavery activists of the nineteenth century."

söndag 24 maj 2015

Pingstdag, hänryckning och nollpoängare

Tidigt morgon och måsarna dekorerar fjärden. Den ensamma anden simmar förbi bryggan utan att ha en aning om att det är den helige andens dag.

Pingstdagen således. Den bibliska sagan berättar att den heliga anden gav sig till känna för apostlarna i Jerusalem. Hänryckningens tid, enligt gamle Tegnér. Påminner mig om en bild där Gustav II Adolf - i hänryck övertro på sig själv - slaktar en hydra som skall föreställa den katolska hydran. Som påminner om dagens religiösa strider. Religiös hänryckning har en förmåga att sluta med blod, avhuggna lemmar och löften om evigt liv vid någon sorts barbarisk guds sida. Ja, jisses så det kan bli.

Det gamla kajparet som brukar bygga bo i en av de avstängda piporna i husets skorsten har tagit sitt pick och pack och dragit till skorstenen på ett av uthusen. Som om de förstått att vi varit småsura på dem. Ekorren som håller till i tallen småjävlas med talgoxarna i äppelträdet. Päronträden blommar och Tyskland fick noll poäng igår. Förståeligt med tanke på hur tysk schlagermusik kan låta. Utmärkt att städa till och att förundras över... Hänryckt?Tillägg:
När jag nu lyssnat igenom låtarna så skall jag leva upp till fördomarna om vad jag skulle rösta på och erkänna att om jag röstat så hade jag röstat på den här.  

Förresten, vad menade Måns Zelmerlöw i tacktalet med att "vi är alla hjältar oavsett vem vi älskar eller vad vi tror på" - eh?? Putins lära också?

lördag 23 maj 2015

"Vi går med vinst nu..."

Vi går med vinst, för sjätte kvartalet i rad. Meddelade moderata SvD:s chefredaktör Fredric Karén stolt för ett tag sedan. Men glömmer att meddela att SvD får 47 900 000 i statligt bidrag. För att kunna gå med "vinst". En mer socialistisk finansierad tidning än moderata SvD finns inte.

Bidrag är annars ingenting som SvD gillar, man ogillar att sjuka och arbetslösa får drägligare bidrag med den nya regeringen. Däremot är bidrag till löner för välbetalda moderata chefredaktörer och ledarskribenter helt i sin ordning...

Detta var ett ämne som inte kom upp i gårdagens nyhetspanel.

fredag 22 maj 2015

Och vem sa detta?

Dags för nyhetspanelen. 07.40 gäller det att slå sig ner tillsammans med Tove Lifvendahl och Ursula Berge. Ämnen fattas inte att prata om. Sossarnas nedgång, Natonärmandets och SD:s uppgång, hushållens skulder. För att ta nåt i högen.

I veckan har jag haft två quiz - i måndags om tillväxt och i tisdags om ett diagram. Tack till alla som spred och kommenterade. Nu dags för ett citat.

Vem har sagt:

- Det måste få kosta pengar att skapa en god livsmiljö. Det måste få kosta något att t ex bevara ett befolkat Norrland genom en aktiv lokaliseringspolitik. Vi måste vara försiktiga med att tala om vad "effektiviteten" kräver i alla sammanhang. Effektivitet är inget självändamål.

A. Olof Palme, bland annat socialdemokratisk statsminister
B. Birger Schlaug,bland annat miljöpartistiskt språkrör
C. Anders Björck, bland annat moderat försvarsminister

Svaret finns här.

torsdag 21 maj 2015

Han utmålades som förrädare, buse, svikare - för 30 år sedan: Ingvar Bratt träder fram.

Året var 1985. Landet var Sverige. Han utmålades som förrädare, buse, svikare.  Han oroade sig för att hans bil skulle sprängas, att han skulle lynchas. Därför att han berättade sanningen som avslöjade Bofors som lögnare och regeringen som medspelare. Dåvarande krigsmaterielinspektören dör under hjulen på ett T-banetåg. Misstanke om mord. Stämningen är uppjagad. 

Ingvar Bratt trädde fram den 21 maj 1985, Bofors avslöjades och hela det system som är drivkraften till den globala vapenhandeln ifrågasattes.

Sverige för på trettio år sedan. Vapenexport till diktaturer. Smuggling, bedrägerier, lögner. Ständigt hyckleri. Att avslöja sanningen kan kostar på. Det kan ge fängelse. En som fick betala ett högt pris för att avslöja lögner när det gäller vapenexport var Ingvar Bratt. Han var Boforsingenjören vars avslöjande slutade i att Boforsdirektörerna Martin Ardbo, Lennart Pålsson och Henrik Ekblom dömdes för vapensmuggling.

De fick villkorlig dom. De slapp fängelse. Man sätter inte fint folk i fängelse hur som helst... Nobel Industrier, som ägde Bofors, dömdes att betala elva miljoner i böter. Vinsten var skyhögt större.
 
Själv hade Ingvar Bratt anställts av Bofors i Karlskoga för att utveckla Robot 70, en helt ny luftvärnsrobot. När roboten väl fungerade var det dags för export. Regeringen godkände export till Singapore men leveranserna sker istället till Dubai och Bahrain. Det var brott mot officiell svensk lagstiftning. Det var smuggling. Det var lögner.

När Boforsdirektörerna hävdade att statsminister Olof Palme känt till vapenleveranser till förbjudna länder gick det en stöt genom landet, en halv månad senare omkommer krigsmaterielinspektören i Stockholms tunnelbana (kastar sig eller blir knuffad?) och ytterligare några månader senare tvingas Bofors erkänna.

Den som hade modet att avslöja brottsligheten var just Ingvar Bratt. Han hade sett följderna av svensk vapenexport på nära håll, var övertygad om att kapprustningen leder till sämre hälsovård, utbildning och bostäder, och framförallt till ökad svält för en stor del av mänskligheten.

I sin bok Mot Rädslan skriver han: ”De flesta offren krävs inte i krigen utan indirekt genom detta rustningsvansinne. Varannan sekund dör ett barn av svält, undernäring eller sjukdom... Mest upprörd blev jag över Sveriges motiv för att exportera vapen: Utan vapenexport skulle vårt eget försvar bli för dyrt. Med andra ord, tredje världens folk skulle bekosta det svenska försvaret. Jag ställde inte upp på detta.”

Jag minns Ingvar som kort och smal. Nästan lite senig. Gick sävligt och talade eftertänksamt. Han vågade mer än de flesta. Ingvar hade blivit medlem i det nybildade Miljöpartiet, och partiet krävde avvecklad vapenexport. Hans företag med 6000 anställda, och hans stad, levde på vapenexport. Han berättade för mig vilka våndor, och vilken lycka, han kände när han läste det nya partiets programförklaring.

Vid ett tillfälle hade Ingvar Bratt hamnat inför en hemlig pärm märkt Robot 70. Han förstod att Bofors inför myndigheterna påstått att Singapore, ett land tillåtet för vapenexport, skulle ha robotarna. Men det var Dubai och Bahrain vapnen skulle till. Ingvar har berättat att hjärtat dunkade i kroppen när han kopierade handlingarna.

Han fick stöd av Svenska Freds som använde hans material som grund för en polisanmälan. Han blev en ”anonym källa” i media. Källan beskrivs som en säkerhetsrisk av Bofors och Ingvar Bratt vågar inte längre använda sin hemtelefon med risk för avlyssning. Han blev uppkallad till Boforsledningen, som misstänkte att det var "den där miljöpartisten" som avslöjat falskspelet, men man vet inte säkert. Han fick inbrott i bilen och oroade sig för att en bilbomb skall spränga honom i luften.

Boforsledningen förnekar smuggling. Ansvariga politiker tar avstånd från anklagelserna, hävdar att frågan utretts och att inga misstankar mot Bofors finns. Samtidigt möter Ingvar rikskriminalen och redovisar vad han vet.

För att kunna fälla Bofors för vapensmuggling måste han träda fram, bli offentlig. Oron för vad som skall hända med familjen är stor, döttrarna går i skolan i Karlskoga. Måste familjen flytta?

– Fantasin skenar iväg. Jag ser framför mig hur en grupp boforsare en mörk kväll svänger in på vår tomt för att lyncha mig. Jag ser hur våra döttrar blir mobbade i skolan. Jag ser stenar som nattetid krossar fönsterrutor på vårt hus och jag ser sönderskurna däck på bilen.

Ingvar Bratt trädde fram den 21 maj 1985, Bofors avslöjades och hela det system som är drivkraften till den globala vapenhandeln ifrågasattes.

Ingvar Bratt hade modet. Ett av mina största tillfällen som politiker var när jag och Eva Goës som språkrör fick möjlighet att, under stående hyllning från en hel kongress, dela ut Miljöpartiets fredspris till Ingvar.

Han tog beslutet att stå för sina åsikter. Beslutet blev ett löfte. Han höll sitt löfte. Det behövs fler som Ingvar Bratt.

onsdag 20 maj 2015

Imorgon förväntas den rödgröna regeringen ta beslut om svenskt deltgagande i Natos jätteövning

Imorgon torsdag förväntas den rödgröna regeringen ta beslut om svenskt deltagande i Natos jätteövning i Östersjön. Sverige skall, enligt det beslutsunderlag som läggs på regeringens bord, delta med 8 JAS-plan, korvett, ubåt, delar av amfibiebataljon, stabsofficerare och en stridsledningsbataljon för luftstrid.

Baltops heter övningen. Den skall pågå två veckor före midsommar. Övningen sker, som det heter, strandnära i svenska vatten.

"Det enda som skulle kunna stoppa regeringsbeslutet på torsdag är att Miljöpartiets statsråd säger nej", skriver jag i dagens Inledare i Fria Tidningen.

Veckorna före Baltops pågår Arctic Challenge Exercise - då har den svenska regeringen ställt en tredjedel av Sverige till förfogande för bland annat USA:s och Storbritanniens krigsmakter. Sverige deltar inte bara med JAS Gripen utan även med ledningsflygplan och tankerflygplan. 3 600 personer och 115 flygplan deltar.

Övningen utgör inte bara en reell flygövning. Försvarsmakten meddelar att man fått den rödgröna regeringens godkännande att ”öva värdlandsstöd”. Det vill säga öva på hur Sverige skall kunna agera värdland för Natostyrkor så att dessa kan ges möjlighet att såväl bygga militär infrastruktur i Sverige - det vill säga få tillgång till flygplatser, hamnar, vägar och förbereda transporter av Natotrupp och material på land, till sjöss och i luften - som att kunna anfalla ”tredje land” från svenskt territorium.

Frågan som uppkommer är: Vad skiljer den rödgröna regeringen från den borgerliga när det gäller närmande till Nato? Är det i realiteten enbart retoriken?

Läs gärna hela Inledaren i Fria Tidningen.

tisdag 19 maj 2015

Vad visar diagrammet...?

Med anledning av gårdagens blogginlägg - tack till alla som länkat det  - så tar jag nya tag på samma quiztema.

Fråga: Vad visar nedanstående statistik för åren 1945 - 2007?
Svarsalternativ:
A: Antalet (anmälda) skjutna vargar i Sverige
B: Antalet omkomna piloter i svenska flygvapnet
C: Antalet, i lokalpressen omnämnda, besök i Vingåker från någon medlem i kungafamiljen

Svar finns här.

måndag 18 maj 2015

Finansinspektionen glömde den viktigaste frågan...

Finansinspektionen oroar sig. Konsumenter förstår sig inte på matematik. De förstår inte hur räntor och inflation fungerar.  Och förstår därmed inte följderna av de lån de tar.

Finansinspektionen har därför satt ihop några frågeställningar, ett sorts quiz.

Första frågan lyder: "Om sannolikheten att få en sjukdom är 10 procent, hur många av 1000 personer kan förväntas få sjukdomen?" Svarsalternativ: 10, 1000 eller 1000.

Så håller man på. Alla frågorna finns här.

Men man glömde den viktigaste frågan. Den som nästan ingen politiker kan svara på. Den som politiska journalister aldrig ställer. Den som nationalekonomer jag intervjuat blir stirriga av. Nämligen denna:

"Drömmålet för många politiker är en ekonomisk tillväxt på fyra procent. Hur många gånger större skulle Sveriges ekonomi vara om 90 år vid en sådan tillväxt?" Svarsalternativ: 4 gånger större, 8 gånger större, 32 gånger större.

Svaret hittar du här.