söndag 19 juni 2016

Hjälp icke-våld
Albert Einstein Institution i Boston, där bland annat Gene Sharp och Jamila Raqib forskar kring icke-våldsstrategier, är hotat av indragna sponsorspengar i en tid när krigsretoriken och upprustningsspiralen är värre än på länge. Kan du ge ett bidrag, gör det gärna!

PS!
Valter Mutt och Annika Lillemets har nominerat Gene Sharp och Jamila Raqib - från just Albert Einstein Institution i Boston - till Nobels fredspris 2016

Gene Sharp har under många år forskat om, utvecklat och formulerat ickevåldsmetoder och strategier i kampen mot diktaturer, krig, folkmord och förtryck. Han driver sedan 1983 med små medel Albert Einstein Institution i Boston.Bland annat har han skrivit den oundgängliga From Dictatorship to Democracy -  till dags dato översatts till mer än 45 språk. Bland de utmärkelser Sharp fått för sina insatser märks Right Livelihood Award 2012.

Jamila Raqib är verkställande direktör för Albert Einstein Institution, där hon varit verksam sedan 2002. Hon arbetar - vilket idag krävs mod - modigt vid Gene Sharps sida och har fått en alltmer framträdande roll. Bara under 2015 har organisationen genomfört utbildning och konsultationer i tretton länder.

Valter och Annika skriver bland annat i sin nominering:

"Ickevåldsmetoder har visat sig betydligt mer effektiva än våldsamma i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter.

Enligt de amerikanska forskarna Erica Chenoweth och Maria J. Stephan, som studerat 323 större politiska uppror mellan 1900 och 2006, har de som byggt på ickevåld dubbelt så ofta varit lyckosamma än de som inbegripit våld. Detta anser de kan förklaras bland annat med att långt fler människor är beredda att göra motstånd med ickevåldsmetoder än genom att ta till våld.

Det är också mindre risk att ickevåldsaktioner framkallar våldsamma motreaktioner från en överlägsen våldsapparat. En ickevåldsrörelse bygger också en mer stabil ideologisk och organisatorisk grund för framtida demokratisk utveckling, än våldsamma som riskerar att leda till att en förtryckande regim ersätts med en annan.

Behovet att ersätta diktaturer med demokratier är stort i vår tid, kanske större än någonsin. För att resultatet av ett uppror som lyckas störta en förtryckande regim ska bli bestående förbättring, krävs en genomtänkt och långsiktig strategi. Inte minst den arabiska våren visar på hur illa det kan gå när en sådan saknas. Därför är Dr Sharps idéer ovärderliga för en fredlig utveckling i världen.

Övertron på att våld måste mötas med våld är inte bara livsfarlig. Den är också fel i sak. Våld föder våld. Ickevåldsmetoder fungerar bättre än våldsamma mot våldsamma förtryckare.

Gene Sharp och Jamila Raqib förtjänar därför, enligt vår mening, att belönas med Nobels fredspris 2016."