måndag 18 november 2019

Utan SD hade S och M inte "öppnat sina hjärtan"...

När SD:s opinionsframgångar växer så presenteras allt fler förklaringar. De flesta bottnar i den snabba befolkningsökningen, människor på flykt som sökt sig hit. Men utan SD i riksdagen hade Sverige förmodligen fört en betydligt mer restriktiv flyktingpolitik.  

S och M hade förmodligen fortsatt att vara en betongaxel i dessa frågor. Men eftersom SD har sina rötter i nazismen såg såväl S som M det som nödvändigt att hålla armlängds avstånd och därmed också från sin traditionella politik.

S och M förflyttade de sina positioner vilket ledde fram till "en generös flyktingpolitik" som kulminerade med Fredrik Reinfeldts tal om "öppna hjärtan" och Stefan Löfvens "mitt Europa bygger inte murar". Vilket var något helt annat än hur S och M agerade 1989 då 5000 turkbulgarer tagit sig till Sverige. Socialdemokraterna införde tillsammans med moderaterna ett sorts undantagstillstånd - det kom att kallas Luciabeslutet eftersom det togs på Luciadagen den 13 december. Det var också S och M som 2005 röstade nej till den flyktingamnesti som de övriga partierna, kyrkor och organisationer krävde.

När jag första gången skrev om Luciabeslutet blev en del sossar sura, det var ju ingenting man ville kännas vid trots att hela det samtal som fördes i det socialdemokratiska partiets ledning finns nedtecknat ord för ord. Samtalet fördes i Socialdemokraternas Verkställande Utskott. Så här sa statsminister Ingvar Carlsson:

"5 000 turkbulgarer har kommit till Sverige den senaste tiden. Inget annat land har tagit emot fler än 500. Miljoner turkbulgarer lever i den här situationen. Det har bara börjat, det som de har bestämt sig för: Vi ska inte leva i Bulgarien längre, vi åker till Sverige...

Det finns hur många människor som helst som skulle kunna komma in. Men om vi inte vidtar några åtgärder, utan bara låter detta löpa, kommer det att slå tillbaka mot de flyktingar som redan är här. Därtill kommer det som Anna-Greta säger – det här med turkbulgarerna är inte något isolerat fenomen, utan vi kan få människor från Estland, Lettland och andra delar av Sovjetunionen, som i vinter går över gränsen mot Finland. De har ingen mat – det går svälttåg helt enkelt, som i desperation börjar röra sig mot Skandinavien...

Det kan bli en situation som vi inte har sett maken till i modern tid. Detta kan vi inte utåt diskutera. Men jag håller med Anna-Greta. Detta gäller inte bara VU, utan vi borde ha en grupp som började fundera i yttersta diskretion över vad vi gör om något sådant skulle inträffa."


Den Anna-Greta som Carlsson talar om är Anna-Greta Leijon. Det hade ju varit intressant att veta vad som sas i den grupp där man "i yttersta diskretion" sedermera funderade utan protokoll där allt som sades protokollfördes för att sändas till arkiven. Det Ingvar Carlson glömde i sitt tal var att Tyskland tagit emot 23 000 på flykt under bara en helg.


Den socialdemokratiska regeringen införde således ett slags undantagstillstånd den 13 december 1989 - humanitära skäl skulle inte längre gälla för asyl. Sverige la sig på absoluta miniminivå i Europa. Reglerna skulle gälla även de som fanns i Sverige och väntade på besked, med undantag för barnfamiljer som vistats i Sverige i mer än ett år utan att ännu fått något slutligt beslut. I regeringen satt Göran Persson som skolminister och Margot Wallström som biträdande civilminister. Dåvarande ordföranden i SSU var Anna Lindh som var kritisk till beskedet, "men har förståelse för nödvändigheten i det".

Den information som riksdagen fick levererades av den socialdemokratiska invandrarministern Maj-Lis Lööw den 14 december. Hon inledde så här: "Herr talman! Jag har bett att få ta kammarens tid i anspråk för att infor­mera om ett regeringsbeslut i dag, föranlett av att det svenska flyktingmotta­gandet befinner sig i en kris..."

Moderaternas Gullan Lindblad var glad: "Det är bara att konstatera att verkligheten nu har nått rege­ring och riksdag även när det gäller flykting- och invandrarpolitik. Vi mode­rater ställer oss bakom regeringens beslut, inte minst eftersom det är ett gammalt moderat krav som regeringen nu gör till sin politik..." 

Centerpartiet gav sitt fullödiga stöd till skillnad från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet, vars partiledare Maria Leissner säger:  "Herr talman! I juletider lyssnar vi ofta till evangeliet, och där kan man läsa: 'och det fanns inte rum för dem i härbärget´. Det är nu regeringens budskap till flyktingarna som söker sig till Sverige." 


Ordföranden i moderaternas ungdomsförbund hette minsann Ulf Kristersson och han protesterade och sa: "Att detta sker med Moderata samlingspartiets stilla stöd är skrämmande..."

Protokollet från riksdagens debatt finns här. Luciabeslutet infördes en dryg månad efter det att Berlinmuren fallit. Den borgerliga regeringen (sic!) upphävde beslutet efter sitt tillträde 1991. 

SD:s påverkan i svensk politik har varit att Sverige blev det land i Europa som tog emot flest människor på flykt per capita. Vilket i sin tur skapat förutsättningar för SD att växa ytterligare vilket påverkat M att återgå till sin gamla position och KD - som tidigare arbetar för flyktingamnesti tillsammans med MP, L, C och V - att numera inta en Judas Iskariotposition och bli SD light. Tragikomiskt kan man tycka. Fast det är mest tragiskt.