torsdag 28 november 2019

Apropå

Så har då Zlatan blivit fjärdedelsägare i Hammarby. Så absurt! Tacka vet jag det här:


PS! Se upp så du inte blir blåst på Black Friday. Antalet inkassoärenden hos Alektum Group ökade med över 20 procent som en direkt följd av köp på Black Friday 2018. För att inte tala om skulden till planeten när vi konsumerar sönder den. Behöver du det du tänker dig att köpa? Eller är du bara påverkad av konsumtionspropagandan?

En av dem som skrivit en hel del om konsumism och konsumtionsliv är Zygmunt Bauman. Han beskriver konsumtionssamhället som ett tillstånd av evig otillfredsställelse. Med det inte sagt att konsumtion i sig är något ont – sådan har ju i en eller annan form pågått så länge människan funnits. Det är i övergången från konsumtion till konsumism och ”konsumistisk kultur” som det sker något. Med människan, med samhället, med planeten.

Och naturligtvis blir det inte bättre av att konsumismen är en av förutsättningarna för det ekonomiska system vi byggt upp och numera gjort oss beroende av. Vi reducerar våra liv till att vara kuggar i ett ekonomistiskt hjul, vi vulgariserar samhället till att alltmer bli ett flöde av varor vars ursprung är naturresurser och slutpunkt synliga eller osynliga molekylsopor som skadar de planetära processer som gjort det möjligt att bygga och upprätthålla goda samhällen.

Det är inte våra behov som styr detta, det är våra frambesvärjade begär efter något som egentligen är ouppnåeligt.

Varje reklambudskap må vara hur harmlöst som helst, men det totala budskapet är ändå: var aldrig nöjd, din jävel. Vi jagas in i en nukultur och snabbkultur – begreppen är Stephen Bertmans. Skapande av ständigt nya ”behov” för att kunna sälja nya varor med allt kortare livslängd – beroende på inbyggt åldrande och ögonblickskorta trender – leder till kortvariga äganden där ingenting får rota sig.

Så fort vi har blivit ägare av en produkt gäller det därför att nedvärdera värdet av den. Därmed kan vi hållas kvar i känslan av otillfredsställelse och begära något annat än det vi har.

Modeväxlingarna måste komma snabbt, vi ska helst inte skaffa några personliga känslor för de saker vi har, vi skall inte lagra minnen i dem, vi skall jaga vidare, byta ut. Du skall aldrig vara nöjd, din jävel. Det är budskapet.

Nöjda människor är ett hot mot systemet. Hållbara produkter är ett hot mot systemet. Det ter sig inte klokt, rent av förfärande korkat, men detta – att ingenting får rota sig – är motor i det ekonomiska system vi byggt upp. Det är förfärande.

Resultatet är förfärande: en miljon arter är akut hotade, grundvatten sinar och människan påverkar klimatet. Att så många och så ihärdigt vänder bort ansiktet från detta är så märkligt. Men inte bara det: en vacker dag kommer allt fler inse att vi blir lurade på våra liv. Den dagen kommer många som idag är uppburna och välbetalda i näringsliv, politik och tankesmedjor att falla.

Om inte så sker, lär planetens möjligheter att härbärgera civiliserade samhällen för den kolbaserade arten homo sapiens mer eller mindre förintas. Nöjd då?