torsdag 10 oktober 2019

Kortsiktighetens förbannelse - skuldberget växer för att hålla igång tillväxten

Gomorron världen, det globala skuldberget är nu 225 procent av globala BNP.
Cirka två tredjedelar - cirka 100.000 miljarder dollar - härrör från den privata sektorn.
Den ekonomiska tillväxten är skulddriven.
I Sverige är den årliga tillväxten av lån cirka 5 %. Det vill säga en dubblering på 14 år.

Hur skulle det vara om politiker funderade på saken och tänkte längre än en mandatperiod bort? Den som tror att det här fungerar i längden bör ta ett djupt andetag, tillföra syre till hjärnan och tänka några långa tankar.

Det enklaste sättet att räkna ut fördubblingstiden är att utgå från talet 70 och dela detta med tillväxttalet på t ex 4 procent, det vill säga något mindre än vad skuldtillväxte är idag:

Låt oss säga att dagens skuld är stor som en vinbox. Med 4 procents tillväxt har vi två boxar efter 18 år. Och fyra boxar efter 36 år, åtta boxar efter 54 år. På samma sätt beräknas ekonomisk tillväxt.
https://www.bokus.com/bok/9789198146707/att-svara-i-kyrkan-tjugofyra-roster-om-evig-tillvaxt-pa-en-andlig-planet/
Lägg till bildtext
Därefter ser det ut så här:

16 boxar efter 72 år
32 boxar efter 90 år
64 boxar efter 108 år
128 boxar efter 126 år
256 boxar efter 144 år
512 boxar efter 162 år
1024 boxar om 180 år
2048 boxar om 198 år
4096 boxar om 216 år
8192 boxar om 234 år
16 384 boxar om 252 år
32 768 boxar om 270 år
65 536 boxar – 288 år
131 072 boxar om 306 år
262 144 boxar – 324 år
524 288 boxar om 342 år
1 048 576 boxar om 360 år
2 097 152 boxar efter 378 år
4 194 304 boxar efter 396 år
8 388 608 boxar efter 414 år
16 777 216 boxar efter 432 år
33 554 432 boxar efter 450 år
67 108 864 boxar efter 468 år
134 217 725 boxar efter 486 år
268 435 456 boxar om 504 år... mycket berusning blir det...