söndag 9 juni 2019

Kameraövervaka slakterier?

"2017 lade riksdagsledamoten Sofia Arkelsten (M) en motion om att införa obligatorisk
kameraövervakning på svenska slakterier. Riksdagen avslog motionen, men 2018 lade hennes moderatkollegor Annicka Engblom och Ulrika Heindorff fram ett liknande förslag igen.

Där beskrev Moderaterna vilka fördelarna med obligatorisk kameraövervakning på slakterier skulle vara: ”Med dokumentation kan man då säkerställa att hanteringen av slaktdjuren sker enligt fastställda, etiska regler. I kombination med en nolltolerans för överträdelser skulle detta kunna förbättra svenskt djurskydd och öka förtroendet för svensk livsmedelsproduktion.”

Men i april 2019 avslogs detta.

Redan 2003 lade Gustav Fridolin en liknande motion om övervakning på slakterier, och Miljöpartiet driver fortfarande frågan. Senast i början av maj diskuterades övervakning på slakterier på Miljöpartiets kongress och ett beslut togs att driva frågan framöver, men ingen plan för när och hur togs fram."

Texten hämtat från tisdagens Syre

Efter ett antal besök på slakterier - före, under och efter min tid som språkrör - är jag övertygad om att kameraövervakning är nödvändigt. Livsmedelsverket tillhör de som bör ha tillgång till materialet.

I Storbritannien har man infört obligatorisk kameraövervakning på slakterier efter att den tidigare frivilliga bevakningen inte fungerade Även Frankrike har lagstadgat om kameraövervakning efter flera skandaler. Det finns diskussioner om liknande åtgärder även i Polen. Den som tror att slakten sköts etiskt rimligt i svenska slakterier har nog drabbats av en överdos nationalism...