måndag 6 maj 2019

Är det rimligt att lägga ner 84 miljarder på militären - en fördubbling på tio år...

http://www.dagensarena.se/opinion/vi-lagger-pengarna-pa-fel-sorts-forsvar/
Klicka för att komma till artikeln.
 Valter Mutt (PV) skriver i Arena:

"Vår säkerhet är hotad. Landet står i lågor. Det är emellertid inte fientligt stridsflyg som angripit oss utan en kraft mot vilket inget luftvärn hjälper: den globala uppvärmningen.

Men ändå är det inte för åtgärder mot detta högst påtagliga hot som anslagen nu växer dramatiskt utan det är vårt militära försvar som ges högsta prioritet och ambitionen från en bred politisk majoritet i försvarsberedningen är att vi från och med 2025 ska lägga hela 84 miljarder kronor årligen på försvaret, vilket motsvarar en fördubbling inom loppet av en tioårsperiod."