måndag 15 april 2019

Sverige ger bidrag till Natoanknuten tankesmedja som smutskastar fredsrörelsen

Den svenska regeringen ger sedan fem år tillbaka bidrag till den Nato-anknutna tankesmedjan Atlantic Council. Det tvingades Margot Wallström (S) berätta häromveckan.

Atlantic Council hjälper enligt Wallström regeringen ”med långsiktiga analyser” och ”transatlantiskt samarbete”. Vilket är ytterst märkligt eftersom tankesmedjan ligger under paraplyorganisationen Atlantic Treaty Association vars syfte det är att propagera för Nato.
Bidraget, skall enligt Wallström, inte använts för en omskriven rapport som smutskastat den svenska freds- och miljörörelsen. 

På liknande sätt har sådana som skickat pengar till IS hävdat att pengarna inte varit avsedda för de som skurit halsen av otrogna utan till sjukvård och ambulanser. Skriver mer om det här.

https://www.etc.se/ledare/varfor-ger-sverige-pengar-till-en-tankesmedja-som-smutskastar-fredsrorelsen?fbclid=IwAR024PxdDgzi4Yhf7cfVKPI3SAvOIt6K7u9diVxjC_JgE3oKjWjuRbSzgbI