lördag 16 mars 2019

Trestegskurs för politiker, bankchefer och liknande

Steg 1: "Vi ser mycket allvarligt på det inträffade".
Steg 2: "Vi har full respekt för kritiken."
Steg 3: "Redan för ett år sedan började vi åtgärda bristerna"

Konsultarvode: 75 000 kr.