lördag 23 mars 2019

Hur ser Bolunds värderingar ut?

Per Bolund föreslås av MP:s valberedning till nytt språkrör. Kan tänka mig att Partiet Vändpunkts företrädare är nöjda eftersom det nog är så att skillnaden mellan de två partierna kan blk tydligare än med några av andra som nominerats och i vars profil  fördelningspolitiken är av mer klassiskt grönt snitt än vad Per Bolund stått för då han fått fundera fritt.

Platt skatt, det vill säga att alla betalar lika hög inkomstskatt oavsett inkomst. Per Bolund förordade det som del av grön skatteväxling - höjda miljöskatter växlat mot platt skatt. Det skrev han Almegas skrift "Utvecklingskraft i bojor" för några år sedan då han satt i riksdagens finansutskott som talesperson för MP i ekonomiska frågor.
Tanken är således att vi som är lite mer välbeställda får råd, genom sänkt inkomstskatt, att betala de höjda miljöskatterna. Det resulterar, enligt Bolund, till progressiv beskattning eftersom det är de mer välbemedlade som har råd att köra bil etc och därmed betalar mer i skatt. 
 Eller som Bolund skriver: "Genom en långtgående grön skatteväxling kan därför progressiviteten i löneskatterna tas bort och ersättas med den progressivitet som finns inbyggd i miljöskatterna. Man låter helt enkelt miljöskatterna stå för progressiviteten i skattesystemet. På det viset skulle de löneskatter som finns kvar på sikt i ökad grad kunna baseras på principen om platt skatt." (I samma skrift meddelar Annie Lööf - som då hette Johansson - att också hon på sikt vill se platt skatt).
Jag kan inte tänka mig att någon annan språkrörskandidat någonsin förordat platt skatt. Det är sådant som prat om platt skatt och dålig fördelningspolitik som bidragit till att tilltron till MP när det gäller fördelningsfrågor är svag på många håll, vilket ju bland annat "utbrytarna" som varit med att bilda Partiet Vändpunkt säger sig haft som ett skäl. Almegas bok, fri att läsa, finns här att ladda ner HÄR.