måndag 5 november 2018

Varför är journalister så dåliga på sokratiska frågor?

När politiker och journalister lever i samma tankefigur, blir intervjuer och reportage ganska torftiga. De är dåligt fostrade i konsten att föra sokratiska dialoger. Det vill säga, lätt förenklat, ställa frågan “Varför?” Hela debattartikeln finns här: