lördag 10 mars 2018

Giftmord

Med anledning av de aktuella politiska giftmordförsöken så får vi inte glömma varianten med förgiftat tandborste, det var den varianten CIA försökte sig på när man ville göra sig av med Patrick Lumumba i det som kallades Belgiska Kongo. Det är kreativt.

På första plats på CIA:s lista över bästa sätten av lönnmörda fanns annars, i 1953 års upplaga, utkastande från fönster, gärna hotellfönster. Men det blir förstås ganska slafsigt på trottoaren, fördelen är dock att det kan se ut som självmord.

På Netflix finns för tillfället en lysande dramadokumentär som heter Wormwood, se den gärna om ni har tillgång, men akta er om ni vill leva i illusionen att det finns goda, och att det finns onda. Vem man anser vara god beror nog i första hand om i vilkens propagandabubbla man är fångad...