lördag 4 mars 2017

Klokt av Niinistö om krigsspråket

- Ju mer vi upprepar krigsfarhågorna för varandra desto mer vardagliga blir de och det är inte bra.

Citatet är från Finlands president.Niinistö och återfinns här, på en mer undanskymd sida av SVT.  Och det ligger mycket i det. I svenska medier - inklusive public service - spelas några av krigsspelets tyngsta faser upp: normalisering av krigsretoriken. 

Det vore värdefullt, rent av förtjänstfullt, om några av de större medierna inte, likt mycket av det som förekommer i så kallade sociala medier, spelar med i den spiral som så lätt kan gå över styr. 

Politiker borde också besinna sitt ansvar. När Annie Lööf i en tevesänd partiledardebatt meddelar (ordagrant) att man måste "hålla ryssen borta" så är det en verbal upptrappning i krigsretoriken som är ovärdig ett demokratiskt parti. Sättet att uttrycka sig i generella termer om den andre känns igen från såväl andra tider som andra delar av världen.

Det är många pusselbitar som "råkar" falla på plats i en tid när lobbyister och etablissemang växer ihop. Har vi ingenting lärt av hur krig växer fram?