onsdag 4 januari 2017

Digitala personer bör beskattas...

I åtskilliga debattartiklar - liksom här på bloggen - har jag ältat vikten av att produktionen måste beskattas mer likformigt oavsett om den härrör från direkt arbetstid, digital teknik eller någon form av hybrid.

Varför skall företaget bara betala arbetsgivaravgifter/sociala avgifter för anställda människor? Varför inte på anställda robotar? Varför inte se dem som digitala personer? Frågan tas upp av finska public service, YLE, som också påpekar att frågan tagits upp i EU-sammanhang, Läsvärd artikel - och då tänker jag inte i första hand på att jag citeras i den...:-)