Tuesday, 1 November 2016

USA-valet: 5 % for a greener future - men Trump leder...

Till skillnad från svenska medier - inkl public service - har finska YLE meddelat att Jill Stein existerar...  Det blir nog lustigt för svenska medier att på valnatten behöva konstatera att hela valet avgörs av hur många som röstar på de kandidater som man aldrig berättat om i sin ensidiga rapportering. Tio procent avser rösta på libertarianerna eller de gröna - tio procent som inte existerar i svenska medier...
 
I Washington Posts/ABC News senaste opinionsmätning leder Trump över Clinton. med en procentenhet. Sanslöst kan man tycka...  Men, vilket ältats på denna blogg, Clinton är genuint illa omtyckt efter sina tjugofem år som offentlig person .Vilket Washington Post skriver om här.

Skulle de som säger sig rösta på libertarianerna och Green Partys kandidater välja någon av paret Clinton/Trump skulle Clinton istället  leda med en procentenhet - att det inte är mer beror på att libertarianerna i högre utsträckning väljer Trump.

Green Partys kampanj går vidare på temat: 5 procent. Klarar man det, vilket man aldrig gjort förr, skulle man såväl ekonomiskt som administrativt få ett helt annat utgångsläge i nästkommande val. "Fear of Donald Trump is not enough for me to support Clinton, with her record of corruption", säger t ex Susan Saradon, som tidigare stött Bernie Sanders.