tisdag 18 oktober 2016

Cirkulär ekonomi ger inte tillväxt

http://www.gronomstart.se/
Det är dags att klä av föreställningen att cirkulär ekonomi innebär att vi kan upprätthålla ekonomisk tillväxt utan påfrestning på miljö, klimat och framtid. I tankesmedjan Grön Omstart skriver jag följande:

"Cirkulär ekonomi då? Ja, det är bra. Återvinning, återbruk, hyrprinciper snarare än köpprinciper. Men tillväxt av den cirkulär ekonomin innebär inte detsamma som ekonomisk tillväxt. Det innebär bara att delar av den befintliga BNP- innehållet skall bytas ut mot något mindre skadligt. Vi kan likställa årets BNP med en tunna fylld med vatten – det grumliga vatten som finns där skall bytas ut mot något mindre grumligt, men det leder inte till att tunnan växer."

Hela essän här.