måndag 12 september 2016

Utan jubel är det svårt att orka...

Det står och stampar i opinionsmätningarna för Jill Stein. Allt medan Clinton och Trump slår på varandra. Utan goda möten, med full respons, hade nog valrörelsen varit väldigt tung... Så här kan det låta när Stein talar.

För övrigt har Stein skrivit till "den ryska miljörörelsen" -
inom vilken röster kritiserat henne för att inte kritisera Putin-regimen - och formuleringarna retade nog en och annan: "I salute the brave Russian activists who have sacrificed so much for human rights and the environment. Your struggle is our struggle.

Just as the Putin administration attacks its critics as agents of the West, the US political establishment increasingly smears its critics as agents of Russia. We must stand against this dangerous new McCarthyism."

Anklagelser på temat "kritik mot fracking får näring av Putin" har förekommit...