onsdag 18 maj 2016

Chanser till utlovad "skärpt politik"... Stoppa hotet mot Vättern

Ska Vättern - en av Europas största vattentäkter - användas som militärt övningsområde? Detta ämne ligger nu på regeringens bord, meddelar Aktion Rädda Vättern, som överklagat hur beslut tillkommit.

Nu gäller det att förhindra nästa sprängperiod i månadsskiftet maj-juni. Gustav Fridolin utlovade "skärpt politik" för att stärka sin position inför kongressen. Skärpt grön politik vore att stoppa Försvarsmaktens - och Natoländers - anfall på Vättern. Man lyckades i frågan om Ojnareskogen, trots Socialdemokraternas motstånd. Nu gäller det att stå upp igen.

Jag har skrivit om hotet mot Vättern förr - se nedan - och om det orimliga i att låta inte bara den svenska Försvarsmakten, utan även Natoländer, använda detta område som övningsfält med konsekvenser för vattenkvalité, fiskebestånd och andra värden i Natura 2000-området.

Aktion Rädda Vättern skriver med anledning av sin överklagan: "Samma länsstyrelse som 2010 skrev villkor för FMV:s verksamhet, utan att först pröva skadeverkningarna på Natura 2000-områdena, uppträder nu som samrådspart och ger grönt ljus för den ena provskjutningsveckan efter den andra. Trots pågående rättsprövning planerar nu FMV att spränga 144 granater över sjön under vecka 19 och ytterligare 144 granater under vecka 22. Krevaderna och granatsplittret riskerar att bland annat skada rödingens lekplatser och har långsiktigt en negativ påverkan på dricksvattenkvalitén."

Nästa sprängperiod är satt till 30 maj - 3 juni. Miljöpartiets språkrör lovade att, inför kongressen, att politiken måste skärpas. Här kommer då första möjligheten att sätta ner foten - att som Miljöparti göra skillnad för norra Europas största sötvattentäkter.

Ett område som bör försvaras, inte anfallas av svenska Försvarsmakten - eller de Natoländer som är inbjudna att anfalla Vättern. Hur en regering med grönt inslag kan acceptera detta är uppriktigt sagt obegripligt.

Mer om Försvarsmakten och Vättern:
Man vill skjuta 10000 raketer och avlossa tiotusentals skott ut över Vätterns dricksvatten.
Vi lever i ofrid, anfallna av både svenska och utländska krigsmakter

Det behövs inte ryssar för att jävlas...