torsdag 8 oktober 2015

Paniken börjar skymtas i de ansvarigas ögon

"Köp mer grejer!" (Riksbankschefen nov 2014)
Så har då Konjunkturinstitutet vaknat ur sin mentala slummer och upptäckt att bostadsmarknaden riskerar att krascha och att ränteavdraget bör monteras ner. 

Riksbankschefen, Stefan Ingves, meddelar samma sak. Efter att år efter år piskat upp bubblan och önskat att medborgarna med lånade pengar skall "köpa mer grejer" för att hålla igång tillväxthjulen en stund till.

Gomorron! Tyvärr är såväl KI som Riksbanken medskyldiga när bubblan spricker.

Man borde sett vart det barkar för åtminstone tre år sedan. Men jakten på tillväxt - eller som Ingves uttryckt det, vi måste "köpa mer grejer" - har förblindat drevet. Det kommer att göra så väldigt ont när det hela går över styr. Vad ska man skylla på då? Flyktingarna?

Eftersom hela gräddan i åratal gått hand i hand så lär de komma undan ansvar precis som när gräddan på 90-talet låste kronan till euron/ecun - det var först när man gjorde det som bland annat MP tjatat om, det vill säga lät kronan flyta, som strupgreppet lossade. Då hade tusentals småföretag konkat, kommuner tvingats dra ner på skola, vård och omsorg - det är faktiskt det vi ser följderna av än idag. Men de skyldiga tycks helt befriade från både ansvar och förmåga att be om ursäkt. Tvärtom seglar dom vidare som om ingenting hade hänt.

Det som nu skett är att politiker och andra delar av den reellt och informellt beslutande klassen steg för steg pressat fram ökande skuldbörda i form av att bankerna skapat allt mer sifferpengar som förts över till medborgare för att dessa ska pressa upp priset till löjliga nivåer på allt dyrare bostäder.

Politikerna subventionerar hela spiralen genom att behålla ränteavdraget,  som i realiteten är ett bidrag till människor med hyggliga eller rent av höga inkomster. Alltihop finansierat genom hög skatt på inkomster kring den nivå där fattigpensionärer ligger. Det är så sjukt!

Senaste tiden har paniken setts i ögon, och hörts i röster, på de som manat fram dagens situation. Oj, vad ont det kommer att göra för många när det spricker. Dock inte för de ansvariga. De kommer att segla vidare.

45 kommentarer:

 1. Man kan se det i alla olika politikområden att det finns stora brister i dagens Sverige.
  Vem är till stor del nöjd med Sveriges;
  Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik?
  Ekonomiska politik?
  Energipolitik?
  Utbildningspolitik?
  Socialpolitik?
  Invandringspolitik?
  Kulturpolitik?
  Jordbrukspolitik?
  Bostadspolitik?

  SvaraRadera
 2. Du är som vanligt klok och klarsynt!

  Politiker har verkligen gjort allt för att blåsa upp bostadsbubblan. Ränteavdrag, avskaffande av fastighetsskatt, ROT-avdrag, regleringar som minskar byggande, stor invandring som ökar tryck på befintligt bestånd och bankregler som gör det billigt för banker att låna ut. Till det kommer riksbankens desperata kamp att få upp inflationen genom sänkta räntor.

  Fördelningspolitiskt är det förstås vanvettigt med ett bidrag som ges mest till de rikaste.

  Trots att bl a IMF varnar oss så fortsätter räntebidragsvansinnet. Alla vill visst vara vänner med dem som har lån idag men ingen vill värna dem som imorgon behöver komma in på bostadsmarknaden utan att behöva skuldsätta sig bortom vett och sans.

  25% ökade bostadspriser betyder 20% ökad nedgång när korrektionen inträffar men som vanligt är det lättare att blunda och svälja döbelnsmedicinen och hoppas att det är någon annan politiker som får ta kritiken.

  /Magnus

  SvaraRadera
 3. Tack, Birger för att du, som ensam politiker (om så bara fd), tar upp den stora bubbelmaskinen som blåst upp detta vansinne - bankerna. Jag skrev, fast som vanlig mer aggressivt :), om samma sak här:
  https://parasitstopp.wordpress.com/2015/10/06/ki-varnar-for-bostadsbubbla-men-ingen-ifragasatter-bubbelmaskinen-som-bygger-pyramidspelet-bankerna/

  SvaraRadera
 4. Birger Schlaug ser bostadsbubblan med tillhörande effekter.
  Det går utmärkt att byta ut ordet bostadsbubbla mot flyktingbubbla och låta resten stå i princip orört.
  Det vi ser nu är en sk perfect storm.Och resultatet blir?

  /det ena ögat ser inte vad det andra ser

  SvaraRadera
 5. Konstruktiva Stinators okt. 08, 10:29:00 fm

  Ingen fara på taket bloggadministratörerna.
  Realtillgångarna är byggda, producerar vad de producerar, har utbildad personal att sköta maskinerna och personer att bebo kåkarna.
  Vad som sker är att den monetära bubblan kraschar. De som nyttjar rättigheterna är inte desamma som äger dem efter en eventuell konkursvåg.

  Såhär går det till - BÖR GÅ TILL -
  Låntagare konkurs - banker panträtt
  Banker konkurs - utlånare tillskiftas de ursprungliga låntagarnas egendom medan bankernas ägare står lottlösa eftersom hävstängerna varit så enorma att inget finns kvar av konkursboet. De har redan tillskansat sig rejäl avkastning mellan finanskriserna att de får anse sig blivit rikligt belönade. Riksbankschefer, lagstiftare och andra som berett möjlighet för bubblorna får börja om på golvet för de har bevisligen ej kunnat hantera de djupgående tankemässiga kraven som dessa positioner innebär. Tal om brandväggar och andra fantasier har varit just fantasier.

  Utlånarna, det vill säga bankinsättarna blir nu hyresvärdar till de ursprungliga låntagarna. De kan skriva ner fordringarna eller höja räntorna medan låntagarna får stå med skamstruten i hörnet och skämmas att de lånade så frivolt under decennier medan de lekte lyxliv som få. Tre rejäla supar, så börjar det om. Skål.

  Eller så startar man helt sonika tusentals nya banker som lånar utan säkerhet så kan bubblan fortgå i århundraden. Det går att industrialisera bankoktrojer, precis som medborgarskap. Ta fram standardkontrakt, skriv under nederst, voila du har nu en helt privat bank redo att ge ut nya krediter. Vill du ha en ny Ferrari, skriv en skuldsedel. Tror inte försäljaren på din betalningsförmåga - ge dem en bankgaranti. Det är ju trots allt en bank som säkerställer fordran. Har försäljaren ändå problem, säg till dem att starta ett finansbolag som tar över fordran. Försäljaren bokar upp resultat och vinst, medan finansbolaget till kreditrisken. Ha försäljningsbolag och finansbolag skilda så att inte riskerna spiller över. Då kan man leva livets glada dagar i årtionden.

  Man kan manifestera vad man än vill.

  SvaraRadera
 6. Svar till det ena ögat ser inte vad det andra ser. Vilken värld lever du i??? Ingenting är väl mer debatterat än problemen med flyktingvågen, vem är det som inte ser??? Skillnaden mellan bostadsbubblan och det du kallar flykting bubbla är att bostadsbubblan är följd av svenska politikers beslut. Flykting bubbla är följd av krig.

  SvaraRadera
 7. "Ekonom" var förr i tiden...
  ...sakkunnig i ekonomi, handelsutbildad person; sparsam person, hushållare, affärsman,
  räknenisse; förvaltare.
  "Ekonom" är numera dess diametrala motsats.

  Med barnsligt mod och perverst inbillad list vill man numera framkalla magiska förräntningar
  på allas våra gemensamma tillgångar.
  All inbillad äganderätt hindrar det hållbara förvaltarskapet.
  Den stinkande sura äganderätten måste snarast ersättas av frisk gemensam förvaltning.
  Vi är alla låntagare utan amorteringskrav och inte heller födda till ränteslavar.
  Aran

  SvaraRadera
 8. @Konstruktiva Stina

  Tyvärr har du nog fått en del om bakfoten. Det finns ingen "utlånare" - bankerna hittar på två skulder på aldrig utlånade pengar när skapar kontoinnehavet. Kontoinnehavet är bankens skuld till kunden (kontot kan mao aldrig innehålla pengar - dvs kronor) - "lånepappret" (på pengarna banken aldrig lånat ut") skrivs som en tillgång på bankens balansräkning.

  Banken är mao INTE en mellanhand mellan "utlånare" och de som lånar. T.o.m Bank of England har skrivit att så är fallet i sin senaste.

  Precis såsom ekonomiprofesssor Hymman uttryckte så lånar banken aldrig ut pengar överhuvudtaget.
  “Banking is not money lending; to lend, a money lender must have money"

  Vad "lånar" då banken "ut" till kundkonton?
  Jo, banken "lånar ut" det enda kundkontot kan innehålla.
  Vad innehåller då kundkontot?
  Jo, kundkontot innehåller vad banken "lånat" av kontokunden.

  På så sätt skapar banken två skulder på varsin sida om sin balansräkning som de hittar på vartefter. Inga pengar "låna ut" överhuvudtaget och inga insättningar lånas ut till kontot då kundkontona omöjligt kan innehålla insatta kronor - kundkontot kan, som sagt, ENDAST innehålla bankens skuldp på kronor till kontoinnehavaren (som banken, i bästa fall kan betala genom att kontoinnehavaren gör t.ex bankomatuttag - men vid en bankrusning, såsom senast i Grekland, måste bankerna stänga luckan illa kvickt).

  Då ditt grundantagande är helt felaktig så rasar resten av ditt resonemang också felaktigt - som är överkrångligt.

  Det enda rätta är att erkänna bedrägeriet och ha skuldavskrivningar samt förstatliga bankerna och se till att kundkonton kan innehålla kronor. Bnakerna kan sedan kanske privatiseras och då kan bankerna dessutom syssla med det du tror att de gör - låna ut insatta pengar.

  SvaraRadera
 9. 10:41:00 fm
  Konstaterar att det är en perfect storm vars resultat raderar ut medelklassen.
  Vilket kommer att ge politiska konsekvenser.
  Så vilken värld lever du i?
  Sannolikt en medelklassvärld..

  "SKL: Flyktingkrisen kommer leda till skattechock"

  http://www.dn.se/ekonomi/skl-flyktingkrisen-kommer-leda-till-skattechock/

  "Flyktingbubblan kan vara på väg att spricka"

  http://www.svd.se/flyktingbubblan-pa-vag-att-spricka

  /det ena ögat ser inte vad det andra ser

  SvaraRadera
 10. Michael, du må ha hur rätt som helst, men retoriskt blir stegen för stora och blir därmed så oerhört svåra att ta till sig. Jag tror det räcker med att säga att bankerna lånar ut pengar, även om jag förstår precis vad det är du säger. Just nu kan förståelsen för skuldbördan skapa en förståelse för hela kedjan, men då får vi ta det steg för steg.
  Mikke

  SvaraRadera
 11. Ögat - jo, men du ser ju själv att alla ser. Det är inte det som är själva frågan. De flesta, om vi får tro mätningar och partisympatier, har stött den humanistiskt motiverade öppna flyktingpolitik som Sverige haft. Att man gjort det, och ansett att detta har varit helt rätt, innebär inte att man a> ser problem och b> inte förstår att det i en situation som nu uppstår kommer att krävas en annan hantering. Många länder i Europa, och utanför Europa, har samma problem. Vi har gjort rätt hittills, nu är det rätt att anpassa oss till en ny situation. Inte konstigt alls. Så fungerar all politik, den värderas och analyseras efter hur läget är.

  SvaraRadera
 12. Alliansen lyckades släppa denna brinnande stafettpinne till S - MP-regeringen efter valet. Redan då var skuldnivåerna rejält över en kritisk nivå.
  S- Magdalena och Per " Bolån" väjer att sitta still i båten för att förhoppningsvis lämna den glödheta pinnen vidare till någon annan.
  Troligtvis kommer haveriet före nästa val. Precis som Birger skriver kommer man troligen stämpla flyktingkrisen eller någon annan faktor som orsak. Insikten som Birger m fl har måste spridas i bredare kanaler för att vi inte ska göra om samma misstag igen. Förhoppningsvis leda till en reform av vårt finansiella system som Carl Schlyter nu motionerar om.
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H3022125/?text=true

  Leif Engström

  SvaraRadera
 13. 11:14:00 fm
  nyckelorden är: har stött den humanistiskt motiverade
  Det är en sak att anse hit och dit,en annan att leva här och nu i en verklighet.
  Jag kan garantera dig att en viss "svekdebatt" kommer att uppstå.
  Jag kan också garantera dig att medelklasspolitik inte kommer att vara en vinnare på situationen.
  Som sagt,en perfect storm.

  /det ena ögat ser inte vad det andra ser

  SvaraRadera
 14. Nåja, att betrakta KI och Ingves som yrvakna leder tanken fel. Snarare väljer de att följa strömmen, när alltfler röster höjts mot ränteavdraget.

  SvaraRadera
 15. ....följa strömmen
  eko nom
  upprepning pseudonym

  SvaraRadera
 16. @anonym
  Nä, det är just det de inte gör! Bankerna lånar inte ut pengar. Bankerna lånar ut sin egen skuld till kundkontona då det enda kundkontot kan innehålla är bankens skuld till kontoinnehavaren.

  Bankernas skulder (dvs ditt kontoinnehav) fungerar som betalmedel men de är inte pengar. Bedrägeriet ligger just i att folk inte kan skilja på pengar och betalmedel.
  Allt möjligt kan fungera som betalmedel. Jag kan betala en skuld till dig genom att ge dig min bil - min bil har då varit ett betalmedel men vi kan nog båda komma överens om att min bil inte är pengar.

  Samma sak gäller bankernas skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav). Det krävs bara några enkla exempel för att visa att skulder kan fungera som betalmedel de med. För det kanske kan tyckas konstigt att man kan betala med skulder istället för pengar. Men säg att jag är skyldig dig 50 kronor. Då kan du gå till puben och köpa en öl för min skuld om pubägaren känner och litar på mig. Du behöver bara fråga pubägaren:

  -”Micke är skyldig mig 50kr kan han betala senare?”

  varvid du får en öl.
  Du har då betalat med min skuld – du betalade ju inte med pengar. Du har använt min skuld som ett betalmedel.

  På samma sätt bollar vi bankernas skulder som betalmedel mellan våra konton när vi betalar – då det, som sagt, är omöjligt att betala med pengar (dvs kronor) genom bankernas kontosystem då bankernas konton omöjligt kan innehålla kronor, dvs pengar.

  Om bankernas konton innehöll pengar skulle det ju inte vara något problem vid bankrusningarna - bankerna skulle ju bara betala sina skulder till kontoinnehavarna genom bankomaterna. Men vi vet ju alla att, såsom senast i Grekland, att bankerna inte kan betala sina skulder till kontoinnehavarna vid en bankrusning - bankomaterna och bankerna stänger luckan illa kvickt -detta då bankerna inte har några pengar (precis såsom ekonomiprofessor Hyman Minsky uttryckte det, se ovan).

  SvaraRadera
 17. För en gångs skull helt enig med Lincoln.
  Det finns en drös dolda makthavare bakom de synliga som tjänat de riktigt stora slantarna ganska riskfritt på den förda politiken.
  Alla spel har minst en förlorare!
  Gå bort till närmsta spegel så ser du en.

  Abraham

  SvaraRadera
 18. Anonym 10:41 (/det ena ögat ser inte vad det andra ser):

  Du hänvisar till en DN-artikel där SKL hävdar att invandringen kommer leda till en skattechock. Det lär i så fall bli en chockartad skattesänkning!

  Istället är det så att kommunerna tjänar enormt på invandringen. Se: http://www.dn.se/nyheter/sverige/tjanar-over-en-halv-miljard-pa-invandringen/ Det är revisorsfirman PWC som ligger bakom uträkningen och om det är några som kan det här med ekonomi lär det vara de.

  Resultatet av invandringen lär nog istället bli att medelklassen får det betydligt bättre när alla nya medborgare kommer i jobb och betalar skatt.

  Som Birger skriver så har politikerna misskött bostadsmarknaden å det grövsta men om det är någonting som politikerna verkligen har gjort bra så är det att ta in all arbetskraft som nu söker sig till Sverige och bidrar till att trygga vår framtid.

  SvaraRadera
 19. 11:50:00 fm
  DN har gjort sitt bästa för att glömma den lilla fadäsen.
  Egentligen har den aldrig hänt den heller.
  Som sagt,en perfect storm.

  /det ena ögat ser inte vad det andra ser

  SvaraRadera
 20. Jag kan bara hålla med Birger.

  Det är en perfekt storm!
  Frågan är hur högt belånade folk kommer att vara innan det kraschar. Vi är det näst mest belånade landet i världen och vi ligger trea i hastighet vad gäller att dra på sig mer lån.

  Lånen kommer man att få behålla tills man dör, men bostaden tar banken och säljer vidare.

  Det är nu bara en fråga om rätt sten som välter lasset...och den här gången har inte staten dom ekonomiska musklerna för att rädda alltihop.

  SvaraRadera
 21. Ett forum till som invaderats av penningsystemhaverister...

  Att bankerna betalar sinemellan med skulder är ju helt sant. Är en slags nettning, där i slutet på dagen enbart det överskjutande beloppet betalas. Minskar kraftigt behover av likvider förstås.

  Att banken kan "hitta på" en skuld till någon, som alltså inte behöver tas ur kassan eller lånas upp från Riksbanken, annan bank eller genom obligationer är dock fortfarande helt fel. Banken är en knutpunkt för pengar, pengar måste lånas eller tas ur kassa för att kunna föras vidare till någon annan.

  SvaraRadera
 22. Min tanke i en tanke /det ena ögat ser inte vad det andra ser mfl

  Det är många som kan förbereda sig på att göra en solidarisk klassresa rätt ner i dyn och den stora frågan är väl när man bottnar?
  Det är bara något halvår sedan svenskarna satt och ansåg en massa förnumstigheter om Grekland.
  Nu kan vi snart rulla fram röda mattan för Trojkan.
  Spricker bubblorna relativt samtidigt så spricker bubblan Sverige som en rosa önskedröm.
  Men det finns ju gröna inslag i den obefintliga ekonomin iofs...

  SvaraRadera
 23. Neoliberal Agendators okt. 08, 02:02:00 em

  "Men jakten på tillväxt - eller som Ingves uttryckt det, vi måste "köpa mer grejer" - har förblindat drevet."

  Handlar snarare om att planekonomerna på centralbanken fått för sig att konsumentprisindex måste stiga 2% per år. Varför de måste hålla fast vid denna föreställning kan man undra? Schweiz KPI har legat runt 0% i fem år, och jag kan inte se att de mår illa av det, de har bl.a europas lägsta arbetslöshet

  Riksbankslagen säger heller inget om KPI. Där står det,

  Målet för Riksbankens verksamhet skall vara att upprätthålla ett fast penningvärde.

  Så det går utmärkt att titta på hur penningmängden ökar
  "http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Finansmarknad/Amnesovergripande-statistik/Finansmarknadsstatistik/Aktuell-Pong/37270/282803

  och inse att vi snart är i samma situation som runt 2006-2007 då penningmängden skenade senast, med finanskris som följd. Eller varför inte år 2000, eller i slutet av det glada 20-talet. Ludwig von Mises skrev om hur konjunkturcykeln uppstår för över 100 år sedan.

  När ska myntet trilla ner?

  Nej, det handlar snarare om politiker som vill vinna val, Avskaffat ränteavdrag kan göra folk sura och stigande bopriser ger staten mer intäkter när folk säljer sina bostäder. En sedelpress politikerna inte vill stänga av. Med lite tur så kraschar det först nästa mandatperiod…

  Hade vi haft en uppbackad valuta (t.ex av guld) och marknadsräntor, satta av utbud och efterfrågan, dvs spar- och lånevilja i ekonomin, så skulle detta aldrig skett.

  SvaraRadera
 24. Anonym, Ja enligt DN finns det gröna inslag i den obefintliga ekonomin. DN skriver om "Myten om Sverige sprids över världen" Utländska nyhetsredaktioner rapporterar att Sverige har sex timmars arbetsdag. "Kolla aldrig en bra story" Sådana är vi människor oavsett nationalitet.

  Välkomna ni flyktingar som vill ha sex timmars arbetsdag!!! och vill dela på jobben. Varför sa man inte så i Globen?
  Ja håller med många kommer att få det svårt. Flyktingar och sjuka. De höga sjuktalen talar man också om. Bibehållen stupstock. Frågan är hur länge DÖ blir kvar. Det kommer förmodligen att göras allt för att få bort V och även MP.

  Lisbeth en av de som varit med om myten att sprida att vi "har" sex timmars arbetsdag. Gott kan bli till ont och tvärtom.

  SvaraRadera
 25. Mediastyrda ryggradslösa politiker som inte vill lämna köttgrytorna för ett felaktigt utspel är exakt vad det handlar om.Moderaternas triagulering var startskottet.
  Sveriges styrs av journalister som rider på politikernas ängslighet och av kapitalister som slår mynt av politikernas naivitet och dumhet.
  Och sedan finns det dom som tror att lösningen heter höjda skatter?!

  Vi kan väl säga så här : den svenska demokratin står inför en utmaning!

  SvaraRadera
 26. Thorsten Schüttetors okt. 08, 02:34:00 em

  Håller med, det ska kosta i alla fall något att låna pengar. Nu är det ett gyllene läge att fasa ut ränteavdragen, i ett första steg från 30 till 20 % (= 25 % av netto = moms). Detta ger ger 10 miljarder per år till statskassan som bör gå tillbaka till skattebetalarna. Ett lämpligt sätt är att använda utrymmet för att slopa trafikförsäkringsskatten och beskatta uppskjuten inkomst (pension) samt försäkrad inkomst (a-kassa, sjukpeng mm) lika som direkt inkomst (lön).

  SvaraRadera
 27. Hej Kingedward24,
  Banker *skapar* pengar då de beviljar ett lån.

  Bankerna hittar på två lika stora skulder när de "lånar ut":
  * Bankens skuld till låntagaren
  * Låntagarens skuld till banken

  Riksbanken förklarar det hela här:

  https://vimeo.com/139973321

  Originalfilmen finns här, spola till mitten:

  http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Webb-tv/Vad-ar-pengar

  /Svante

  SvaraRadera
 28. Stora män....http://eljest.blogspot.se/2004/12/stora-mn-r-fulla-av.html

  SvaraRadera
 29. Stora män....http://eljest.blogspot.se/2004/12/stora-mn-r-fulla-av.html

  SvaraRadera
 30. Och nu blir Morgan Johansson offentligt kallad dumskalle av en partikollega också.
  Och visst,det finns mycket som påminner om en dumskallarnas sammansvärjning !

  SvaraRadera
 31. Jag är antagligen en av dom få som anser att vi borde återinföra fastighetsskatten. Den var trots allt en effektiv broms vad gäller skenande bostadspriser.

  Frågan är om det inte är för sent.

  SvaraRadera
 32. Pengar är bara siffror på en datorskärm. Den högsta siffran är oändligheten. Hur kan då alla ha brist på pengar? Monetärdemokratin har förslag på nya idéer. Surfa in på webbsidan om du är nyfiken.

  SvaraRadera
 33. Svante,
  nej, det är en missuppfattning.
  Det som filmen visar är bara kvittningen mellan ett gammalt lån och ett nytt, till olika personer.
  När lånet ges ut, skapas en fordran på låntagaren från banken, förstås. Om inte säljaren av huset löser ett lån av samma storlek måste banken låna upp pengarna genom en bostadsobligation t ex, eller ett lån i Riksbanken.
  Om banken skapade pengarna ur tomma luften skulle hela räntan gå till banken, och de skulle inte ens behöva bry sig om styrräntor och annat; räntan skulle vara lika med räntenettot. Så funkar det inte.

  SvaraRadera
 34. Hej Kingedward,

  riksbanken är glasklar när det gäller bankernas pengaskapande.
  Här är texten från filmen ordagrannt, från ca 2:50 in i riksbankens informationfilm:

  ==============================
  Men hur skapas då pengar?

  Det är allmänhetens efterfrågan som bestämmer hur mycket sedlar och mynt som skall tryckas och finnas i omlopp,
  och det är riksbanken som ger ut pengarna.

  Men när det gäller elektroniska pengar på bankkonton, då är det i huvudsak bankerna själva som skapar dem.

  Ja, förutom riksbanken så kan alltså även bankerna skapa pengar.
  Jag ska förklara hur det går till.

  Om du tar ett lån i en bank, kanske för att köpa ett hus, så får ju du in de pengarna på ditt konto i banken.
  Pengar som innan du tog det där lånet faktiskt inte fanns.

  I det ögonblicket har banken skapat nya pengar.

  Men det är osäkert i vilken utsträckning dom här nya pengarna kommer finnas kvar.

  Det beror på vad som händer i nästa steg nämligen.

  Om den som säljer huset till dig använder alla pengar till att betala tillbaka sitt banklån
  som hen tog när den köpte huset, så kommer pengarna försvinna igen.

  Men om denne gjort en vinst på försäljningen så kommer det finnnas nya pengar
  som sedan kan användas till vidare konsumtion.

  Då har pengar skapats.
  ==============================

  /Svante

  Gå till mitten av filmen:
  http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Webb-tv/Vad-ar-pengar

  SvaraRadera
 35. @KingEdward

  Roligt när Cornus gäng av total okunnighet letar sig hit.
  Du skriver:
  "Att bankerna betalar sinemellan med skulder är ju helt sant. "

  Vilket är en total lögn. Nä, bankerna sinsemellan accepterar inte varandras skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav) såsom om de vore pengar. Bankerna betalar INTE varandra med varandras skulder vid en kontoöverföring. Bank A kräver att bli betald av Bank B med kronor genom Riksbankskontona (som är de enda kontona som innehåller kronor, dvs pengar) Så även där har du ett bevis på att ekonomiprofessor Hyman Minsky har rätt i att bankerna inte "lånar ut" pengar (att du kallar Hyman Munsky för penningsystemshaverist visar ju vilken låg nivå dina kunskaper är på). Bankerna själva ser ju inte ens sina skulder (dvs kunders kontoinnehav)som pengar.

  Som Svante berättar skapar bankerna två skulder samtidigt på pengar som banken aldrig lånat ut. Vi använder sedan bankens skuld (dvs ditt och mitt kontoinnehav) som substitut för pengar när vi betalar varandra genom kontosystemet. Jag får mer innehav av min banks skulder på mitt konto och du får mindre av din banks skulder på ditt konto om du betala mig - vi kan aldrig betala varandra med kronor då bankernas kundkonton omöjligt kan innehålla kronor, dvs pengar.

  Bankernas skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav) är lika lite pengar som din elräkning (eller skulden till pubägaren i exemplet som jag drog ovan). Vi kan använda bankens skuld som betalmedel (återigen, kolla in exemplet med puben ovan som visar att en skuld kan fungera som betalmedel - men en skuld på pengar kan aldrig vara pengar - inte ens bankens skulder).

  Att bankernas kundkonton enbart innehåller bankernas skulder skriver t.o.m med Bank of England:
  “Bank deposits are simply a record of how much the bank itself owes its customers. So they are a liability of the bank”
  (Sid 3)
  http://www.bankofengland.co.uk/publications/documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf

  Så att ett kundkonto inte kan innehålla pengar är en ickefråga. Det är nog snart bara Cornu som inbillar sig att bankernas skulder är pengar - inte nog med det - han tror t.o.m med att bankernas skulder (dvs ditt och mitt kontoinnehav) är mer pengar än pengar (japp han har faktiskt bokstavligt hävdat detta).

  Bankerna behöver inte "låna upp". Ligger säljaren konto på samma bank överflyttar bara banken sin skuld till säljarens konto utan att något annat händer - banken behöver inte "låna upp" eller ned eller åt sidan eller vilket korkat uttryck du nu vill använda. Är det två olika banker samlas alla transaktioner mellan bankerna ihop och kvittas vid clearingen på Riksbanken när dagen är slut. Oftast tar flödena ut varandra mellan bankerna och det är relativt små summor som en bank behöver betala en annan bank i kompensation för övertagandet av skulder mellan kundkontona. Att, såsom du påstår, att en bank måste "låna upp" (eller var det "låna åt sidan"?) för varje enskild transaktion mellan bankerna är en lögn till från din sida.

  Banken har inget lånat ut överhuvudtaget mer än det kundkontot kan innehålla - dvs bankens egna skuld.

  Jag skulle kunna kalla dig bankkramare men ärligt verkar du faktiskt vara för korkad för att vara en.

  SvaraRadera
 36. "Jag skulle kunna kalla dig bankkramare men ärligt verkar du faktiskt vara för korkad för att vara en."
  Härligt att Lincoln skiter i bloggens regler!

  SvaraRadera
 37. Kingedward har missat pedagogiken och poängen.
  Nej banken skapar inte pengar (svenska kr) ur tomma luften. Däremot skapar banken betalningsmedel via sin balansräkning. Betalningsmedlen står visserligen i enheten svenska kr på ditt kontoutdrag men det är inte svenska kronor utan bara en notering om att banken är skyldig dig x antal kr.
  Banken kan expandera denna volym betalningsmedel inom sin egen balansräkning mot varje ny skuldförbindelse (lån). I bokföringen balanserar skuldförbindelser de nyskapade betalningsmedlen. Bankens skuld til kontoinnehavaren fungerar sedan som betalningsmedel.
  När i betalar räkningar elektroniskt mellan olika banker sker inga överföringar av svenska kronor. Bankerna clearar bara skillnaderna i flödena vid dagens slut genom lån från Roksbanken. Marginella överföringar jämfört med de volymer av betalningsmedel ( noteringar av bankens skulder till kontoinnehavarna) som kvittas.
  Banken har bara en liten bas av eget kapital och riksbankspengar. Bankerna får Mao ränta på pengar de inte har eller lånat in.
  Fundera på vad det får för konsekvenser för bostadspriser, miljö och hela demokratin när det skapas tusentals miljarder som egentligen är ett förskott på en tänkt framtida ekonomisk tillväxt.
  En annan effekt är att dessa betalningsmedel försvinner - upphör att existera när lån återbetalas eller då det uppstår kreditförluster.

  SvaraRadera
 38. "Paniken börjar skymtas i de ansvarigas ögon" Ja verkligen! och panik är inte bra, om och när nya system ska skapas och måste till. Det kan väl inte skapas mycket gott ur detta känslokaos. Blev mycket besviken på Valter Mutt i Debatt. Är det hans sätt att försvara MP:s flirt och överenskommelser med M i asyl och migrationsfrågor. Han är ju själv en del av problemen. Inte lösningen.

  "Panik" är väl att ta i, är "ganska" luttrad av livet. Men sorgen steg i mig. Om man verkligen lyssnar och det bör man, så hör man att båda sidor beskriver arbetslinjen. Fast på olika sätt, Basinkomst ska alltså vara en minimilön siffran 9-10 tusen nämndes. Man klämde fram med en siffra till sist. Valter Mutt sa inget om skyddsnät, för de allra svårast sjuka. Inte svårt att förstå, för enligt MP verkar alla ha kapacitet att kunna ta cykeln. Finns det plats för fysisk svaghet inom MP? Idag kan jag förstå, att de går så bra ihop med M. Kaka söker maka!

  Pest eller kolera! M är ännu värre. De utgår alltid ifrån att människor inte vill jobba. Även de utgår förmodligen ifrån sig själva. Med tanke på alla "fina" bidrag de själva vill ha, är det inte konstigt att de protesterar mot basinkomst. Fast de kallar det för avdrag. Rut, Rot, Ränte bidrag. Kan vi börja kalla saker för dess rätta namn? Det skulle kunna vara en bra början. Basinkomst är alltså en minimilön. Som man sedan eftr kapacitet kan få att växa. Eller får nöja sig med.

  EU kommissionen applåderar nog.

  Är mycket orolig över fortsättningen, för jag inser att de "svagaste" riskerar att få det ännu sämre. Våra politiker verkar inte vara kapabla till, att utforma trygghetssystem som gör att ingen, riskerar att falla mellan stolarna.

  Jag hoppas att de som är anhöriga till svårt sjuka reser sig nu. Vågar ryta till. Om de har minsta kraft kvar. Att anhörigorganisationer reagerar. Som nära anhörig till en mycket svårt sjuk ung person, så blir jag väldigt orolig över våra politikers dåliga kompetens. För hur livet ska bli för hen. Våra politiker resonerar utifrån en falsk mall kring hur människor fungerar. Förmodligen ofta utifrån hur de själva fungerar och vad de kan eller inte kan. Individualismens tidevarv. Egoismens tidevarv spräcker vi inte så lätt.

  Inom EU sker nu försök med medborgarlön. Mutt har rätt, så varför inte här. Merkel gillar minimilöner. Naturligtvis blir det EU kommissionen, Tyskland och Frankrike som kommer att diktera villkoren. De sitter på röststyrkan inom EU. Och om vi ska kunna påverka det minsta så får Mutt skärpa till sig.

  Hörde Reinfeldt idag tala om framtida pensionssystem. Och kan krasst konstatera att han var inte mycket värre än Moderaterna och MP i Debatt. Och då är det riktigt illa.

  Så Birger Schlaug. Du brukar skriva att gott kan bli till ont och tvärtom. Finns det en stor risk att det blir ännu större klyftor? Eller är det så, att lite svinn får man ta. dvs. se allra svårast sjuka, kan vi betrakta som några som naturligt dukar under. Likt djuren i naturen. Det gör inget för fullt friska kan då utveckla sina drömmar med basinkomst en minimilön.

  Ibland så får jag en känsla av att för politiker så är det viktigast att få eller att ha haft rätt i allt. Har jag fel?

  Om man inte ser att basinkomst/medborgarlön ligger nära, så har man inte sett mycket.

  Jag är oroad över MP:s kapacitet att utreda medborgarlön/basinkomst. Lika rädd som jag är för M:s råa individualism. Ytterligheter är sällan bra. Det har fött och ett parti som heter SD. Ett av dem själva hatat barn. Som nu riskerar att växa om pappa och mamma.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 39. Lisbeth - jag fattar inte.Är det MP:s och M:s fel att SD finns?
  Eller är det SD:s fel att MP och M finns menar du?

  SvaraRadera
 40. "Allt tyder på att regeringen bakvägen inför ett undantagstillstånd"

  http://ledarsidorna.se/2015/10/sverige-mobiliserar/

  /Det går bra nu.Nu går det bra.

  SvaraRadera
 41. @anonym
  Jag ber KingEdward om ursäkt för att jag kallade honom korkad och gör istället antagandet att han förstår och är medveten om vad han skriver. Då blir han en medveten lögnare då det han skriver är bevisade lögner. Låter det bättre?

  ------------

  @Leif

  Precis!

  För att konkretisera det

  Bankpersonalen säger till den sk "låntagaren":
  -"De 4 miljoner kronor som du lånat finns nu överfört till ditt konto"

  Bankpersonalen har då uttryckt minst tre lögner (bankpersonalen ljuger säker inte medvetet - han/hon tror säkert på det själv).

  Lögn 1) Det kan inte finnas några kronor överhuvudtaget på kontot då kontot bara kan innehålla bankens skuld till kontoinnehavaren

  Lögn 2)Ingenting har blivit "överfört" på kontot - bankpersonal hittade på summan i samma stund som det sk "lånet" togs (samma här - bankpersonalen tror säkert att kontoinnehållet flyttats och att banken lånat in summan av någon insättare - han/hon ljuger inte medvetet)

  Lögn 3)Banken har inget lånat ut överhuvudtaget. Bankens konto är, som sagt, alltid bankens skuld. Jag kan inte påstå att jag "lånar ut" något om jag "lånar ut" min elräkning - jag har inget avvarat av värde då -samma logik gäller bankerna

  Vilket leder oss tillbaka till ekonomiprofessor Hyman Minskys ord:
  “Banking is not money lending; to lend, a money lender must have money"

  SvaraRadera
 42. Hej!

  Kan hålla med om att nuvarande penningsystem inte är optimal för en sund samhällsutveckling. Håller även med om att bubblor skapas och när den bryter så berikas de redan snuskigt rika. Bubblor är så att säga en inbyggd konstruktion som flyttar pengar från de med låga inkomster och förmögenheter till de med mycket rika.

  Ränteavdraget är dock konstruerat till att stötta de med minst inkomster. T.ex kan man inte dra av räntan om man har andra kapitalinkomster, de måste först kvittas. Sen är fulla avdraget maximerat. Svensk Tidskrift hade en utmärkt genomgång.

  http://www.svensktidskrift.se/ursparad-debatt-om-ranteavdraget/

  SvaraRadera
 43. @Unknown

  Ränteavdrag och insättningsgarantin har samma funktion (om du läser ovan är det helt inte frågan om några "insättningar" heller - det bokstavligen dräller av lögner i allt vad gäller hur penningsystemet fungerar). Att garantera så bankerna kan maximera skuldsättningen vid de skuldslavsauktioner bankerna annordnar genom att bankerna tillåts "låna ut" bankens egna skulder och lura i folk att de är pengar.

  För det som inte nämns i den snedvridna artikel (och som aldrig nämns överhuvudtaget) är hur prissättningen sker på den sk bostadsmarknaden. Det är tämligen enkelt uppbyggt bedrägeri där inte säljare och köpare sätter priset.

  Vid en husförsäljning har inte köparna pengarna utan ”lånar” av banken som inte heller har pengarna men kan ”lånar ut” sina egna skulder till kundkonton som de hittar på i "låneögonblicket"

  Så här har vi tre deltagare på denna ”marknad”
  1) en säljare (tillgångssidan)
  2) potentiella köpare (efterfrågesidan)
  och
  3)mellanhanden banken som vill sälja så mycket som möjligt av sin ”produkt” – dvs skulder skapade från ingenting

  Det är ingen marknad, det ärm som sagt, skuldslavsauktion där ”husägaren” får hyra huset av mellanhanden, parasiten=banken

  Och bankerna marknadsför bostadsinflationen, som är en följd av denna upptrissning, såsom ”värdeökningar” (samma skit med IT-bubblor, aktier, guld, etc). På så sätt får de människor att tro att alla kan bli rika bara de skuldsätter sig maximalt och går in i pyramidspelet och spekulerar. Sist ut blir svarte Petter.

  Om sedan skuldslaven är låginkomsttagare eller höginkomsttagare är en sidodiskussion - den riktiga frågan borde vara - varför ska vi överhuvudtaget låta parasiten sätta priset genom att skuldförslava allt?

  SvaraRadera
 44. Det är i grunden osunt att uppmuntra stor skuldsättning så Birger har helt rätt att ränteavdragen måste börja fasas ut. Finns det politiska modet?

  SvaraRadera
 45. Dokument Inifrån - Novemberrevolutionen berättar om varför man till slut tvinades låta den svenska kronan flyta: https://www.youtube.com/watch?v=Dco58M6z1uM

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.