fredag 2 oktober 2015

"Medborgarlön är mer än en vision" - fyra riksdagsledamöter (MP) klipper till...

Så har då fyra miljöpartister i riksdagen gjort livet lite surt för partiets ledande kretsar. Man har tagit sin partikongress på allvar och kräver (debattartikel i SvD) en statlig offentlig utredning om medborgarlön, eller som det oftare heter nuförtiden: basinkomst. Ligger helt rätt också i tiden. Såväl Finland som Holland planerar försök.

Glädjande nog påpekar man det orimliga i att vi till varje pris måste "skapa jobb", oavsett om de är meningsfulla och vilka ekologiska fotavtryck de orsakar. Och man har den glädjande oförskämdheten att ironisera lätt över det Löfvens lanserade begreppet "utvecklingsmoral" genom att konstatera att sådan inte ger fler jobb.

Man slår vidare också fast att samhällen "där förakt för svaghet normaliseras och institutionaliseras är illa ute". Och glädjande nog avslutar man med: "Vi står inför ett avgörande vägval: tänka nytt och bygga trygghet och frihet för alla eller laga och lappa på ett uttjänt system. (-)De som reflexmässigt avfärdar basinkomst är svaret skyldiga på hur vår tids stora utmaningar kan mötas."

Just det. Det är faktiskt upp till de som försvarar dagens lappande och lagande av det trygghetssystem som sjösattes i en helt annan tid, och som blivit alltmer snårigt och ogenomträngligt, att svara på hur vår tids utmaningar skall mötas. Exakt så!

Ska bli roligt att se hur man agerar i riksdagen, om man driver motion till omröstning och hur övriga miljöpartister väljer att rösta - för övrigt finns det förespråkare för basinkomst i flera partier, frågan är om de vågar rösta mot sin partilinje. Att de gröna statsråden blir lätt mobbade i regeringen för sina partikamraters debattartikel kan vi utgå från. 

PS! För den som vill lyssna på hur jag ser på basinkomst så finns ett längre prat här.

Kommentarsfältet släcktes ner den 21 sept 2015 p.g.a. den allt högre förekomsten av såväl rasistiska och stupida inlägg som inlägg utan koppling till bloggtexten.