torsdag 24 september 2015

Sänkt arbetstid för människovårdande yrken

Spanar efter opinionsbildande politiker
Alltför många är sjuka, berättas det från regeringen som anser att fler bör stå till arbetsmarknadens förfogande. Om man inte orkar stå får man väl sitta eller ligga till arbetsmarknadens förfogande - allt efter förmåga. 

Dagens Nyheter (sic!) har observerat att arbetslivet kan ha sina sidor och sänkt arbetstid kanske vore att föredra om man vill förhindra att så många blir sjuka.

Jag bugar - sent skall de sovande vakna. DN luftar förslaget att på försök ge personer med "människovårdande yrken" sänkt arbetstid. Vilket man gör i t ex Göteborg, men den staden ligger väl utanför DN:s ljuslykta.

För MP och V - som båda lustigt nog motiverat sitt tystnadsläge på riksnivå när det gäller sänkt arbetstid med att ingen driver frågan - borde DN-ledaren bli ett uppvaknande. Om dom nu orkar stå till förfogande för sådan opinionsbildning.

För övrigt kan noteras att regeringen ännu inte tillsatt en utredning i syfte att bredda skattebasen så att trygghetssystem och skola, vård, omsorg finansieras av annat än genom skatt på arbete och arbetstid. Det är förvånande med tanke på att det beskattade arbetet står för allt mindre del av den totala ekonomin.


Kommentarsfältet släcktes ner den 21 sept 2015 pga den allt högre förekomsten av såväl rasistiska och stupida inlägg som inlägg utan koppling till bloggtexten.