söndag 20 september 2015

För 34 år sedan bildades Miljöpartiet

Partiets första valaffisch 1982
Vad hade egentligen hänt? På gott och ont. Om MP inte bara kommit in i riksdagen utan fått majoritet? Hur hade Sverige sett ut efter 34 år - så gammalt blir partiet idag - med MP-styre?

Ränteavdragen hade varit utfasade. Grundavdraget - som partiet kallade "skattefri zon" -  hade varit uppe i 120 000 kronor. Man ska ju kunna leva på sin lön - och byråkratisk rundgång skall motverkas. Allt enligt partiets första program.

Skatterna hade sett annorlunda ut. Skatten på arbete - såväl inkomstskatten som arbetsgivaravgifterna - hade varit betydligt lägre, kanske till och med helt utfasade för inkomster upp till genomsnittet. 

Skatten på utsläpp och energi hade varit högre - för fossila bränslen betydligt högre, men högre även på "miljövänlig energi" i syfte att driva på teknikutveckling och effektivitet.

Den gröna skatteväxlingen - sänkt skatt på arbete och höjd på energi och utsläpp - hade medfört så pass stora effekter att skattebasen hade minskat. De första stegen på en allmän produktionsskatt hade därför införts.

Byråkrati och administration inom det offentliga hade minskat genom att fler kunnat leva på sin lön. Grundtrygghetsprincipen hade genomförts - på temat: "Staten står för en god grundtrygghet, lika för alla - guldkanten får du själv bekosta".

Dagens pensionssystem hade inte införts - staten skulle stå för grundpensionen. Pensionsåldern hade varit rörlig - från 60 till 70 år.

Normen för vad som är heltidsarbete hade sänkts till 30 timmar i veckan. Övergången hade skett genom att lagvägen förhindra övertidsersättning för timmarna mellan 30 och 40.

Frihandelssystemet hade kompletterats med sociala och ekologiska klausuler så långt detta varit möjligt utifrån internationella spelregler. Varje lands rätt att gå före när det gäller miljökrav hade försvarats - t ex att införa importförbud för ägg som producerats med lägre djurkrav än de svenska samt för spannmål odlat med stråförkortningsmedel som är förbjudet i det egna landet.

Jordbruket hade via arealbidrag fått tillbaka varje krona som tagits in i form av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Deltidsjordbruk hade varit mer förekommande.

Gammelskogar hade skyddats och kulturlandskap värnats på ett helt annat sätt än idag.

Studiebidrag hade stegvis avskrivits för de som bott och verkat i glesbygdskommuner.

Inledningen, juni -81.
Bostadsbidrag hade ersatts med bastillägg, som inte tagit hänsyn till bostadskostnad utan enbart inkomst och försörjningsbörda - den som bor urbant kan ha höga bostadskostnader, den som bor lantligt kan ha höga transportkostnader.

Kooperativa ägandeformer hade getts konkurrensfördelar - vi hade t ex haft fler föräldrakooperativa förskolor och barnkooperativa äldreboende.

Hembudsskyldighet skulle gällt när företag säljs, det vill säga anställda (arbetare, tjänstemän och företagsledning) skulle ha förköpsrätt med visst räntestöd från Närfonder - dessa hade  finansierats av en promillehög skatt på övervinster i näringslivet. Ägandet hade varit mer mångfaldigt.

Maxtaxa på dagis hade inte införts, däremot maxtid på dagis... och förskola. Non-profitprinciper hade gällt i Sverige inom skola, omsorg och vård - det vill säga vinster skulle återföras till verksamheten.

Hur vore det om nån prövade det idag...?
Försvarspolitiken hade inriktats på att minska sårbarheten, skapa robusta strukturer och utveckla rättssystemet. En utredning med internationell expertis hade tillsatts för att utveckla idén om icke-militärt försvar - kanske frågan ställts på sin spets i en folkomröstning?

Sverige hade varit ledande när det gäller konfliktlösning och hade byggt upp en internationellt verkande kris- och räddningstjänst.

Kärnkraften hade varit avvecklad.

Den totala skattekvoten hade varit högre än idag, konsumtionsutrymmet lägre för medel- och överklass, den materiella varugenomströmningen hade stått tillbaka för större satsningar på social livskvalitet.

Mångfalden inom skola, vård och omsorg hade varit större - inga statsbidrag hade utbetalats till ägandeformer där pengar lämnar verksamheten. Civilsamhället hade tagit utrymme från både stat och kapital.

Djurskyddsmyndigheten hade varit kvar, tillväxtverket nedlagt.

Föräldraförsäkringen hade varit tredelad - lika delar - och kompletterad med rätten att bli kommunal dagbarnvårdare åt eget barn. Barnbidraget hade varit högre än idag men beskattade så att låginkomsttagare fått ut mer än höginkomsttagare.

De ekonomiska klyftorna hade varit mindre, idén om att man skall kunna leva på sitt kapital hade inte slagit igenom.
MP-rapport om avveckling fossila bränslen,1982.
Flyktingar och ungdomar hade haft lättare att få ett förstajobb eftersom den generella politiken inneburit att skatten på arbete hade varit nästan obefintlig upp till 120 000 kronor om året. En lägre lön hade inte inneburit mindre pengar netto.

Principerna för samhällsbygget hade byggt på största möjliga frihet för individen i vardags- och kultursektorn, syskonskap med rättfärdig fördelning inom ekonomin och absolut jämlikhet inom rättssystemet - vilket bland annat innebär att monarkin hade varit på väg att avvecklas.

En majoritet hade trivts bättre i det samhället än i dagens. Det är min övertygelse.  Hade MP haft majoriteten i Sverige så må man väl utgå från att gröna partier även hade haft framgång i andra länder. Vilket underlättat många reformer.

Nu blev det inte så. En del är glada för det. Inte minst högoktaniga nyliberaler och bokstavstroende marxister. Dom slapp det som de skulle betrakta som värstingpolitik...38 kommentarer:

 1. Neoliberal Agendasön sep. 20, 06:30:00 fm

  "Vad hade egentligen hänt? På gott och ont. "

  Utvecklingen hade gått långsammare.

  De positiva förbättringar vi har sett, som t.ex. förbättrad sjukvård och ökad medellivslängd, hade inte skett lika snabbt.

  Att leva 2015 hade mer varit som att leva 1998.

  SvaraRadera
 2. Glöm inte att ni skulle stödja "nationella befrielserörelser" också. Kanske UCK, Ustasja eller Cetniks? Eller kalifatet?

  SvaraRadera
 3. Många inser faran med en alltför snabb, kravlös och omfattande invandring till Sverige. Dock inte Miljöpartiet. Med livslön, generös välfärd och hög invandring hade Sveriges befolkning idag varit 30 miljoner. Visserligen med en levande landsbygd eftersom svenskarna flytt storstäderna. Som i sin tur förvandlats till kulturella, etniska och religiösa manliga enklaver. Andra politiska partier hade uppstått, med religiösa budskap.
  Konsumtionen hade ökat än mer, invandrare vill ha vad vi har och svenskarna måste anpassa sig till ett nytt liv på landet. Frågan är om Miljöpartiet inte destruerat sig självt? Trots att MP helt riktigt vill införa konsekvensanalyser och försiktighetsprinciper så har de inte förstått att det i första hand borde gälla deras egna politikers tankegångar.

  SvaraRadera
 4. Så otroligt fåniga kommentarer!

  SvaraRadera
 5. Det kanske är mp:s obefintliga stöd till östtimor som avses? Den slakten exploaterade mp cyniskt till att angripa svensk vapenexport. Något stöd till de nödlidande sågs vad jag vet inte till.

  SvaraRadera
 6. Miljöpartiet ska hålla sig till att vara ett idéparti och inget annat. De ska inspirera andra partier att genomföra deras idéer men med verklighetsanknytning. Ett Miljöparti i majoritet är väldigt fånigt....

  SvaraRadera
 7. Synd att inte mp fått egen majoritet. Livet hade nog vart bra mycket lugnare och rättvisare för dom flesta. Mer harmoniskt. Ben verkar vara en riktig surgubbe. Usch för sådana.

  SvaraRadera
 8. Inte ett enda konkret kritiskt inlägg har gjorts som kommentar, helt otroligt att läsa dessa figurer som reagerar från fötterna. Som små barn.

  SvaraRadera
 9. Miljöpartiet är i utdöende, nästan ingen mer än gröna fanatiker tar det på allvar längre.

  SvaraRadera
 10. Svenskarna hade varit i absolut (också inräknat befolkningen över fertil ålder) minoritet och islam största religion. Och med denna invandring hade samhället gått under i våld och flykt varvid ingen av BS:s punkter haft någon betydelse.

  SvaraRadera
 11. Sverige hade inte varit med i EU. På många sätt hade det varit ett intressant experiment.

  Tänk om vi idag skulle göra samma tankeexperiment. Om vi tänker oss att MP styr politiken helt de närmaste 34 åren. Hur ser samhället ur då år 2049? Gör sedan om tankeexperimentet med andra svenska partier. M Sverige SD FI eller Djurens parti exempelvis. Vilket Sverige 2049 skulle du vilja leva i?

  SvaraRadera
 12. Om bara inte OM hade varit...
  I verkligheten är miljöpartiet ett socialdemokratiskt alibi i krympande.
  Om något år återstår bara fd riksdagsmäns förmånliga pensioner.

  SvaraRadera
 13. Märkligt att de tillskyndande försvararna av Birgers apologetiska inlägg lägger sig på nivån under de de anklagar för att vara fåniga!

  /Fånerier

  SvaraRadera
 14. Jag väntar fortfarande på att någon journalist, statsvetare eller vem det nu blir - vågar ifrågasätta Miljöpartiets kredibilitet som ideologiskt parti med solida åsikter förankrade i någon slags tro/visionär övertygelse - och inte enbart som antibilister & miljömuppar.

  Miljöpartiet är ett trendparti. Anledningen till att man är stora nog att kvalificera sig för riksdagen, är att debattklimatet är så polariserat och infekterat att det således är trendigt och enkelt att slippa ut genom att stödja partiet, man röstar för att man är rädd att ta ställning med inställningen: "Jag är varken röd eller blå - jag är grön"...Miljöpartiet har utan tvekan de mest okunniga anhängarna. Det är tragiskt att demokratin reducerats till trendmässiga lockelser när pressen blir för hård.

  SvaraRadera
 15. "Skatten på arbete - såväl inkomstskatten som arbetsgivaravgifterna - hade varit betydligt lägre, kanske till och med helt utfasade för inkomster upp till genomsnittet."

  "Den totala skattekvoten hade varit högre än idag"

  Ser någon en smärre konflikt mellan de bägga styckena?

  "Flyktingar och ungdomar hade haft lättare att få ett förstajobb eftersom den generella politiken inneburit att skatten på arbete hade varit nästan obefintlig upp till 120 000 kronor om året."

  Aha, så genomsnittslönen hamnade under 120000 kr/år. Oj, vilken fest. Och dessa människor ska alltså konsumera så mycket att moms och produktionsskatter kompenserar i princip all inkomstskatt? Fast konsumtionen skulle ju ned? Så vem betalar för sjukvård och annan service? Klart det blir ju billigare om läkaren tjänar 10 000/månad, men en importerad röntgenapparat kostar ju lika mycket fortfarande även för en havererad svensk ekonomi.
  När då Sverige är förött och utfattigt, då finns det säkert stora möjligheter till miljöförbättringar eller hur? Precis som i ett företag, det är ju just åren innan konkurs det verkligen går att förbättra saker.

  "En majoritet hade trivts bättre i det samhället än i dagens"
  Lenin eller Mao? Om man skriver in i femårsplanen att folk ska trivas så gör de nog det.
  Sovjetexperimentet var ju bara en lightvariant, det här är ju the shit.

  SvaraRadera
 16. Birger, jag håller med om dom flesta punkter som du tar upp. Givetvis inte alla.
  Men vad har hänt av den politiken jämfört med dagens MP?

  I dag är MP ett rasistiskt (vita män) och populistiskt parti. Frågan är om MP har ett existensberättigande med dagens politik?
  Alla partier har idag ett miljötänk (tack vare MP) och i en del fall är detta miljötänk bättre och långsiktigare än det MP idag kan få fram.

  SvaraRadera
 17. Fast Birger har ju här lösningen på flyktingproblematiken. Ingen vettig människa skulle ju fly till den beskrivna versionen av Sverige; däremot skulle ju den svenska befolkningen utvandra i massor (om det inte i likhet med broderdiktaturerna skulle ha uppförts en mur och utreseförbud?) så miljöbelastningen i Sverige skulle ju på sikt gå mot noll. Jippii!

  SvaraRadera
 18. "En majoritet hade trivts bättre i det samhället än i dagens. Det är min övertygelse. Hade MP haft majoriteten i Sverige så må man väl utgå från att gröna partier även hade haft framgång i andra länder. Vilket underlättat många reformer.

  Nu blev det inte så. En del är glada för det. Inte minst högoktaniga nyliberaler och bokstavstroende marxister. Dom slapp det som de skulle betrakta som värstingpolitik..."

  Birger Schlaug är övertygad.Paradiset och Himmelriket var så nära.
  Som en korsfäst Messias sörjer han det paradis vi förlorade.
  Men någon analys, en förklaring, till att det blev just så erbjuds inte.
  Det är samma brist på självinsikt som när den socialdemokratiska eftervalsanalysen spikar fast Reinfeldt och Juholt som orsaken till sossarnas allt snabbare förfall.

  SvaraRadera
 19. Neoliberal Agendasön sep. 20, 12:04:00 em

  " Om vi tänker oss att MP styr politiken helt de närmaste 34 åren. Hur ser samhället ur då år 2049? "

  Samma sak, utvecklingen skulle gå långsammare, men MP är inte lika radikala som förr, så deras påverkan skulle inte bli lika stor.

  Idag har vi också mycket mer teknik. Elbilar är idag realistiskt alternativ, energi från solceller kostar en tjugondel mot vad de gjorde för 30 år sedan. Det papperslösa kontoret och den digitala ekonomin har blivit verklighet. Internet och kraftiga processorer har gjort att vår ekonomi inte år lika beroende av tung industri och råvaror.

  Den mesta tekniken för allt detta har inte utvecklats här utan i USA, där man historiskt har haft ett bättre företagsklimat.

  "Gör sedan om tankeexperimentet med andra svenska partiet. Vilket Sverige 2049 skulle du vilja leva i?"

  Liberala Partiet www.liberalapartiet.se

  Vi måste få bort de regleringar som hindrar den medicinska utvecklingen, gäller inte bara i Sverige. Sen måste vi reformera det monetära systemet. Att centralt styra räntan mm. hämmar ekonomin och skapar obalanser.

  Annars, sänkta skatter, avskaffade bidrag, kraftigt minskad offentlig sektor och avregleringar, så vi släpper lös människans skaparkraft.

  SvaraRadera
 20. All heder åt Johan Westerholm för denna nödvändiga frågeställning!

  http://ledarsidorna.se/2015/09/berattelsen-i-bild/

  SvaraRadera
 21. I vart fall var det punkter som går att:

  ta ställning till

  begripa (och delvis förstå)

  sätta i ett sammanhållet sammanhang
  (det ska gå i hop avseende alla delar av samhällsidén)

  jämföra med alternativen

  bemöta och kritisera (Popper)

  och försöka klura ut om det är en hund begraven, dvs en icke redovisad bakomliggande agenda), dvs om idékomplextet är en fasad (köpte) för andra intressen.

  Det verkar som att det är en ärlig, gneomtänkt, alternativ idé till den situation vi lever med idag.

  - hur mp skulle förhindra egenföretagare att arbeta med eget kapital för 0 kr per timme framgår inte (vilket är knäckfrågan) Visionen måste var att människan inte ska vara en löneslav, utan vara fri och oberoende, utan krediter och lån, och då måste man kunna "skapa värde" åt sig och sina barn, utan att arbeta som undersåte.

  - ärligt talat har man inte tänkt igenom fundamenta, om man inte försöker finna en väg att bli kvitt löne- och skatteslaveriet. och enda vägen är så klart att vara oberoende, dvs att minska sina utgifter (konsumtion) se till att man har binäringar och får in pengar svart, eller lever på avkastningen av kapital, tex den jord eller skog man brukar.

  Tjänstesamhället är ju rena döden, och om skattekvoten skulle öka, så blir det nog väldigt mycket skatt på energi och kapital, och det går bara att beskatta realt fast kapital, dvs fastigheter, allt annat går att flytta.

  I övrigt så är programmet världsklass - inget annat parti är ju i närheten att ha en samhällsbärande idé om ett uthålligt hållbart samhälle, det enda de verkar tro på, är befolkningsexplosion, i den del av världen som är någorlunda oskövlad och i balans med naturen.

  Ta Holland, finns inte mycket skog kvar där, för tättbefolkat.

  Att höja skatten på arbete, leder till mer svartarbete, och att sänka lönerna, ger mindre skatteintäkter, och mindre att fördela till allt fler, varför människor kommer att arbeta dubbelt, ca 18 h per dygn, för att ha råd med konsumtionssamhället, trots att vi har 0 % ränta.

  Nä - det är väl inte helt genomförbart i alla delar, men den politik som nu förs, i EU och i Sverige, av både S och M, är ju så urbota verklighetsfrånvänd avseende konsekvensetik och konskevensanalys att man ryser - det kommer sluta med: oj då, det fungerade inte, vi var nog naiva, och så får någon annat bära ansvaret.

  Miljöpartiet 2002 - 2014 har väl inte riktigt varit tydliga med:
  EU
  Euro
  Federation
  Nato
  Frihandel
  Migration (kopplat till integration)
  Bostadsfrågan
  Välfärdsiindustrin (skolor, förskolor, äldreboende, flyktingar)
  och faktiskt inte heller pensioner, även om de nu är med i "klubben"
  slw

  SvaraRadera
 22. Bostäder är nycklen, fast egendom, realt kapital.I Svergie har vi vinter, och vi måste dessutom samla i ladan för att överleva vintern,
  så man kan bara inte bo i ett ruckel, ocn vinterbonade bostäder är dyra (ocm de ska vara energieffektiva) och inte sluka energi.

  Det verkar som att om bostadsbyggandet (som är ett basbehov) inte har rätt förutsättningar (betlaningsförmåga), så bygger inte marknaden bostäder, och så har det varit sedan bank- och fiananskrisen 1992.

  Om nu mp är för öppna gränser, så kommer det hit människor (4 av 5 är dessutom män) och dessa behöver bo någonstans, ocn i Sverige är det betydlsigt mer energi som går åt för att bygga och förvalta bostäder, och bostadskostnaden för en dräglig bostad ligger på ca 5 000 kr per månad, dvs 60 000 kr år (vi struntar här i moms på byggande och eneri)
  men högre skatter blir det sannolikt 100 000 kr / år.

  Om denne flykting, nu ska ha råd att äta och leva, så behövs ca 100 000 kr till (vi bortser från konsumtion och resor) och betala i vart fall lite skatt (någon ska betala gatan, vatten ocn avlopp, skolan (det där allmänna) och då är frågan, 10 000 kronorsfrågan:

  Hur i hela friden ska våra politiker klara av att få ner vår energikonsumtion, genom att bygga baracker och sänka lönerna, det kommer inte bara att bli ett trasproletariat, det kommer att bli ett stort trasproletariat, och några pensioner har de inte råd att betala, åt "köttberget" Det är någon som inte har tänkt, och detta har som sagt var pågått sedan 1993/94 då byggande i princip avstannade, av hyresrätter, så hur tänker de? jag vet redan resultatet: nya inre gränser, vakter och stängsel, och ännu fler fattiga människor, och tror man på Gud är väl det bra, människan är ett självändamål, och ju fler fattiga, desto mer kan vi ju hjälpa till med olika galor och manifestationer.

  Alltså: Birgers ekvation håller inte hela vägen, men vägen håller i vart fall bättre än den väg vi vandrar nu, för det är ingen som överhuvudtaget talar om vad som är fallet, trollformeln heter liberalism och öppna gränser, och i vart fall tänker inte jag öppna upp mitt hem på vid gavel, utan nycklar eller lås på natten. nattväktarstaten har ju sas detta som grunduppgift, att jag ska vara trygg och säker när jag är ute på gatan, är ute i skog och mark, och när jag sover. Om människor låser in sig bakom nya murar, så är det det samhälle som finns i den värld som människor flyr från, och i vart fall vill inte jag (ännu), tro att jag måste "heila" och göra vågen, åt våra riksdagspartier, som undanröjer medelklassen, och skapar ett 1/10 dels-samhälle. Vi har ju demokrati, och någon där uppe i kapitalet har redan listat ut vad som händer vid fria och allmänna val, pch just därför är det språngmarsch mot federation, att avskaffa nationell demokrati, och det är nog panik. AKB och Löfven börjar se duktigt svettiga ut och har inga svar, eftersom de inte har några svar, bara ett arv av en osynlig våg. slw

  SvaraRadera
 23. Men om nu EU spricker :-) just pga av flyktingarna, som ju Sverige som Europavän drivit längst, ja om nu detta öppna hjärta sas drivit oppå flyktingströmmen bort kontroll, så bromsar man i Syd-Europa, för man hinner inte slussa alla vidare. Ja, då hinner samhållet kollapsa innan våra kära demokratiskt valda förtroendevalda politker hinner rigga om ordningen, och då faller EU samman, och jag kan inte låta bli att ställa frågan - hur tänkte ni, var det bara segerrusiga policyprofessionella reklamjippo och glada ballingmänniskor, som la ut kursen?

  Scenariot är ju givet, EU klarar inte alls detta, och i synnerhet inte Sverige. Vi hinner inte ändra grundlagen (om nu Sverige ska avskaffas) förrän 2022 (tidigast) och tills dess har vi en zunami, (en zunami är en våg med mycket energi, som inte syns, förrän det blir grunt vatten, och då växer den till en vägg, och brakar sönder allt. naturkrafter är sas sådana, och åt vintern kan inte ens nymoderaterna göra något åt, energikonsumtionen kommer att öka, dels totalt i kraft av att vi blir fler och fler, samt att varje individ om kommer hit, förbrukar betydligt mer energi, än var de kom från, i synnerhet om de ska bo i baracker, kan inte Kaplan räkna på det, han är visst civilingenjör.
  skatteintäkterna per capita minskar, omfördelningen minskar, ojämlikheten ökar, jämställdheten minskar, natur-resursuttaget ökar, hur går det då med demokratin, klara AKB och Löfven, Romson, fridolin och Lööf det? Eller är det nya trams-personer?

  Det är något som inte stämmer, eftersom ingen har en konkret plan, den paln som finns är den som de policyprofessionella sätter i händerna på våra ledare, är den där berättelsen, den där fiskehistorien, och det är sannolikt att våra politiker inte ens förstår själva. De behöver inte förstå , utom hur man ska klara sig undan frågor.

  Journalisterna klarar knappt av att ställa komplexa frågor, dex om målkohflikter, utan kräver ett ja eller nej, och Ja eller nej frågor klarar ju bara sjuka människor med borderline av att svara på.

  A Är X bra eller dåligt?

  B Är X bra och dåligt?

  Om B, hur ska du hantera detta, och hur ska du hantera utfallet, om det inte går som du tror? (Kallas för riskhantering)

  Ledare som duckar för allt som är komplext har först Persson, och sedan Reinfeldt fulländat. Ta sossarns valanalys, om inte Reinfeldt talat om öppet hjärta, hade vi kunna tiga oss igenom detta ett val till, men det hade inte spelat ngn roll, analysen är en efterhandskonstruktion, där man blandar ihop orsak och verkan.

  Reinfeldt visste att hans siffror låg efter ordentligt, han kunde inte vinna egen majoritet, utan visste att enda chansen att sitta kvar var att lägga en mp-budget, och chansa på att mp i förhandlingarna skulle låta alliansen sitta kvar, om han bara var tillräckligt grön och migrationsvänlig. slw

  SvaraRadera
 24. Media och politikerkåren andas gemensamt ut i dag när SIFO:s opinionsundersökning visar att opinionen står stilla.Aftonbladet försöker se det positivt.V,som inte sitter i regeringen, växer.På något sätt bekräftar det att det blåser en vänstervind nu efter fotot.Det är ju bara det att V växer på S och MP:s bekostnad.
  SD står stilla och det gör att SIFO:s undersökning naturligtvis är vetenskaplig.
  Media och politikerkåren andas gemensamt ut i en stor lättnadens pust.
  Man kunde annars tycka att fotot borde fått dem att backa?
  I veckan ska Löfven övertala EU-länderna att göra som Sverige.
  Sverige ska också arbeta för att Ungern ska få på skallen säger Löfvens Morgan och Cecilia.
  Misslyckas Löfven,Morgan och Cecilia så händer vad?
  Några större + för S och mp lär det inte innebära i varje fall i så fall.
  Det finns både ett och annat som talar för att det blir så.

  SvaraRadera

 25. Det var något annat, som är svårare att analysera, förrän i efterhand när tid gått.

  Att om man blundar för verkligheten, och driver en berättelse, man fostrar, normerar och lägger till rätta, utan att ta hänsyn till om det fungerar - så går ju detta utmärkt, ganska länge, det går att spara in, skjuta upp, blunda, förklara bort ganska mycket, med rätt sorts retoriska knep. men sedan finns Ketchup-effekten och zunmaieffekten, om man förespeglar en sak, ignorerar att det kommer en vinter (som Karl XII, Napoleon och Adolf gjorde när de marcherade mot Moskva och glömde bort att räkna på trossen/försörjningen, så är det mer en tidsfråga, annan det går rejält åt helvete.

  Det var det som hände, att berättelsen/föreställningen inte stämde med verkligheten, man tog det ett steg för långt bort från realismen, och de flesta väljarna arbetar inte i regeringskansliet eller inom Public service, PR-firmorna eller inom kultur- och kändissektorn, så det blev lite diskrepans på hur det är, i förhållande till vad berättelsen säger att det borde kunna bli. Det blir bara tigande om frågor som tränger sig på, och malande om värderingar, som kanske inte riktigt efterlevs av dem som uttalar dem, eliten säger åt vad som är rätt handlingar, och överlåter åt väljarna att utföra det som är politikens vilja, men om medborgarna går på knäna, och inte ges förutsättningar, så kanske de börjar undra lite, om de kan lita på sin förtroendevalda, för det är ju vad de är, de har förtroende av folket, att nominera sina egna mest dugande individer till Riksdagen, för att välja den mest kompetenta regeringen, för tillfället. slw

  SvaraRadera
 26. Det var i själva verket överdrifterna, tex i Genusfrågor (från Romson) som slog över, bland annat, Löfven hade rekryterat Anderssonskans Magda och "för att vara tydlig" inte så mycket konkreta planer. Resten av kabinettet hade ingen någon aning om (och hade väljarna fått veta lite om kabinettet, hade det väl kanske inte röstat som de gjort.

  Ingen hade kalkylerat med den nya grundlagen i RF som tillträdde, med lite nya tider och en regel om att det krävdes förtroendeomröstning för att sitta kvar, vilket Reinfeldt hade räknat med, om nu bara mp+alliansen hade blivit lika med minst 175 knapptryckare. Så det var väldigt många dolda politiska beslut som fattades fom våren 2013 när opinionen på allvar började dala för Reinfeldt. det är besluten där, de strategiska inför valet 2014, som är orsaken till SDs framgångar, inte talet, det var ett paniksymptom, som inte ändrade de reala förutsättningarna för väljarna ett enda dugg.

  Ibland tror PR-folket att om de bara trummar op tillräckligt, så vinner man makten över människans tanke, och så är det, så länge som väljarna har det någorlunda bra, men när människor relativt upplever att de går på knäna, så fungerar inte spinet. Hur mycket eliten än eldar på, så stämmer inte budskapet det minste med verkligheten, och då försvinner den den tron, och undergräver tom de som har hyfsat rent mjöl i påsen, det är då som tom Svenskar röstar på SD, trots att de vet med sig, att det är något skumt med hela partiet.

  Att rösterna inte föll på S eller M eller vågmästaren SD (tror det var 9 mandat back för Alliansen + mp att få 175 mandat) var inte nära.

  Så då kommer vi inte på det som Birger berör, samhällets sårbarhet, samhällets beredskap, det som är människans basbehov, natur, frihet, fred/frid och att slippa känna oro för morgondagen samt att komma hem från arbetet utan att vara färdig för psykakuten. naturligtvis drev nymoderaterna offentligheten över en gräns, man överbelastade den, och människor mår inte bra av att arbeta för mycket, och känna att det inte inte ger resultat, människor arbetar för att leva, och lever inte för att jobba jobba jobba och betala hög skatt utan gengäld.

  Kommer någon ihåg säldöden för några valperioder sedan, den där
  reala skogsbranden visade på civilsamhällets sårbarhet, situationen på alla småorter med skriande behov, frånvaro av arbeten dit regeringen bussade LOU-upphandlade (som de skrev om 2010 för att förenkla upphandlingen och hålla kommunen utanför) flyktingkaravaner från mottagningskommunerna med 0 dagars förberedelsetid för kommun och kommuninvånare att ordna med skola, förskola, tolkar socialsekretare, psykologer, sjuksjöterskor, samt naturligtvis Krim och Ukraina, som spräckte bubblan på ballongen, berättelsen gick inte ihop, till på köpet visade sig att Reinfeldt inte knystat om nato, och fortsatt att rusta ner, vilket fick många på vänsterkanten (i vart fall inom vänsterpartiet) att skruva på sig.

  Alla de där faktorerna kanske påverkade lite, att mp inte hade något grönt hållbart trovärdigt att komma med, utan anpassade sig till Fi, för att sno Gudruns röster, men nog tappade man de gröna grundläggande frågorna, och gör man detta, så kanske inte de gröna valarbetarna hänger med eller blir enusiastiska, på samma sätt som att glansen i pälsen för många moderater gick ur, man tappade lite tron, när det inge gick som man "berättade" Birgers gröna vision är i vart fall begriplig, och går att bemöta, men de policyprofessionella för mp, alliansen och S har ju bara värdegrund och berättelsen om framtiden att komma med, och det finns inget realt i detta alls. Sossarna realiserade med butler på T-banan, nymoderaterna med food-truck i var enda håla, sicken berättelse, kejsarens nya kläder. slw

  SvaraRadera
 27. Illusionen rämnade, valutslaget hade inte ändrats, utan öppna hjärtan, kanske en någon mindre överströmning från m till SD, men det hade inte ändrat på S valsiffror. Frågan är om de där sagoberättarna kan föreställa sig hur det är ute i kommunerna om tre år, de kan de inte, eftersom de lever i en Brysseldröm, som är på väg att spricka, så de filtrerar bort kommunerna, som inte håller stånd. (och det kommer att bli en revolution, dels ute i kommunerna, stormning av socialkontoren) och så blir det en revolution på partiernas stämmor, ingen vill längre vara kommunalpolitker, utan psykopaterna som tror att de är ämnade för något stort :-)

  Nä, skulle det gått vägen, skulle de övriga partierna, varf ör sig, ha en klar uppfattning om hur de ska lösa (och inte tiga ihjäl) inte bara rådande utan kommande utmaningar, inkl det "utanförskap" som Reinfeldt skulle åtgärda inför valet 2006.

  Mitt i allt detta försvann den grönas vision, inkl de grönas konkretion.

  Glöm inte det för att vinna val i framtiden:

  Vision -> Strategi -> Konkretion (operation)

  Mål <- medel <- metoder.


  Det där uppsåtet har vi sett förr, stora visioner, ju större desto mer sannolika, ända till det visar sig att det inte höll, (det gick inte som man tänkt sig eller som man förespeglat omgivningen (dags att dra) Någon glömde att ställa kontrollfrågorna, hur vi ska göra konkret, vad effekten blir, och vad vi ska göra sen. Dessa någon var media, som menade väl (i sin egen vilja att lägga världen till rätta), men det blev så fel, för inte ens den konkreta miljön fick plats, växthuseffekten till trots. Hela politiken kom undan med att bluddra om visioner, policys, värdegrunder och vi måste och vi ska, men dessa måsten var alltid riktade till någon annan, själva skulle de inte göra något alls. slw

  SvaraRadera
 28. Det vill säga det mesta är ogjort...
  Idag behövs ett nytt, radikalare miljöparti. Situationen i världen är långt allvarligare idag än 1981.
  Var finns dagens Per Gahrton?
  Grundproblemet är kvar. Naturen betraktas fortfarande som en del av samhället, inte tvärtom.
  Detta får konsekvenser bl.a. för ekonomin. Ekonomin speglar våra förehavanden i samhället. Den reala ekonomin, våra förehavanden i naturen, håller få reda på.
  80-talet var en makalös upplevelse politiskt. Värst var socialdemokraterna. De var på oss hela tiden med sitt hån. Idag kan sossarna inte regera utan MP, men var säkra på att sossarna helst vill slippa MP. Och då är ändå dagens MP ljusår från gårdagens. Man blir bara på dåligt humör av att tänka på eländet.

  SvaraRadera
 29. Ulf Löfgren
  betyder det att du tycker Romson och Fridolin sålt ut sig billigt?

  SvaraRadera
 30. På 70-talet var vi 4 miljarder människor, på väg mot 10. I Sverige är vi snart 10 miljoner, om vi antar att vi vi vare sig vi vill det eller inte är 10+3 2018 10 + 9 2022 och 10 + 27 miljoner människor 2028, hur mycket energi går det då åt, har vi råd med den, om inte, hugger vi då ner skogen?

  Vilket kapital ska finansiera bostäder, mat, energi + skatt på energi (och hur gör vi med transporter, av alla som ska bo i Storuman, Sorsele och Hyttepyttemo bruk? Ska de öka elbil eller tåg?

  Är det människor som har råd eller ett trasproletariat, (om både mp, C, Timbro och Kreab ska sänka lönerna)? Lycka till...

  nya MP, Fridolin och Romson är tillräckligt unga, för att kunna ställas till svar om 2 och 3/4 mandatperioder, hur tänkte ni - och var detta bra för miljön? och även om nu nu påstår att ni menade gott, så blev det inte gott, för det är ju några skurkar genom historien, som haft sagt en sak, gjort en annan, och sedan sagt att jag ville ju väl, och visste inte bättre. Den kris v har i Sverige är nog mer oegentlighetens, våra partier har tagits över av människor som inte är egentligen, de lever i en berättelse, som de tror på, eftersom den där berättelsen ger makt, att fortsätta berätta berättelsen - om tex krediternas grund för inteckna framtiden, det är ju defacto inte nu, egentligen är det sen, då borde allt bli bättre.

  Visioner som saknar förankring är naiva. Verkligheten kommer att slå undan benen hårt, just eftersom det inte fungerade, och zunamin kommer smygande, vi anar den, men vi agerar inte, förrän vi står mitt i flodvågen, har ligger djuren före, de tror inte, de är och agerar på det egentliga.

  Det där "programmet" den där konkretionen i inlägget, är väl det bästa som hänt på länge, hur svårt kan det vara inför omstarten 2018, att revidera detta, och anpassa lite, frågan är bara om det går konstitutionellt, om de gröna upplyser väljarna om att handlingsutrymmet krymper genom EU och att vi snart inte kan besluta om något alls, då att kommer von oben, och frågan är om inte mp ska börja där, att gå tillbaka till gå. KOm helt appropå att tänka på en sång med nationalteatern, som inleds med:

  "vi satt en kväll och talade,
  Greven Plast och jag.
  Vi hade blivit gamla, nästa 100 år"

  Låten är lite sorglig och mycket rörande, och utrycker ganska exakt det svenska vemodet, konflikten mellan idealism och realism, de behöver varandra, för realism utan idealism blir lite väl instrumentalistisk - idealism utan realism är livsfarligt.

  Måste man nu ta ställning, inte idealism och realism, utan idealism eller realism, så har våra ledare valt idealismen, och när verkligheten inte stämmer med kartan, så ändra man givetvis på verkligheten (men statistik) och så går det ett tag. När väljaren själv tvingas välja i den där målkonflikten, (som missbrukande ledare plägar försätta undersåtar i) så behöver man inte ens ha gått Svenskt högstadium för att inse att Aristoteles och inte Platon gäller, självfallet kommer jorden före himlen. Först kommer magen sedan moralen. Birgers program är absolut inte i närheten av att vara Platonskt -däremot har halva vår vår nuvarande politikerkår med råge passerat Platon, gått upp i magisk rök - "och svävar i en högre rymd" slw

  SvaraRadera
 31. En ganska enkal sak att bärja med att lyssna på Dag Vag, tex vad gör du då? Det kunde väl jouranlistera idag börja med att studera in :-)

  Dvs (riskhanteirng)
  Risk = ett sämre utfall än förväntat
  (tex ett ngt sämre utfall än den där berättelsen)

  Hur agerar du Stefan, (eller du Anna, givet rådande och förväntade omvärldsfaktorer och utfall) för att:

  1. Förebygga, förekomma eller förhindra ett sämre utfall

  2. ha marginaler (lador) för att parera det sämre utfallet

  3. Ha en strategi (handlingsalternativ) för att parera utfallet

  4. hantera risken/utfallet, om den trots allt inträffar, tex Zunamin

  5. Eftersläckning, hur hanterar nu utfallet sedan, hur går vi vidare?


  VAGÖRDUDÅ?

  Om TV slutat sända
  Om bilarna inte går
  Om strömmen inte kommer
  Om det snöar jämnt fast det är vår

  Vagördudå?

  Om solen inte syns
  Om husen inte står kvar
  Om maten inte går att köpa
  Om hela du är fylld av var

  Vagördudå?

  Om marken mest är aska
  Om djuren bara är borta
  Om träden har brunnit opp
  Om tiden kommit till korta

  Vagördudå?

  Om allt omkring dej ruttnar
  Om syret till rymden far
  Om jorden skakar och knakar
  Om du är ensam kvar

  Vagördudå?
  Stig Vig

  SvaraRadera
 32. Kom ju inte ens ihåg texten.
  Och den är är ju grymt bra
  Vilkas visioner (och beskrivning av målkonflikten med visioner)
  som vi kommer att minnas, och vilka visioner och berättelser,
  tex centerpartiets "berättelse" som vi endera inte kommer ihåg
  eller inte förstått - eftersom det saknas både hjärta och hjärna.

  med musik blir "sent en lördag kväll" djävulusiskt bra.
  (och lite skrämmande)

  Sent en lördag kväll

  Intro: Am / G / Am / F / E7

  Vi satt en kväll och pratade Am / F / E7
  Greven, Plast och jag Dm / E7 / Am
  Vi grundade med groggen Am / F / E7
  och hade det ganska bra Dm / E7 / Am

  Vi hade blivit gamla C / G
  nästan hundra år... Dm / E7 / Am
  Vi satt som vi alltid hade gjort C / G
  och följde gamla spår... Dm / E7 / Am

  Vi talade om Sverige, som är landet där vi bor
  där alla har det bra och ingen blir för stor...

  Men varje fredag kväll tjuter varulven i stan!
  Och han springer längs trottoaren
  och vädrar ut sitt hat...

  Greven lutar sig tillbaks och tänder en cigarett
  Han försöker få något sagt
  men det är inte så lätt...

  för han ser så onda bilder i en öken utan slut
  där ingen är tillsammans och hjälps åt att hitta ut

  "Dom kloka låser dörren..." säger Greven för sig själv

  "Dom kloka låser dörren och barnen skriker på hjälp...
  och varje sjuttiofemma, som en mänska dricker ur
  är en dröm om en bättre värld
  som han sedan pissar ut!"

  Nu blir Greven lätt extatisk, han står i sin fåtölj!
  Han spiller grogg åt alla håll men är ändå inte nöjd:

  "Det är ju vad vi alla vill, som super tills vi dör!
  Bygga nåt tillsammans som ingen jävel förstör!"

  Sen säckar Greven helt ihop, nu är han alltför full
  Han somnar som ett litet barn mitt i sin fåtölj

  Men vi andra sitter vakna och tänker på hanns dröm
  Den svävar som en stjärna mitt i vårt vardagsrum
  Den svävar som en stjärna mitt i vårt vardagsrum...

  Ulf Dageby

  SvaraRadera
 33. Är inte bara MP som gjort bort sig samma visa med V och S som inte för den politik de bör göra. Tror det är mer liberalism än socialism hos sossar (och även inom MP, V) och även viss högerriktning.
  FI är inget alternativ heller, för nischade.

  SvaraRadera
 34. Även om jag inte håller med om exakt allt så är det ett parti jag skulle kunna rösta på alla dagar! Ytterst få fragment kvar av det i dagens MP, och de är lika dåliga som övriga partier. Finns helt enkelt inget alternativ att rösta på idag :(

  SvaraRadera
 35. "Flyktingar och ungdomar hade haft lättare att få ett förstajobb eftersom den generella politiken inneburit att skatten på arbete hade varit nästan obefintlig upp till 120 000 kronor om året. En lägre lön hade inte inneburit mindre pengar netto."

  Instegsjobb har funnits ett bra tag och innebär att arbetsgivare får hela 80% av flyktingars lön. Men kunskapsskillnaderna mm mm är gigantiska.

  SvaraRadera
 36. *arbetsgivare får hela 80% av flyktingars lön i bidrag.

  SvaraRadera
 37. Anonym 02:23
  "Ulf Löfgren
  betyder det att du tycker Romson och Fridolin sålt ut sig billigt?"

  Språkrören är ju endast de ledande uttrycken för "stämningen" i partiet. De gör nog sitt bästa utifrån de synsätt som man har. Men att synsätten förändrats radikalt i MP de senaste 10-15 åren är helt klart. Radikala gröna har lämnat partiet. De som leder partiet idag saknar både klarsyn, visioner och djärvhet. I stället har man bundit upp sig till socialdemokratin, ett företag som effektivt tystar även de sista gröna i partiet. Och detta sker alltså när behovet av ett grönt parti är större än någonsin och kommer att bli ännu större framöver.

  SvaraRadera
 38. Grattis mIljöpartiet. En saga för er och kollegor
  https://www.youtube.com/watch?v=g0PZ31SF7rY

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.