torsdag 26 juni 2014

Stabilt uselt

Sommarens EU-toppmöte inleds idag i västra Flandern - där första världskrigets skyttegravar blev ett helvete för så många utkommenderade människor iklädda uniform och i uppdrag att ta död på varandra. 

Efter besöket i Flandern, där Cameron varnat övriga deltagare att vifta med EU-flaggor, ger sig toppmötets huvudattraktioner med tillhörande garnityr till Bryssel för att ta nästa lilla steg mot... vadå? 

Vad man än kommer fram till lär det lanseras av entusiasterna som ett litet steg mot fred, frihet och framgång. Vilket påminner mig om några siffror som för en tid sedan lanserades som just framgång. Trots att det var ren katastrof.
 • 51,1 procent av de röstberättigade röstade i EU-valet i Sverige. 48,9 procent ansåg det vara meningslöst. Resultatet är förskräckligt. Ändå målades det ut som en framgång.
 • I SCB:s EU undersökning - om vi som bor i Sverige är positiva till medlemskapet eller inte - ansåg en minoritet att det är positivt! Ändå lanseras det som en framgång för unionstanken...
 • En del medier försökte till och med lansera att 13 procent idag skulle rösta ja till euron som en framgång för eurotanken...
Vore det inte på sin plats att erkänna att ett valdeltagande på ynka 50 procent är en demokratisk flopp och att det är förfärande illa att unionen misslyckats så till den milda grad att betydligt mindre än hälften är positiva till medlemskapet. Trots ledarsidors och nästan alla politikers malande om hur bra det är.

Nej, jag har inte något principiellt emot unionsbildande eftersom jag anser att nationalstaten är en konstlad form av geografiskt och administrativt område. Ofta rent destruktiv. Däremot är jag kritisk till att man hetsat fram projektet och dränerat demokratin istället för att låta unionen sakta växa fram i den takt som medborgarna finner det rationellt.

Det konstgjorda och irrationella hybridmonster som EU utgör har alltför mycket av Sovjetunionen över sig - man grundlagsfäster en ekonomisk-politisk inriktning, medborgare kommer inte åt makten, makthavare kan alltid skylla på någon annan, allt mer förflyttas bort från valda representanter, beslut tas i slutna rum och delregioners rättighet att gå före när det gäller miljökrav inskränks i akt och mening att förhindra det man kallar "fragmentering".

Det som skulle kunna bli så bra förfuskas, förfelas och förbrukas.

Det är märkligt att de som vanligtvis hyllar demokrati har en sådan överslätande attityd så fort det gäller EU. Nästan på samma sätt som gamla kommunister hade överslätande attityd så fort vedervärdigheter i Sovjetunionen påtalades, nästan på samma sätt som de mer ortodoxa inte ens kunde se terrorn under röda khmererna. Det är åtskilliga gradskillnader, men faktiskt inte artskillnad: tron och förhoppningarna får människor att blunda så pass att de inte ser det sluttande planet.

EU-drömmen hade sina förtjänster, de spelades bort. De siffror som lyfts upp som positiva är i själva verket stabilt usla. Mycket talar för att EU:s toppmöte även det kommer att vara uselt stabilt. Val av Jean-Claude Juncker imponerar inte och lär såväl leda till fler steg mot Europas Förenta Stater som att Storbritannien närmar sig dagen då man som första land lämnar unionen. 

Reinfeldt har fått sossarnas välsignelse att inte motsätta sig Juncker trots att vare sig sossar eller moderater vill ha honom. Att inte motsätta sig valet av Juncker lär kunna ge fördelar för Reinfeldt den dag han lämnar posten som statsminister. 

Stabilt uselt, kan man säga om man vill. Jag vill gärna det.

20 kommentarer:

 1. "Stabilt uselt" Väldigt bra skrivet Birger!

  Lisbeth

  SvaraRadera
 2. Neoliberal Agendators juni 26, 07:35:00 fm

  "51,1 procent av de röstberättigade röstade inte till EU-valet i Sverige. 49,9 procent ansåg det vara meningslöst. Resultatet är förskräckligt"

  Med tanke på hur dåligt folk satte sig in i de olika partiernas politik så var röstdeltagande på tok för högt.

  SvaraRadera
 3. "51,1 procent av de röstberättigade röstade inte till EU-valet i Sverige. 49,9 procent ansåg det vara meningslöst."

  Ingen dålig procenträkning här inte. Fast å andra sidan har heller aldrig V oh MP varit särskilt duktiga på att fåihop siffrorna på sista raden, eller som man kan säga:

  "Stabilt uselt, kan man säga om man vill. Jag vill gärna det."

  SvaraRadera
 4. Mauderat, snyggt... den bjussar jag på... Tack för påpekandet, rättat.

  Exakta siffror för röstandet är 51,07 procent, för icke röstande således 48,93 procent.
  Värre är det dock att en del, även centerpartister, inte vet vad exponentiell tillväxt är... du vet det där som få politiker kan räkna på.

  SvaraRadera
 5. "istället för att låta unionen sakta växa fram i den takt som medborgarna finner det rationellt"

  Är det inte så att politikerna alltid går lite före medborgarna, och kanske måste göra det? Om man ställer frågan så att ett alternativ tolkas som att inte ändra något, vinner nog alltid det alternativet. De på folkomröstningarna, de har alltid gått i icke-ändringsriktning (nej till ATP, nej till högertrafik, nej till EMU). undantaget var faktiskt EU-omröstningen som blev ja till förändring, märkligt nog.
  Jag undviker givetvis att ta upp kärnkraftsomröstningen eftersom jag inte är kvalificerad att tolka det resultatet, eller ens röstsedlarna.

  SvaraRadera
 6. BS!

  Kan inte annat än instämma i allt och applådera.

  Naturligtvis är inte nationalstatens gränser någon naturlag där beslut ska fattas inom men det är i många fall ett lämpligt forum eller plattform att utgå ifrån med tanke på storlek, gemensam historia, kultur och förutsättningar. Men vissa länder är (likt EU) för stora och inte så homogena de heller utan borde splittras. Andra länder skulle med fördel kunna slås ihop.

  Det handlar om att ta olika beslut på den nivå besluten passar bäst att beslutas på vilket gynnar demokratin, valdeltagande och engagemang. Enligt mej behövs minst tre demokratiska beslutsnivåer.

  Lokalt (ungefär socken/kommun storlek).

  Nationellt (ungefär som Sverige).

  Globalt. FN är nog det bästa att satsa på där trots sina brister.

  Eventuellt även en till (fjärde) regional nivå på landstings eller landskapsnivå.

  Det är vad jag tror och anser vara bäst.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 7. Betänk att Sverige hade högre valdeltagande än Europa i övrigt. Snittet var på 43%. Värst var Slovakien med 13% och endast Belgien och Luxemburg hade acceptabelt valdeltagande(90%). Vad värre är att valdeltagandet sjunker. 1979 var snittet 62%. I nästan alla "stora" länder har antal röstande sjunkit. Tyskland 66 till 48, Italien 85 till 60, Frankrike från 60 till 43. Undantaget är faktiskt Storbrittannien (UKIP?) där det steg från mediokra 32% till blygsamma 36%. källa: http://www.resultat-val2014.eu/sv/turnout.html

  SvaraRadera
 8. Tillägg!

  Med ett gemensamt ägande även en företagsnivå (produktionsenhet).

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 9. En sak jag alltid undrar över när folk klagar på nationen är vilket alternativ som står till buds i en värld som styrs av oligarker, banker och vapenskrammel?

  SvaraRadera
 10. Håller med Neoliberal (länk till dig under gårdagens post!) om att man skulle önska bättre informerade väljare. De som informerar sig gör det dessutom ofta mest via svårt partiska medier som ogenerat men skickligt pushar sina favoriter och baktalar dem de ogillar.

  SvaraRadera
 11. Ja, öppna gränser och fri marknad är ju jättebra om man vill smuggla vapen, knark och slavar.

  Vi lever inte i disneyworld

  SvaraRadera
 12. Anonym 05:56!

  Vissa verkar sätta likhetstecken mellan ondska och all politisk och ekonomisk makt. Att man på något sätt kan bekämpa makten i sig. Men någon måste bestämma och makten finns där vare sig vi vill eller inte. Frågan är bara vem som ska ha den makten. Folket eller en liten politisk och ekonomisk elit. Ska folket bestämma utvecklingen av samhället eller denna elit. Det är ett val man måste göra och det kommer att påverka hur samhället ser ut.

  NA!

  Du skrev igår "alla ska naturligtvis ha lika rättigheter". Hur går det ihop med ett kapitalistiskt system där vissa kan köpa sig de bästa advokaterna och skattejuristerna, muta och köpa sig fria från domar, fabricera bevis osv medan andra inte har den möjligheten?

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 13. Men Göran Person och kompani är ju i alla fall positiva till EU, det är väl positivt eller? Vänta Wallenberg och co, me!

  SvaraRadera
 14. Det verkar som det behövs en historia undervisning för att folk ska förstå. En historia beskrivning som är lite annorlunda än den vi fått lära oss i skolan men där stora delar nog ändå är ganska bekanta för de flesta.

  Sedan urminnes tider har makten i världen utgått från fyra maktcentra med lite flytande gränser. Mellan dessa har maktkampen stått som gjort att vissa Ibland har vissa fått mer makt och andra mindre.

  Folken. Historiskt sett jordlösa och livegna bönder som stått för arbetskraften och hantverkskunnandet.

  Överklassen. Adeln eller borgarna som med sitt ägande av jorden och senare även industrin haft kontrollen över kapitlet.

  Prästerskapet. Som haft monopol på sanningen och allas världsuppfattning.

  Kungen. Den politiska makten som historiskt sett har utsetts av folket som deras representant och samhällets sammanhållande kraft. Som senare genom kronans arvsrätt ibland tappat fotfästet. Blivit maktgalna, sett landet som sin egen egendom och glömt sitt uppdrag och vem som gett dem makten.

  På senare år (historiskt sett) har det skett en del stora förändringar och utveckling av samhället.

  Prästerskapets tolkningsrätt av vad som är sanningen har ifrågasatts av en mer objektiv vetenskap som bygger på fakta och inte tro. De har förlorat mycket av sin privilegierade maktställning. Detta tror jag de flesta anser vara en mycket viktig och vettig utveckling av samhället.

  Kungen har i de flesta fall förlorat sin makt till förmån för ett stabilare och säkrare demokratiskt politiskt system där inte all den politiska makten ligger hos en ensam person. Detta tror jag de flesta anser vara en mycket viktig och vettig utveckling av samhället.

  Folket har genom den politiska demokratin och fackföreningsrörelsen fått mer att säga till om och kunnat utmana den ekonomiska makten hos överklassen och därmed tillsammans med den tekniska utvecklingen fått det mycket bättre.

  Överklassen. Borgarna kämpar sig fortfarande (med varierande framgång) kvar vid sin privilegierade maktställning som ägare av kapitalet och den ekonomiska makten i samhället. De senaste decennierna har de återigen stärkt sin maktposition i förhållande till folket (den stora massan av folk). De vill inte ge sig utan desperat försöker de att hindra utvecklingen genom att påverka den politiska makten såväl som folket genom att återta prästerskapets roll som sanningssägare.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 15. Tillägg!

  Jag fick lite bråttom att avsluta sist på grund av åska.

  Borgerskapet har stärkt sin maktposition genom att ta kontrollen över mycket av media och vetenskaplig forskning som tidigare var under mer demokratisk kontroll. Det gör att de kan manipulera både folket och politikerna mer effektivt genom att kunna styra vår världsuppfattning och vad som anses som sanningen.

  Samtidigt har inte prästerskapet heller gett upp sin kamp om makten utan på senare tid börjat återta greppet om folks tänkande och världsuppfattning på bekostnad av vetenskap och den verkliga sanningen.

  Ska vi på detta sätt rulla tillbaka den utveckling och de framsteg vi har åstadkommit? Eller ska vi fortsätta den naturliga demokratiska och rättvisa utveckling vi påbörjat och nästan var på väg att vinna?

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 16. Neoliberal Agendafre juni 27, 05:37:00 em

  Jan, vad säger du om följande fakta om Singapore [1]

  Medellivslängd: 84 år
  Spädbarnsdödlighet: 2,59 / 1000 födslar
  BNP/capita PPP: $61 400
  PISA: 573 (bästa landet)
  Arbetslöshet: 1,9%
  Skattetryck: 16%

  Man slår Sverige med hästlängder[2] Det är också det landet i världens som har världens bästa företagsklimat[3] Om man hade trott dig så borde det vara helvete på jorden, men det verkar snarare vara det omvända.

  [1] Singapore - indexmundi.com
  [2] Sweden - indexmundi.com
  [3] Doing Business

  SvaraRadera
 17. NA!

  Jaha! Vad vill du säga med det? Jag är ingen expert på just det landet men det verkar väl vara ett land där man har stora sociala ambitioner och en marknadsekonomisk grund. Dock inte speciellt demokratiskt verkar det som. Vad skulle Singapore som exempel tjäna till? Vad bevisar det? Varför "borde det vara ett helvete på jorden" enligt mej?

  Ett land är komplext och inte så lätt att definiera. Man måste ta in en massa olika faktorer som påverkar. Inte bara se på en faktor och dra förhastade slutsatser av det. Hur påverkar det landet sin omgivning är ju också en betydelsefull fråga. Det år ju bra att få till välstånd på en plats om man bortser från vad man därigenom åstadkommer på andra ställen.

  Fortsätt du att studera världen men med ett öppet sinne där du inte bara sållar eller söker information eller fakta som stöder just dina förutfattade meningar så kommer du att se att dina uppfattningar om hur världen ser ut och fungerar inte stämmer med verkligheten och att det ligger en del i det jag säger.

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 18. Rättelse!

  Andra stycket sista meningen så försvann visst ett "g". Det ska vara "Det går ju ..."

  Jan Örsell.

  SvaraRadera
 19. Neoliberal Agenda sa...

  vad säger du om följande fakta om Singapore

  ----------------------------

  Marknadsliberalism har skapat samma klyftor mellan ultrarika och fattiga och samma oligarkistrukturer i alla länder detta system införs i och singapore är inget undantag:


  ‘Singaporeans Against Poverty’ is a campaign that aims to raise awareness about poverty in Singapore. It springs from our concern for those in Singapore caught in the cycle of poverty despite our economic success.
  http://sgagainstpoverty.org/

  SvaraRadera
 20. "Det är märkligt att de som vanligtvis hyllar demokrati har en sådan överslätande attityd så fort det gäller EU."

  Det finns demokrati i meningen folkstyre sen finns det "demokrati" som i bomba, hjärntvätta eller muta ett land till nyliberalism.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.