söndag 23 februari 2014

"Tidigare iakttogs följsamhet mot grenens inre logik, enligt vilken var och en startar för sig och tävlar mot alla andra oberoende av nationalitet. Sedan infördes masstart i distanslopp...", skriver Lena Andersson i sin senaste DN-krönika.