söndag 19 januari 2014

"Den som köper atomenergi från Pyhäjokireaktorn kommer också att understödja Rosatoms atomvapenproduktion, som marknadsförs på företagets hemsida..." Ulla Klötzer i Miljömagasinet.