måndag 14 oktober 2013

Privatisera högskolan - regeringens våta dröm som kan gå i uppfyllelse

Regeringen vill att universitet och högskolor skall kunna ombildas till stiftelser. Privatiseringen skall såldes fortsätta.

Avsikten med förslaget är att öka högskolornas "ekonomiska handlingsfrihet" i en "snabbt hårdnande internationell konkurrens". En del av EU:s forskningsprojekt kräver dessutom delägande i konsortier, vilket enligt regeringen blir lättare att uppfylla efter en privatisering.

 "Jag ser egentligen inga begränsningar när det gäller hur många lärosäten som kan omfattas av detta", säger Jan Björklund till snart insomnade Från riksdag och departement.  Förslaget är uselt ur flera perspektiv.

Högskolornas beroende av externa finansiärer skall öka, den så kallade marknaden (det vill säga de som har inflytande genom pengar) kommer att styra lärosätena allt mer. Även om regeringen framhåller att staten skall skjuta till de mesta pengarna även efter privatiseringen.  Hur som helst: kunskap och bildning i sig får allt mindre betydelse när vi leker affär med allt större del av lärandet.
 • På Sveriges universitetslärarförbund, är man kritisk och menar att stiftelseformen riskerar medföra att man "börjar se studenter som kunder eller produkter och lärarna som producenter, vilket står i strid med hela tanken om en akademisk frihet".
 •  – Det här riskerar att bli ett hafsverk som drivs igenom innan ett val. När det har gått igenom blir det ju oåterkalleligt. Då blir det i princip omöjligt att ångra sig, påpekar ordföranden för Sveriges förenade studentkårer Erik Arroy,
 • En gammal partikamrat till Björklund - professor Daniel Tarschys - ledde för övrigt en statlig utredning (Autonomiutredningen SOU 2008:104) som kom fram till att det är svårt att se vare sig stiftelsen eller aktiebolaget som en lämplig generell och övergripande verksamhetsform för de svenska lärosätena".

Alliansregeringens förslag ligger helt i linje med den av Björklund så omhuldade tanken om mer "strategisk forskning" - det vill säga forskning som inte har som mål att vi skall få ökande kunskaper utan istället har som mål att få snabbast möjliga avkastning i form av pengar. Kunskap och bildning som egenvärden är inte något som Alliansregeringen sätter högt. Här försöker jag reda ut varför de nya moderaterna så obildade.

Hur oppositionen kommer att ställa sig vet jag inte. Tidigare har Socialdemokraterna gjort några försök att återföra Chalmers och Jönköpings högskola som började drivas som privata stiftelser efter ett beslut 1994 (se PS:et nedan). Lika lite vet jag hur SD och ett svajande MP ser på saken - möjligen har viss tillnyktring skett efter det att man bytt ledamot i utbildningsutskottet. För V lär det inte innebära några konvulsioner att rösta nej till Björklunds förslag.

PS!
När löntagarfonderna avvecklades 1994 överfördes pengar så att bland annat Chalmers fick tillgång till stiftelsekapital. Kvaliteten skulle på detta sätt öka, berättades det i sagorna som ställdes till beslutsfattarnas förfogande. 

Det gick inget vidare. Enligt QS World University Rankings lista över kvaliteten hos lärosäten ligger Chalmers på plats 202, vilket är långt efter Lund, Uppsala och KTH påpekades häromdagen av Vincent Hedberg, som är forskare vid Cern.

Hedberg skriver på Brännpunkt: "Medan universitet som Lund tillämpar ett kollektivt beslutsfattande där anställda och studenter har stort inflytande på fakultetsnivå så är stiftelsehögskolorna toppstyrda. Detta är säkert också en anledning till varför universitetsledningar kan tycka att reformen är positiv eftersom makten samlas hos dem. Men på ett universitet är det kvaliteten på lärare, forskare och studenter som är det avgörande. Inte om rektorn har störst makt och högst lön i Sverige."

Fåtalet kan säkert göra sig en hacka om lärosäten blir privata stiftelser, marknaden brukar på olika sätt tacka de som agerar för dess utbredning på den bredare samhällsnyttans bekostnad. En och annan rektor vid lärosätena suktar.

 

36 kommentarer:

 1. Här är ett citat från Gaudeamus, studenttidningen på Stockholms universitet, maj 2011:

  "Vi tror att studenters syn på utbildning utvecklas till att allt mer likna ett kundförhållande och frågan om vad studenter får för sin utbildning blir allt viktigare. Utbildning utveckas till en tjänst och examen blir till en produkt."

  Det var moderatstudenter som 'trodde' det. Så det där med " studenter som kunder eller produkter och lärarna som producenter" finns nog redan.

  SvaraRadera
 2. Ja universitet och högskolor är ju globala aktörer.

  SvaraRadera
 3. Privatisering är motsatsen till demokratisering. Per definition.
  Ökad privatisering sker pga ökad misstro till människans samarbetsförmåga.
  Den demokratiska sociala medborgaren säljer ynkligt ut sin frihet till högstbjudande.
  Nästa utförsäljningar blir kanske skatteverket, polisen, domstolsväsendet och riksdagen.
  Många lär sig mycket, men förstår intet. Kan det bero på högskolans bristande målsättning.
  /Betraktande Betvivlande Beklagande /Bonden Berta

  SvaraRadera
 4. Fördelarna med en decentralisering med stiftelser ser man om man breddar blicken. Detta är förhoppningsvis ett steg mot att få eleverna att betala åtminstone halva utbildningen själva och en nedläggning av den centrala antagningen med betyg till förmån för en med bara högskoleprov och ett lokalt beslut. Vad som bör utbildas blir då en fråga för de som berörs och ekonomin kommer i centrum. Det blir mindre flum. Högskolorna liknar allt mer vuxendagis och eleverna blir bara dummare och dummare. Allt för många utbildas och dom tar allt för lång tid på sig. Speciellt inom saker som inte behövs. Elevernas tokiga intressen styr allt för mycket. Stiftelserna i sig betyder alltså mindre och kan ses som en ytterligare en låtsasprivatisering av regimen.

  SvaraRadera
 5. Så Urban Persson menar således att fördumningen uteblir om marknaden tar över. Intressant. Är det TV3 du han tänker på? Eller betygsinflationen i friskolor? Eller reklamen? Eller vad är det??

  SvaraRadera
 6. Friskolorna är en annan låtsasprivatisering med någon slags millimeterrättvisa. De som vill ha något extra bör betala dubbelt med egna pengar och det gör förstås inte många. Alternativt bör alla betala en betydande procent av all utbildning från dagis och upp. Idag med millimeterrättvisan är förbudet att betala extra för något till skolan. Många utbildningar är öppna för folk helt utan talang. Sådana problem uppstår inte om de får betala själva. Det mest korkade systemet systemet har satts i drift. Inte konstigt att fördumningen breder ut sig.

  SvaraRadera
 7. Friskolor är ingen "låtsasprivatisering" Låt oss kalla dem för deras rätta namn nämligen privata skolor. EU är en del av systemet och EU står för fullständig privatisering. Det är allt annat än på låtsas. Fullständig privatisering betyder just fullständig. Allt ska privatiseras. Bonden Berta bra skrivet. Våra politiker säljer ut folket landet och sig själva. De håller korkat nog på att avveckla även sig själva steg för steg. Det verkar som om vi är framtidens "indianer".

  SvaraRadera
 8. Tänk, ordet "stiftelse" som jag tyckte var så mysigt, jämfört med "vinstdrivande bolag", det är alltså inget bra längre?

  I en stiftelse går ev. överskott tillbaka i driften. Så sägs t.ex. waldorfskolorna fungera.

  Men det kanske är skillnad på stiflese och stiftelse. Eller kan någon förklara lite närmare?

  Gt

  SvaraRadera
 9. ...stiftelse och stiftelse... ska det förstås heta.

  Gt

  SvaraRadera
 10. En orsak till Chalamers tekniska lekskolas misslyckande aer vael att fastigheterna gloemdes i bildandet av stiftelsen. Detta kunde sedan nya regeringen i form av Akademiska hus utnyttja genom marknadshyror. Chalmers mjoelkades paa pengar, utbildningen blev lidande. Markides imponerade vael inte heller. Sjaelv hann jag turligt nog ur innan detta han verka. Detta mjoelkandet med marknadshyror ser vi paa maanga haal i Sverige. Varfoer denna regim inte aatgaerdat missen kan man fundera oever.

  Dagis och skolprivatiseringar aer som flera sk privatisereingar knappt annat aen fascism i den bermaerkelsen att naagra aktoerer gynnas. De som blivit "certifierat" godkaenda. Skraavaesaende kommer tillbaka.

  SvaraRadera
 11. Kan man inte kalla 'privatskolor' för 'profitskolor' i stället? Det är ju det som det handlar om.

  SvaraRadera
 12. Gt Antar att det bl.a. innebär att lärosäten övergår från det offentliga till det privata. Makten flyttas från allmänheten till stiftelsen. Dessutom är det oåterkalleligt...Det går inte att ändra på.
  Höjd risk för styrd forskning, beställd forskning.
  Vi kan ju försöka föreställa oss ett land utan tillgångar. Det kan inte vara annat än ett fattigt land. Stiftelser utan vinst det är något annat.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 13. GT Hittade detta hoppas på att (V) och Jonas Sjöstedt når ut. Detta vansinne måste ju stoppas. Innan vi står där snopna med skägget i brevlådan! Och förmodligen ser "ganska" dumma ut.

  http://www.dt.se/opinion/debatt/1.6143516-privatisera-inte-hogskolorna?m=print

  Lisbeth

  SvaraRadera
 14. "En" fråga till Birger.
  Räcker det med att rösta nej till Björklunds förslag?

  Behöver man inte ändra grundlagen för att skydda det vi äger gemensamt? I så fall hur ställer sig partierna till det?

  Lisbeth

  SvaraRadera
 15. Om bilverkstäderna vore privata och staten bestämde hur mycket bilarna får underhållas och lagas, alla har rätt till detta och ingen får överskrida denna standard så kallar jag detta en låtsasprivatisering, en slags millimeterrättvisa. Inte ens i Sovjetunionen fanns nog något liknande. Det svenska skolsystemet med betyg, så kallade friskolor och en extrem centralisering kommer från århundraden av hjärntvätt. I EU och USA används obligatoriska tester för antagning.

  Om skolorna separeras till egna ekonomiska enheter så är nästa steg att låta dessa konkurrera om eleverna och då kommer man in på tester. Ett universitet kan kräva att högskoleprovet har gjorts och då faller betygssystemet samman.

  Betygssystemet kommer från kyrklig verksamhet. För att få fart på gudstjänsterna med bland annat sång ut psalmboken tvingade prästerna folk att läsa. Prästerna höll husförhör med barnen redan innan de nådde en ålder motsvarande dagens första klass i grundskolan. Detta höjde läsförståelsen mycket effektivt. Nästan alla kunde läsa enkel text för två hundra år sedan, vilket var unikt i Europa. Men någon egentlig nytta hade de inte av detta. Landet var efterblivet och fattigt.

  Betygen sitter därför djupt i svenskarnas huvuden och det är verkligen något som de vill ha och kämpa för. Enligt de nuvarande dogmerna har alla samma intelligens och talang och blir bra om de kämpar. Nya system med ytterligare millimeterrättvisa har utvecklats med åren. Många fattiga flydde till USA. Där fanns inget liknande system och så är det än idag. Betygen tar resurser från lärandet både för elever och lärare och bidrar till skolans fördumning, både inom det enkla och det mest avancerade. Det är så otroligt sjukt och korrupt.

  SvaraRadera
 16. Betyg är en viktig fråga. Hur vi ska få bort vinster i välfärden verkar vara en annan fråga som sitter djupt i svenskarnas huvuden. Tror att allt färre funderar på att fly till USA idag. Hela världen håller snarare andan. Just därför att "Det är så otroligt sjukt och korrupt"

  SvaraRadera
 17. Lisbeth, räcker och räcker... I detta fall skulle det väl räcka. Grundlagen bör innefatta att offentligt ägande inte får säljas ut med mindre än två beslut med val emellan.

  Redan 1999 skrev jag en motion till riksdagen om krav på grundlagsändring så att utförsäljningar inte skulle kunna ske utan demokratisk debatt och utan eftertanke. Två beslut med val emellan skulle krävas.

  Tyvärr fick jag, som språkrör för MP, skriva den själv. Riksdagsgruppen ansåg att det var fel läge, eller fel i sak, eller allmänt sårande. Jag hävdade att det var nödvändigt om vi i inte skulle få se utförsäljningar i massor de närmaste åren.

  Nu är jag glad att Vänsterpartiet tar upp frågan än en gång.

  Gt: Det kommer att bli alltmer beställd forskning om lärosätena privatiseras. Betala mer för att inte ha seriösa kontrollgrupper etc så att egna produkter framställs som bäst och felfria.

  Urban: jag delar inte många av de uppfattningar du framför om skolan, förutom att betygen som inträdeskrav borde ersättas med högskoleprov som visar att man lärt sig något i verkligheten. Klarar man inte provet så bör betyg kunna gälla efter särskild prövning.

  SvaraRadera
 18. Angående fördumningen i Moderaterna är jag helt övertygad om att du har rätt. Men inte är det överraskande. De har ju till del övertagit s position i politiken; endast sysselsättning och tillväxt räknas. Jag kommer ihåg när en Stockholmssosse skulle nämna en läsvärd bok och svaret blev Madicken. En Göteborgssosse kontrade då med Clas Olsson-katalogen.
  Helt klart satte de en viss prestige, och nästan stolthet, i att inte utsätta sig för andras tankar i skrift (ja, bortsett då från Clas Olsson-katalogen).
  Denna mentalitet ärvs nu av De Nya Moderaterna.
  Bibliotekarie är nog inget framtidsyrke.

  SvaraRadera
 19. Om grundskolan är delvis föräldrafinansierad eller inte har ingen större betydelse för där finns oftast inget alternativ. Man samlar in ungarna i ett visst område och drar igång och då är det inget större fel med en kommunal verksamhet med monopol. Inom dagis och vidare utbildning finns helt olika alternativ och de stora subventionerna ger snedvridningar och felallokeringar. Många struntar fullständigt utbildningen och kommer ut nästan lika dumma som de kom in. Det utbildas också olämpligt och utan ekonomiskt tänkande, när det är någon slags mänsklig rättighet att gå i skolan.

  SvaraRadera
 20. Snälle Urban, ordet 'dum' blockerar diskussionen. Även mycket högt bildade och kvalificerade personer kan vara 'dumma' i vissa situationer. Vi får väl utgå från att alla i den nuvarande regeringen trasslat sig genom gymnasiet åtminstone. Visserligen är många också avhoppare från akademiska studier, men en är vad jag vet doktor. Säger man åt folk att de är dumma är risken stor att de kommer att bli det också.

  SvaraRadera
 21. I vissa fall blir folk till och med ”dummare” när de tar emot information och det märks speciellt i landets fängelser. De dömda för tillgrepp i åldern 25-44 år är tillbaka inom 3 år efter att de släpps i ca 95 procent av fallen, trots all vård. Det är förstås inte någon reguljär utbildning. Men visar hur vissa inte förmår att ta till sig det mest självklara.

  Vissa kommer bara längre bort från verkligheten när de utbildas. Den optimala mängden utbildning passerades för länge sedan och nu slängs allt mer pengar i sjön. Snedvridningarna har blivit enorma och ”dumheterna” har kanske fått någon slags självförstärkning. Slutar det med att alla får ADHD och inte längre förmår att lära sig och förstå?

  SvaraRadera
 22. Allas rätt till utbildning måste försvaras. Kunskap och utbildning är ingen handelsvara. Det är klart att vi bör se på utbildning som en mänsklig rättighet. "Dumhet" är okunskap. Det är kortsiktigt tänkande. Skolan bör lära ut motsatsen. Långa tankar brukar Birger skriva.

  Tack Birger! Har läst din motion till riksdagen om krav på grundlagsändring. Så att utförsäljningar inte ska kunna ske utan demokratisk debatt och eftertanke. Synd att den inte godtogs. Okunskap, "dumhet" brist på förmåga att tänka långa tankar verkar finnas även hos dem som är skolade. Ja även högt skolade. Likväl är skolan en mänsklig rättighet. Mer Katederundervisning talar major Björklund om. Mer korvstoppning? Leder det till långa tankar?

  Verklig kunskap är att kunna tänka ut vad som kan inträffa innan det inträffar. Inte många politiker verkar ha den förmågan. Är också glad för att V tar upp frågan ännu en gång. Nu krävs det att människor lyssnar. För annars är det snart helt oåterkalleligt. Privatiseringarna sker i rasande takt.

  Prestige får våra politiker lägga åt sidan. Den som ändrar sig när något gått snett, visar att den nu förstår något mer.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 23. Lisbeth och Birger. Tack för förklaringarna!

  Jag menade bara, att stiftelseformen är mer människovänlig än bolagsformen. Tänker bl.a. på Vidarkliniken.

  Därmed kommer nästa fråga. Om man skriver in i stiftelsens villkor att den ska jobba "ideellt", alltså inte ta ut vinst till några ägare, utan låta allt gå tillbaka till elevernas bästa, vore inte det okej? Hur vet vi f.ö. att majoren inte tänker just så?

  Gt

  SvaraRadera
 24. Rean på Jorden, det händer mig ganska ofta att någon hos mig roar sig
  med att hitta på sådant som jag inte tänkte skriva.
  Resan till Jorden, tänkte jag på, som blev en besvikelse.
  Dels därför att Indianerna tvingades Begrava mitt hjärta Vid Wounded Knee.
  Samt att Psykopaten Urban Persson finns.

  Urban sade:
  " ...jag har alltid föraktat arbete och lyckats bra med att slippa sånt."

  Roland sa:
  Om jag med mitt luftgevär sköt dig i båda fötterna så att du inte kunde gå
  och sedan försiktigt lade dig i ett dike och sedan på vägkanten satte upp en skylt,

  JAG HAR ALLTID FÖRAKTAT ARBETE OCH LYCKATS BRA MED ATT SLIPPA SÅNT

  Så skulle följande kunna hända.
  Innan du han krypa upp på vägkanten och ta ner skylten så kom där en grupp
  kamrater gående som kallade sig för det goda arbetets vänner.

  Där var en vägarbetare som ofta rensade diken, där var en ambulansförare,
  där var en sjuksyster och en läkare från en fotspecialistavdelning,
  där var också en inte alltför säregen företagare och uppfinnare som
  hade uppfunnit en förbättrad cykelpump.

  Urban ropade: "Hjälp mig."
  Vännerna stannade och tittade på URBAN med rotskador och på skylten
  JAG HAR ALLTID FÖRAKTAT ARBETE OCH LYCKATS BRA MED ATT SLIPPA SÅNT
  sedan tittade de på varandra, någon sa till Urban:
  ”Du kanske kan ringa till någon av dina kamrater! ”
  Urban ropade: ”Det heter inte kamrater, ja det kan jag!”
  ”NEJ, jag menar ni får tio tusen var om ni hjälper mig!”

  Vännerna samtalade en stund.
  Därefter hängde de upp en flaska vatten, en skalpell, en pincett, två plåster och
  en liten handduk på skylten och önskade Urban lycka till med sitt ARBETE på gräsrotsnivå!

  SvaraRadera
 25. Neoliberal Agendamån okt. 14, 07:56:00 em

  "Privatisering är motsatsen till demokratisering. Per definition."

  Vore intressant om du kan utveckla det. Exempel, om jag köper mat på ICA (ett privat företag) så ska det ses som odemokratiskt, även fast en majoritet av befolkningen vill att det ska vara så.

  SvaraRadera
 26. Neoliberal Agendamån okt. 14, 07:59:00 em

  En riktig privatisering innebär:

  - staten inte betalar för studenterna.

  - staten lägger sig inte i hur många utbildningsplatser det ska få finnas.

  - staten bestämmer inte hur man ska få betyg/poäng, det är upp till varje lärosäte att bestämma.

  osv.

  SvaraRadera
 27. Neoliberal dagordning är i sig själv odemokratisk,
  så hur Du än gör så är Du förtappad.
  Om vi nu skulle tänka EU så är det i det fördraget
  inte så att Demokratin, är överordnad din dagordning
  som är en världsomfattande Oordning.
  Detta är inte skrivet till dig utan till dem som
  är närapå att fatta, eftersom Du Din Neo Colon,
  av inre spärrar är förhindrad att förstå!

  Colon, eller ibland tjocktarmen är den sista delen
  av matspjälkningen hos de flesta ryggradsdjur.

  SvaraRadera
 28. BB svarar Neoliberal Agenda;
  Med "privatisering" menas en aktiv handling, i regel oförsvarlig och ologisk, där gemensamt ägd
  egendom eller verksamhet på ett ofta korrupt sätt överförs till privat ägo.
  Alla vi medborgare blir därmed oftast fattigare.
  Du kan lugnt fortsätta handla ditt godis på ICA, tills du inser att Konsum är bättre.
  mvh BB

  SvaraRadera
 29. Från BB som inte tar sig vatten över
  huvud taget kommer ibland bra saker!
  mvh RL

  SvaraRadera
 30. Roland, det räcker med hundring för den sjuke moralisten har inga principer. Din påstått hårt arbetande bror tar nog en femtilapp och förråder dig och ”det goda arbetet vänner”. Eller har du idag läst bibeln upp och ned? Du kan komma till helvetet med alla dina dumma analyser.

  Från en makroekonomisk synvinkel är det nödvändigt med mer arbete. Folk måste börja arbete tidigare i livet och hålla på längre och arbeta mer däremellan. Fysiken kommer att ordna detta och det är därför det finns en så kallad arbetslinje. På liknande sätt som mängden arbete minskade när välståndet ökade så ökar arbetet när det faller. Skatternas storlek har ingen betydelse.

  Själv gör jag allt för att slippa arbete och det är det sista som man ska ägna sig åt. De som inte ser skillnaden är knäppa moralister. Pengarna i sig är till för att vissa inte ska behöva arbeta. Utan dessa skulle alla vara ungefär som slavar i Egypten.

  SvaraRadera
 31. Urban, med alltför många
  sådana som du nu är,
  så är vi redan där.
  I Helvetet alltså.

  Om du mot förmodan skulle vilja någon
  förändring hos dig själv så kan du ju
  lyssna på mycket kloka tankeutbyten på
  denna blogg. Själv är jag för dum för,
  att du skulle vilja lyssna på mig.

  Med den ringaste aktning jag förmår!

  SvaraRadera
 32. Morgonstund har guld i mund. Innan solen går upp börjar dagens arbete. Behöver inte ens vara betalt lönearbete. Det anser en del "knäppa moralister". Helvetet anser en del finns här på jorden. Tillhör dem som anser att vi skapar vårt eget helvete. Att detta är den lägsta världen. Mycket tyder på det...Så varför skrämmas med "Du kan komma till helvetet med alla dina dumma analyser"?

  Hej Gt Ang. att stiftelseformen är mer mäniskovänlig så tvivlar jag på det. Innehållet i olika former nämligen människorna kan däremot vara mer eller mindre människovänliga.

  Ang. Folkpartiet och "major" Björklund. Vad är det som säger att det inte blir ett nytt ideologiskt hastverk? Folkpartiet beskriver sig själva som det mest EU-vänliga partiet. Du vill ju inte ens vara med i EU får Jonas Sjöstedt ständigt höra. Björklund är rak och tydlig med att han vill föra EU:s privatiseringspolitik i hamn. Även om han nu talar om regleringar av vinster i välfärden. Jonas Sjöstedt är lika rak och tydlig med att han vill motsatsen. Han kommer inte att ingå i en röd-grön regering som fortsätter med privatiseringspolitiken.

  Tror och hoppas inte på att politiska partier hör till framtiden. MEN att detta är ett ödesval. Vilken riktning väljer vi. Väljer vi EU:s privatiseringsväg eller inte. Ett historiskt val. Ett på många sätt oåterkalleligt val. Önskar jag kunde rycka på axlarna som vanligt åt detta val men kan det inte.

  Vilken fråga blir viktigast skolan, jobben? Dessa frågor delar oss. Vi blir oense. Frågan om hur vi får bort vinster i välfärden sammanfattar alla sakfrågor. Därför är jag så glad att Jonas Sjöstedt och vänsterpartiet driver den. Därför begriper jag, även om jag omöjligt fullt kan förstå att Birger Schlaug förmodligen är ännu gladare. Han såg på ett tidigt stadie det som de andra inte såg. Nämligen att innehållet är viktigt. Att drömmar och visioner kan bli till rena mardrömmen. Gå upp i rök. Bara för att man sätter ordet fri (t.ex. friskola) före ett annat ord så innebär det inte automatiskt mer frihet för människor. Vi får nu istället betala med vår frihet. Fast personligen så undrar jag om det ens det hade hjälpt med denna motion i längden. EU:s lagar gäller före våra egna lagar.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 33. Lägg till texten REA på den vackra byggnaden så kommer vi nära dagens politik! Snabbt ska det gå och vara billigt för köparen. Det kanske blir lättare att få stöd i "forskning" för den egna politiken efter försäljning.

  Lästips: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bjorklund-ansvarig-for-skolkrisen_8614790.svd

  SvaraRadera
 34. Neoliberal Agendatis okt. 15, 07:38:00 em

  "Med "privatisering" menas en aktiv handling"

  Men det måste väl ändå vara slutresultatet som räknas? Att förändringen i sig skulle vara odemokratisk kan jag omöjligen förstå. Anser du socialisering också vara odemokratisk?

  "Alla vi medborgare blir därmed oftast fattigare"

  Snarare är det så att uppbundna resurser frigörs. Men även om vi för diskussionen skull antar att så inte vore fallet så är det knappast odemokratiskt att vara fattigare.

  SvaraRadera
 35. Socialisering av högskolan är vad som behövs. Alltså ägarinflytande av dem som finns på den. Varför är det så svårt att köpa för den som tror på människans frihet?

  SvaraRadera
 36. Best college ever https://aab-edu.net/

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.