tisdag 1 oktober 2013

Det kan vara värt att förlora ett val...

Centerns reklam 1998
"Jag tror inte att Socialdemokraterna är ensamma om att uppträda så här. Jag är rädd för att det är så här man uppträder när man inte inser att det är värt att förlora ett val om man förlorar det på grund av att man stått för sin övertygelse.

Och att det inte är värt att vinna ett val genom att säga sådant man inte tror på. Vad värre är, jag tror att det kännetecknar politiken i vårt tidevarv."

Utdrag ur min senaste krönika i HD här. 
_


20 kommentarer:

 1. Birger har fel i HD
  Folkets önskan skall forma politikernas beslut och inte den omvända ordningen.
  Betackar mig för en "upplyst intelligentia" som vet bättre än folket. Sådant är inte demokrati.

  Politiker ska vara ombud eller representanter, inte sekterister eller patriarker.
  Allas vår röst formar framtiden.
  BB

  SvaraRadera
 2. BB, visst ska politiker vara representanter för folkets önskan, men det du nämner uppfattar jag snarare som populism. Poängen är väl att det är just som representanter för våra åsikter de ska vara ärliga och trogna sina ideal så att var och en ska kunna välja de representanter som bäst överensstämmer med de personliga idealen.

  Så tänker jag mig en fungerande representativ demokrati, politiska partier presenterar sina olika syner på problem och lösningar, utan att försöka vinna röster eller dölja skavanker. De vars politik attraherar störst del av folket får mandat att genomföra sin politik, alltså fatta beslut i aktuella frågor. I dessa beslut utgår de från sina ideal så att representativiteten inte går förlorad under mandatperioden.

  Problemet med blockpolitiken och marknadstänkandet inom politiken är just att idealen går förlorade, och därigenom all långsiktighet.

  SvaraRadera
 3. "Idealen går förlorade" skriver Thomas.
  Idealet "demokrati" betyder att det blir som de flesta vill ha det.
  De förlorade idealen är inget att sörja över i en demokrati. De kommer ibland tillbaka
  med folkets växande insikt i olika frågor.
  Blicken vid och bred och framåt, inte bara bakåt.

  Att globala miljöhotet tyvärr inte passar vår form av demokrati, det är ett annat, men betydligt
  allvarligare problem. Vår demokrati är kanske inte den ideala lösningen för allas vår överlevnad.
  Kanske dags för någon idealist med stark röst att sätta igång folkbildningsarbetet då.
  Är det månne någon som har tid att lyssna genom bruset.
  BB

  SvaraRadera
 4. Politiken och demokratin är död. Makthavare av olika slag styr världen och deras största intresse är att få tjockare plånböcker. Vilka får betala? Jo, folket.
  Allt fler inser vansinnet och vill ha förändring. Men de makthungriga försvårar förändringen med en massa påhitt så som EU-medlemskap och globalisering. Vad är det som säger att något måste bli bättre bara för att det blir stort? Även en "blind höna" kan uppfatta att det är bättre med små hus, med bara en familj, som kan försöka samsas för att sedan samarbeta med övriga familjer. När det är frid inom individen kan det uppstå frid i familjen och frid med övriga familjer. När vi lärt oss det kan vi fungera bra tillsammans.

  Verkligt demokratiskt inflytande kräver nya former, som inte handlar om toppstyrning och manipulation.

  Christer

  SvaraRadera
 5. Ingemar Gråsjötis okt. 01, 11:31:00 fm

  Jag tror Birger missar att det inte bara är en dygd envetet stå fast vid sin ståndpunkt in i det sista, utan att jämkandet mellan olika synsätt, vad man vill, vad motståndaren vill, ideologi, vetenskapliga fakta etc. är politikens själva kärna. Om man exempelvis råkar inneha regeringsmakt med stöd av 51% av väljarna räcker det i praktiken inte med att tillfredsställa viljan hos dessa 51% och lämna övriga därhän. Man måste få betydligt fler än så att åtminstonne acceptera det som beslutas, annars har man sk. majoritetsdiktatur. Det senare tillståndet funkar ungefär lika illa som vilken diktatur som helst.

  MVH
  //Ingemar

  SvaraRadera
 6. Utgången i USA är förmodligen avgörande för om vi får tid att lyssna genom bruset. Den är viktig för hela världsekonomin. Kanske hittar man tillfälliga kosmetiska lösningar. Men vi vet att kosmetika bara döljer. Förhoppningsvis skippar vi tilltro och känner mer tillit till vår egen förmåga än för någon idealist med stark röst, som vill reda upp i allt kaos när allt till slut spricker.

  "Politiker ska vara ombud eller representanter, inte sekterister eller patriarkater. Allas vår röst formar framtiden." Alltså ingen mer tilltro till någon idealist med stark röst. Ingen storebror. Utan tillit till att vi vill något bättre. Lyssnar vi till vårt inre genom bruset, så kan vi utse människor som vill detsamma och kan sätta igång folkbildningsarbetet. Men då behöver vi först sluta upp med att helt identifiera oss med olika partier.

  SvaraRadera
 7. Sluggo, du var på tv igår med en ny intervju. Meddela sånt på bloggen är du snäll!

  SvaraRadera
 8. Vår demokrati är så utformad att vi i full demokratisk ordning kan såga av den gren vi sitter på, vilket vi f.ö. är i full färd med.

  SvaraRadera
 9. Instämmer till fullo med dig Birger, dessvärre verkar inte Ingemar härovan veta vad ideologi är, samt ej heller förstå skillnaden mellan att kompromissa utifrån sin intakta ideologi versus det vanskliga att kompromissa bort sin ideologi.
  Och BB, vart har du fått ifrån att ideal demokrati skulle handla om att majoritet styr över minoriteten, har du fått lära dig det i skolan, eller kommit fram till det själv?

  Problemet som Birger för fram idag, och dessutom tidigare mer utförligt förklarat ÄR:
  1. att partierna EJ öppet och tydligt redovisar sin ideologi, inklusive problembild och vision, alltså att de ej opinionsbildar, alltså öppet redovisar och förklarar, problematiserar och visionerar, etc. och söker tydliga mandat utifrån detta.
  2. vilket hänger ihop med ovan, att parlamentarismen har blivit mer intern, en sluten affär för de besuttna, och därav mindre demokratisk då den är mer osynlig och påverkansbar för såväl medlemmarna och även folket.

  Om man ser att VARJE parti naturligtvis har att BÅDE Opinionsbilda och därefter också hantera det politiska hantverket med kompromisser i sak (framför det att kompromissa i ideologin...), så är det väl bara konstatera att det återstår mycket för att vi skall kalla nuvarande ordning för demokrati, eller vad tänker Ingemar och BB!?

  Vidare har vi kanske ett än större problem vad gäller demokratin om bankhegemonin styr ekonomin, som i sin tur styr över politiken...

  SvaraRadera
 10. Apropå jobbskatteavdragen tycker jag det är underligt att ingen ställer motfråga till Reinfeldt när han ofta upprepar att de är så väldigt jobbskapande.

  Om det blir billigare (enklare, mindre riskfyllt) att anställa, då kan man rimligen anta att det blir fler jobb.

  Men jobbskatteavdraget gör det ju inte billigare att anställa! Arbetsgivaren får inga pengar tillbaka, endast arbetaren - som redan hade ett jobb. I den mån det på sikt leder till minskade lönekrav så lär det aldrig bli till 100 % och dessutom behöver vi jobben nu snarare än i en avlägsen framtid.

  Minskad arbetsgivaravgift, minskat sjuklöneansvar torde vara betydligt med direkt jobbskapande.

  Men sanningen är väl den att Reinfeldt vill muta marginalväljarna på detta sätt, makten är viktigare än att det blir fler jobb.

  SvaraRadera
 11. Tillägg: ett höjt grundavdrag, så att folk under existensminimum/socialbidragsnormen inte ska behöva betala skatt skulle också skapa fler jobb genom att fler skulle vilja starta eget.

  Också bättre ställe att lägga pengarna än ett femte JSA.

  SvaraRadera
 12. Ingemar Gråsjötis okt. 01, 04:19:00 em

  @Tom: Jag vet inte riktigt var jag skrev att man bör kompromissa bort sin ideologi. Jag menade iaf det att man bör kompromissa utgående från sin ideologi.

  Allmänt sett ser jag dock ingenting skamligt i att modifiera sin ideologi allteftersom livet löper och man samlar på sig fler intryck, kunskaper och erfarenheter.

  MVH
  //Ingemar

  SvaraRadera
 13. Det talades nyss om valdemokrati på SVT. En person talade om EU valet och vikten av att medborgarna blir upplysta av politiker och media. Det blir de inte nu menade han. Intresset för EU är för lågt. Mycket på grund av okunskap.

  Glöm EU valet sa nästa talare nu koncentrerar vi oss på det riktiga valet.

  Vi talar gärna om demokrati. När vi hellre skulle tala om valdemokrati? Håller med Tom Strömberg "så är det väl bara konstatera att det återstår mycket för att kalla nuvarande ordning för demokrati." Alltså är ordet skendemokrati eller brist på demokrati mer korrekt.

  Varför använder vi då ordet demokrati?

  Vi bör kalla det för valdemokrati eller brist på valdemokrati? Även om det råder olika uppfattningar om hur mycket Sverige kan påverka så borde folket kräva mer upplysning kring EU valet.

  T.ex. i kommunerna finns det siffror som visar att kommunpolitikernas beslut till 60% påverkas indirekt eller direkt av EU. Då är det inte speciellt svårt att tänka sig resten...

  Alltså så vore det rimligt att vi börjar tala om valdemokrati, om brist på upplysning i EU:s politik som är vår politik. Då först kan vi närma oss ett samtal om vad som skulle kunna vara verkligt demokratiskt inflytande.

  Menar alltså inte att EU valet är verkligt demokratiskt inflytande. Det är valdemokrati. Eftersom det inte räknas som ett lika viktigt val som det "riktiga" valet råder det brist på även valdemokrati. Så samtliga partiers skyldighet är att upplysa folket om vår politik.
  Det finns ord som vi svänger oss med demokrati är ett av dem. Frihet är demokratins problem.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 14. Med inlägget 05:15:00 menar jag börjar vi inte tala om bristen på valdemokrati och bristen på insyn i vår politik som numera är EU:s politik, så kan vi göra som Birger skriver

  "annars kan vi packa ner politiken i första bästa låda där maskeradkläderna ligger."

  Lisbeth

  SvaraRadera
 15. Jag tror att både Birger o Christer är väldigt nära sanningen.

  SvaraRadera
 16. Löfven är väl vald av wallenbergarna redan?

  Han blev bjuden till bilderberg av wallenberg, var lobbyist för wallenbergarnas saab, magdalena andersson har gått på wallenberg grundade handelshögskolan där marcus wallenberg är ordförande och hennes man är "jacob wallenberg ekonomiprofessor" osv

  Varför inte bara låta nån wallenberg direkt stå som stadsministerkandidat istället?

  SvaraRadera
 17. "Varför inte bara låta nån Wallenberg direkt stå som statsministerkandidat istället?"

  Det går inte ens för dem som skulle vilja det. Valdemokrati betyder att folkviljan uttrycks vart fjärde år. Kommunikationen med väljarna koncentreras kring valrörelsen. Väljarna påverkas genom övertalning. Övertalning är oöverträffat när det gäller att övertyga väljarna. Kallas valfläsk.

  Även Löfven är en människa och kan övertygas av övertalning. Antar att det var därför han blev inbjuden. Eller det kanske var för att han är så intressant?

  SvaraRadera
 18. Ursäkta Ingemar, jag tycks ha missförstått dig, men det kom sig nog av att jag själv fann Birgers ord klara i sin betydelse.

  Allt gott
  PS Kanske är vi rätt så överens om att problemet idag snarare är att partierna INTE opinionsbildar och klart och tydligt visar upp sin ideologi ur ett helhetsperspektiv i erforderlig grad, varför kompromissandet sker mer godtyckligt och oförståeligt/utan tydligt uttryckt grund för väljarna och även medlemmarna, ja tillsynes även för politikerna själva...

  SvaraRadera
 19. Ingemar Gråsjöons okt. 02, 09:09:00 fm

  @Tom: Good piont i ditt PS. En klockren beskrivning av varför politik inte alltid känns som politik längre, utan ett ändlöst kattrakande efter några hundringar hit och dit eller några röster hit och dit. Socialdemokraternas Magdalena Andersson framstår närmast som en parodi därvidlag. Jag anser visserligen att man kan modifiera ståndpunkt över tid, men man kan inte från dag till annan först kritisera Borgs skattesänkningar och därefter lova att genomföra dem själv, fast bättre och mer långtgående. Suck!

  Det är en beklämmande alarmklocka att SD är det parti som framstår som nästan starkast ide'-drivna.

  MVH
  //Ingemar

  SvaraRadera
 20. Fokus är väldigt mycket på marginalväljarna, de som kan rösta på regeringsunderlaget för en av de två statsministerkandidaterna.

  Dessa har identifierats som folk i arbetarklass eller lägre tjänstemän med jobb, varför jobbskatteavdragen fungerar för att muta denna grupp, och ingen vågar röra LAS m.m.

  Sjuka och arbetslösa är för få för att räknas och kanske mindre benägna att vackla mellan blocken, så därför prioriterar man inte dem.

  Partier som inte spelar lika mycket på denna högervänsterskala, utan har andra värderingar än rent ekonomiska, som MP och SD, stör taktiserandet och blir irritationsmoment för de traditionella partierna.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.