söndag 15 september 2013

Näringslivet vill ta bort finska helgdagar

Idag är det kyrkoval. Den som är medlem i kyrkan kan gå till vallokal och se till att försvåra för SD att ta ytterligare mandat.

Apropå kyrkoval. Det finska näringslivet vill flytta Kristi himmelsfärdsdag och trettondagen så att de alltid infaller på en lördag. Därmed skulle produktion och konsumtion kunna stimuleras och hjulen snurra fortare.

Kyrkliga företrädare hävdar att det finns "andra värden i samhället än ekonomiska".

- Att flytta de två vardagshelgerna till veckoslutet vore ett ingrepp i den finska kulturens och livsformens grunder och människor livsrytm som inte kan mätas på samma sätt som ekonomi och effektivitet, anser den finske ärkebiskopen Kari Mäkinen.

Det finns tillfällen - egentligen ganska många - när såväl profana ideologiska som kyrkliga intressen kan enas i kampen mot ekonomismen. Mer sånt!

PS!
Det är kyrkomötet som kan besluta om helgdagarna i Finland. Men riksdagen kan runda kyrkan genom att i arbetstidslagstiftningen införa en paragraf som medför att vare sig Himmelsfärdsdagen eller trettondagen skall vara arbetsfria på samma sätt som söndagar. Just dessa helger, påpekar Sändaren,  är speciella dagar "eftersom de är direkt kopplade till Jesus liv".

Ärkebiskopen och uppståndelsen...
Anders Wejryd, ärkebiskop, meddelade i går - Ekots lördagsintervju - att Jesus nog inte kan ta ställning till huruvida han är socialdemokrat eller inte eftersom socialdemokraterna bildades i slutet av 1800-talet och Jesus levde för cirkus 2000 år sedan... 

Ärkebiskopen tycks i så fall mena att Jesus inte lever idag, vilket jag trodde var själva kärnan i kristendomen eftersom han enligt denna anses ha återuppstått på tredje dagen...33 kommentarer:

 1. Var och en borde ställa sig frågan: Vad är det för tankemönster som styr våra beteenden?
  Genom religion, politik och annan dogmatism har vi sedan lång tid tillbaka påtvingats ett synsätt som hämmat människors utveckling. Den som hela tiden överlämnar ansvaret till andra, utan att tänka själv, är proggramerad med andras befallningar.
  Var och en är förmodligen övertygad om att tänka egna tankar. Sätt dig då ner och försök göra dig fri från tankar. Vad händer? Förmodligen upptäcker du att tankar kommer och går som de vill. Du styr inte alla tankar. I mångt och mycket är vi tankestyrda av andras befallningar.
  Varje religion och politiskt parti påstår sig äga sanningen och när det egna trossystemet hotas går de i försvarsställning. Försvaret handlar om manipulation för att få flertalet att göra som några få påstår - så styrs människors medvetenhet.
  När det gäller politik programmeras flertalet till att vara "maskiner" som ständigt producerar. Godbitarna hamnar på de redan rikas bord och smulorna som faller på golvet anses räcka till att göda "maskinerna".
  När det gäller religion har vi programmerats in i en tro där skriften påstår att vi endast lever ett liv.
  Vad är det vi låter oss ledas av?

  Christer

  SvaraRadera
 2. Kanske lever han, men troligen är han inte medlem i svenska kyrkan och i så fall kan han inte rösta för att försvåra för SD.

  SvaraRadera
 3. Christer, jag har aldrig någonsin i Sverige hört att ett politiskt parti säger sig äga sanningen. Historiskt lär det vara högerpartiet som gjort det.

  SvaraRadera
 4. Varför skulle han vilja försvåra för SD? För att han tänker vi och dem? Inte vi. SD och deras anhängare ska ställas utanför? För att han inte anser att vi har en fri vilja och kan tänka själva?

  Skulle inte det vara att påtvinga människor ett visst synsätt? Alla ska med men inte dessa individer?
  Mycket märkligt och det för tanken till härskartekniker.

  Om Jesus var partipolitiskt bunden skulle han vara inne i ett politiskt system som tänker vi mot dem inte vi. Nu är det ju så att alla partier ger ett sken av att vara väldigt olika. Men det är ett sken en synvilla. Varför skulle Jesus vilja ingå i en skendemokrati? Varför skulle han överhuvudtaget vilja rösta? Systemet bygger på att en väldigt liten klick roffar åt sig det mesta. Övriga får leva på smulorna som faller från de rikas bord.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 5. Förlåt, Lisbeth, men menar du att medelklassen lever på smulorna från de rikas bord? Eller menar du att medelklassen är lyft och därmed också har rika bord?

  SvaraRadera
 6. Birger
  Om vi tog hänsyn till alla olika religioners heliga dagar i vår med rätta framväxande blandkultur,
  då blev det inte många arbetsdagar kvar.
  Jag har aldrig fattat MP:s motstånd mot berikande praktiskt samhälleligt vardagsarbete.
  Det är ju livets friska kärna, den största gåvan av alla.
  /Bonden Berta

  SvaraRadera
 7. Anonym, Eftersom jag anser att vi delar medvetenhet med andra, så hänvisar jag till Björn Forsberg.
  "I gränslandet" Om tillväxtens slut och omställningens tid.

  "2) En desillusionerad medelklass på väg att bli en före detta medelklass."

  Ett mycket större problem att oroa sig över än ett politiskt parti som t.ex. SD?

  http://igranslandet.blogspot.se/2013/03/nar-ammunitionen-tar-slut-vad-blir.html

  Lisbeth

  SvaraRadera
 8. "Svenska kyrkans centrala kapitalbuffert på cirka fem miljarder kronor har bara nätt och jämnt försvarat sitt värde sedan 1 januari 2008."

  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/en-finansiell-jatte-med-mager-avkastning_8515280.svd

  Nej, Jesus lever inte i dag och tydligen inte ens hans ande; han kastade ju ut från templet alla som sysslade med pengar.

  SvaraRadera
 9. Bonden Berta, för att missuppfattningar skall undvikas vill jag bara påpeka att jag inte är medlem i något parti, inte talar för något parti - och att inget parti behöver skämmas för mina åsikter...

  SvaraRadera
 10. Fundering: Tänk om det är så att berättelsen om Jesus vandring bygger på ett symbolspråk som innebär att Jesu vandring i själva verket är en bild av hur medvetenheten kan utvecklas från lägre förståelse till allt högre förståelse.

  Kanske det är så att Jesu vandring - symbolspråk - visar på en utveckling av medvetenheten som är den "tillväxt" som får oss att tänka nytt. Alltså hjälper oss att komma bort från våra egoisiska synsätt som handlar om makt, korruption, vi och dom, höger eller vänster etc.

  Christer

  SvaraRadera
 11. Birger
  Med MP menade jag "De gröna", som du Birger självklart tillhör,
  som grundare av det svenska miljöpartiet.
  Att skämmas för någon annans åsikter borde inte vara möjligt,
  inte heller att ställa sig utanför någon partitillhörighet eller
  utanför det ständigt pågående praktiska samhällsbygget.
  "De gröna" borde självklart bejaka hederligt arbete, eftersom ett hållbart
  samhälle kräver mera av mänsklig arbetskraft.
  /Bonden Berta

  SvaraRadera
 12. Du Christer, som jag har funderat och förvånats över det Du nu skriver!

  Flera miljarder människor världen över lever för och underkastar sig en gud(vem det nu kan vara av alla).
  Jag vill säga att det är en funktion men kan inte definiera hur och varför den överhuvudtaget finns där.
  Intressant är det samt mycket skrämmande.

  SvaraRadera
 13. Bonden Berta blir det färre arbetade timmar om man delar på "hederligt arbete"? Varför ställa arbetsföra människor utanför "pågående praktiska samhällsbyggen"?

  SvaraRadera
 14. Var och en har rätt att tolka information som hen själv vill. Men många olika trosuppfattningar som blivit till dogm har hämmat möjligheten till att låta det fria flödet löpa fritt.
  I vårt oförstånd har vi skapat ett levnadssätt som skapar en massa obalanser, det sprider negativ energi och därmed försvåras planetens utveckling.
  Kosmos där vår planet ingår är ett levande väsen som påverkas av än högre ordning/energi - kalla den gärna Gud. När vi matas med en massa dogmer och oväsentligheter trycks den goda ordningen tillbaka av det negativa och vi får svårt att förstå de samband som håller kosmos som enhet samman.
  Planeter inom kosmos är sammanlänkade till ett nätverk och det innebär att obalanserna på vår planet påverkar hela kosmos - även människor.
  Hela tiden matas vi med en massa oväsentligheter som skapar negativ energi och det gör att vi glömmer varför vi lever här på jorden.
  Människor som börjar lyssna till sitt inre blir allt känsligare för negativ energi som stör utvecklingen på jorden och kosmos. Vi behöver hjälpas åt för att lyfta fram allt det goda som finns i djupet av vårt inre. Det skapar positiv energi till jorden och kosmos.

  Christer

  SvaraRadera
 15. Anonym 04:25
  Varför dela på det som finns i överflöd, hur mycket som helst.
  Intressant utvecklande arbete finns i obegränsad omfattning för varje intelligent tänkande människa.
  Somliga gröna har en torftig utarmande syn på praktiskt arbete,det som vi många vet att är en
  livets största glädjekälla.
  Exempel: Arbeta mindre, älska mer.

  Begränsa inte arbetstiden, men se till att det du gör verkligen är meningsfullt.
  /Bonden Berta

  SvaraRadera
 16. Bonden Berta, värre än så... I höst kommer en bok, där jag medverkar, om det idiotiska i att ha som må/medel att skapa mer arbete.

  Du skriver om arbetstiden, och att man ska se till att göra något meningsfullt. Mycket meningsfullt arbete sker utanför lönearbetet. Den typen av arbete i den civila sektorn - hjälpa till i föräldrakooperativ där man har sina barn, i äldrekooperativ där man har sina gamla, i idrottsföreningen, på granngården där maten produceras, i grannskapet där civilsamhället borde få större utrymme - är en grundläggande del i att vara människa. Närt vi inte ens kan ta oss tid att läsa läxor med våra barn är vi ute i lönearbetsfundantalismen som medför att allt mer av det vi gör skall inordnas under lönearbete, bli till marknad, bokföras som BNP, kunna beskattas. Ett sådant samhälle blir lika absurt som Sovjetsamhället där arbetsplikt medförde att gummor skulle borsta torg med smala borstar.

  SvaraRadera
 17. Kära Birger
  Arbete är inte begränsat till lönearbete i mina uttryck. Allt arbete lönar sig dock,
  oftast för fler än mig själv. Det mesta av mitt livs arbete har varit utan pengatransaktioner.
  Sudda gärna ut gränsen mellan lönearbete och ideellt arbete.
  Målet för oss alla borde vara att enbart arbeta ideellt.
  Lycka till med boken!
  /Bonden Berta

  SvaraRadera
 18. Bonden Berta Var försiktig med vad du önskar...
  "Målet för oss alla borde vara att enbart arbeta ideellt."
  Redan idag så krävs mycket arbete ideellt. Friska arbetsföra, sjuka och gamla förväntas ha ork med att ta hand om sina anhöriga, för att inte samhällets resurser räcker till. Gränserna är alltså redan suddiga. De behöver bli mer tydliga.

  Därför så bör målet vara att vi broderligt och systerlikt delar på lönearbetet. Det blir inte färre arbetade timmar.
  Människor får då ork och lust över till ideellt arbete. Vi behöver inte skapa mer arbete det finns saker att uträtta i överflöd.

  Dessutom så finns det underlag för förändring. Undersökningar som visar att människor inte finner sina jobb meningsfulla för att det saknas brist på utveckling. Uttråkade människor gör knappast ett kärleksfullt jobb. Varken i lönearbeten eller i ideellt arbete.

  SvaraRadera
 19. Christer. "...skriften påstår att vi endast lever ett liv."

  Ja, och enligt en källa (Ebba Waerland) togs reinkarnationstanken bort från kristendomens skriftsamling vid kyrkomötet i Nicea år 325.


  Lisbeth. I det religiöst andliga råder hierarkin, inte demokratin, enligt ett föredrag jag hörde hos antroposoferna. Därför hade kanske de forna andliga ledarna ingen känsla för demokratin. Den som vårt nutida världsliga liv åstundar.

  Kyrkovalen avser väl mest Svenska kyrkans världsliga del, dvs förvaltning av byggnader och domäner.

  Gt

  SvaraRadera
 20. Gt - ånej, inte handlar det bara om förvaltning! Inte hade kyrkan accepterat samkönade vigslar utan att politiker drivit frågan!

  SvaraRadera
 21. Anonym 08:48
  Önskningar behöver alls inte vara försiktiga.
  Det är viktigare att vara försiktig i verkställigheten.
  Med "medborgarlön" behöver du inte bekymra dig om skärpta gränsdragningar
  mellan ideellt och lönebetingat arbete.
  Alla blir naturligt del av helheten och gör det som synes meningsfullt.
  Nyckelpersoner och ansvarsposter premieras givetvis extra och extraextra, för allas vår säkerhet och utveckling.
  Så busenkelt och kostnadseffektivt.
  /Bonden Berta

  SvaraRadera
 22. Busenkelt? Snarare är verkligheten komplex dvs. väldigt svår.

  Jo vi bör vara försiktiga med vad vi önskar oss. Om vi inte ens vet vad vi har, hur ska vi då kunna veta vad vi får.
  Ang. t.ex. löner och "verkställigheten" så kommer riktlinjer från EU. Eftersom riktlinjer är till för att följas så kommer därefter påtryckningar. Så att det som står som riktlinjer idag blir till lag. Så även önskan om medborgarlön som kan låta så "busenkel" bör dryftas med försiktighet och framförallt eftertanke.

  SvaraRadera
 23. Anonym 10:18
  Din överdrivna försiktighet och vilja till anpassning, kallar jag handlingsförlamning.
  Att betrakta sakernas tillstånd som livets naturlagar, och sedan lita till "högre makter",
  det är inte vägen framåt.
  Vägen framåt är för de nyfikna, som inte oroar sig för hur det ska bli.
  Vi vet mycket väl vad vi har, men inte i detalj vad vi får.
  /Bonden Berta

  SvaraRadera
 24. Nu satte jag kaffet i vrångstrupen:)
  Försöker skilja på naturlagar och mänskliga lagar.

  EU sätter mått på fattigdom och beslut om gemensam strategi och lönebildning diskuteras. I eurokrisens tecken växer politikernas intresse över lönebildningen. Tror inte alls att vi vet vad vi har. Eller att alla ens försöker sig på en maktanalys. Vad är det för fel på eftertanke? Nyfiken kan man vara ändå. Mer orolig än andra nyfikna är det inte heller säkert att man är för att man vill belysa saker och ting innan man handlar.

  Handlingsförlamning det är något annat.

  SvaraRadera
 25. Anonym 11:16
  Om beredskapen för det oväntade är låg, hamnar kaffet lätt i vrångstrupen.
  Det är ju i mötet med det oväntade som upplevelsen av liv är som starkast, detta oavsett styrkan på kaffet.

  Den överdrivet eftertänksamme hamnar alltid kvar på perrongen, sedan tåget gått.
  Såklart det går att ändra på EU-regler, som ju alls icke är naturlagar.
  /Bonden Berta

  SvaraRadera
 26. Bonden Berta Förklara gärna hur det ska gå till? Du har ju helt rätt EU regler är inga naturlagar...
  Hur ändrar vi på EU:s regler om riktlinjerna för EU tagits fram i slutna rum? Vem vilka bör vi tala med? Hur får vi dem på andra tankar? Upplevelsen av liv kan väl vara betydligt angenämare om vi tänker före vi handlar? Även om vi lär oss av motgångar. Det oväntade är alltså inte att förakta.

  De flesta vill nog hinna till jobbet? så även den mest eftertänksamme sätter sig på tåget innan tåget gått. Väl på tåget riskerar alla livet på grund av att underhållet inte sköts som det ska. Mycket på grund av avregleringen och vinsttänk. Så hur gör vi? Några förslag?

  SvaraRadera
 27. Anonym 01:20
  Några förslag:
  Låt din nyfikenhet få fritt spelrum varje dag.
  Var mer källkritisk. Ifrågasätt påståenden.
  Omvärdera ditt trygghetsbehov och livslängdens betydelse.
  Var öppen för det ditt motsatta.
  Pröva ofta nya vägar och riskera ofta ditt eget liv.
  Sök näraliggande upplevelser. Bliv oftast kvar hemmavid.
  Minimera ditt innehav av prylar, till nära noll.
  Lyssna mer än prata och strunta alltid i åldrar och status.
  Gå aldrig förbi en människa utan att beröra den.
  Lär dig något nytt varje dag.
  mm.mm.mm.
  /Bonden Berta

  SvaraRadera
 28. Bonden Berta BRA!

  Medvetenhetsutveckling! Men den tar lång tid och tyvärr så vet vi inte hur mycket tid vi har på oss. Innan Moder Jord ruskar på sig och vi far av som loppor.

  Alltså är det bäst att vara en "feg" tillväxtkritiker eller en "positiv" tillväxtoptimist?

  SvaraRadera
 29. Anonym INTE bra
  att ideligen måla fan på väggen.
  Roten till allt ont Du ser ligger mellan dina öron.
  Släpp in livsljus optimism på allvar och våga leva fullt ut.
  BB

  SvaraRadera
 30. BB Nej det är inte bra att "måla fan på väggen" Men "fan" verkar existera oavsett om vi är "optimister" eller inte...

  Håller med om att vi bör "Släpp in livsljus optimism på allvar och våga leva fullt ut." På så sätt motverkar vi "Roten till allt ont".
  Vad är då roten till allt ont blir följdfrågan. Vi krafsar gärna lite på ytan.

  Saken är väl den att vi människor har skilda funderingar kring vad verklig optimism är. Samt vad feghet är.

  SvaraRadera
 31. Jag tackar för mig och går mot mina nya mål./BB

  SvaraRadera
 32. Gt mån sep 16, 08:49:00 fm.

  Tack för info.

  Christer

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.