onsdag 19 december 2012

Visst finns det tankar för nästa steg i samhällsevolutionen...

På den lilla spelplanen agerar de flesta politiker. x)
De amerikanska senatorerna Maria Cantwell (demokrat) och Susan Collins (republikan) har lagt ett konkret förslag på ett system för att minska koldioxidutsläppen på ett sätt som dessutom bidrar till ökad social och ekonomisk rättvisa.

Cantwells och Collins förslag går i stora drag ut på att ett tak (cap) för utsläpp av kol från fossilbränslen sätts på nationell nivå. Nivån på taket sänks gradvis över åren, med hänsyn till ekonomin, så att målen för utsläppsminskningar nås successivt. Utsläppsrätter auktioneras ut till producenter och importörer av fossilbränsle. 

75 procent av intäkterna från utsläppsrätterna går direkt tillbaka till konsumenterna. De delas lika mellan alla som bor i USA.  Enligt det siffersatta förslag som lades fram i senaten, skulle det innebära att 80 procent av de amerikanska hushållen inte skulle få ökade kostnader. Endast den femtedel som har allra högst inkomster skulle få något ökade kostnader. 

I riksdagen har tre radikala miljöpartister  motionerat om en utredning för svenska förhållanden.


Varför inte vända konstitution åt rätt håll istället? x)
Ecuador antog 2008 som första land i världen en konstitution där naturen tillerkänns rättigheter och alltså blir till autonomt rättssubjekt; konstitutionen föreskriver att naturen har rätt att blomstra och utvecklas. Detta innebär, exempelvis, att skogsskövling kan lagföras och skogen företrädas av en advokat. 

Hittillsvarande lagstiftning världen över har utgått från att någon – stat, företag, privatpersoner med flera – äger naturen och inom vissa gränser fritt kan bruka den, vilket i praktiken ofta inneburit att den åsamkats skador. Miljölagstiftning handlar vanligen om att medge en viss nivå av naturskadlig verksamhet, snarare än att restaurera ekosystem eller att vidta förebyggande åtgärder.

Att tillerkänna naturen och dess ekosystem oförytterliga rättigheter innebär en synvända och medför att miljöorganisationer, ortsbefolkning, lokala politiker och en lång rad andra aktörer kan föra naturens talan inne i rättssamhällets centrala instanser och inte – som ofta idag – främst är hänvisade till utomparlamentariska protestaktioner.

I riksdagen motionerade två radikala miljöpartister om utredning för svenska förhållanden.


Dagens irrationella trygghetssystem *)

I omvärlden växer intresset för en allmän och villkorslös basinkomst. På 70-talet prövades modeller i USA och Kanada. Idag är det länder som Indien och Namibia som intresserar sig för idén. När denna ”omöjliga idé” prövas i praktiken visar det sig att människor är åtskilligt mer kreativa än vad de får möjlighet att visa i dagens ofta hårt disciplinerade och stressiga arbetsliv.

Till min oförställda glädje läser jag i en motion i riksdagen: "Allt färre kan producera allt mer. Det är hög tid att börja dra politiska slutsatser av detta förhållande. En arbetslinje utan arbeten, i tillräcklig mängd, hotar att urarta till disciplineringsinstrument. När, vid konstant befolkning, arbetsproduktiviteten i ett land växer snabbare än BNP så minskar med nödvändighet den tillgängliga lönearbetsvolymen. Och det är just detta tillstånd som kännetecknar flertalet av dagens industriländer."

Det är bara att titta sig kring, så ser man att det är omöjligt att upprätthålla "full sysselsättnig" när varenda miljard som satsar i näringslivet går ut på att rationalisera och effektivisera bort arbetstid. Trots detta, försöker regeringar av olika politisk färg, till varje pris och med konstlade medel, hålla människor sysselsatta.  Den som tror att vi kan upprätthålla en värdig socialt trygghet i framtiden utan denna typ av grundtrygghet har mycket att bevisa...

I motionen läser jag vidare: "Och genom mördande reklam underhålls en ekologiskt ohållbar konsumtionsbrasa, som påstås kunna råda bot på arbetslösheten men sällan gör det. Tiden är nu mogen för att tänka utanför boxen och våga pröva radikalt annorlunda lösningar."

Motionen är underskriven av tre radikala miljöpartister, varav den ena är en gammal språkrörskollega tillika ersättare för föräldraledig Gustav Fridolin. (Två gröna riksdagsledamöter - Annika Lillemets och Valter Mutt - har skrivit på samtliga tre nämnda motioner).PS! 
Bankerna släpper lös krediterna trots riskerna... *)
MP krävde att bankchefer åtalas...
Fick ett mejl från en student som studerar bankväsendet och politik. Mejlet innehåller en skrivelse som jag och Marianne Samuelsson, i egenskap av språkrör, skickat till åklagarmyndigheten för exakt 20 år sedan. 

Vi begär att åtal skall väckas mot "bankledningar och bankchefer som de senaste åren orsakat samhället stora kostnader" vilket bör  ligga till grund brottsrubriceringen "trolöshet mot huvudman, svindleri och bedrägeri". Det vi är ute efter är främst hur kreditvigningen gått till, samt hur man beviljat sig själva bonusar i mångmiljonklassen.

Jag kommer faktiskt inte ihåg detta, men däremot minns jag att Miljöpartiet detta år höll en tre dagars hearing  med konjunkturbedömare, ekonomer och jurister. Det var en skräckupplevelse. Men den låg till grund för att vi byggde upp det ekonomiska program som gjorde att partiet kom tillbaka till riksdagen 1994, efter tre års bortvaro. Det var ekonomidebatten - inte minst i teve -  inför 1994 års val som fick valrörelsen att svänga.

x) Bilder är skapade av Robert Rickhoff.

17 kommentarer:

 1. Så underbart talande bilder!! Vad får du alla uppslag ifrån???

  SvaraRadera
 2. "Visst finns det tankar för nästa steg i samhällsevolutionen."

  Nästa steg i samhällsevolutionen är ett kontantlöst samhälle. Inte ett litet steg. Enligt SVT i morse, inom tjugo år kan det vara ett faktum. Vad finns det för tankar kring detta? Vad tycker MP? Ulla Andersson (V) tog debatten på ett förträffligt sätt. Men det uppmärksammades inte speciellt mycket. Märkligt tycker jag personligen. Det pågår ju en hel del prat om hur pengar skapas och vilka som tjänar på det.

  Så en spargris till julklapp kanske är en bra julklapp. Då får barnen möjlighet att känna och se på pengar ett tag till.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 3. Birgers bild, "Bankerna släpper lös krediterna trots riskerna..."

  Hur länge ska bankernas framfart tillåtas fortgå? Inga kontanter betyder introduktion av plastkort till barn allt lägre ner i åldrarna.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 4. Neoliberal Agendaons dec. 19, 11:01:00 fm

  "när varenda miljard som satsar i näringslivet går ut på att rationalisera och effektivisera bort arbetstid."

  Varenda miljard?

  Det det där stämmer ju inte. En väldigt stor andel av alla investeringar görs för att bibehålla det man har, tex. taxiföretaget som köper in en ny bil när den gamla är uttjänad eller så investerar man för att utvidga verksamheten, tex. taxibolaget köper in en bil för att möta den ökade efterfrågan.

  SvaraRadera
 5. Den överordnade trenden, den lär ju även du se och förstå Neoliberal Agenda, så vad var din poäng med inlägget?

  Att märka ord är ett mindre begåvat sätt att hävda sig.

  SvaraRadera
 6. Önskar ventilera "utvecklingen" inom Mp, vad beror den av, hur kan man förstå den?

  Endast två riksdagsledamöter författar och skriver under, och de andra...

  Väljer de att inte skriva på för att:
  1. de inte håller med/har en annan outtalad vision
  2. de förstår inte riktigt problematiken med att människor ställs utanför och inte tillåts bidra utifrån sina förmågor, ej heller att "effektiviseringsvinsterna" tillkommer framförallt Kapitalet och inte folket
  3. de tror att alla som inte har lönearbete får fria pengar och tid ändå

  Jag lutar åt att de dels inte riktigt ser/förstår problematiken, samt ej heller ser potentialen i att tillvarata människornas unika förmågor, men också att de tänker och lever inom ramen för nuvarande "berättelse", där de själva ser sig som lyckade och att det mer eller mindre är upp till var och en att skaffa sig ett lönearbete inom ramen för vad kapitalismen idag erbjuder, eller ta ett lån utifrån hur nuvarande banker "fungerar" och starta sin egna verksamhet...

  Kanske är det brist på egna erfarenheter av egna företag och/eller anställningar, brist på historisk förståelse över ekonomiska kriser och det nuvarande systemets tillkortakommanden som gör att de först och främst pysslar med lappa och laga / reformer inom nuvarande ekonomiska spelregler?

  För mig är ovanstående viktiga frågor då jag finner det rimligt i en demokrati att man åtminstone skall kunna få engagera sig politiskt där man öppet och rakt kan resonera - och inte som i nuvarande Mp där man har att rätta in sig i tankebanor som man helt förkastar, då man finner dem strida med såväl grundvärderingarna som vetenskapligt förankrade kunskaper/insikter, om man skall få vara kvar.

  Är Mp "kapat" av några få, eller är det de osynliga normerna som satt sig i så pass många att de inte är medvetna om vad tokigt de gör?

  Hmm, kanske någon kan ställa ovanstående frågor på annat bättre vis - hursom hoppas jag någon förstå och delar min frustration...

  SvaraRadera
 7. Man kan inte kliva in i ett politiskt parti utan att först placera huvudet under armen. Under alla år har jag haft svårt att hitta något parti som ens tett sig halvvettigt. Politik är ingenting för intellektuella utan för förståndssvaga försäljartyper, verkar det.

  SvaraRadera
 8. Neoliberal, tja, jag tog ju till miljard i alla fall, inte miljon... Men du förstår förstås vad jag menar - höga kostnader för arbetstid trycker fram nya lösningar där människor inte medverkar. Det har nu även nått servicenäringar som banker etc där vi själva sköter det mesta. Liksom i livsmedelsbutikerna där scanning blir allt vanligare. Förutom allt det vanliga inom industrin förstås. I Japan ser vi en utveckling där robotar kommer att nyttjas i allt högre utsträckning inom t ex äldrevården.

  SvaraRadera
 9. Hmm, jag tror inte att det beror av att de är förståndssvaga, även om jag själv också uppfattat det så flertalet gånger (måste jag erkänna (bättre ärlig, uppriktig och fördömd, än att hålla inne med sina tankar...)) men jag tror istället att de pga osynliga normer är låsta i ett visst tänkande, en viss problembild/bild av nuvarande system o.s.v.

  Men oavsätt vilket, vare sig de nu är förståndssvaga eller låsta av normer etc.

  VARFÖR är det så, och hur rucka på dessa internpartipolitiska klimat?

  SvaraRadera
 10. Det finns många partier och många ståndpunkter och låsningar så det blir ganska jobbigt att svara på din fråga! Det beror förstås en del på vad det är i den nuvarande ideologin och politiken man stör sig mest på.

  Om man tex tycker att miljöpartiet måste ompröva sin inställning till kärnkraft när oljan sinar och klimatet havererar så har man säkert en alldeles extremt tuff uppgift framför sig, inte minst med tanke på att miljöpartiet tillblev i hög grad för att Centerpartiet hade understått sig att starta Barsebäck.

  Men det är kanske alls inte det du uppfattar som ett problem. Du kanske bara skulle finna miljöpartiet ännu galnare om de bytte inställning till kärnkraft.

  Dock skulle man generellt kunna diskutera hur man får politiska partier mer intellektuellt flexibla. Jag torde sätta mitt hopp till smarta tänkare, små tankesmedjor, intelligenta forum på nätet och intelligenta bloggare på nätet.

  Och så min egen lilla innovation om proto-partier. Man startar ett litet proto-parti där man på nätet lägger ut politiken på det sätt man själv tror att den borde läggas ut. Så kan det leda till nya partier eller till inspiration för existerande partier.

  Det finns säkert mycket mer att säga i ämnet men den här kommentaren är lång nog nu och jag behöver äta lunch!

  SvaraRadera
 11. Synd att man inte som "enskild medborgare" kan rösta för enskilda motioner med hjälp av bank-id el. dyl. Vore skoj om demokratin blev lite mer direkt.

  SvaraRadera
 12. Medborgarlönsmotionen är bra. Men det är väl ingen större risk att politikerna ens låter utreda det hela. De har ju väldigt dålig verklighetskontakt.

  SvaraRadera
 13. Den som vill kan titta på mitt anförande om basinkomst, där berättar jag mer om vad som händer på området, ute i världen. Inte minst är det spännande i Indien och Brasilien.

  http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H001SfU1&doctype=bet#pos=14164

  Eller läsa, det är nr 68 och följs av ett replikskifte.

  Vänligen,
  Annika Lillemets

  SvaraRadera
 14. Bra Annika, om miljöpartiet gör det här till en tung fråga i nästa val så kan ni få min röst. Knappast annars.

  SvaraRadera
 15. Annika Lillemets; här får du en link:

  http://de.wikipedia.org/wiki/Bedingungsloses_Grundeinkommen

  Ta också kontakt med Piratenpartei i Tyskland.

  De jobbar för medborgarlön redan inom EU-området.

  SvaraRadera
 16. Har tittat på anförandet om basinkomst med Maria Larsson och Annika Lillemets.

  Annika Lillemets tyckte att vi ska ta EU parlamentets uppmaning på allvar. Alltså uppmaningar från EU och "villkorslös" basinkomst klingar oroväckande. Då kommer ju inte frågan egentligen från MP. Utan den väcks igen av känslor.

  Uppmaningar är sällan villkorslösa... Är det känslan som helt styr Annika Lillemets i denna fråga? Kan förstå det för medborgarlön är en fin vision!!! Fina visioner kan tyvärr användas i mindre fina syften. Det yttersta motivet till varför man (EU parlament) vill införa medborgarlön behöver utredas grundligt först. Känslan får inte styra.

  Lisbeth

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.