onsdag 9 maj 2012

Det krävs mer utanförskap om vi skall kunna bygga ett gott samhälle

Igår skrev jag om Centerns debattartikel, i vilken man krävde ransonerad välfärd. Utan analys, utan motivering, utan grund slår Centerpartiets välfärdspolitiska utredare i den artikeln fast att "det viktigaste är förstås att få fler i arbete genom att minska utanförskapet..." Ursäkta, men vad är det som ideligen upprepas på detta sätt? Smaka på orden "få fler i arbete" och "minska utanförskapet".

Tidigare hette det att man skulle "skapa sysselsättning" så att människor, som om de vore småbarn, måste sysselsättas. Numera heter det "få fler i arbete". Och "är man inte i arbete" tillhör man "utanförskapet". Vad är det för synsätt på människor? Som om livet bestod av lönearbete, och allt liv därutanför utgörs av utanförskap. Jag vore tacksam om något parti vare vänligt nog att inte likställa formellt arbete med innanförskap och allt annat för utanförskap. I utanförskapet finns familj, barn, barnbarn, grannskap, socialt umgänge, ledarskapet i idrottsklubben, umgänget i bokklubben, engagemanget i kyrkan, ansvaret för att gamla föräldrar har det hyggligt bra och att moster Greta får besök. Inget värt. Skit. Genererar inte tillväxt i tillräckligt hög grad. Olönsam tid. Överkonsumtion av fri tid.

Det krävs en rimligare och djupare syn på människan än den som Centerns, och övriga partiers, prat om utanförskap, arbetslinje och sysselsättningsskapande åtgärder. Människan är mer och större än en enhet som skall underordnas en ekonomisk teori. Om inte, det som politiker av olika färger kallar, utanförskap existerar skulle samhället braka samman. Och vad värre: Genom att hela tiden förminska värdet av det som sker utanför det formella arbetet bidrar politiker till en norm där allt som inte genererar pengar uppfattas om är värdelöst.

32 kommentarer:

 1. Charles Hugh-Smith skrev igår om "Why the job market will continue shrinking" på sin blog www.oftwominds.com. Förklarar problematiken riktigt bra tycker jag. Varför diskuterar inte politiker detta?

  SvaraRadera
 2. kloka ord,men i går skrev du om Hollande, åtminstone på min dator. publicera gärna dina ord om Centerns debattartikel igen...

  A

  SvaraRadera
 3. Du är verkligen ett ljus i mörkret Birger. Ge aldrig upp!

  SvaraRadera
 4. Dessa ord har jag väntat på länge! De behöver sägas högt och nå ut till alla.

  Nu kommer de från en person som kallar sig en "Avdankad politiker".
  Ja, du är ett ljus i mörkret! Men det finns också många som arbetar i det "tysta". Tack och lov för det. Alla behövs!

  Kan på nära håll se hur kyrkan samarbetar med "Väntjänsten" en idéell organisation som bl.a besöker äldre och ordnar olika sammankomster. I kommunen "styr" Alliansen. (Ja i den mån de har makt):). De lovordar numera Väntjänstens betydelse. MEN det är som du skriver, det är betalt lönearbete som gäller. Annars lever vi i utanförskap enligt våra politiker. Ja inte bara enligt våra politiker. Det finns människor som röstar fram dessa åkikter och det borde betyda att många delar dem?

  Vi behöver förändra vår syn på arbete. Det sjuder av arbete ute i kommunerna. En del av detta arbete utförs av människor i "utanförskap". Regeringen brukar tala om vikten av idéellt arbete. De har begripit att det är viktigt men inte riktigt förstått. Det är en viss skillnad på att begripa och på att förstå.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 5. "minska utanförskapet"?
  Ett nytt uttryck för att minska arbetslöshet? Det är väl arbetslösheten som är problemet, att man inte kan försörja sig ordentligt, inte att man är "utanför"?
  Vilket konstigt inlägg från Centern.

  Allt det där som du räknar upp, Birger, som man kan pyssla med om man tillhör "utanförskapet" går ju inte att mäta ekonomiskt. Men om man inte fanns där för sina gamla föräldrar, då hade de kanske varit tvungna att flytta in på hemmet tidigare och DET kostar pengar (om det nu är bra eller dåligt för ekonomisk tillväxt har jag aldrig riktigt fattat). Eller om man genom sitt engagemang i fotbollsklubben hjälper till så att några ungar på glid kommer på fötter, det är heller inte mätbart.

  SvaraRadera
 6. Centern betraktar, (egentligen en f d sosse) således alla pensionärer som "utanför" samhället eftersom vi inte har nåt arbete! Det är följdriktigt därför som vi betalar högre skatt än dom som är "innanför" samhället.

  SvaraRadera
 7. Jättebra skrivet om Centern. Men raden längst ned, hur ska man läsa den?

  SvaraRadera
 8. Sociologen Roland Paulsen har tagit struptag på Arbetsamhället:

  " Arbetssamhället är det system som stjäl tid av människor; tid som skulle kunna ägnas åt familj, vänner eller valfri akrivitet. Arbetssamhället är det system som skulle kräva ytterligare två jordklot om det i sin mest utvecklade form (den västerländska) spred sig till resten av världen. Arbetssamhället är det system som låter fler människor än under förintelsen dö av undernäring varje år, samtidigt som hälften av all mat som skördas hamnar på soptippen. Denna vardagsmisär, denna normaliserade levnadssmärta av idag, bottnar varken i konsumtionshysteri, globalisering av världshandel, massmedial indoktrinering eller i identitetspolitiska vågor av individualism. Det är den tvångsmässiga arbetshetsen, frikopplingen av produktion från behov och oförmågan att ta vara på teknologins frihetspotential som pressat fram detta rekord i relativ misär - en relativ misär, eftersom skillnaden mellan det som är och det som skulle kunna vara aldrig har varit större."

  Boken rekommenderas !

  Eric

  SvaraRadera
 9. Hej Birger! Delar dina åsikter i stort. Det jag saknas är väl hur vi i ett framtida samhälle ska försörja oss rent krasst, om vi ägnar betydligt mer tid än idag åt "utanförskapet". Att gå ner i lön och levnadsstandard, samt dela på de jobb som behövs är antagligen delar av lösningen. Men vad mera krävs? Lägg gärna ut texten...

  SvaraRadera
 10. Hej Birger, tack för en bra blogg. Här kommer en godbit från 2011:

  Vid en ickelinjär arbetsinkomstbeskattning blir följden, av att
  inte kunna beskatta produktivitet direkt, att beteenden som genererar
  inkomst (dvs. arbete respektive sparande) påverkas. Individer
  med hög produktivitet kan välja att härma personer med lägre produktivitet,
  dvs. arbeta mindre och generera samma observerbara
  inkomst som lågproduktiva, och på så sätt erhålla högre nytta
  genom lägre skattebelastning och mer fritid. Denna överkonsumtion
  av fritid innebär en snedvridning av samhällets resurser och
  därigenom effektivitetsförluster samtidigt som möjligheten att
  omfördela inkomster begränsas. För att fördelningsmålen skall
  uppnås och effektivitetsförlusterna i samhället minimeras ska
  skattesystemet utformas så att den här typen av härmningsbeteende
  undviks. En optimal utformning av skattesystemet kan därigenom
  vara att motverka härmningsbeteende genom att beskatta
  varor och tjänster som är komplementära med fritid, det vill säga
  varor som i relativt stor utsträckning konsumeras av personer med
  mycket fritid (allt annat lika). På detta sätt blir konsumtion av fritid
  mindre attraktivt i förhållande till beskattat marknadsarbete.

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/36/51/943c4b74.pdf

  SvaraRadera
 11. Jag tror inte att Centern menar att arbetslöshet är detsamma som utanförskap. Men idag lever faktiskt många människor i utanförskap, även bland dem som har ett arbete. För många människor i utanförskap kan det vara värdefullt att få ett arbete, som i bästa fall kan leda bort från utanförskapet.

  SvaraRadera
 12. - 10:37
  Ojojoj!
  Något av det brutalaste jag har läst!

  SvaraRadera
 13. Hans Dahlgren tar upp en stor viktig fråga som snarast måste lyftas upp för att kunna fatta en rad beslut i demokratisk ordning.
  Förnekelse av problemet skapar dold misär inom välfärdssektorn och vidgar klyftorna mellan oss ännu mer.
  Kostnader för välfärden har en koppling till utanförskap, men knappast på det sätt Birger antyder.

  Löneanställda gör givetvis grovjobbet inom välfärden, medan de "friställda" förverkligar sig själva på alla tänkbara sätt.
  De avlastar inte välfärdssektorn på något sätt och gillar inte faster Agda eller hennes syltkakor heller.
  Utanförskap är långt ifrån ARBETSGEMENSKAP, SKAPARGLÄDJE OCH ERKÄNNANDE.
  Detta behöver de allra flesta för ett gott liv.

  Utveckla arbetsplatserna istället för att acceptera ett ökat utanförskap.
  Intelligenta, kreativa och sociala varelser får inte bränna våra skattemedel på all världens charterresor och all världens tidsfördriv.
  Livet är långt mer än bara fritid och egotrippande. Vår förre kungs valspråk behöver dammas av.
  Kramar till alla utanförskapare
  Katarina

  SvaraRadera
 14. Per, det var en uppräkning som heter duga. Räknar till fyra "utanförskap" i ditt korta inlägg. Ja, nu vet jag inte om du är politiker eller inte! Men ordet "Utanförskap" är verkligen myntat i våra medevetanden. Frågan är vill vi beskriva vårt eget "innanförskap" genom att använda detta ord? Får det en del människor att känna sig lite större och lite märkvärdigare än andra?

  Det första vi bör göra är att skrota detta ord. För det leder till att vi delar upp människor i viktiga och mindre viktiga. Människan är så mycket mer än en ekonomisk varelse. Vi är sociala, kulturella och som jag ser det även andliga varelser.

  Så vad slags kultur växer fram med ord som utanförskap? Menar emotional och mental kultur. Den som samhället behöver utveckla nu när vi nått ekonomisk tillväxt (inte för alla givetvis)

  Då blir följdfrågan, hur når vi ekonomisk tillväxt för ALLA med den nuvarande emotionala och mentala kulturen? Den som delar in människor i utanförskap eller innanförskap? Kultur är väl inte bara t.ex. en vacker tavla? Det finns mycket "ful" kultur och den avspeglar vårt inre och visar sig i det yttre.
  Ord som utanförskap visar att vi inte ser människans rätta VÄRDE. Utan att vi är reduserade till ekonomiska varelser. Vi är så mycket mer än det.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 15. Kloge ord, du skriver. Jeg er langt hen af vejen enig med dig. Forståelse og accept er vejen frem.

  Med venlige hilsner
  Låna online eller hos banken

  SvaraRadera
 16. Helt rätt Birger!
  Allt påminner om den klassiska "glasmästaren krossar fönster för att få pengar" scenen. Vi är slavar åt penningen och allt av värde som skapas utanför skuldmakarna (bankerna) som inte innefattar pengar är värdelöst för de som lever på att pengar i sig har ett värde. Egentligen finns produktionskapaciteten. Den fanns redan på 30-talets depression för att skapa ett bra liv till alla. Men då liksom nu var det det fiktiva värdet i pengar som skulle bevaras. Enligt Friedman minskade penningmängden med 1/3 under stora depressionen varvid priserna på varorna sjönk. Enorma mängder varor och produkter förstördes därför för att priserna skulle bli högre. Folk svalt ihjäl - inte för att det saknades varor utan för att pengarna till varje pris skulle bevara sitt värde.
  Samma sak idag - människor och varor ska offras på penningaltaret.

  Jag kommer ihåg att läste Steinbecks "Vredens druvor" i yngre tonåren. Den handlar om den stora depressionen och var (är)omskakande läsning. Notera meningen där Steinbeck berättar att apelsinerna etc skulle förstöras om priset blev för lågt.

  "There is a crime here that goes beyond denunciation. There is a sorrow here that weeping cannot symbolize. There is a failure here that topples all our success. The fertile earth, the straight tree rows, the sturdy trunks, and the ripe fruit. And children dying of pellagra must die because a profit cannot be taken from an orange. And coroners must fill in the certificates–died of malnutrition–because the food must rot, must be forced to rot.
  The people come with nets to fish for potatoes in the river, and the guards hold them back; they come in rattling cars to get the dumped oranges, but the kerosene is sprayed. And they stand still and watch the potatoes float by, listen to the screaming pigs being killed in a ditch and covered with quicklime, watch the mountains of oranges slop down to a putrefying ooze; and in the eyes of the people there is a failure; and in the eyes of the hungry there is a growing wrath. In the souls of the people the grapes of wrath are filling and growing heavy, growing heavy for the vintage."

  http://parasitstopp.wordpress.com

  SvaraRadera
 17. Helt rätt Birger!
  Allt påminner om den klassiska "glasmästaren krossar fönster för att få pengar" scenen. Vi är slavar åt penningen och allt av värde som skapas utanför skuldmakarna (bankerna) som inte innefattar pengar är värdelöst för de som lever på att pengar i sig har ett värde. Egentligen finns produktionskapaciteten. Den fanns redan på 30-talets depression för att skapa ett bra liv till alla. Men då liksom nu var det det fiktiva värdet i pengar som skulle bevaras. Enligt Friedman minskade penningmängden med 1/3 under stora depressionen varvid priserna på varorna sjönk. Enorma mängder varor och produkter förstördes därför för att priserna skulle bli högre. Folk svalt ihjäl - inte för att det saknades varor utan för att pengarna till varje pris skulle bevara sitt värde.
  Samma sak idag - människor och varor ska offras på penningaltaret.

  Jag kommer ihåg att läste Steinbecks "Vredens druvor" i yngre tonåren. Den handlar om den stora depressionen och var (är)omskakande läsning. Notera meningen där Steinbeck berättar att apelsinerna etc skulle förstöras om priset blev för lågt.

  "There is a crime here that goes beyond denunciation. There is a sorrow here that weeping cannot symbolize. There is a failure here that topples all our success. The fertile earth, the straight tree rows, the sturdy trunks, and the ripe fruit. And children dying of pellagra must die because a profit cannot be taken from an orange. And coroners must fill in the certificates–died of malnutrition–because the food must rot, must be forced to rot.
  The people come with nets to fish for potatoes in the river, and the guards hold them back; they come in rattling cars to get the dumped oranges, but the kerosene is sprayed. And they stand still and watch the potatoes float by, listen to the screaming pigs being killed in a ditch and covered with quicklime, watch the mountains of oranges slop down to a putrefying ooze; and in the eyes of the people there is a failure; and in the eyes of the hungry there is a growing wrath. In the souls of the people the grapes of wrath are filling and growing heavy, growing heavy for the vintage."

  http://parasitstopp.wordpress.com

  SvaraRadera
 18. Märk ordvalen och värderingen i några inslag från senaste partiledardebbaten.

  Reinfeldt (M)sa: "Mer i plånboken till dom som jobbar". (Dom som jobbar).
  "Vanligt folk har fått det bättre". (Vanligt folk?)


  Jan Björklund (FP) sa: "Duktiga människor ska ha skattesänkningar".
  (Duktiga människor?)

  Hägglund (KD) sa: "Vapen kan användas till goda ändamål och vapen kan säljas till demokratier".
  (Goda ändamål? Säljas till demokratier - Vilka länder är demokratier?)

  SvaraRadera
  Svar
  1. 1. Förpassa dom till soptippen
   2. Varför nöja sig med "demokratier" som kriterium? En demokrati kan ju vara i ständiga konflikter till hälften skapade av den självt, och samtidigt bryta mot varenda konvention som finns. Det har vi både sett historiskt och i närtid.

   Pappskallar.

   Radera
 19. Lisbeth, det är nog så sant att människan är mer än en ekonomisk varelse, men den som inte har ekonomin i ordning, får heller ingen lust till så värst mycket annat. Det är därför ekonomin har en särställning i våra liv. Pengar är inte allt, men de lugnar nerverna!


  Människan är så mycket mer än en ekonomisk varelse. Vi är sociala, kulturella och som jag ser det även andliga varelser.

  SvaraRadera
 20. Per, Så sant som det är sagt!!! Sedan så är det en annan sak hur mycket pengar vi behöver för att lugna nerverna... Om ekonomin har "en särställning i våra liv." så KAN (behöver inte) det vara så att vi prioriterar mycket pengar framför annat. Hur som helst det finns inget positivt med att använda sig av ord som "utanförskap". Ordet leder automatiskt till vi och dem.

  Lisbeth

  SvaraRadera
 21. Tack för kommentarer! Svar till A.: Sorry, det blev fel i ingressen... Men återkommer i ämnet.

  SvaraRadera
 22. Tack Birger för att du framförde ett viktigt budskap. Blev själv så förbannad när jag läste debattartikeln att jag inte orkat samla mig till något genmäle. Dagens politiker uppträder som (korkade) teknokrater och tjänstemän. De har glömt både sitt uppdrag och vilka som de facto försörjer dem.

  SvaraRadera
 23. "Det krävs en rimligare och djupare syn på människan än den som Centerns, och övriga partiers, prat om utanförskap, arbetslinje och sysselsättningsskapande åtgärder. Människan är mer och större än en enhet som skall underordnas en ekonomisk teori. Om inte, det som politiker av olika färger kallar, utanförskap existerar skulle samhället braka samman. Och vad värre: Genom att hela tiden förminska värdet av det som sker utanför det formella arbetet bidrar politiker till en norm där allt som inte genererar pengar uppfattas om är värdelöst."

  VÄL TALAT !

  SvaraRadera
 24. Thrive - What On Earth Will It Take ? (video 2 tim 12 min). THRIVE = TRIVAS, VÄXA OCH FRODAS, BLOMSTRA. (Tips. Se gärna videon tillsammans med någon - därför att delar av den kan uppfattas som STARKT upprörande !). Mer om det HÄR, HÄR och HÄR. Som ”motvikt” till det tycker jag Simon Sinek på videon: ”How great leaders inspire action” (ca 18 min) är värd att kolla + att boken ”att välja Glädje” av Kay Pollak är värd att läsa. 2012... :idea:

  SvaraRadera
 25. Det ligger mycket i vad du säger och jag kan hålla med om mycket men som vit man kan jag knappast stödja någon som tycker att vita män är orsaken till världens elände. Självspäkning är inte någon av mina preferenser. Sorry.

  SvaraRadera
 26. Josef,

  Thanks a lot !!
  Sällan har 2 timmar o 12 minuter gått så fort !

  Eric

  SvaraRadera
 27. Förvisso bör arbetet delas, liksom vinsterna av detta. Men författaren bör veta att det inte sker och ej kommer att ske inom en nära framtid. Vad miljöpartiet och centern har gemensamt är en invandringspolitik som ökar andelen arbetslösa/lågt sysselsatta, med resultatet att priset på lågbetalt arbete sjunker ytterligare. Mer av sociala klyftor och mer pengar åt de rika med miljöpartiets politik. Känns väl bra för Schlaug att kunna leva på politikerarvode (våra pengar) och slippa städa toaletter?

  SvaraRadera
 28. Sista meningen var bra låg, 12:51. Och Birger "lever" knappast på det låga arvodet. Kanske har det undgått dig att han jobbar rätt friskt. Samt sysslar med välgörenhet.

  SvaraRadera
 29. Sista meningen var bra låg, 12:51. Och Birger "lever" knappast på det låga arvodet. Kanske har det undgått dig att han jobbar rätt friskt. Samt sysslar med välgörenhet.

  SvaraRadera
 30. Skrivet av Höga Kusten Poeten - Linda Åberg Luthman 21 jan 2011

  Parasit.

  Är du arbetslös?
  Jaa..
  Då är du en parasit.
  Får du ersättning från staten?
  Jaa, hurså?
  Då parasiterar du på skattebetalarna.
  Har du ingen utbildning?
  Har inte råd att utbilda mig...
  Då får du ju finna dig i att du sitter i smeten.
  Jamen, jag har väl lika stor rätt i att ha ett arbete som du?
  Du, tror du att du kan byta samtalsämne bara så där rakt av?
  Blanda inte in mig i din arbetslöshet!
  Om vi ska prata om vem som har mest värde i samhället, du eller jag,så måste det ju bli jag.
  För jag har ju jobb och betalar skatt och nolltaxerar, skatteplanerar, lyfter bidrag som jag sparar, har ju inget behov av dem..
  Vilken tillgång jag är för staten!

  Ja, jag som skriver detta läser det hela och befinner mig på fel sida staketet och är en av de där arbetslösa som enligt etablissemanget parasiterar på samhällskroppen.

  Tänk om jag bara hade ett jobb! Då skulle jag vara något!


  Copyright: Linda Åberg Luthman
  F:a Levande Text Mörtsal 2012


  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.