Tuesday, 25 October 2011

Demokratiskt beslut om vad Gud anser

Svenska kyrkan är ganska unik i kristenheten. Man tycker, vilket tycks mig ganska trevligt, att det är i enlighet med Guds vilja och Bibelns texter att viga samkönade par. Jag tycker, som sagt, att det verkar trevligt. Och, ur profant perspektiv, högst rimligt. Men religion är inte något profant. Inte ens något demokratiskt.

Jag delar därför uppfattning med den stora majoriteten av världens kristna kyrkor: det vill säg att det inte är tillrådligt med samkönade äktenskap enligt de urkunder som vanligen åberopas i religiösa sammanhang.

I Kyrkans Tidning skriver man, under rubriken Vigselbeslut fortsätter att skava på relationerna att en del fruktar att Svenska kyrkan är "på väg ut i marginalen" med anledning av vigselfrågan. I så fall med rätta. Hur trevligt den är är. Ur profant perspektiv.

Religion har mycket litet med demokrati att göra, stormötesbeslut av mer eller mindre troende figurer på ett kyrkomöte imponerar inte annat än som demokratisk beslutsprocess. Men, som sagt, den gud som åberopas är knappast demokrat i den meningen. Och vore guden demokrat så hade han likt förbaskat sagt nej eftersom den helt dominerande delen av hans underavdelningar, i form av kristna kyrkor, röstar nej till samkönade äktenskap. Jag kan tycka att det är jättekorkat, från min icke-kyrkliga plattform. Men religion handlar inte om att vara trevlig och snäll. Det är så mycket bredare, djupare och vidare än så. Om man nu skall ta det på allvar.

Generalsekreteraren i världens tredje största lutherska kyrka - Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien - anser att relationerna mellan den och Svenska kyrkan kommer att förändras på grund av vigselfrågan, berättas i Kyrkans Tidning. Också den näst största lutherska kyrkan - Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka - är kritisk. Den svenska biskopen, skall med stolt demokratiskt beslut i ryggen, berätta hur svenska kyrkan ser på saken under ett besök i Tanzania i november. Han bör kanske inte berätta för sina värdar hur de politiska partierna deltar i demokratiska val till beslutande kyrkliga församlingar.

I en sådan församling valdes för övrigt Carl Bildt in under senaste kyrkovalet. Och Thomas Bodström. Jag är inte helt säker på deras övertygelse när de läser trosbekännelsen, om de nu ens kan den. Jag finner det högst grundläggande att de som ställer upp i val till beslutande församlingar i en kyrka helhjärtat bör kunna ställa sig bakom den trosbekännelse som kyrkans tro grundas på. Detta innebär innebär att båda rimligen bör tro på  a) att Gud Fader är himmelens och jordens skapare, b) att Jesus var avlad av den heliga Ande, c) att Jesus uppstod från de döda på tredje dagen och 4) att Jesus nu sitter på Gud Faders högra sida för att 5) därifrån igenkommande döma levande och döda.

Carl Bildt och Thomas Bodström bör rimligen också tro på 6) en helig allmännelig kyrka och 7) på de dödas uppståndelse och därtill på ett evigt liv. Allt således enligt den trosbekännelse som man som beslutsfattare i Svenska Kyrkan rimligen bör anamma.

Hans-Erik Nordin - den mycket trevlige biskopen i Strängnäs - reserverade sig mot beslutet om samkönade äktenskap eftersom man borde ha "genomfört fler ekumeniska konsultationer innan beslutet". I Lutherska världsförbundet - som i sig är en liten del av kristenheten - skall äktenskap och sexualitet behandlas nästa år. Ur trevlighetssynpunkt låter biskopens åsikt tråkig, men ur religiös synpunkt låter det fullt rimligt. Biskopen konstaterar lakoniskt: "Om vi inte sagt ja till samkönade vigslar 2009, hade det kunnat komplicera relationen med staten. Men den integriteten borde vi haft." Jo, det kan man sannerligen tycka. Om man nu skall utgå från att det är religion och inte någon sorts stormötesdemokrati man ägnar sig åt på temat Vad tycker staten?

Hur som helst föreslår kyrkolivsutskottet - det är kyrkomöte på gång just nu - att det inte finns tillräckligt underlag för ett generellt ställningstagande mot uranbrytning, kyrkorättsutskottet föreslår att man inte skall ta ställning till huruvida barnkonventionen skall ingå i svensk lag. Gudstjänstutskottet påminner om att man på Internet kan formulera sin egen bön och sedan själv välja om bönen ska publiceras på nätet. Kanske betyder detta att kyrkan misstänker att Gud har bättre koll på nätet än via direktkontakt med den som ber.

PS!
I den demokratiskt valda församling - som sett till att religionen skall tolkas på sätt som inte skapar konflikt med staten eller skrämmer väljare från de politiska partierna - återfinns följande partigrupper med sina mandat
SArbetarepartiet – Socialdemokraterna 71 
MModerata Samlingspartiet 41
CCenterpartiet 34
POSKPartipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 33
KRKristdemokrater i Svenska kyrkan 18
FiSKFolkpartister i Svenska kyrkan 13
FKFrimodig kyrka 13
MPSKMiljöpartister i Svenska kyrkan 8
ÖKAÖppen kyrka – en kyrka för alla 8
SDSverigedemokraterna 7
ViSKVänstern i Svenska kyrkan 3
KSVKyrklig samverkan i Visby 1
SPISeniorpartiet  1      
  Miljöpartisterna klarade sig bäst i Bibelkunskap när Kyrkomötet öppnades. Tidningen Dagen lämnade ut en enkät, och partisterna hade 100 procent rätt på frågorna, bättre än kristdemokraterna.    För övrigt läser jag att Humanisterna har medlemskonferens där man bland annat kan få utbildning i retorik och debatteknik i kampen mot alla de gudar man inte tror på. Har man sådana emot sig borde man ligga pyrt till oavsett retorisk begåvning.                                                                                                   

10 comments:

 1. Demokratin är till för den världsliga tillvaron.

  I den andliga gäller hierarkin.

  ReplyDelete
 2. Vetenskapen ger mig kartan.
  Kristendomen ger mig kompassen.

  ReplyDelete
 3. Delar uppfattningen att det är fel när politiska partier bestämmer inom kyrkan. Kyrkomötets ledamöter t ex bör vara bekännande kristna.

  ReplyDelete
 4. Att Miljöpartister gör bra i från sig i bibelkunskap förvånar mig inte.
  Det förvånar mig mer att de ställer upp i kyrkovalet.

  ReplyDelete
 5. Det som skrämmer något mer är när dessa odemokratiska metoder används i de politiska partierna, eller vad sägs om nya moderaternas senaste tilltag:

  http://ajour.se/sa-raljerar-twitter-over-moderaterna-stuffmoderaternadid/

  eller:

  http://kuniri.se/de-nya-maoisterna

  ReplyDelete
 6. Om vi bortser från ditt berättigade raljerande med SvK:s perversa beslutssystem och istället ser till hur den kristna läran utvecklats.

  Det är kyrkomöten som fastställt t ex trosbekännelse, vilka urkunder som ingår i kanon och vilka traditioner som är giltiga.

  Besluten har tagits vid möten och efter diskussioner (ofta våldsamma och blodiga)inom kristenheten.

  På 1500-talet i Luthers efterföljd började kyrkor hävda tesen om Sola scriptura. Bibeln frigjordes från den tradition där den tidigare varit en del av. Humanistiska ateister har, efter vad jag förstått, också ananmat teorin om Sola scriptura.

  Tanken om Sola scriptura har lett till en enorm splittring av kristenheten. Teorin innebär ju egentligen, att varje enskild kristen är sitt eget kyrkomöte.

  Till sist, jag skulle säkert inte ha många rätt(om något) i ämnet Bibelskunskap. Möjligen kunde jag få några rätt om ämnet gällde att sätta in Bibeltolkningar olika traditioner. För så är det, vad än många vill hävda, så går det inte att enbart läsa vare sig Bibeln, GT eller Koranen och tro sig få en kunskap om vad kristendom , judendom eller islam är. Vi måste se till hela traditionen av diskussioner och tolkningar.

  ReplyDelete
 7. Bibeln ger mig kartan!
  Den Helige Ande är min kompass!

  ReplyDelete
 8. Vad är religion då, Birger ?
  Visa att du vet vad du snackar om nu.

  ReplyDelete
 9. Vetenskapen gav kompassen, inte religion.

  1984

  ReplyDelete
 10. Humanisterna tränar nog inte sina medlemmar att debattera med en gud som inte finns, utan övningarna gäller nog mer att bemöta alla dem som anser sig företräda denna guds vilja. Det kan behövas träning i att bemöta dem som är oemottagliga för logiska argument.

  Vetenskapen, som är under ständig förändring, ger mig både karta och kompass. Religion innebär stillastående eller tillbakagång.

  Torsten Andersson

  ReplyDelete

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.